Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw
Pobierz 9.22 Kb.
NazwaWskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw
Data konwersji03.10.2012
Rozmiar9.22 Kb.
TypDokumentacja
WSKAŹNIKI ROZWOJU

SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO PAŃSTW

POLITYCZNY I GOSPODARCZY PODZIAŁ KRAJÓW


Rozwój gospodarczy i pozycja danego państwa w gospodarce światowej zależy głównie od:

 • wielkości jego obszaru;

 • jakości środowiska geograficznego i jego zasobów naturalnych;

 • możliwości finansowych i naukowo-technicznych;

 • wykwalifikowanej kadry;

 • organizacji gospodarki;

Ponadto wyróżnia się także bardziej dokładne wskaźniki:

 • strukturę zatrudnienia ludności;

 • ilość wyprodukowanej energii na 1 mieszkańca w kWh;

 • udział danego kraju w międzynarodowym handlu;

 • liczba samochodów, telefonów, odbiorników telewizyjnych czy komputerów na 1000 mieszkańców;

 • poziom wykształcenia społeczeństwa (procentowy udział ludności z wykształceniem wyższym i średnim);

  Wszystkie wymienione wskaźniki łącznie decydują o poziomie rozwoju gospodarczego danego kraju, jego udziale w międzynarodowym handlu i wartości wytwarzanego produktu krajowego brutto (PKB). Podział krajów pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego przeprowadza się na podstawie wskaźnika przyjętego przez Biuro Statystyczne ONZ i Bank Światowy. Wskaźnikiem tym jest wartość PKB na 1 mieszkańca kraju.

  W ostatnich latach coraz większa popularność zyskuje wskaźnik HDI, czyli wskaźnik rozwoju społecznego, uznawany za doskonalszy od wielkości PKB na 1 mieszkańca. Uwzględnia on średnią długość życia, wykształcenie ludności oraz PKB na 1 mieszkańca. Jego wartość waha się od 0 do 1.

  Wskaźnik rozwoju społecznego w wybranych krajach w 1999roku.

   KRAJ

   POZYCJA W RANKINGU

   WSKAŹNIK HDI

   Kanada

   1

   0,932

   Polska

   44

   0,802Ze względu na wartość wytworzonego produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca (PKB), kraje świata dzielą się na:

 • Kraje wysoko rozwinięte gospodarczo - o wytwarzanej wartości PKB powyżej 10 000 USD, charakteryzujące się nowoczesnym przemysłem, niskim odsetkiem zatrudnionych w rolnictwie (poniżej 10%) i dużym odsetkiem pracujących w usługach. Zaliczają się do nich np.: Stany Zjednoczone, Japonia, Związek Australijski, a także Kuwejt i Arabia Saudyjska.

 • Kraje średnio rozwinięte gospodarczo – o wytwarzanej wartości PKB od 3 000 do 10 000 USD, mające mniej nowoczesny przemysł, większy udział rolnictwa i przemysłu wydobywczego w tworzeniu PKB i w zatrudnieniu. Są nimi np.: Portugalia, Polska, Indie oraz Argentyna.

 • Kraje rozwijające się – o wytwarzanej wartości PKB poniżej 3 000 USD. Kraje te stanowią najliczniejszą grupę i cechujące się niskim wskaźnikiem PKB, słabym rozwojem przemysłu przetwórczego, małym udziałem w międzynarodowej wymianie handlowej oraz wysokim odsetkiem zatrudnionych w rolnictwie;


Polityczny podział świata- jest konwencją zróżnicowania krajów pod względem ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego. Przez wiele stuleci kraje dzieliły się na wielki imperia kolonialne, kraje kapitalistyczne i kraje zależne- kolonialne.

Pod koniec XIX wieku było na świecie 55 państw suwerennych. W wyniku ruchów narodo-wyzwoleńczych, upadku kolonializmu, a także rozpadu wielonarodowych państw- np. ZSRR, liczba państw suwerennych w roku 1999 wzrosła do 195. Oprócz państw suwerennych istnieją na świecie jeszcze terytoria autonomiczne, niesamodzielne i zależne. Są one pozostałością systemu kolonialnego. W roku 2000 było na świecie 38 takich terytoriów zajmujących poniżej 1% zamieszkałej powierzchni lądów.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw iconChorwacja podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Chorwacji

Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw iconStrategia rozwoju społeczno gospodarczego

Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw iconStrategia rozwoju społeczno gospodarczego

Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw iconStrategia rozwoju społeczno-gospodarczego

Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw icon13. Zróżnicowania regionalne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego

Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw iconStrategia rozwoju społeczno – gospodarczego gminy cmolas

Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw icon„Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego gmin uzdrowiskowych”

Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw iconStrategia rozwoju społeczno – gospodarczego miasta tomaszów mazowiecki

Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw iconIV. diagnoza uwarunkowań rozwoju społeczno- gospodarczego gminy mikołajki

Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw iconS trategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta I gminy Biskupiec

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom