Temat: Wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI w
Pobierz 16.6 Kb.
NazwaTemat: Wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI w
Data konwersji04.10.2012
Rozmiar16.6 Kb.
TypDokumentacja
Mgr Katarzyna Kaźmierczak

Mgr Renata Kwiecień


Temat: Wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI w.

(konspekt lekcji historii w szóstej klasie szkoły podstawowej – 2 godz. lekcyjne)


Cele ogólne:

 • poznanie przyczyn, skutków odkryć geograficznych, odkrywców i ich dokonań;

 • cywilizacji Indian Ameryki Środkowej i Południowej;

 • kształtowanie umiejętności pracy z mapą;

 • analizowanie tekstu źródłowego i ujmowanie wydarzeń w związki przyczynowo-skutkowe.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wymienia postacie: Krzysztof Kolumb, Ferdynand Magellan, Amerigo Vespucci;

 • daty: 1492, lata 1519-1522;

 • zna pojęcia: karawela, kompas, astrolabium;

 • rozumie przyczyny i skutki odkryć geograficznych;

 • wskazuje na mapie trasę podróży Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana;

 • opowiada o wybranych osiągnięciach cywilizacyjnych Indian;

 • ocenia postępowanie kolonizatorów względem ludności podbitej.


Umiejętności ponadprzedmiotowe:

Uczeń:

 • pracuje w grupie;

 • potrafi efektywnie współdziałać w zespole, prezentować własny punkt widzenia i brać pod uwagę poglądy innych.


Metody: opowiadanie, pogadanka, praca z mapą, praca pod kierunkiem z podręcznikiem i źródłem, praca z mapą, technika dramowa - wejście w rolę, technika manualno-plastyczna (wykonanie plakatu)


Środki dydaktyczne: mapa „Wielkie odkrycia geograficzne”, podręcznik, ksero tekstów źródłowych, książka M. Pollarda „100 największych postaci w historii świata”, Z. Skrok „Odkrywcy oceanów”, „Ilustrowany atlas historii świata”


Przebieg lekcji:


 1. Czynności wstępne:

  • powitanie,

  • kontrola frekwencji.
 1. Nawiązanie:

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i z celami lekcji. Nauczyciel w krótkim opowiadaniu prezentuje poglądy ludzi epoki średniowiecza dotyczące kształtu Ziemi.


 1. Wprowadzenie nowych treści:

 • podział uczniów na kilkuosobowe grupy,

 • przypomnienie zasad pracy w grupie,

 • rozdanie zadań dla grup wraz z instrukcją.


GRUPA 1

Wybierzcie spośród siebie:

 • lidera, który pokieruje pracą grupy,

 • sekretarza, który zapisze wasze wnioski i spostrzeżenia,

 • sprawozdawcę, który przedstawi efekty pracy grupy.

Zapoznajcie się z podrozdziałem „Pokusa dalekich lądów” i materiałem przygotowanym przez nauczyciela (załącznik 1). Wejdźcie w rolę portugalskiego żeglarza, który szczęśliwie wrócił z dalekomorskiej wyprawy. Wyobraźcie sobie, że po latach postanowił on spisać swoje wspomnienia z podróży. Napiszcie kartkę z pamiętnika, w której znajdą się następujące informacje:

 • co skłoniło żeglarza i jego kompanów do podróży,

 • jakie zagrożenia czyhały na marynarza w czasie rejsu,

 • w jakich warunkach żył na statku.

Nie zapomnijcie o narracji pierwszoosobowej.

Na wykonanie zadania macie 35 minut.

GRUPA 2

Wybierzcie spośród siebie:

 • lidera, który pokieruje pracą grupy,

 • sekretarza, który zapisze wasze wnioski i spostrzeżenia,

 • aktorów, którzy wejdą w role badaczy dalekich lądów,

 • sprawozdawcę, który przedstawi efekty pracy grupy.

Przeczytajcie podrozdział „Na dalekich lądach” i materiały przygotowane przez nauczyciela (załącznik 2). Wyobraźcie sobie, że jesteście naukowcami – badaczami dalekich lądów. Zorganizujcie sympozjum naukowe, na którym podzielicie się ze sobą informacjami o swoich odkryciach, badaniach i spostrzeżeniach na temat cywilizacji Inków, Majów i Azteków.

Na wykonanie zadania macie 35 minut.


GRUPA 3

Wybierzcie spośród siebie:

 • lidera, który pokieruje pracą grupy,

 • sekretarza, który zapisze wasze wnioski i spostrzeżenia,

 • sprawozdawcę, który przedstawi efekty pracy grupy.

Przeczytajcie podrozdział „Europejczycy wyruszają na podbój świata” i materiały przygotowane przez nauczyciela (załącznik 3). Zapoznajcie się z mapą „Trasy wypraw w XV i XVI w.” z podręcznika. Wejdźcie w rolę pracowników naukowych opracowujących leksykon geograficzny. Przygotujcie notatki, w których przedstawicie najważniejsze dane biograficzne oraz dokonania Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana.

Na wykonanie zadania macie 35 minut.


GRUPA 4

Wybierzcie spośród siebie:

 • lidera, który pokieruje pracą grupy,

 • sprawozdawcę, który przedstawi efekty pracy grupy.

Zapoznajcie się z podrozdziałem „Nowa epoka”. Opracujcie plakat prezentujący skutki odkryć geograficznych.

Na wykonanie zadania macie 35 minut.


GRUPA 5.

Wybierzcie spośród siebie:

 • lidera, który pokieruje pracą grupy,

 • sekretarza, który zapisze wasze wnioski i spostrzeżenia,

 • sprawozdawcę, który przedstawi efekty pracy grupy.

Zapoznajcie się z fragmentem podrozdziału „Nowa epoka” i materiałami przygotowanymi przez nauczyciela, mówiącymi o traktowaniu ludności indiańskiej w Ameryce (załącznik 4). Wejdźcie w rolę przedstawiciela Indian walczących o swoje prawa. Przygotujcie wystąpienie skierowane przeciw rządom Europejczyków niszczących indiańską kulturę.

Na wykonanie zadania macie 35 minut.


 1. Badanie i przekształcanie:

Uczniowie pracują w grupach. Nauczyciel obserwuje pracę zespołów, służy radą.


 1. Prezentacja:

Przedstawiciele grup relacjonują efekty pracy przed klasą.


 1. Podsumowanie:

Uczniowie wspólnie z nauczycielem ustalają, w jaki sposób odkrycia geograficzne wpłynęły na zmiany w życiu ludzi. Wnioski zapisywane są w zeszycie.

Uczniowie dokonują samooceny, dzielą się uwagami na temat pracy w grupie.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI w iconTemat: Wielkie odkrycia geograficzne

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI w iconTemat: Wielkie odkrycia geograficzne przyczyny I przebieg

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI w iconWielkie odkrycia geograficzne

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI w iconWielkie odkrycia geograficzne. Renesans I pierwsze wolne elekcje

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI w iconZajęcia organizacyjne: omówienie tematyki I literatury. Wielkie odkrycia geograficzne: przyczyny, uwarunkowania, wyprawy Portugalczyków. Wyprawy odkrywcze Hiszpanów. Konsekwencje odkryć geograficznych dla Europy I świata. Przyczyny I przebieg reformacji w Niemczech. Doktryna religijna Marcina Lutra

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI w iconNajważniejsze daty – odkrycia geograficzne 1271 – 95

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI w iconSprawdzian „Odrodzenie I odkrycia geograficzne” Wymagania Daty

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI w iconOdkrycia Geograficzne I reformacja Przyczyny odkryć geograficznych

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI w iconTemat: multimedia w nauczaniu przyrody treści geograficzne

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne w XV i XVI w icon1. Krainy geograficzne I obiekty geograficzne Nizina Szczecińska, Pobrzeże Słowińskie, Żuławy Wiślane, Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Pomorskie, Pojezierze

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom