Formacje roślinne
Pobierz 3.43 Kb.
NazwaFormacje roślinne
Data konwersji03.10.2012
Rozmiar3.43 Kb.
TypDokumentacja
Formacje roślinne-zróżnicowanie formacji roślinnych na Ziemi ma charakter strefowy, jeżeli związane jest z szerokością geograficzną, lub strefowy, jeśli zależy od budowy geologicznej, rzeźby terenu, rozmieszczenia mórz i zbiorników wód śródlądowych. w strefie klimatów umiarkowanych rozmieszczenie formacji roślinnych zależy zarówno od ilości opadów jak i temperatury powietrza. Epfity-rośliny samożywne rosnące na innych roślinach, zaopatrujące się w wodę z opadów, a w składniki mineralne z rozkładających się tkanek organizmów, na których rosną. Kserofity-rośliny przystosowane do długotrwałej suszy, porastające na przykład skały wapienne, wydmy, pustynie i półpustynie. Gleba jest to cienka przypowierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, stanowiąca mieszaninę składników stałych, ciekłych i gazowych, to jest rozkruszonej i zmienionej chemicznie skały, wody, powietrza, organizmów żywych oraz produktów ich rozkładu. Próchnica (humus) składni gleby w postaci bezkształtnej, ciemnej masy, powstający w wyniku rozkładu szczątków organicznych. Gleby inicjalne gleby znajdujące się w początkowym stadium rozwój, kiedy poziom próchniczy nie jest jeszcze dobrze wykształcony. Czynniki glebotwórcze: skała macierzysta, rzeźba terenu, klimat, wody, roślinność i działalność człowieka. Gleby strefowe: brązowoczerwone, czarnoziemy, bielicowe. Gleby astrefowe: bagienne, mady, torfowe.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Formacje roślinne iconKp formacje roślinne, gleby

Formacje roślinne icon21. na podstawie podręcznika I odpowiednich map w atlasie wymień główne formacje roślinne w Australii I charakterystyczne rośliny

Formacje roślinne iconPermanentna formacja jako wyraz samowychowania dorosłych. Refleksje Jana Pawła II w kontekście wychowania społecznego
«edukacja» mamy na myśli nie tylko oświatę lub formację do pracy, choć obydwie są ważnymi czynnikami rozwoju, ale pełną formację...

Formacje roślinne iconPaństwo roślinne

Formacje roślinne icon7. Piętro roślinne w Tatrach

Formacje roślinne iconHydrokoloidy= „gumy roślinne”

Formacje roślinne iconStrefy klimatyczno- roślinne świata

Formacje roślinne iconTest tkanki roślinne klasa II

Formacje roślinne iconOleje I tłuszcze roślinne oraz zwierzęce

Formacje roślinne iconBydgoszcz: Usługi polegające na stałej, bezpośredniej ochronie fizycznej obiektów tvp s. A. Oddziału w Bydgoszczy przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom