Pojęcia związane z rewitalizacją 6 Uwarunkowania programowe 7
Pobierz 1.59 Mb.
NazwaPojęcia związane z rewitalizacją 6 Uwarunkowania programowe 7
strona21/27
Data konwersji02.10.2012
Rozmiar1.59 Mb.
TypPojęcia
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27


1.26.

Modernizacja budynku przy ul.Św.Józefa na potrzeby Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku

Tak

2004 - wykonanie projektów technicznych


2005 – 2006 realizacja

Produkty: Zmodernizowany budynek


Rezultaty: Skrócenie czasu reakcji sił kryzysowych


Oddziaływanie: Nowe miejsca pracy, poprawa bezpieczeństwa

Urząd Miasta Rybnika, Starostwo Powiatowe
w Rybniku, Śląski Urząd Wojewódzki

Obszar II: Południowy

2.1.

Działania w zakresie pomocy społecznej
2005 – 2006 realizacja

Produkty: Utworzenie punktów konsultacyjnych, informacyjno-edukacyjnych, doradztwo zawodowe, organizacja kursów


Rezultaty: Integracja społeczno-zawodowa, przeszkolone i przekwalifikowane osoby


Oddziaływanie: Nowe miejsca pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej

Podobszar 1. Boguszowice

2.2.

Kompleksowa modernizacja Domu Kultury Boguszowice

Może dotyczyć

2005 – 2006 realizacja

Produkty: Odnowiony obiekt kultury


Rezultaty: Poprawa warunków funkcjonowania obiektu


Oddziaływanie:Poprawa dostępności do kultury

Urząd Miasta Rybnika

2.3.

Budowa centrum sportu w dzielnicy Boguszowice

Tak

2006 - opracowanie dokumentacji technicznej;


2006 – 2007 realizacja


Produkty: 1 obiekt sportowy


Rezultaty: Liczba osób korzystających z obiektu – 750 miesięcznie


Oddziaływanie: Nowe miejsca pracy -18

Urząd Miasta Rybnika, MOSiR

2.4.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie nowych punktów świetlnych
2004 – 2005 realizacja

Produkty: Nowe punkty świetlne – 6 szt.


Rezultaty: Poprawa bezpieczeństwa


Oddziaływanie: Mniejsza ilość przestępstw

Urząd Miasta Rybnika

2.5.

Remont ul.Rajskiej – II etap

Tak

2005 - realizacja

Produkty: Wyremontowana i poszerzona droga


Rezultaty: Poprawa dostępności komunikacyjnej, skrócenie czasu przejazdu


Oddziaływanie: Poprawa jakości życia mieszkańców

Urząd Miasta Rybnika

2.6.

Remont kapitalny dachu w budynku przy ul.Patriotów 8
2005 - realizacja

Produkty: Wyremontowany dach


Rezultaty: Oszczędność ciepła


Oddziaływanie: Zmniejszenie kosztów funkcjonowania

Urząd Miasta Rybnika

2.7.

Remont budynku przy ul. Jastrzębskiej 12 (przychodnia lekarska) i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Może dotyczyć

2005 - realizacja

Produkty: Zmodernizowana przychodnia


Rezultaty: Łatwiejszy dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych


Oddziaływanie: Poprawa zdrowotności mieszkańców

Urząd Miasta Rybnika

2.8.

Zagospodarowanie terenu wokół Os. Południe 51-60 w dzielnicy Boguszowice Osiedle wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

Tak

2005 – 2006 realizacja

Produkty: Zagospodarowany i uporządkowany teren


Rezultaty: Poprawa dostępności terenu dla osób niepełnosprawnych


Oddziaływanie: Poprawa jakości życia, nowe miejsca pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowe „Południe”

2.9.

Zagospodarowanie terenu wokół Os. Południe 38 w dzielnicy Boguszowice Osiedle wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

Tak

2005 – 2006 realizacja

Produkty: Zagospodarowany teren


Rezultaty: Poprawa dostępności terenu dla osób niepełnosprawnych


Oddziaływanie: Poprawa jakości życia, nowe miejsca pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowe „Południe”

2.10.

Zagospodarowanie terenu wokół Os. Południe 46-50 w dzielnicy Boguszowice Osiedle wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

Tak

2005 – 2006 realizacja

Produkty: Zagospodarowany teren


Rezultaty: Poprawa dostępności terenu dla osób niepełnosprawnych


Oddziaływanie: Poprawa jakości życia, nowe miejsca pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowe „Południe”

2.11.

Uzupełnienie wyposażenia istniejących placów zabaw oraz elementów małej architektury w Os. Południe w dzielnicy Boguszowice Osiedle
2005 – 2006 realizacja

Produkty: Uporządkowane osiedle


Rezultaty: Poprawa estetyki osiedla


Oddziaływanie: Poprawa jakości życia, nowe miejsca pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowe „Południe”

2.12.

Uzupełnienie wyposażenia istniejących placów zabaw oraz elementów małej architektury przy ul.Jastrzębskiej i Węglowej w dzielnicy Boguszowice Osiedle
2005 – 2006 realizacja

Produkty: Uporządkowane osiedle


Rezultaty: Poprawa estetyki okolicy


Oddziaływanie: Poprawa jakości życia, nowe miejsca pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowe „Południe”

Podobszar 2. Chwałowice

2.13.

Rozwój funkcji rekreacyjno – sportowych: wytyczenie i stworzenie ścieżki rowerowej oraz montaż urządzeń sportowych

Tak

2005 - realizacja

Produkty: Liczba obiektów posiadających urządzenia sportowe: 1, nowa ścieżka rowerowa


Rezultaty: Zwiększenie oferty rekreacyjno – wypoczynkowej w dzielnicy


Oddziaływanie: Poprawa zdrowotności mieszkańców

Urząd Miasta Rybnika,

Rada dzielnicy Chwałowice

2.14.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie nowych punktów świetlnych
2004 – 2005 realizacja

Produkty: Nowe punkty świetlne – 21 szt.


Rezultaty: Poprawa bezpieczeństwa


Oddziaływanie: Mniejsza ilość przestępstw

Urząd Miasta Rybnika

2.15.

Remont budynku przy ul. Śląskiej 1 (przychodnia lekarska) i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Może dotyczyć

2005 - realizacja

Produkty: Odnowiony budynek użyteczności publicznej


Rezultaty: Łatwiejszy dostęp osób niepełnosprawnych do usług medycznych


Oddziaływanie: Poprawa zdrowotności mieszkańców

Urząd Miasta Rybnika

2.16.

Remont kapitalny dachu w budynku przy ul. Śląskiej 15
2005 - realizacja

Produkty: Wyremontowany dach budynku


Rezultaty: Poprawa warunków mieszkaniowych


Oddziaływanie: Poprawa warunków życia

Urząd Miasta Rybnika

Podobszar 3. Niedobczyce

2.17.

Przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego w dzielnicy Rybnika Niedobczyce.Tak

2004 – 2005 opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności;


2005 – 2006 realizacja

Produkty: Liczba rozbudowanych boisk – 1; zaplecze szatniowo – sportowe – 1;


Rezultaty: Liczba osób korzystających z obiektu-600 miesięcznie


Oddziaływanie: Liczba nowych miejsc pracy-3

Urząd Miasta Rybnika,

Rada Dzielnicy

2.18.

Przebudowa i rozbudowa zaplecza socjalnego TKKF Parys w dzielnicy Niedobczyce

Tak

2005 - opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwoleń


2006 - realizacja

Produkty: Liczba rozbudowanych boisk – 1


Rezultaty: Liczba osób korzystających z obiektu - 400 miesięcznie


Oddziaływanie: Liczba nowych miejsc pracy-3

Urząd Miasta Rybnika,

Rada Dzielnicy

2.19.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie nowych punktów świetlnych
2004 – 2005 realizacja

Produkty: Nowe punkty świetlne – 8 szt.


Rezultaty: Poprawa bezpieczeństwa


Oddziaływanie: Mniejsza ilość przestępstw

Urząd Miasta Rybnika

Podobszar 4. Niewiadom

2.20.

Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno rekreacyjna na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy

Tak

2006 – 2007 realizacja

Produkty: Powierzchnia zaadaptowanego obiektu: 38,8 m2, wysokość wieży 46m;


Rezultaty: Liczba turystów – 60 miesięcznie


Oddziaływanie: Nowe miejsca pracy – 3

Urząd Miasta Rybnika, Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy

2.21.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie nowych punktów świetlnych
2004 – 2005 realizacja

Produkty: Nowe punkty świetlne – 10 szt.


Rezultaty: Poprawa bezpieczeństwa


Oddziaływanie: Mniejsza ilość przestępstw

Urząd Miasta Rybnika
Zadania przewidziane do realizacji w obydwu rewitalizowanych obszarach

3.1.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez realizację systemu monitoringu wizyjnego Miasta Rybnik w ramach Rybnickiej Platformy Informacji Cyfrowej (dzielnice: Boguszowice, Maroko Nowiny, Niedobczyce, Niewiadom, Chwałowice) – etap II

Tak

2004 – 2005 opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności;


2005 – 2007 realizacja

Produkty: Liczba zamontowanych kamer – 16;


Rezultaty: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w dzielnicach miasta


Oddziaływanie: Liczba stworzonych miejsc pracy: 20


Urząd Miasta Rybnika, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Rady dzielnic

3.2.

Likwidacja azbestu i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Orzepowicka 8d (przychodnia lekarska), ul.Orzepowicka 15a (ZSP nr 3), ul.Śląska 18 (Siedziba Spółdzielni Mieszka-niowej „Centrum”), ul. Boczna (Szkoła Podstawowa nr 22)

Tak

2005 – 2006 realizacja

Produkty: Zmodernizowane obiekty – 4,


Rezultaty: Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska


Oddziaływanie: Poprawa jakości życia

Urząd Miasta Rybnika

3.3.

Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych – etap II (budowa sal gimnastycznych przy II LO, Gimnazjum nr 2, 3)

Tak

2005 - opracowanie dokumentacji;


2005 – 2007 realizacja

Produkty: Sala gimnastyczna i zaplecze przy II LO- kubatura – 9994 m³, powierzchnia całkowita-2253 m2

sala gimnastyczna przy G2 - pow. całkowita - 1200 m2

liczba odnowionych boisk: 3


Rezultaty: Liczba uczniów i wychowanków korzystających z lokalnych obiektów edukacyjnych: 600/miesięcznie


Oddziaływanie: Liczba miejsc pracy – 20

Urząd Miasta Rybnika,

Dyrekcje Szkół

3.4.

Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych- II etap (budowa sal gimnastycznych przy I LO, Gimnazjum nr 10 i boisk przy SP 2, 5, 22, 34, 11, 18 i ZSP nr 3).


Tak

2005 – opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności;


2006 – 2007 realizacja

Produkty: Sala gimnastyczna I LO-powierzchnia – 1200m2, Sala gimnastyczna Gimnazjum nr 10-powierzchnia – 1200m2, liczba odnowionych boisk: 6


Rezultaty: Liczba uczniów i wychowanków korzystających z lokalnych obiektów edukacyjnych: 800/miesięcznie


Oddziaływanie: Liczba miejsc pracy – 25

Urząd Miasta Rybnika, Dyrekcje szkół

3.5.

Poprawa bezpieczeństwa publicznego – instalacja fotoradarów

Może dotyczyć

2005 – realizacja

Produkty: Liczba fotoradarów – 1


Rezultaty: Szybsze pociąganie do odpowiedzialności sprawcóe wykroczeń i przestępstw drogowych


Oddziaływania: Poprawa bezpieczeństwa na drogach

Urząd Miasta Rybnika, Straż Miejska


Zadania ogólnomiejskie

4.1.

Przebudowa Drogi Krajowej nr 78 na ulicy Gliwickiej i Rybnickiej oraz wiaduktu przy ulicy Wodzisławskiej

Tak


2004 – dokumentacja techniczna, pozwolenia


2005 – 2007 realizacja

Produkty: Długość modernizowanej drogi - 7950 m, długość modernizowanego wiaduktu 191m


Rezultaty: Skrócenie czasu podróży o 10 min; zwiększenie przepustowości drogi o 10%


Oddziaływania: Nowe miejsca pracy - 13; zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza o 5%

Urząd Miasta Rybnika

4.2.

Budowa obwodnicy miejskiej
(II etap: ul.Rudzka – ul.Energetyków)

Tak

2004 – 2005 dokumentacja techniczna, pozwolenia


2005 – 2007 realizacja

Produkty: Długość wybudowanej drogi 750 m


Rezultaty: Skrócenie czasu podróży o 5 min


Oddziaływanie: Nowe miejsca pracy - 25

Urząd Miasta Rybnika

4.3.

Budowa obwodnicy miejskiej
(III etap: ul.Energetyków – ul.Budowlanych i ul.Storczyków – ul.Łączna)

Tak

2004 – 2005 dokumentacja techniczna, pozwolenia


2005 – 2007 realizacja

Produkty: Długość wybudowanej drogi 3000 m


Rezultaty: Skrócenie czasu podróży o 15 min


Oddziaływanie: Liczba nowych miejsc pracy-65

Urząd Miasta Rybnika

4.4.

Budowa obwodnicy miejskiej
(IV etap: ul.Gliwicka – ul.Wielopolska)

Tak

2006 - dokumentacja techniczna, pozwolenia


2006 – 2007 realizacja

Produkty: Długość wybudowanej drogi 3000 m


Rezultaty: Skrócenie czasu podróży o 15 min


Oddziaływanie: Liczba nowych miejsc pracy-65

Urząd Miasta Rybnika

4.5.

Wniosek posiłkowy
o dofinansowanie z EFS „SZANSA”

2004 – 2005 realizacja

Produkty: Liczba przeszkolonych osób - 165


Rezultat: Prace interwencyjne dla 90 osób,
Przygotowanie zawodowe dla 145 osób.


Oddziaływanie: Podjęcie pracy przez 106 osób

Powiatowy Urząd Pracy

4.6.

Wniosek posiłkowy
o dofinansowanie z EFS
„NA STARCIE”

2004 – 2005 realizacja

Produkty: Liczba przeszkolonych osób - 168


Rezultaty: Zorganizowanie staży dla 362 osób


Oddziaływanie: Podjęcie pracy przez 189 osób

Powiatowy Urząd Pracy

4.7.

Wniosek posiłkowy
o dofinansowanie z EFS „AKTYWNOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ”
2005 – 2006 realizacja

Produkty: Liczba przeszkolonych osób - 60


Rezultaty: Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy dla 150 osób


Oddziaływanie: Podjęcie pracy przez 56 osób

Powiatowy Urząd Pracy

4.8.

Wniosek posiłkowy
o dofinansowanie z EFS „POMYŚLNY START”
2005 – 2006 realizacja

Produkty: Liczba przeszkolonych osób - 40


Rezultaty: Przygotowanie zawodowe dla 100 osób, Zorganizowanie staży dla 350 osób


Oddziaływanie: Podjęcie pracy przez 172 osób

Powiatowy Urząd Pracy

4.9.

Realizacja projektu „Reintegracja zawodowa przepustką do pracy”
2005 – 2006 realizacja

Produkty: Liczba przeszkolonych osób - 20


Rezultaty: Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy dla 50 osób,


Oddziaływanie: Podjęcie pracy przez 21 osób

Powiatowy Urząd Pracy

4.10.

Realizacja projektu „Kobieta aktywna – kobietą jutra”
2005 – 2006 realizacja

Produkty: Liczba przeszkolonych osób - 60


Rezultaty: Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy dla 60 osób


Oddziaływanie: Podjęcie pracy przez 40 osób

Powiatowy Urząd Pracy

4.11.

Realizacja projektu „Aktywny po 50-tce”
2005 - realizacja

Produkty: Liczba osób korzystających z poradnictwa zawodowego - 50


Rezultaty: Zatrudnienie subsydiowane- 50 osób


Oddziaływanie: Podjęcie pracy przez 22 osoby

Powiatowy Urząd Pracy

4.12.

Utworzenie Klubów Integracji Społecznej
2005 - utworzenie


2005 – 2006 realizacja projektu

Produkty: Liczba osób objętych wsparciem-


Rezultaty: Osoby przekwalifikowane -


Oddziaływanie: Nowe miejsca pracy -

Powiatowy Urząd Pracy

4.13.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Rybnika

Tak

2002 – 2007 realizacja

Produkty: 630 km sieci, 57 przepompowni.


Rezultaty: Dzielnice objęte projektem – 17; mieszkańcy objęci projektem: 148 tys.


Oddziaływanie: 96% ścieków trafia do sieci kanalizacyjnej

Urząd Miasta Rybnika, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

4.14.

Stadion Miejski MOSiR, ul. Gliwicka- modernizacja stadionu lekkoatletycznego

Tak

2006 - opracowanie dokumentacji technicznej;


2006 – 2008 realizacja

Produkty: 1 – obiekt sportowy


Rezultaty: Korzystający z obiektu-300 mies.


Oddziaływanie: Liczba nowych miejsc pracy-3

Urząd Miasta Rybnika, MOSiR

4.15.

Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów poprzez budowę sieci wodociągowej
w dzielnicach miasta Rybnika (ul.Św.Józefa, ul.Opalowa, ul.Składowa, ul.Frontowa).

Tak

2004 -dokumentacja, pozwolenia


2005 - realizacja

Produkty: Długość sieci wodociągowej 885m


Rezultaty: Liczba osób korzystających z infrastruktury-120


Oddziaływanie: Liczba nowych miejsc pracy-7

Urząd Miasta Rybnika, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

4.16.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rybniku (ul.Kolejowa, ul.Borki, ul.Larysza, ul.Sadowa, ul.Przemysłowa).

Tak

2004 – 2005 dokumentacja, pozwolenia


2005 - realizacja

Produkty: Długość sieci kanalizacyjnej 3196 m


Rezultaty: Liczba osób korzystających z infrastruktury-550


Oddziaływanie:Liczba nowych miejsc pracy-12

Urząd Miasta Rybnika, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

4.17.

Wdrożenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w Rybniku: poszerzenie składowiska odpadów komunalnych wraz z zamknięciem i rekultywacją drugiej kwatery.
Tak

2004 – 2005 dokumentacja techniczna, pozwolenia


2005 – 2007 realizacja

Produkty: Pojemność-500 000 m3


Rezultat: Liczba osób od których odbierane są odpady-142 tys.


Oddziaływanie: Liczba nowych miejsc pracy-12

Urząd Miasta Rybnika

4.18.

Modernizacja Miejskiego Domu Pomocy Społecznej

Tak

2005 – 2006 realizacja

Produkty: Zmodernizowany obiekt na potrzeby pomocy społecznej; 4 kondygnacje; powierzchnia budynku: 6113m2


Rezultaty: Liczba osób korzystających z obiektu – 150


Oddziaływanie: Liczba utrzymanych miejsc pracy – 94

Urząd Miasta Rybnika, Miejski Dom Pomocy Społecznej

4.19.

Przebudowa kolektorów ABC wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Rybniku

Tak

2004 - koncepcja


2005 - opracowanie dokumentacji techn.;


2006 – 2008 realizacja

Produkty: Liczba skanalizowanych dzielnic-2


Rezultaty: Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury-mieszkańcy dwóch dzielnic


Oddziaływanie: Liczba nowych miejsc pracy-6

Urząd Miasta Rybnika, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27

Powiązany:

Pojęcia związane z rewitalizacją 6 Uwarunkowania programowe 7 iconPojęcia związane z rewitalizacją 5 Uwarunkowania programowe 7

Pojęcia związane z rewitalizacją 6 Uwarunkowania programowe 7 iconPojęcia blisko związane z rewitalizacją, takie, jak

Pojęcia związane z rewitalizacją 6 Uwarunkowania programowe 7 iconPojęcia I problemy związane z kształtowaniem ładu przestrzennego współczesnych zespołów miejskich oraz ich elementów. Interdyscyplinarność procesu projektowania architektonicznego I urbanistycznego oraz uwarunkowania, którym one podlegają

Pojęcia związane z rewitalizacją 6 Uwarunkowania programowe 7 iconProjekt „ Rewitalizacja budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 5 ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia I Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja I rewitalizacja miast, Działanie nr 2 Rewitalizacja miast

Pojęcia związane z rewitalizacją 6 Uwarunkowania programowe 7 iconPojęcia związane z relacyjnymi bazami danych, 11 zna I opisuje zasady etyczne I prawne związane z wykorzystywaniem informacji I oprogramowania

Pojęcia związane z rewitalizacją 6 Uwarunkowania programowe 7 icon1Zewnętrzne uwarunkowania programowe rozwoju obszarów zsrow powiatu limanowskiego

Pojęcia związane z rewitalizacją 6 Uwarunkowania programowe 7 iconOmawiane I ćwiczone w systemie warsztatowym grupy tematyczne Rewitalizacja pojęcia „zarządzanie” – czym jest I czemu ma służyć

Pojęcia związane z rewitalizacją 6 Uwarunkowania programowe 7 iconPojęcia z zakresu makroekonomii I mikroekonomii. Będą rozumieli zasady funkcjonowania rynku oraz jego uczestników. Słuchacze poznają też możliwości założenia własnej firmy I podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem nią

Pojęcia związane z rewitalizacją 6 Uwarunkowania programowe 7 iconPojęcia związane z innowacjami

Pojęcia związane z rewitalizacją 6 Uwarunkowania programowe 7 iconPojęcia związane z finansami

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom