Zadanie 1 Wskaż poprawne dokończenie zdania
Pobierz 11.08 Kb.
NazwaZadanie 1 Wskaż poprawne dokończenie zdania
Data konwersji02.10.2012
Rozmiar11.08 Kb.
TypDokumentacja

Część 2Zadanie 1 Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Telewizyjną relację na żywo z powitania Nowego Roku w Tokio oglądamy w Polsce

  1. po południu 1 stycznia.

  2. po południu 31 grudnia.

  3. przed południem 1 stycznia.

  4. przed południem 31 grudnia.

Zadanie 2 Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Rysunek przedstawia widomą, dzienną wędrówkę Słońca nad horyzontem 21 marca:

  1. na równiku.

  2. na zwrotniku Raka.

  3. na zwrotniku Koziorożca.

  4. na kole podbiegunowym północnym.

Zadanie 3


Na rysunku przedstawiono wybrane strefy czasowe i zaznaczono miasta.
Podaj dzień tygodnia oraz godzinę w Hangczou .........................................................

Zadanie 4


Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi w dniu......................................................Zadanie 5 Wskaż dwa następstwa ruchu obiegowego Ziemi.

A Następstwo dnia i nocy.

B Spłaszczenie Ziemi na biegunach.

C Zróżnicowanie czasu słonecznego.

D Zmiana długości trwania dnia i nocy w ciągu roku.

E Zmiana miejsca wschodu i zachodu Słońca w ciągu roku.

F Pozorny ruch Słońca i innych gwiazd na sklepieniu niebieskim w ciągu doby.


Zadanie 6 Wskaż trzy następstwa ruchu obrotowego Ziemi.
A. Następstwo dnia i nocy.
B. Astronomiczne pory roku.
C. Spłaszczenie Ziemi na biegunach.
D. Zmiana wysokości Słońca nad horyzontem w ciągu roku.
E. Widomy ruch Słońca i innych gwiazd na sklepieniu niebieskim.

Oceń prawdziwość każdego zdania.

Zadanie 7. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.


I.

W ciągu dwóch godzin Ziemia obraca się o 30°.

P / F

II.

Czas słoneczny jest jednakowy dla wszystkich punktów leżących na tym samym równoleżniku.

P / F

III.

W miejscowościach leżących na zachód od Warszawy górowanie Słońca obserwujemy później niż w Warszawie.

P / F


Zadanie 8 Na podstawie informacji znajdujących się na kartce z kalendarza wykonaj zadania.

a) Wskaż poprawną odpowiedź.
Którym kolejnym dniem 1987 roku był dzień przedstawiony na kartce z kalendarza?

A. 106 B. 107

C. 108 D. 109

b) Wskaż poprawne dokończenie zdania.
W czasie następnej doby dzień będzie trwał

A. 13 godzin 17 minut.
B. krócej niż 13 godzin 17 minut.
C. dłużej niż 13 godzin 17 minut.

Zadanie 9 Wstaw w każdą lukę datę rozpoczę­cia odpowiednich astronomicznych pór roku.Zadanie 10 Jak nazywa się proces polegający na pękaniu i rozkruszaniu skał w wyniku wielokrotnego zamarzania i odmarzania wody w szczelinach skalnych?..................................

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zadanie 1 Wskaż poprawne dokończenie zdania iconZestaw Kształt, ruchy Ziemi I ich następstwa Zadanie Wskaż poprawne dokończenie zdania

Zadanie 1 Wskaż poprawne dokończenie zdania iconZadanie1 Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania

Zadanie 1 Wskaż poprawne dokończenie zdania icon1. Ruch jest zjawiskiem powszechnym w przyrodzie. Zaznacz znakiem „x” poprawne dokończenie zdania. 1 p

Zadanie 1 Wskaż poprawne dokończenie zdania iconKiedy zachorujesz… Wybierz I zaznacz prawidłowe dokończenie zdania

Zadanie 1 Wskaż poprawne dokończenie zdania icon1 Uzupełnij poniższe zdania, wpisując po jednym wyrazie w każde wolne miejsce, tak aby otrzymać zdania poprawne pod względem logicznym I gramatycznym. Wpisując wyrazy, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu

Zadanie 1 Wskaż poprawne dokończenie zdania iconPlacement test I spośród podanych niżej możliwości wybierz jedyne poprawne uzupełnienie zdania hasłowego: a, b lub c

Zadanie 1 Wskaż poprawne dokończenie zdania iconSyrynia: najem jednostek sprzętowych samochodu z pługiem lemieszowym na potrzeby zimowego utrzymania dróg powiatowych: zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5, zadanie 6

Zadanie 1 Wskaż poprawne dokończenie zdania iconZadanie 1 Skreśl wyraz, który nie pasuje do czterech pozostałych. Za każde poprawne skreślenie możesz otrzymać 1 punkt (razem 10 punktów)

Zadanie 1 Wskaż poprawne dokończenie zdania icon1 Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne I gramatycznie poprawne zdania. Wpisując fragmenty zdań, nie możesz zrobić żadnego błędu ortograficznego I gramatycznego. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu

Zadanie 1 Wskaż poprawne dokończenie zdania iconCzęści zdania. Analiza zdania pojedynczego I zdania złożonego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom