Wypełnij tabelę wpisując w miejscach oznaczonych gwiazdką podane poniżej nazwy I wydarzenia
Pobierz 86.18 Kb.
NazwaWypełnij tabelę wpisując w miejscach oznaczonych gwiazdką podane poniżej nazwy I wydarzenia
Data konwersji02.10.2012
Rozmiar86.18 Kb.
TypDokumentacja

 1. Wypełnij tabelę wpisując w miejscach oznaczonych gwiazdką podane poniżej nazwy i wydarzenia:

ERA

OKRES

WYDARZENIA

*

*

*

pojawienie się człowieka

trzeciorzęd

*

*


*

*

jura

*

Paleozoiczna

perm

powstanie złóż soli kamiennej

*

*

*

*
Sylur

*

Ordowik

*

Pierwsze kręgowce

Prekambr


Procesy górotwórcze, wybuchy wulkanów, pojawienie się organizmów jednokomórkowych

(dewon, kambr, kreda, czwartorzęd, karbon, trias , era mezozoiczna, era kenozoiczna, zlodowacenia, powstanie węgla kamiennego, wyginięcie dinozaurów, fałdowanie kaledońskie, fałdowanie alpejskie, fałdowanie hercyńskie)


 1. Połącz w pary:

Zakole rzeki

Piaszczysty półwysep

Obszar utworzony przez osady rzeczne

Delta

Kosa (mierzeja)

Gruz skalny

Gołoborza

Meandry

Klif

Formy krasowe

Żłobki, lejki, jaskinie

Urwisty brzeg
 1. Oblicz, jaka temperatura jest na szczycie wzniesienia, jeżeli 500 m poniżej termometr wskazuje + 30C.

Obliczenia : 1. Wybierz właściwe nazwy typów klimatu i wpisz w nagłówku tabeli:

(morski,. kontynentalny)

?

?

mało opadów

dużo opadów

duże roczne amplitudy temperatury

małe roczne amplitudy temperatury
 1. Spośród podanych poniżej informacji wybierz i zaznacz tę, która nie dotyczy południków:

  1. mają jednakową długość,

  2. wskazują kierunki północ – południe,

  3. mają kształt okręgów,

  4. łączą się na biegunach.
 1. Wybierz zestaw roślin, które najczęściej rosną w tundrze:

  1. świerki, modrzewie i jodły,

  2. mchy i porosty,

  3. trawy, akacje i baobaby,

  4. cedry, cyprysy i pinie.
 1. Wpisz do tabeli podane poniżej wyrazySkały


-

osadowe


przeobrażone

okruchowe

-

chemiczne

bazalt

-


żwir

-

-

węgiel

-

-

sól kuchenna

kwarcyt

-

-

(marmur, gnejs, granit, torf, ropa naftowa, glina, piasek, magmowe, organiczne)


 1. Uzupełnij zdania:

  1. Wiatry wiejące w południowo-wschodniej Azji to.................................

  2. ..............................., to wiatry wiejące w strefie międzyzwrotnikowej.

  3. Prądy morskie ciepłe powodują ocieplenie klimatu i .......................... opadów.
 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i rozwiąż krzyżówkę

Era kenozoiczna to najmłodsza era w dziejach Ziemi. Rozpoczęła się przed 65 mln lat i trwa do dziś. Dzieli się na dwa okresy: trzeciorzęd i czwartorzęd. W tej erze ukształtował się obecny wygląd powierzchni Ziemi i uformował dzisiejszy rozkład kontynentów i mórz. Trzeciorzędowe nasilenie ruchów górotwórczych (orogeneza alpejska) wydźwignęło wiele systemów górskich m.in. Alpy, Andy, Karpaty, Himalaje. Czwartorzędowe zlodowacenia objęły swoim zasięgiem duże obszary lądowe na półkuli północnej. W czasie epoki lodowcowej wyginęło wiele gatunków roślin i zwierząt, pojawiły się zwierzęta przystosowane do zimnego klimatu, m.in. mamuty, nosorożce włochate, niedźwiedzie jaskiniowe. W erze kenozoicznej wykształciła się współczesna flora i fauna - nastąpił rozkwit roślin okrytonasiennych, obszary lądowe zdominowały ssaki i ptaki. W toku ewolucji wykształciła się linia naczelnych, z której wywodzi się człowiek rozumny (Homo sapiens).1

2
3
45


6
7

8 1. Ery dzielą się na …….

 2. Okres, w którym powstały Alpy.

 3. ......... włochaty – żył w epoce lodowcowej.

 4. .... sapiens – człowiek rozumny.

 5. Okres, w którym nastąpiła epoka lodowcowa.

 6. Ruchy skorupy ziemskiej prowadzące do powstania gór.

 7. Najwyższe góry świata.

 8. Samice tych zwierząt karmią młode własnym mlekiem.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wypełnij tabelę wpisując w miejscach oznaczonych gwiazdką podane poniżej nazwy I wydarzenia iconUzupełnij zdania, wpisując nazwy specjalizacji biologów podane w ramce

Wypełnij tabelę wpisując w miejscach oznaczonych gwiazdką podane poniżej nazwy I wydarzenia iconJak ryba w wodzie … Uzupełnij tabelę, wpisując rodzaje wód występujących w przyrodzie

Wypełnij tabelę wpisując w miejscach oznaczonych gwiazdką podane poniżej nazwy I wydarzenia iconPodaj nazwy struktur oznaczonych literami a I b oraz określ, jaką funkcję pełni każda z nich

Wypełnij tabelę wpisując w miejscach oznaczonych gwiazdką podane poniżej nazwy I wydarzenia iconUzupełnij tabelę charakteryzując poszczególne jeziora. Wykorzystaj podane określenia

Wypełnij tabelę wpisując w miejscach oznaczonych gwiazdką podane poniżej nazwy I wydarzenia iconPodane niżej informacje dotyczące I wojny światowej posegreguj według przedstawionych kryteriów, wpisując litery do tabeli

Wypełnij tabelę wpisując w miejscach oznaczonych gwiazdką podane poniżej nazwy I wydarzenia iconSłownictwo I słowotwórstwo Pogrupuj zamieszczone poniżej wyrazy, wpisując je do odpowiednich rubryk tabeli

Wypełnij tabelę wpisując w miejscach oznaczonych gwiazdką podane poniżej nazwy I wydarzenia iconPoniżej znajduje się wiele kategorii związanych z produkcją samochodu. Wypełnij tylko te, które dotyczą Twojej firmy. Obowiązkowe dla każdego uczestnika jest

Wypełnij tabelę wpisując w miejscach oznaczonych gwiazdką podane poniżej nazwy I wydarzenia iconPodaj rok, w którym miały miejsce podane wydarzenia

Wypełnij tabelę wpisując w miejscach oznaczonych gwiazdką podane poniżej nazwy I wydarzenia icon1 Odszyfruj podane w nawiasach nazwy miejsc w mieście I wpisz je w luki

Wypełnij tabelę wpisując w miejscach oznaczonych gwiazdką podane poniżej nazwy I wydarzenia iconOpis przedmiotu zamówienia (o nie gorszych parametrach niż podane poniżej)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom