Regulamin konkursu na prezentację multimedialną
Pobierz 64.87 Kb.
NazwaRegulamin konkursu na prezentację multimedialną
Data konwersji03.10.2012
Rozmiar64.87 Kb.
TypRegulamin konkursu
REGULAMIN KONKURSU

NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
pt. „ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS…”I. Cele konkursu:

- Pogłębienie wiedzy o Aniołach

- Uwrażliwienie na obecność Aniołów w życiu człowieka

- Popularyzacja miejsc, książek, dzieł sztuki związanych z Aniołami

- Kształtowanie umiejętności selekcji informacji;


II. Organizator:

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów


III. Uczestnictwo:

Prawo do udziału w konkursie mają:

 • uczniowie gimnazjów, szkół ponad gimnazjalnych

 • osoby dorosłe.


IV. Sposób przeprowadzenia konkursu:

1. Ilość prac: Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie dwie prace:
po jednej z każdej kategorii tematycznej.


2. Temat pracy: „Anioły są wśród nas…”

 • obecność Aniołów w Piśmie Świętym, Tradycji i nauczaniu Kościoła katolickiego

 • swobodna interpretacja tematu na podstawie poezji, dzieł sztuki, zabytków, miejsc, osób, forma świadectwa itp.


3. Szczegóły techniczne

 • Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Power Point
  (z rozszerzeniem *.ppt), jak również jako prezentacja (z rozszerzeniem *.pps). Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię.

 • Maksymalna objętość nie może przekraczać 30 MB.

 • Minimalna ilość slajdów: 10

 • Prace należy dostarczyć na płycie CD lub pocztą elektroniczną.

 • W prezentacji należy umieścić imię i nazwisko osoby wykonującej pracę oraz imię i nazwisko opiekuna (dotyczy uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych). Prezentacja powinna być opatrzona tytułem.

 • W prezentacji powinny być zawarte w formie bibliografii informacje
  o wykorzystywanych materiałach źródłowych: tekstach, zdjęciach, grafice (książki, czasopisma, strony internetowe, inne).


4. Sposób dostarczenia: Prace należy wysłać na płycie CD wraz z dołączoną kartą zgłoszenia i oświadczeniem (załączniki nr 1 i 2) osobiście lub przesłać pocztą do 5 września 2011 r. na adres:

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów

ul. Broniewskiego 28/30

05-510 Konstancin-Jeziorna

z dopiskiem „Konkurs o Aniołach”

bądź w formie elektronicznej pod adresem:

multianiol@gmail.com


5. Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.


6. Ocena prac: zostanie dokonana przez komisję konkursową, w skład której będą wchodzić osoby mogące ocenić prace pod względem merytorycznym, estetycznym
i formalnym.


7. Etapy konkursu:

I etap: Wyłonienie spośród złożonych prac prezentacji finałowych.

II etap: Wyłonienie przez Komisję Konkursową laureatów – przyznanie I, II i III miejsca.


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie Zgromadzenia Sióstr
od Aniołów: www.siostryodaniolow.pl


Nagrodzone i wyróżnione szkoły zostaną poinformowane, a laureaci wraz
z opiekunami otrzymają zaproszenie na festyn anielski, podczas którego będzie wręczenie nagród. Festyn odbędzie się 18 września 2011 roku w parku zdrojowym
w Konstancinie-Jeziornej.


V. Kategorie wiekowe i kryteria oceniania:

Kategorie wiekowe:

 • uczniowie gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych

 • osoby dorosłe

Kryteria oceniania:

 • Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.

 • Poprawność merytoryczna (tj. zgodna z nauka Kościoła katolickiego)

 • Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.

 • Pomysłowość i zaangażowanie w podejściu do tematu.

 • Ogólne wrażenie estetyczne.


VI. Postanowienia końcowe:

 • Ocenione zostaną tylko prace nadesłane w terminie oraz z wypełnionymi załącznikami (kartą zgłoszenia i oświadczeniem).

 • Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.

 • Nagrodzeni uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny.


VII. Załączniki:

 • Karta zgłoszenia

 • Oświadczenie


Załącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa

Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Anioły są wśród nas…”


Imię i nazwisko:

Nazwa szkoły:

Klasa/wiek:

Adres zamieszkania:

Telefon kontaktowy:

e-mail:

Wybrane tematy prezentacji (właściwe podkreślić):

 • obecność Aniołów w Piśmie Świętym, Tradycji i nauczaniu Kościoła katolickiego

 • swobodna interpretacja tematu na podstawie poezji, dzieł sztuki, zabytków, miejsc, osób, forma świadectwa itp.


Załącznik nr 2

wiadczenie

1. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej prezentacji multimedialnej na konkurs
i posiadam do niej pełnie praw autorskich.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu na prezentacje multimedialną pt. „Anioły są wśród nas…”

3. Zgadzam się na wykorzystywanie nadesłanej przeze mnie prezentacji do celów Organizatora.


Podpis: Miejscowość, data

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconRegulamin Konkursu na Prezentację Multimedialną

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconRegulamin konkursu na prezentację multimedialną

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconRegulamin konkursu na prezentację multimedialną

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconRegulamin konkursu na prezentację multimedialną

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconRegulamin konkursu na prezentację multimedialną

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconRegulamin konkursu na najlepszą prezentację multimedialną "wydra"

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconRegulamin powiatowego konkursu na prezentację multimedialną pt.” Aids

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconRegulamin konkursu na prezentację multimedialną o tematyce profilaktycznej pn. „ Nie daję szansy używkom ”

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconRegulamin konkursu na najciekawszą prezentację

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną iconJak tworzyć prezentację multimedialną prezentacja

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom