Temat: Skutki Odkryć Geograficznych
Pobierz 28.63 Kb.
NazwaTemat: Skutki Odkryć Geograficznych
Data konwersji04.10.2012
Rozmiar28.63 Kb.
TypKonspektMarek Biesiada 14. 09. 2006

Konspekt lekcji historii

w klasie II C
Temat: Skutki Odkryć Geograficznych

 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po lekcji uczniowie:

 • znają i rozumieją pojęcia: kolonia, konkwistador, plantacja, Stary Świat, Nowy Świat

 • wiedzą kim byli: Jan Gutenberg, Franciszek Pizarro, Ferdynand Cortés

 • wiedzą co przywozili Europejczycy z kolonii

 • potrafią wymienić państwa, które dominowały w podboju Nowego Świata;

 • rozumieją jaki wpływ miało przywiezienie do Europy dużej ilości kruszców na wartość pieniądza i kształtowanie się cen

 • rozumieją istotę przemian w życiu codziennym i gospodarce w XVI w.

 • potrafią przedstawić dlaczego wynalezienie druku uważane jest za wydarzenie przełomowe;

 • umieją określić wpływ odkryć geograficznych i wynalezienie druku na życie ludzi w XVI w. i następnych stuleciach.

 1. Metody:

 • rozmowa nauczająca,

 • praca z mapą,

 • wykonanie zadań w skoroszycie gimnazjalisty

 1. Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik: G. Wojciechowski, Historia II. Podręcznik do gimnazjum, Poznań 2000, ss. 15-19.

 • skoroszyt gimnazjalisty,

 • mapa „Wielkie odkrycia geograficzne”

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:

 • Kto i kiedy pierwszy dotarł do przylądka Dobrej Nadziei?

 • Kto i kiedy odkrył Amerykę?

 • Kto i kiedy dotarł drogą morską do Indii?

 • Kto i kiedy stanął na czele pierwszej wyprawy dookoła świata?

 • Co udowodniła pierwsza wyprawa dookoła świata?

 • Jakie państwa oprócz Hiszpanii i Portugalii rozpoczęły wyprawy morskie za Ocean Atlantycki?

 • Jakie odkrycia geograficzne dokonali Anglicy i Francuzi?

 • Kto stał na czele wypraw angielskich i francuskich?

 • Kto i kiedy stanął na czele drugiej wyprawy dookoła świata?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie

 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Skutki Odkryć Geograficznych


1. Zmiany gospodarcze

  • Jakie zmiany gospodarcze nastąpiły w wyniku odkryć geograficznych?

  • Gdzie powstały nowe szlaki handlowe?

  • Dlaczego doszło do wzrostu cen towarów?

  • Jaką rolę zaczęły spełniać banki?

  • Co to były manufaktury?

  • Jak zorganizowane były manufaktury?2. Rozwój nauki

  • Jakie zmiany nastąpiły w nauce?3. Zmiany w życiu codziennym

  • Jakie zmiany nastąpiły w życiu codziennym?

  • Jakie towary zaczęto sprowadzać z Nowego Świata do Europy?4. Okres kolonializmu

 • Jakie państwa zakładały nowe kolonie?

 • Kim byli konkwistadorzy?

 • Co dla Indian spowodowały podboje konkwistadorów?

 • Jakie zmiany nastąpiły w Nowym Świecie w wyniku podbojów konkwistadorów?

 • Jaki język zaczął dominować w Nowym Świecie?

 • Kto to jest Metys i Mulat?

Uczniowie zapisują temat do zeszytu.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 15-16. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

1. Zmiany gospodarcze

  • powstanie nowych szlaków handlowych

  • przywiezienie olbrzymiej ilości złota i srebra

  • funkcjonowanie banków

  • powstawanie towarzystw handlowych, giełd, domów kupiecko-bankierskich

  • powstawanie manufaktur

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 16. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

2. Rozwój nauki

  • wynalazek druku (Jan Gutenberg)

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 16-17. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

3. Zmiany w życiu codziennym –

Z Nowego Świata zaczęto sprowadzać następujące towary:

  • przyprawy korzenne, owoce południowe, kawy, herbaty, cukier, fasolę, pomidory, paprykę

  • nowe gatunki zwierząt hodowlanych np. indyk

  • tkaniny bawełniane i jedwabne oraz porcelanę i futra

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 18. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

4. Okres kolonializmu

 • podboje konkwistadorów (Pizarro i Cortes)

 • zniszczenie kultury i cywilizacji Indian

 • zniszczenie gospodarki Indian

 • wysoka śmiertelność wśród Indian

 • sprowadzanie do Nowego Świata niewolników z Afryki

 • upowszechnienie w Ameryce Południowej języka hiszpańskiego i portugalskiego

 • wymieszanie ras (Metysi i Mulaci)Wyjaśnić pojęcie Nowy Świat


Co oznacza słowo kolonializm?

Kim byli Konkwistadorzy?

Co to były plantacje?

Zwrócić uwagę! – jakie obecnie języki obowiązują w Ameryce Południowej

Co oznaczają słowa Mulat i Metys

 1. Rekapitulacja pierwotna

  • Jakie zmiany gospodarcze nastąpiły w wyniku odkryć geograficznych?

  • Gdzie powstały nowe szlaki handlowe?

  • Dlaczego doszło do wzrostu cen towarów?

  • Jaką rolę zaczęły spełniać banki?

  • Co to były manufaktury?

  • Jak zorganizowane były manufaktury?

  • Jakie zmiany nastąpiły w nauce?

  • Jakie zmiany nastąpiły w życiu codziennym?

  • Jakie towary zaczęto sprowadzać z Nowego Świata do Europy?

 • Jakie państwa zakładały nowe kolonie?

 • Kim byli konkwistadorzy?

 • Co dla Indian spowodowały podboje konkwistadorów?

 • Jakie zmiany nastąpiły w Nowym Świecie w wyniku podbojów konkwistadorów?

 • Jaki język zaczął dominować w Nowym Świecie?

 • Kto to jest Metys i Mulat?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie

V. Zadanie pracy domowej


W zeszycie ćwiczeń (G. Wojciechowski, Historia II, Skoroszyt gimnazjalisty, Poznań 2002, s. 7-9.) uczniowie mają wykonać Zadania 1,2,5,6/s. 11-14. Z Podręcznika (G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002) wykonaj Zadanie 2/s. 19.
VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Skutki Odkryć Geograficznych iconTemat: Europejczycy podbijają Nowy Świat skutki wielkich odkryć geograficznych

Temat: Skutki Odkryć Geograficznych iconTemat: Gospodarka polska w XVI w. Skutki wielkich odkryć geograficznych dla polskiej gospodarki

Temat: Skutki Odkryć Geograficznych iconSkutki Wielkich Odkryć Geograficznych Nowy Świat

Temat: Skutki Odkryć Geograficznych iconTemat: Przyczyny wielkich odkryć geograficznych

Temat: Skutki Odkryć Geograficznych iconLekcja 20 Dział: Czasy nowożytne Temat: Epoka wielkich odkryć geograficznych

Temat: Skutki Odkryć Geograficznych iconLekcja 8 Dział: Od XVI do końca XVIII wieku Temat: Epoka wielkich odkryć geograficznych

Temat: Skutki Odkryć Geograficznych iconPrzyczyny wielkich odkryć geograficznych

Temat: Skutki Odkryć Geograficznych iconKierunki I cele podróży, a w konsekwencji odkryć geograficznych

Temat: Skutki Odkryć Geograficznych iconOdkrycia Geograficzne I reformacja Przyczyny odkryć geograficznych

Temat: Skutki Odkryć Geograficznych iconEuropa odkrywa nowe lądy Przyczyny odkryć geograficznych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom