Przymiotnik, liczebnik, zaimek- test zadań zamkniętych
Pobierz 57.99 Kb.
NazwaPrzymiotnik, liczebnik, zaimek- test zadań zamkniętych
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar57.99 Kb.
TypDokumentacja
Imię i nazwisko.................................................................... kl. .................


PRZYMIOTNIK, LICZEBNIK, ZAIMEK- test zadań zamkniętych


 1. Która z wymienionych kategorii gramatycznych odnosi się do przymiotnika?

 1. aspekt;

 2. strona;

 3. stopień;

 4. tryb.

 1. Który z podanych liczebników jest liczebnikiem zbiorowym?

 1. dwanaście;

 2. półtora;

 3. dwoje;

 4. podwójny;

 5. drugi.

 1. Ile zaimków zawiera podana wypowiedź? „ Moja decyzja to ta, którą samodzielnie podejmuję.”

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

 1. Która z podanych form stopnia wyższego przymiotnika jest niepoprawna?

 1. zdrowszy;

 2. milszy;

 3. bardziej trwały;

 4. bardziej szklany;

 5. czyściejszy.

 1. W którym przykładzie użyto niepoprawnej formy liczebnika?

 1. kwoka z pięcioma pisklętami;

 2. dziewięć dziewcząt;

 3. jedenasty bochenek;

 4. półtorej łyżki.

 1. W sposób nieregularny stopniuje się przymiotnik:

 1. mocny;

 2. mały;

 3. czerwony;

 4. leśny.

 1. W którym zdaniu błędnie użyto przymiotnika?

 1. To jest bardzo wesoły człowiek.

 2. Ten samochód jest wiele warty.

 3. Bądź zdrów.

 4. Jestem pewien, że mnie nie zawiedziesz.

 1. Liczebniki porządkowe odmieniają się przez:

 1. przypadki;

 2. przypadki, rodzaje, aspekty, liczby;

 3. przypadki, liczby i rodzaje.

 1. W której grupie wyrazów są zaimki wskazujące?

 1. jak, ten, ona, to;

 2. tutaj, ów, taki;

 3. twój, wszystko, nic, tylu.

 1. Gdzie popełniono błąd?

 1. Ilu chłopców nie ma w szkole?

 2. Powiem ci prawdę.

 3. Mi się to podoba.

 4. Daj mi ten flamaster.


PRZYMIOTNIK, LICZEBIK, ZAIMEK- KLUCZ ODPOWIEDZI


 1. c (stopień)

 2. c (dwoje)

 3. d (4) / moja, to, ta, którą

 4. d (bardziej szklany) / nie stopniuje się

 5. a (kwoka z pięcioma pisklętami) / pięciorgiem

 6. b (mały) / zmiana tematu- najmniejszy

 7. b (Ten samochód jest wiele warty) /wart

 8. c (przypadki, liczby i rodzaje)

 9. b (tutaj, ów, taki)

 10. c (Mi się to podoba.) /mnieImię i nazwisko........................................................................... kl. ..........

RZECZOWNIK I CZASOWNIK- test zadań zamkniętych

 1. Które z wymienionych kategorii gramatycznych nie odnoszą się do czasownika?

 1. liczba;

 2. przypadek;

 3. rodzaj;

 4. tryb;

 5. strona.

2. Które z podanych wyrazów są imiesłowami?

 1. roczny;

 2. zadany;

 3. miesiąc;

 4. trójkątny.

3. Która z podanych form rzeczownika jest niepoprawna?

 1. oczami;

 2. ziemianinem;

 3. Amerykaninem;

 4. liściami;

 5. rękami.

4. Wyróżnij rzeczowniki, które mają w N. l. mn. końcówkę –mi ( nie: -ami).

 1. las;

 2. węgiel;

 3. myśl;

 4. chłop;

 5. wiadro;

 6. gość.

5. Która z podanych form czasownika jest niepoprawna? Obok odpowiedzi podaj poprawną formę.

 1. wiódł;

 2. siąść;

 3. wziąść;

6. Który z podanych rzeczowników ma tylko liczbę mnogą?

 1. imieniny;

 2. bawoły;

 3. dziewczyny.

 1. Deklinują się:

 1. czasowniki;

 2. przysłówki;

 3. imiesłowy przymiotnikowe;

 4. imiesłowy przysłówkowe.

 1. Koniugacji podlegają:

 1. rzeczowniki;

 2. czasowniki;

 3. imiesłowy przymiotnikowe;

 4. imiesłowy przysłówkowe.

 1. W którym zdaniu popełniono błąd?

 1. Matka często myślała o swoim synie.

 2. W tym mieście są dwa technika.

 3. Oglądaliśmy piękne kamieniczki krakowskich mieszczan.

 4. Kibice nie byli zadowoleni z werdyktu sędziego.

 1. Jak brzmi D. l. mn. wyrażenia „młody łodzianin” ?

 1. młodych łodzianinów;

 2. młodych łodzianów;

 3. młodych łodzian.

 1. Wyraz „nasyciwszy się” to:

 1. imiesłów przysłówkowy współczesny;

 2. imiesłów przymiotnikowy czynny;

 3. imiesłów przysłówkowy uprzedni;

12. Czasownik „zrobiono” jest:

 1. formą osobową;

 2. formą nieosobową.

13. Nieprawidłowo utworzony imiesłów to:

 1. odrobiwszy;

 2. tańcząca;

 3. czesawszy;

 4. wytarty.

14. W czasie teraźniejszym występują tylko czasowniki:

 1. niedokonane;

 2. dokonane.

15. Czasowniki, które nie mają strony biernej nazywamy:

 1. nieprzechodnimi;

 2. przechodnimi.

 1. Które z podanych rzeczowników nie mają liczby mnogiej?

a) przypadek;

b) oko;

 1. sposób;

 2. biologia.RZECZOWNIK I CZASOWNNIK- KLUCZ ODPOWIEDZI

 1. b (przypadek)

 2. b (zadany)

 3. d (liściami) / liśćmi

 4. f (gość) / gośćmi

 5. c (wziąść) / wziąć

 6. a (imieniny)

 7. c (imiesłowy przymiotnikowe)

 8. b (czasowniki)

 9. a (Matka często myślała o swoim synie) / synu

 10. c (młodych łodzian)

 11. c (imiesłów przysłówkowy uprzedni)

 12. b (formą nieosobową)

 13. c (czesawszy)

 14. a (niedokonane)

 15. a (nieprzechodnimi)

 16. d (biologia)Imię i nazwisko........................................................................... kl. ..........


SPÓJNIK, WYKRZYKNIK, PARTYKUŁA, PRZYIMEK- test zadań zamkniętych


 1. Który zestaw zawiera spójnik?

 1. na, się, by;

 2. och, przed, to;

 3. że, oraz, aby;

 4. tym, w, o.

 1. Który zestaw zawiera wykrzykniki?

 1. niech, czy, nie;

 2. oj, ach, hej;

 3. przy, za, od;

 4. miau, co, bum.

 1. W którym zdaniu nie ma partykuły?

 1. Chodź no do mnie.

 2. Nie mów tak.

 3. Halo, jest tam kto?

 4. Niech wszyscy wyjdą.

 1. Wyrazy łączące inne wyrazy w zdaniu w stosunku współrzędnym to:

 1. zaimki względne;

 2. przyimki;

 3. partykuły;

 4. spójniki.

 1. Wyrazy nieodmienne, określające najczęściej czasowniki i pełniące w zdaniu funkcję okolicznika to:

 1. przysłówki;

 2. wykrzykniki;

 3. spójniki;

 4. przyimki.

 1. W zdaniu: „Nie czytałem tej książki.” występuje partykuła:

 1. pytająca;

 2. przypuszczająca;

 3. przecząca;

 4. wzmacniająca.

 1. W zdaniu: „Przeczytałbym tę książkę.” występuje partykuła:

 1. pytająca;

 2. przypuszczająca;

 3. przecząca,

 4. wzmacniająca.

 1. W zdaniu: „Przeczytaj no tę książkę.” występuje partykuła:

 1. pytająca;

 2. przypuszczająca;

 3. przecząca;

 4. wzmacniająca.

 1. W zdaniach: „Dajże mi spokój! Och, czy nie raz ci o tym mówiłem? Hej, niech ktokolwiek tu przyjdzie!” występuje:

 1. 2 wykrzykniki i 3 partykuły;

 2. 2 wykrzykniki i 2 partykuły;

 3. 3 wykrzykniki i 2 partykuły;

 4. 3 wykrzykniki i 3 partykuły.

 1. W zdaniu: „ Lubię patrzeć na pola, łąki, strumienie i odległy las.” podkreślony przyimek rządzi przypadkiem:

 1. C;

 2. M;

 3. B;

 4. D.

 1. Który zestaw zawiera przyimki złożone?

 1. sprzed, znad, zza;

 2. wśród, do, ponad;

 3. spomiędzy, poza, za;

 4. przez, dookoła, sprzed.

 1. Wyrażanie uczuć, przywoływanie kogoś to jedna z cech charakterystycznych dla:

 1. przysłówka;

 2. partykuły;

 3. wykrzyknika;

 4. zaimka.

 1. W zdaniach: „ Nie jestem dzisiaj w formie. Ależ to niemożliwe! Daj no spokój.” występuje:

 1. 2 partykuły;

 2. 3 partykuły;

 3. 4 partykuły;

 4. 1 partykuła.SPÓJNIK, WYKRZYKNIK, PARTYKUŁA, PRZYIME- KLUCZ ODPOWIEDZI

 1. c (że, oraz, aby)

 2. b (oj, ach, hej)

 3. c (Halo, jest tam kto?)

 4. d (spójniki)

 5. a (przysłówki)

 6. c (przecząca) / nie

 7. b (przypuszczająca) / przeczytałbym

 8. d (wzmacniająca) / no

 9. a (2 wykrzykniki i 3 partykuły) /och, hej // dajże, czy, niech

 10. c (B)

 11. a (sprzed, znad, zza)

 12. c (wykrzyknika)

 13. b (3 partykuły) / nie, ależ, noImię i nazwisko ........................................................................ kl. ......................


TEORIA LITERATURY

Przeczytaj uważnie podane fragmenty utworów lirycznych. Wyróżnione człony są środkami stylistycznymi. Określ, jakimi.


 1. „ Gdym odjeżdżał na zawsze znajomym gościńcem,

Patrzyły na mnie bratków wielkie, złote oczy,

Podkute szafirowym dookoła sińcem.”

 1. personifikacja;

 2. epitet;

 3. przerzutnia;

 4. animizacja.

 1. „Mrok gęstniał, tylko w gaju i około rzeczki

W łozach, błyszczały wilcze oczy jak świeczki,

A dalej, u ścieśnionych widnokręgu brzegów,

Tu i ówdzie ogniska pastuszych noclegów,

Nareszcie księżyc srebrną pochodnie zaniecił,

Wyszedł z boru i niebo, i ziemię oświecił.”

 1. onomatopeja;

 2. animizacja;

 3. personifikacja;

 4. anafora.

 1. „Tam kula, lecąc, z dala grozi, szumi, wyje,

Ryczy jak byk przed bitwą, miota się, grunt ryje-

Już dopadła.”

 1. anafora;

 2. dźwiękonaśladownictwo;

 3. przerzutnia;

 4. uosobienie.

 1. „Tyś Pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował

I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.

Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi

I przykryłeś nagość zioły rozlicznemi.”

 1. metafora;

 2. inwokacja;

 3. personifikacja;

 4. porównanie.

 1. Ciemne olchy stoją na moczarze,

rozsypuje się w mokradłach próchno.

Ej, rozświstał się wiatr na fujarze,

Małe gwiazdki nad olchami zdmuchnął.”

 1. pytanie retoryczne;

 2. personifikacja;

 3. anafora;

 4. animizacja.

 1. „Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty

Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty

Jak wąż boa (...)”

 1. wykrzyknienie;

 2. epitet;

 3. onomatopeja;

 4. apostrofa;

 1. „W nieskalanej jak rosa ciszy bezgranicznej

Majowy ranek szczęściem przedwczesnym się śmieje.

Gdy nad rajskim zdziwieniem drzew niebo epiczne

Maluje chmur wędrownych wiecznie nowe dzieje.”

 1. personifikacja;

 2. przerzutnia;

 3. ożywienie;

 4. metafora.

 1. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?

Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?

Kościół cię nie ogarnie, wszędy pełno ciebie,

I w otchłani, i w morzu, na ziemi i w niebie(...)”

 1. przerzutnia;

 2. porównanie;

 3. pytanie retoryczne;

 4. personifikacja.

 1. Ogniomistrzu i serc, i słów,

poeto, nie w pieśni troska.

Dzisiaj wiersz- to strzelecki rów,

okrzyk i rozkaz:

Bagnet na broń!”

 1. metafora;

 2. wykrzyknienie;

 3. anafora;

 4. apostrofa.

 1. „(...) nic nad zdrowie

Ani lepszego,

Ani droższego.”

 1. anafora;

 2. apostrofa;

 3. animizacja;

 4. inwokacja.

 1. Muzo! Męża wyśpiewaj, co święty gród Troi zburzywszy, długo błądził...”

 1. porównanie;

 2. inwokacja;

 3. pytanie retoryczne;

 4. animizacja.

 1. Serce roście patrząc na te czasy!

Mało przedtem gołe były lasy,

Śnieg na ziemi wysszej łokcia leżał,

A po rzekach wóz najcięższy zbieżał.”

 1. onomatopeja;

 2. porównanie;

 3. wykrzyknienie;

 4. personifikacja.

 1. „Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty

Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty

Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,

Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął,(...)

I zagrał(...)”

 1. epitet;

 2. animizacja;

 3. personifikacja;

 4. porównanie.

 1. „Ojcze! Choćbyś miał piorun, to ja go zagaszę

Krwią moją i sam jeden tę winę odkupię!”

 1. przerzutnia;

 2. wykrzyknienie;

 3. apostrofa;

 4. inwokacja.

TEORIA LITERATURY- KLUCZ ODPOWIEDZI

 1. d ( animizacja)

 2. c ( personifikacja)

 3. b ( dźwiękonaśladownictwo)

 4. a ( metafora)

 5. d ( animizacja)

 6. b ( epitet)

 7. a ( personifikacja)

 8. c ( pytanie retoryczne)

 9. d ( apostrofa)

 10. a ( anafora)

 11. b ( inwokacja)

 12. c ( wykrzyknienie)

 13. d ( porównanie)

 14. a ( przerzutnia)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przymiotnik, liczebnik, zaimek- test zadań zamkniętych iconOdmienne części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek rzeczowny, przymiotny I liczebny

Przymiotnik, liczebnik, zaimek- test zadań zamkniętych iconNa wszystkich etapach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z zadań otwartych I zamkniętych

Przymiotnik, liczebnik, zaimek- test zadań zamkniętych iconSchemat punktowania zadania otwartego I klucz do zadań zamkniętych wiązki zadań pt

Przymiotnik, liczebnik, zaimek- test zadań zamkniętych iconZbiór zadań testowych zamkniętych na zaliczenie przedmiotu

Przymiotnik, liczebnik, zaimek- test zadań zamkniętych iconKlucz odpowiedzi do zadań zamkniętych korzystanie z informacji

Przymiotnik, liczebnik, zaimek- test zadań zamkniętych iconMasz przed sobą test, który zawiera zadania otwarte I zamknięte. Pamiętaj! W pytaniach zamkniętych

Przymiotnik, liczebnik, zaimek- test zadań zamkniętych iconTest polska pierwszych piastów przeczytaj uważnie treść zadań. Wypełniaj test samodzielnie. Powodzenia! (tekst przykładowy)

Przymiotnik, liczebnik, zaimek- test zadań zamkniętych iconWitamy Cię w drugim etapie konkursu. Przed Tobą test składający się z trzech tekstów źródłowych, pytań otwartych, zamkniętych oraz krótkiej formy wypowiedzi pisemnej. Przeczytaj uważnie zadania

Przymiotnik, liczebnik, zaimek- test zadań zamkniętych iconTest składa się z 25 zadań, na ich rozwiązanie masz

Przymiotnik, liczebnik, zaimek- test zadań zamkniętych iconI. Zgadnij co to za liczebnik. Zapisz go poprawnie!

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom