Jak człowiek może chronić przyrodę?
Pobierz 34.23 Kb.
NazwaJak człowiek może chronić przyrodę?
Data konwersji03.10.2012
Rozmiar34.23 Kb.
TypDokumentacja

Scenariusz lekcji przyrody


KLASA V


Temat zajęć: Wyprawa w teren - Góra św. Jana.


Cele edukacyjne:

 • posługiwanie się kompasem;

 • wyznaczanie kierunków głównych i pośrednich różnymi sposobami;

 • określanie ukształtowania terenu najbliższej okolicy;

 • oznaczanie gatunków roślin i zwierząt występujących na Górze Św. Jana.Cele wychowawcze

Uczeń:


 • właściwie zachowuje się na obszarze chronionym;

 • dba o bezpieczeństwo własne i innych;

 • przestrzega zasad pracy w grupie.


Pomoce naukowe: kartki zawierające polecenia zadań, kompasy, klucze i przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt, pisaki.


Tok lekcji


Podział klasy na 4 grupy. Przypomnienie uczniom o miejscu chronionym jakim jest Piaszczysty pagór-czyli Góra św. Jana i właściwym zachowaniu na takim terenie.

Zadanie 1.

Uczniowie za pomocą kompasów wyznaczają kierunki główne i pośrednie oraz określają w jakim kierunku od szkoły znajduje się Góra Świętego Jana.


Zadanie 2.

Uczniowie określają jak wygląda droga ze szkoły na Górę św. Jana.


Zadanie 3.

Uczniowie notują jakie ciekawe obiekty przyrodnicze i poza przyrodnicze zaobserwowali po drodze oraz jakie wody występują w okolicy Góry św. Jana..

Zadanie 4.


Uczniowie zatrzymują na Górze św. Jana pod lipą i za pomocą kompasu wyznaczają obiekty znajdujące się na północ, południe, wschód i zachód od miejsca obserwacji jakim jest wskazane drzewo. Zapisują swoje obserwacje.


Zadanie 5.

Uczniowie wypisują inne znane sposoby wyznaczania kierunków świata.


Zadanie 6.

Używając kluczy i przewodników przyrodniczych, rozpoznają gatunki roślin zielnych, krzewów i drzew występujących na Górze św. Jana. Zapisują ich nazwy oraz piętra roślinne w jakich dane gatunki występują, podając również warunki panujące w każdej warstwie.


Zadanie 7.


Uczniowie wybierają jedną z oznaczonych roślin zielnych i rysują ją, podpisują elementy jej budowy oraz funkcje poszczególnych organów.


Zadanie 8.

Uczniowie w grupach rozpoznają gatunki zwierząt występujących na Górze św. Jana. Zapisują ich nazwy oraz słyszane dźwięki.

Zadanie 9


Uczniowie po rozpoznaniu roślin i zwierząt:

 • Starają się wskazać zależności między organizmami występującymi na badanym terenie.

 • Przedstawiają łańcuchy pokarmowe, zależności siedliskowe itp.

 • W drodze powrotnej uczniowie podejmują dyskusję na temat: Jak człowiek może chronić przyrodę?

Uczniowie wymieniają następujące formy ochrony przyrody oraz starają się podać właściwy opis:

 • pomnik przyrody;

 • ochrona gatunkowa;

 • park narodowy;

 • rezerwat przyrody

Na zakończenie uczniowie wymieniają nazwy chronionych obiektów przyrodniczych w okolicy i przedstawiają w jaki sposób jest chroniona Góra Św. Jana.


KARTY PRACY


Zadanie 1.

Za pomocą kompasu wyznacz główne i pośrednie kierunki świata i określ w jakim kierunku musisz się kierować, aby dojść ze szkoły do Góry św. Jana?


 1. północnym

 2. południowym

 3. wschodnim

 4. północno-wschodnim

 5. północno-zachodnim

 6. zachodnim

 7. południowo-wschodnim

 8. południowo-zachodnim


Zadanie 2.

Określ, jak wygląda droga ze szkoły na Górę św. Jana?

Droga ze szkoły na Górę św. Jana biegnie przez teren:

 1. równinny

 2. falisty

 3. pagórkowaty

 4. górzysty


Zadanie 3.

Zapisz, jakie ciekawe obiekty przyrodnicze i poza przyrodnicze zaobserwowałeś po drodze?Zadanie 4.

Za pomocą kompasu wyznacz kierunki świata na Górze Św. Jana i zapisz, jakie obiekty znajdują się na północ, południe, wschód i zachód od lipy. Opisz pełnymi nazwami oraz skrótami w języku angielskim główne i pośrednie kierunki świata.
Zadanie 5.

Napisz, jakie znasz inne sposoby wyznaczania kierunków świata?


Zadanie 6.

Używając przewodników i kluczy, rozpoznaj po trzy gatunki roślin zielnych, krzewów

i drzew występujących na Górze św. Jana. Zapisz ich nazwy gatunkowe oraz piętra roślinne do których należą.

Uzupełnij poniższą tabelę.
Rośliny
zielne

Piętra roślinne
Krzewy

Piętra roślinne
Drzewa

Piętra roślinne

1.2.3.
Zadanie 7.

Wybierz jedną z oznaczonych roślin zielnych, narysuj ją, podpisz elementy jej budowy oraz funkcję poszczególnych organów.


Zadanie 8.

Rozpoznaj za pomocą przewodników i kluczy przyrodniczych jak najwięcej gatunków zwierząt występujących na badanym terenie. Wypisz do tabeli ich nazwy.


ZAOBSERWOWANE ZWIERZĘTA

Owady

Ptaki

Ssaki

Inne


Zadanie 9.

Wskaż, jakie zależności występują między organizmami żyjącymi na Górze św. Jana?


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Jak człowiek może chronić przyrodę? iconJak dbać o przyrodę?

Jak człowiek może chronić przyrodę? iconGrafiki fraktalnej. Wszystkich zainteresowała ciekawa prezentacja, a dygresje na temat astronomii budziły duże emocje. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem obserwowali jak człowiek korzystając z wzorów matematycznych może tworzyć piękne obrazy, jak nauka I sztuka mogą się wzajemnie wspierać, uzupełn

Jak człowiek może chronić przyrodę? icon„ Co zrobić z odpadami”. Dzieci wiedzą, że należy chronić przyrodę przed negatywną ingerencją człowieka. Podczas zabawy segregują śmieci do pojemników I dobierają do nich podpisy. Dzieci uświadamiają sobie potrzebę ograniczania ilości śmieci poprzez stosowanie opakowań wielokrotnego użytku

Jak człowiek może chronić przyrodę? iconMoralnołci do mitafityki moralności 63
J bez względu na to, że człowiek ten zarazem cel w sobie zawiera. Albowiem człowiek, którego przez laką obiet­nicę chcę użyć do własnych...

Jak człowiek może chronić przyrodę? iconJak się chronić przed sektami?

Jak człowiek może chronić przyrodę? iconJak chronić dziecko przed wypadkiem drogowym

Jak człowiek może chronić przyrodę? iconPamięć-jest funkcją psychiczną, dzięki której człowiek gromadzi indywidualne doświadczenia I może z nich korzystać. Dzięki pamięci człowiek ma poczucie własnej

Jak człowiek może chronić przyrodę? iconMgr Andrzej Weigle RÓŻnorodnośĆ biologiczna. Jak chronić ?

Jak człowiek może chronić przyrodę? iconPrelekcja dla rodzicóW: ”jak chronić dziecko przed narkotykami?”

Jak człowiek może chronić przyrodę? iconJak Chronić Siebie I swoje Dzieci Przed Przemocą w Rodzinie?

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom