Na podstawie art. 49 oraz art. 150 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r z późn zm.)
Pobierz 4.18 Kb.
NazwaNa podstawie art. 49 oraz art. 150 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r z późn zm.)
Data konwersji04.10.2012
Rozmiar4.18 Kb.
TypDokumentacja
Lubartów, 31 marzec 2011 r.

IM.6220.04.2011

IM.6220.05.2011

IM.6220.06.2011

IM.6220.07.2011

IM.6220.08.2011

IM.6220.09.2011


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 oraz art. 150 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) Urząd Miasta Lubartów zawiadamia, że dnia 24 marca 2011 r. wpłynęło do tut. Urzędu odwołanie wraz z załącznikami następujących osób:

Pani Elizy Mituły zam. ul. Kręta 10/1, 21-100 Lubartów

Pani Urszuli Matysiak zam. ul. Nowowiejskiego 2/95, 20-880 Lublin

Pani Marianny Krzyżanowskiej zam. ul. Kręta 10/2, 21-100 Lubartów

Pani Anny wójcik zam. Brzeźnica Bychawska 67, 21-104 Niedźwiada

Pani Olimpii Kutnik zam. Biadaczka 19, 21-132 Kamionka

Pani Małgorzata Domańska zam. ul. Kręta 10/6, 21-100 Lubartów od decyzji z dnia 08.03.2011 r. wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta Lubartów, odmawiającej uchylenia decyzji z dnia 6 kwietnia 2009 roku znak 5/UŚ/2009 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”System gospodarki odpadami dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”.

Dnia 31 marca 2011 roku akta sprawy zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w celu rozpatrzenia odwołania.

Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie urzędu www.lubartow.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Na podstawie art. 49 oraz art. 150 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r z późn zm.) iconNa podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 48 ust. 2 pkt. 1

Na podstawie art. 49 oraz art. 150 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r z późn zm.) iconNa podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 48 ust. 2 pkt. 1

Na podstawie art. 49 oraz art. 150 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r z późn zm.) iconZasady pobierania I wysokość opłat skarbowych regulują: art. 261-267 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. Dz. U. z 1980

Na podstawie art. 49 oraz art. 150 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r z późn zm.) iconDz. U. 00. 98. 1071 ze zm. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 oraz art. 150 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r z późn zm.) iconNa podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz

Na podstawie art. 49 oraz art. 150 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r z późn zm.) iconKodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 168)

Na podstawie art. 49 oraz art. 150 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r z późn zm.) iconKodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 168)

Na podstawie art. 49 oraz art. 150 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r z późn zm.) iconIlekroć w tekście mowa o kpa oznacza to Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. U. 00. 98. 1071 dostępny jest między innymi pod adresem

Na podstawie art. 49 oraz art. 150 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r z późn zm.) iconNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn zm) I art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca

Na podstawie art. 49 oraz art. 150 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r z późn zm.) iconNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn zm) I art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom