1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie




Pobierz 343.48 Kb.
Nazwa1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie
Data konwersji02.10.2012
Rozmiar343.48 Kb.
TypDokumentacja
Europa




1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty

geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie. (08 p.)


A. Włoska wyspa z wulkanem Etna.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .


B. Półwysep, na którym leży Grecja.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .


C. Rzeka, która płynie przez Wiedeń i uchodzi do Morza Czarnego.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


D. Góry na granicy Francji i Hiszpanii.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





2. Do każdego z państw dopisz jego stolicę oraz jeden

z krajów z nim sąsiadujących. (04 p.)


Pstwo

Stolica

Kraj sąsiadujący

Szwecja







Austria







Hiszpania







Białoruś









3. Na mapie z zadania 1 zaznacz sygnaturą  obszar,
na którym znajduje się czynny wulkan. (01 p.)


4. Korzystając z mapy z zadania 1 oraz poniższego wykresu, dopisz odpowiednie nazwy miast do nazw typów klimatu, w których się znajdują. (03 p.)


a) klimat umiarkowany ciepły przejściowy –


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


b) klimat umiarkowany ciepły morski –


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


c) klimat umiarkowany ciepły kontynentalny –


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Oblicz i wpisz do tabeli wartość współczynnika przyrostu naturalnego. Następnie dopasuj do tych danych poniższe nazwy krajów i wpisz je w odpowiednie miejsca tabeli. (0–3 p.)


Norwegia, Ukraina





Kraj

Liczba urodzeń

Liczba zgonów

Współczynnik

przyrostu naturalnego

na 1000 osób




11,0

9,3







9,6

15,8






Obliczenia: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6. Rozpoznaj i zaznacz, który z poniższych wykresów przedstawia strukturę produkcji energii we Francji. Uzasadnij swój wybór jednym zdaniem. (02 p. )





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (01 p.)


Wzrost przeciętnej długości życia oraz ujemny przyrost naturalny powodują, że…

a) ludność Europy ma coraz lepszą kondycję fizyczną.

b) w strukturze wiekowej ludności dominują dzieci

w wieku do lat 10.

c) ludność Europy starzeje się.


8. Rozpoznaj typ wybrzeża i podaj przykład kraju europejskiego, w którym występuje. (02 p.)





Wybrzeże: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Kraj: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9. Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, a obok fałszywego – literę F. (04 p.)


a) Przykładami europejskich technopolii są Silicon Glen i M4 Corridor. . . . . .

b) Duże złoża ropy naftowej znajdują się

we Włoszech oraz na szelfie Bałtyku. . . . . .

c) Europa charakteryzuje się bardzo wysokim

poziomem usług. . . . . .

d) Większość państw europejskich uzyskuje energię

z elektrowni wiatrowych. . . . . .


10. Podkreśl nazwy państw, które zaliczamy do krajów

śródziemnomorskich. (02 p.)


Grecja, Norwegia, Dania, Hiszpania,

Włochy, Szwajcaria, Niemcy



11. Przyporządkuj odpowiednim regionom Europy cechy

ich gospodarki. (03 p.)


Kraje skandynawskie

Kraje alpejskie








a) Posiadają bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, głównie narciarską.

b) Dobrze rozwinięty przemysł drzewny.

c) Eksploatuje się tam złoża ropy naftowej i gazu ziemnego.

d) Słyną z przemysłu farmaceutycznego, precyzyjnego i jubilerskiego.

e) Mają rozwiniętą hydroenergetykę.

f) Mają bardzo dobrze rozwinięty przemysł spożywczy.


12. Podkreśl nazwy języków, którymi posługują się ludy

romańskie. (02 p.)


włoski, niemiecki, polski, portugalski,

węgierski, francuski


13. Zaznacz cechy charakterystyczne dla rolnictwa

krajów Europy Środkowo-Wschodniej. (01 p.)

a) Przerost zatrudnienia.

b) Wysoka dochodowość.

c) Niski poziom wykształcenia rolników.


14. Wykres przedstawia strukturę PKB w wybranych krajach Europy. Podkreśl zdanie prawdziwe. (01 p.)





a) Rolnictwo Włoch stanowi prawie 10%

struktury PKB tego kraju.

b) Największy udział usług obserwuje się

w Wielkiej Brytanii.

c) Największy udział w tworzeniu PKB Rosji ma

przemysł.





Europa



1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty

geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie. (08 p.)


A. Francuska wyspa na północ od Sardynii.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..

B. Półwysep, na którym leży Portugalia.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Góry położone m.in. na obszarze Słowacji i Polski.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. Jedna z najdłuższych rzek Francji.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Do każdego z państw dopisz jego stolicę oraz jeden

z krajów z nim sąsiadujących. (04 p.)


Pstwo

Stolica

Kraj sąsiadujący

Dania







Ukraina







Francja







Finlandia









3. Na mapie z zadania 1 zaznacz sygnaturą  obszar,
na którym występują trzęsienia ziemi. (01 p.)


4. Korzystając z mapy z zadania 1 oraz poniższego wykresu, dopisz odpowiednie nazwy miast do nazw stref klimatu, w których się znajdują. (03 p.)


a) strefa klimatów umiarkowanych –


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) strefa klimatów okołobiegunowych –


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


c) strefa klimatów podzwrotnikowych –


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Oblicz i wpisz do tabeli wartość współczynnika przyrostu naturalnego. Następnie dopasuj do tych danych poniższe nazwy krajów i wpisz je w odpowiednie miejsca tabeli. (03 p.)


Francja, Białoruś



Kraj

Liczba urodzeń

Liczba zgonów

Współczynnik

przyrostu naturalnego

na 1000 osób




12,6

8,6







9,7

13,9






Obliczenia: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6. Rozpoznaj i zaznacz, który z poniższych wykresów przedstawia strukturę produkcji energii w Norwegii. Uzasadnij swój wybór jednym zdaniem. (02 p.)




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7. Zaznacz prawidłowe dokończeniezdania. (01 p.)


Wytwarzanie przez gospodarkę europejską 1/3

produktu światowego brutto świadczy o...

a) niewielkim znaczeniu europejskiej gospodarki na świecie.

b) dużym potencjale ekonomicznym kontynentu.

c) niskim poziomie jej rozwoju gospodarczego.


8. Rozpoznaj typ wybrzeża i podaj przykład kraju europejskiego, w którym występuje. (02 p.)






Wybrzeże: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Kraj: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9. Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, a obok fałszywego – literę F. (04 p.)


a) We Francji największym obszarem koncentracji przemysłu jest GOP. . . . . .

b) W wyniku restrukturyzacji przemysłu wiele zakładów przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej

upadło. . . . . .

c) Europa jest kontynentem o małej atrakcyjności turystycznej. . . . . .

d) W Europie znajduje się jeden z największych portów handlowych – Rotterdam. . . . .


10. Podkreśl nazwy państw, które zaliczamy do krajów skandynawskich. (02 p.)


Szwecja, Finlandia, Austria, Czarnogóra,

Grecja, Albania, Norwegia


11. Przyporządkuj odpowiednim regionom Europy cechy ich gospodarki. (03 p.)


Francja

Wielka Brytania









a) Ma rozwinięty przemysł kosmiczny i lotniczy.

b) Bardzo dobrze rozwinięte usługi finansowe, bankowe i ubezpieczeniowe.

c) W rolnictwie tego kraju największe znaczenie ma uprawa winorośli.

d) Jest trzecim w Europie producentem ropy naftowej.

e) Słynie z produkcji serów.

f) Funkcjonuje tu, druga po nowojorskiej, najważniejsza giełda na świecie.


12. Podkreśl nazwy języków, którymi posługują się ludy germańskie. (02 p.)


ukraiński, niemiecki, hiszpański,

szwedzki, węgierski, angielski


13. Zaznacz cechy charakterystyczne dla rolnictwa krajów Europy Zachodniej. (01 p.)


a) Niski poziom wykształcenia rolników.

b) Specjalizacja gospodarstw.

c) Wysoka wydajność.


14. Wykres przedstawia strukturę wyznaniową wybranych krajów Europy. Podkreśl zdanie prawdziwe. (01 p.)




a) Katolicy we Francji stanowią ponad 80%

społeczeństwa.

b) Norwegię zamieszkują głównie wyznawcy prawosławia.

c) Bośni i Hercegowiny nie zamieszkują muzułmanie.



Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie iconAustralia I Oceania powtórka Na załączonej mapie rozpoznaj oznaczone literami obiekty geograficzne. Wpisz poniżej ich nazwy

1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie icon1. Krainy geograficzne I obiekty geograficzne Nizina Szczecińska, Pobrzeże Słowińskie, Żuławy Wiślane, Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Pomorskie, Pojezierze

1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie iconZadanie 1 (1 p.) Rozpoznaj typ rzeźby obszaru przedstawionego na zamieszczonej poniżej mapie. Podkreśl odpowiedź

1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie iconNazwy geograficzne na mapie

1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie iconC zy wiesz gdzie leży… (zaznacz na mapie)

1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie iconZaznacz na mapie odpowiednimi numerkami poszczególne państwa

1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie iconObiekty geograficzne poziom rozszerzony

1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie iconAmeryka póŁnocna obiekty fizyczno – geograficzne

1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie iconWśród podanych niżej opisów (a-c) zaznacz ten, który dotyczy rozmieszczenia skupiskowego

1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie iconObiekty geograficzne klasa I, semestr I a. Wody sróDLĄdowe

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom