Test A: Wody Ziemi Imię I nazwisko
Pobierz 106.61 Kb.
NazwaTest A: Wody Ziemi Imię I nazwisko
Data konwersji03.10.2012
Rozmiar106.61 Kb.
TypDokumentacja
Test A: Wody Ziemi


Imię i nazwisko: ....................................


Data: ..........................., klasa: ...............


Poniższy test składa się z 12 zadań. Przy każdym poleceniu podano

liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.

Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 26 punktów.


1. Zadanie (0–1 pkt)

Uzupełnij poniższe zdanie.


Przejście wody ze stanu gazowego w stan ciekły nazywamy skraplaniem.


2. Zadanie (0–2 pkt)

Podaj po jednym przykładzie występowania wody w przyrodzie:


a) w stanie ciekłym – Jezioro b) w stanie stałym – Lodowiec


3. Zadanie (0–2 pkt)

Podaj nazwę morza typu:


a) otwartego – m. Arabskie b) śródziemnego – m. Bałtyckie


4. Zadanie (0–6 pkt)

Obok nazw oceanów, mórz i zatok wpisz literę, którą oznaczono je na mapie świata.


a) Ocean Spokojny B b) Ocean Arktyczny F

c) Morze Arabskie C d) Morze Karaibskie E

e) Morze Śródziemne D f) Zatoka Bengalska G


5
.
Zadanie (0–2 pkt)

Uzupełnij tabelkę, wpisując przyczynę lub skutek zjawiska związanego z ruchem wody morskiej.


Przyczyna

Skutek

pasaty i wiatry zachodnie

Zmiana temperatury

Ruchy płyt tektonicznych

tsunami

6. Zadanie (0–2 pkt)

Podaj przyczyny dużego zasolenia (46‰) Morza Czerwonego.

1.Mała liczba rzek wpadających do morza

2.Mała liczba opadów atmosferycznych7. Zadanie (0–3 pkt)

Zaznacz na rysunku literą G rzekę główną, literą U
jej ujście, a linią przerywaną dorzecze dowolnej rzeki.


8. Zadanie (0–1 pkt)

Wyjaśnij, dlaczego rzeki Kongo w Afryce i Amazonka
w Ameryce Południowej mają duże i wyrównane
w ciągu roku przepływy.


Zarówno Kongo jak i Amazonka leżą w strefie równikowej gdzie równe opady deszczów przez cały rok czyli przez cały rok poziom wód jest wyrównany

9. Zadanie (0–2 pkt)

Uzupełnij poniższe zdania.


Rzeka epizodyczna to rzeka płynąca co pewien czas po ulewnych deszczach na pustyni lub półpustyni .


Rzeki tegotypu występują najczęściej w klimacie Podzwrotnikowym


10. Zadanie (0–1 pkt)

Wyjaśnij termin: jezioro odpływowe.

Jezioro odpływowe to takie, które odprowadza część swoich wód ciekiem powierzchniowym (jest źródłem dla rzeki)
11. Zadanie (0–2 pkt)

Wpisz w odpowiednich miejscach na rysunku określenia: warstwa nieprzepuszczalna, warstwa wodonośna.
12. Zadanie (0–2 pkt)

Wyjaśnij, dlaczego największe obszary bagien występują w północnych regionach Azji i Ameryki Północnej.


Bagna północnej Azji i Ameryki Północnej są skutkiem panującej tu wiecznej zmarzliny- klimatu umiarkowanego- chłodnego.


Test B: Wody Ziemi


Imię i nazwisko: ....................................


Data: ..........................., klasa: ...............


Poniższy test składa się z 12 zadań. Przy każdym poleceniu podano

liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.

Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 26 punktów.


1. Zadanie (0–1 pkt)

Uzupełnij poniższe zdanie.


Przejście wody ze stanu ciekłego w stan gazowy nazywamy Parowaniem


2. Zadanie (0–2 pkt)

Podaj po jednym przykładzie występowania wody w przyrodzie:


a) w stanie ciekłym – Jeziora b) w stanie gazowym –para wodna


3. Zadanie (0–2 pkt)

Podaj nazwę morza typu:


a) przybrzeżnego – m. Japońskie b) międzywyspowego – m. karaibskie


4. Zadanie (0–6 pkt)

Obok nazw oceanów, mórz i zatok wpisz literę, którą oznaczono je na mapie świata.


a) Ocean Atlantycki F b) Ocean Indyjski B

c) Morze Północne A d) Morze Południowochińskie C

e) Morze Bałtyckie E f) Zatoka Gwinejska D


5
.
Zadanie (0–2 pkt)

Uzupełnij tabelkę, wpisując przyczynę lub skutek zjawiska związanego z ruchem wody morskiej.


Przyczyna

Skutek

Grawitacja księżyca i słońca

pływy

wiatr

Fale6. Zadanie (0–2 pkt)

Podaj przyczyny małego zasolenia (ok. 7‰) Morza Bałtyckiego.


1.Duża ilość rzek wpływających do morza

2.połączenie z oceanem przez wąskie cieśniny

7. Zadanie (0–3 pkt)

Zaznacz na rysunku literą D deltę rzeki, literą X
dopływ, a linią przerywaną dorzecze dowolnej rzeki.


8. Zadanie (0–1 pkt)

Wyjaśnij, dlaczego rzeki południowo-wschodniej
Azji (np. Jangcy, Mekong) mają największe
przepływy latem.


Jangcy i Mekong leżą w południowej Azji gdzie wystepują monsuny czyli cykliczne opady deszczu. Na lądze występują latem dlategopoziom wód jest znacznioe większy właśnie wtedy.

9. Zadanie (0–2 pkt)

Uzupełnij poniższe zdania.


Rzeka okresowa to rzeka płynąca regularnie w okresie opadów, wysychająca zaś w porze suchej.


Rzeki tego typu występują najczęściej w klimacie zwrotnikowym.


10. Zadanie (0–1 pkt)

Wyjaśnij termin: jezioro przepływowe.


jezioro, przez które przepływa rzeka, doprowadzając lub usuwając nadmiar wody ze zbiornika.


11. Zadanie (0–2 pkt)

Wpisz w odpowiednich miejscach na rysunku określenia: warstwa przepuszczalna, źródło artezyjskie.
12. Zadanie (0–2 pkt)

Wyjaśnij, dlaczego największe obszary bagien występują w północnych regionach Azji i Ameryki Północnej.


Bagna północnej Azji i Ameryki Północnej są skutkiem panującej tu wiecznej zmarzliny- klimatu umiarkowanego- chłodnego.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Test A: Wody Ziemi Imię I nazwisko iconWody Ziemi Imię I nazwisko

Test A: Wody Ziemi Imię I nazwisko iconWody Ziemi Imię I nazwisko

Test A: Wody Ziemi Imię I nazwisko iconTest A: Wnętrze Ziemi Imię I nazwisko

Test A: Wody Ziemi Imię I nazwisko iconTest A: Rzeźbiarze powierzchni Ziemi Imię I nazwisko

Test A: Wody Ziemi Imię I nazwisko iconRuchy Ziemi Imię I nazwisko

Test A: Wody Ziemi Imię I nazwisko iconWnętrze Ziemi Imię I nazwisko

Test A: Wody Ziemi Imię I nazwisko iconWnętrze Ziemi Imię I nazwisko

Test A: Wody Ziemi Imię I nazwisko iconWnętrze Ziemi Imię I nazwisko

Test A: Wody Ziemi Imię I nazwisko iconTest Imię I nazwisko: kl. V

Test A: Wody Ziemi Imię I nazwisko iconTest A: Azja Imię I nazwisko

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom