Korzystając ze współrzędnych geograficznych skrajnych punktów Polski, oblicz rozciągłość południkową naszego kraju. Zapisz obliczenia, a wynik podaj w
Pobierz 108.1 Kb.
NazwaKorzystając ze współrzędnych geograficznych skrajnych punktów Polski, oblicz rozciągłość południkową naszego kraju. Zapisz obliczenia, a wynik podaj w
Data konwersji02.10.2012
Rozmiar108.1 Kb.
TypDokumentacja

 1. Klasa III Korzystając ze współrzędnych geograficznych skrajnych punktów Polski, oblicz rozciągłość południkową naszego kraju. Zapisz obliczenia, a wynik podaj w stopniach.

Jastrzębia Góra 54°50'N,

zakole Bugu koło Hrubieszowa 24°09'E,

szczyt Opołonek 49°00'N,

zakole Odry koło Cedyni 14°08'E 1. Podpisz na mapie:

  1. państwa sąsiadujące z Polską i ich stolice.

  2. wszystkie rzeki zaznaczone na obszarze Polski

 2. Uzupełnij zdania.

  1. Wysokości bezwzględne w Polsce maleją w kierunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2. Pod względem ukształtowania powierzchni Polska jest krajem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3. Najniższy punkt Polski znajduje się w miejscowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3. Połącz nazwy surowców mineralnych oraz obszary ich występowania.

węgiel brunatny

Wyżyna Śląska

węgiel kamienny •

• Nizina Śląska

rudy miedzi •

• zagłębie konińskie 1. Skreśl błędne informacje dotyczące klimatu Polski.

  1. Do Polski najczęściej napływa powietrze z północy / zachodu.

  2. Powietrze polarne kontynentalne napływające do Polski latem jest suche i chłodne / wilgotne i ciepłe.

  3. Większość opadów atmosferycznych w Polsce przypada na półrocze letnie / zimowe.

  4. Największe opady występują w górach / na nizinach.

  5. Zimą najcieplej jest na zachodzie / na wschodzie Polski.

  6. Okres wegetacji trwa dłużej na Pojezierzu Mazurskim / Nizinie Śląskiej.

 2. Na podstawie diagramu klimatycznego uzupełnij:

  1. Najcieplejszym miesiącem w Suwałkach jest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ze średnią temp. powietrza . . . . . . .. . °C. Najwyższą sumę opadów zanotowano w ………………. (podaj wysokość opadów) ……………..

  2. Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza w Suwałkach.  1. Zaznacz Suwałki na mapie Polski.

 1. Podkreśl zdania zawierające prawidłową charakterystykę Morza Bałtyckiego.

  1. Młode, bardzo płytkie morze śródlądowe.

  2. Młode morze międzykontynentalne o średnim zasoleniu 35‰.

  3. Chłodne morze szelfowe o średnim zasoleniu 7,5‰.

  4. Chłodne morze przybrzeżne o słabo rozwiniętej linii brzegowej.

 2. Podkreśl nazwy gleb astrefowych.

bielicowe, brunatne, czarne ziemie, czarnoziemy, górskie, mady, płowe, rędziny

 1. Dopasuj podane niżej wydarzenia z przeszłości geologicznej Polski do odpowiednich jednostek czasu geologicznego.

 2. utworzenie pokładów węgla brunatnego, powstanie fundamentu platformy wschodnioeuropejskiej, kaledońskie ruchy górotwórcze, powstanie węgla kamiennego, alpejskie ruchy górotwórcze

  1. prekambr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2. era paleozoiczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… . . . . . . . . . . . . . . .

  3. era kenozoiczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3. Podkreśl nazwy tych form rzeźby terenu, które zostały utworzone przez wody polodowcowe

  1. rynny polodowcowe, ozy, wzniesienia moreny czołowej, pradoliny, pokrywy lessowe, głazy narzutowe, równiny sandrowe

 4. formy akumulacyjne to: ………………………………………………………

 5. Zaznacz punkty zawierające informacje dotyczące krajobrazu staroglacjalnego.

  1. Jeziora są charakterystyczną cechą tego krajobrazu.

  2. Wzniesienia morenowe uległy denudacji.

  3. Występuje w północnej części kraju.

  4. Niewielka liczba jezior.

 6. Podaj nazwy form polodowcowych, których dotyczą poniższe opisy

  1. Szerokie obniżenie, którym odpływały wody z topniejącego lądolodu…………………………………..……………………

  2. Długi, kręty i wąski wał będący efektem działalności akumulacyjnej lądolodu………………………………………………..

  3. Wzniesienia powstałe w wyniku osadzania się materiału skalnego przed czołem lądolodu…………………………………

  4. Równina zbudowana z piasków i żwirów osadzonych przez wody roztopowe z topniejącego lądolodu………………….

 7. Wpisz na mapie nazwy państw nadbałtyckich i ich stolice.

 8. Odczytaj współrzędne geograficzne punktów A i B.
 1. Oblicz różnicę czasu między punktami A i B

 2. Cyfrą 5 oznaczono na rysunku powyżej wiatr 1. Nazwij wiatr przedstawiony na rysunku poniżej i opisz w jaki sposób powstaje.
 1. Wpisz na mapie Polski we właściwych miejscach nazwy krain geograficznych.

 2. Zaznacz na mapie punkt Y o współrzędnych 200E, 500N.

 3. Oblicz różnicę czasu między punktami XiY
 1. Wyjaśnij pojęcia i podaj przykłady:

  1. Aglomeracja
  1. Konurbacja
 1. Podaj dwa przykłady czynników społeczno-ekonomicznych decydujących o lokalizacji przemysłu w Polsce.

. . .

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Korzystając ze współrzędnych geograficznych skrajnych punktów Polski, oblicz rozciągłość południkową naszego kraju. Zapisz obliczenia, a wynik podaj w iconBateria wyczerpie się po godzinie, jeżeli będzie pobierany z niej prąd stały o natężeniu 8,1A. Oblicz, jaki ładunek wtedy przepłynie. Wynik podaj w kulombach

Korzystając ze współrzędnych geograficznych skrajnych punktów Polski, oblicz rozciągłość południkową naszego kraju. Zapisz obliczenia, a wynik podaj w iconWykaz współrzędnych geograficznych

Korzystając ze współrzędnych geograficznych skrajnych punktów Polski, oblicz rozciągłość południkową naszego kraju. Zapisz obliczenia, a wynik podaj w iconZadania z obliczanem czasu I wspóŁRZĘdnych geograficznych

Korzystając ze współrzędnych geograficznych skrajnych punktów Polski, oblicz rozciągłość południkową naszego kraju. Zapisz obliczenia, a wynik podaj w iconInstrukcja do określenia współrzędnych geograficznych miejsca, wydarzenia, obiektu

Korzystając ze współrzędnych geograficznych skrajnych punktów Polski, oblicz rozciągłość południkową naszego kraju. Zapisz obliczenia, a wynik podaj w iconOrientacja na Ziemi Zadanie Podkreśl zdanie zawierające prawdziwe informacje o współrzędnych geograficznych

Korzystając ze współrzędnych geograficznych skrajnych punktów Polski, oblicz rozciągłość południkową naszego kraju. Zapisz obliczenia, a wynik podaj w iconOblicz korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów dwóch liczb a I b

Korzystając ze współrzędnych geograficznych skrajnych punktów Polski, oblicz rozciągłość południkową naszego kraju. Zapisz obliczenia, a wynik podaj w iconKorzystając z szeregu elektrochemicznego ustal, która z reakcji zajdzie I zapisz równania reakcji połówkowych

Korzystając ze współrzędnych geograficznych skrajnych punktów Polski, oblicz rozciągłość południkową naszego kraju. Zapisz obliczenia, a wynik podaj w iconPrzedstawia zjawiska, procesy I zależności na przykładzie wskazanego obszaru, korzystając z podanych źródeł informacji geograficznych

Korzystając ze współrzędnych geograficznych skrajnych punktów Polski, oblicz rozciągłość południkową naszego kraju. Zapisz obliczenia, a wynik podaj w iconJaki jest ciężar ciała, jeśli jego masa wynosi 45 g ? Wynik podaj w niutonach

Korzystając ze współrzędnych geograficznych skrajnych punktów Polski, oblicz rozciągłość południkową naszego kraju. Zapisz obliczenia, a wynik podaj w iconTemat Zapoznanie się z podstawowymi funkcjami aplikacji qgis. Poznanie podstawowych funkcji systemu grass. Modele danych przestrzennych. Układy współrzędnych geograficznych. Odwzorowania kartograficzne. Serwisy wms. Bazy Postgis

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom