Sprawdzian wiedzy I umiejętności z nauki o języku klasa VI
Pobierz 25.48 Kb.
NazwaSprawdzian wiedzy I umiejętności z nauki o języku klasa VI
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar25.48 Kb.
TypDokumentacja
Sprawdzian wiedzy i umiejętności z nauki o języku

klasa VI


……………………………………………………………………..

(imię i nazwisko ucznia)

liczba uzyskanych punktów……………………….

ocena………………………………………………


1.Podane wypowiedzenia:

Mama śpi. Już późno. Obniżka cen. O Boże

to kolejno:

 1. wykrzyknienie, zdanie, zawiadomienie, równoważnik zdania.

 2. Zdanie, równoważnik zdania, zawiadomienie, wykrzyknienie.

 3. Zawiadomienie, wykrzyknienie, równoważnik zdania, zdanie.

 4. Zawiadomienie, wykrzyknienie, równoważnik zdania, zdanie.


2. Orzeczenie imienne występuje w zdaniu:

 1. Marek brał udział w zawodach pływackich.

 2. W tym pomieszczeniu nie wolno palić.

 3. Tato Weroniki i Adasia jest lekarzem.

 4. Jutro będę miała bardzo ważny egzamin.


3. Wskaż zdanie bezpodmiotowe:

 1. Chory czytał książkę.

 2. Zawsze go podziwiała.

 3. Zabrakło nam pieniędzy.

 4. Łupie mnie w kościach.


4. Który z wyrazów pełni w podanym zdaniu funkcję podmiotu?

A B C D

Wczoraj wieczorem w naszym sklepie zabrakło świeżego pieczywa.


5. Która z odpowiedzi zawiera wyłącznie spójniki współrzędności?


 1. i, więc, lub, toteż

 2. więc, a, że, gdyż

 3. zatem, bo, ale, i

 4. jeśli, aż, lub, aby


6. Nazwij rodzaje podmiotów w podanych wypowiedzeniach:

 1. Kasia tańczy sambę. 1. szeregowy

 2. Wujka nie ma w domu. 2. gramatyczny

 3. Ola i Ania są w kinie. 3. domyślny

 4. Uśmiechnął się tajemniczo. 4. logiczny7. Do każdego zdania dopasuj właściwy wykres:

 1. Brat czyta książkę i słucha muzyki.

 2. Gdy wróciłem do domu, zjadłem obiad.

 3. Kupiłem książkę, której długo szukałem.

 4. Zaspałem, ale na szczęście się nie spóźniłem.


1. 2 N 2. 1 2
1 P (kiedy?)
3. 1 2 4. 1N
(jaką?) 2P8. Podane zdanie przekształć na równoważnik zdania:


Za pięć minut rozpocznie się koncert.

……………………………………………………………………………………………………………


9. Podane zdanie przekształć tak, by dopełnienie stało się podmiotem:

Damian wykonał rysunek techniczny.


…………………………………………………………………………………………………


10. Ułóż zdanie do podanego wykresu:


(podmiot wyrażony rzeczownikiem) (orzeczenie wyrażone czasownikiem)

_________________________ ________________________________
_________________ ______________ ________________
_______________


…………………………………………………………………………………………………..


11. Podaną parę zdań pojedynczych połącz tak, by powstało zdanie złożone podrzędnie:


Dzisiaj jest bardzo zimno. Mama kazała mi włożyć szalik i czapkę.


…………………………………………………………………………………………………


12. Parę zdań pojedynczych poprzedniego polecenia połącz teraz w zdanie złożone współrzędnie.


…………………………………………………………………………………………………


13. Zbuduj wypowiedzenie do podanego wykresu:

1N

______________

2P

o co? ______________


…………………………………………………………………………………………………


14. Dokończ wypowiedzenie tak, by powstało zdanie złożone współrzędnie rozłączne:


Jutro pójdę na zawody………………………………………………………………………


15. Dokończ wypowiedzenie tak, by powstało zdanie złożone podrzędnie:


Mateusz ma wiele osiągnięć w sporcie,………………………………………………


15. Zbuduj zdanie pojedyncze rozwinięte, w którym wystąpi podmiot logiczny.

…………………………………………………………………………………………………..


16. Przydawka jest określeniem :


A. czasownika B. rzeczownika C. przysłówka D. przymiotnika


17. Który z wyrazów pełni w zdaniu funkcję okolicznika?


A B C D

Niespodziewanie słynna śpiewaczka odwołała swój koncert.


18. W zdaniu:

Odważny Robinson wyruszył na zwiedzanie swojej wyspy.


podkreślone wyrazy tworzą:

 1. Związek rządu

 2. Związek zgody

 3. Szereg

 4. Związek przynależności


19. Wskaż zdanie, w którym błędnie użyto przecinka:

 1. Zmarzłem, ale nie zachorowałem.

 2. Pójdę do kina, albo odwiedzę kolegę.

 3. Zaspałem, wiec nie zdążyłem na pociąg.

 4. Lubię lody, lecz nie wszystkie smaki.


20. W zdaniu:

Ambitny sportowiec nie opuszcza żadnych treningów.

dopełnieniem jest wyraz:


A. ambitny B. sportowiec C. żadnych D. treningów


21. Jakimi częściami zdania są kolejne wyrazy w zdaniu?


Mała dziewczynka narysowała pięknie portret swojej babci.


 1. Przydawka, podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik, dopełnienie

 2. Przydawka, podmiot, orzeczenie, przydawka, okolicznik, przydawka, przydawka

 3. Podmiot, przydawka, orzeczenie, dopełnienie, okolicznik, dopełnienie, przydawka

 4. Przydawka, podmiot, orzeczenie, okolicznik, dopełnienie, przydawka, przydawka


22. Wypowiedzenia:


Student czyta i notuje.

Nauczyciel tłumaczy zadanie lub pyta na oceny.

Marek pisze wypracowanie, natomiast Basia rozwiązuje test.

Nauczył się, więc zdał egzamin.


to kolejno zdania współrzędnie złożone:

 1. Rozłączne, wynikowe, łączne, przeciwstawne

 2. Łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe

 3. Przeciwstawne, wynikowe, łączne, rozłączne

 4. Wynikowe, łączne, przeciwstawne, rozłączneZadanie dodatkowe:

Zastosuj rzeczownik „Marcin” w zdaniu w funkcji:

przydawki w związku rządu…………………………………………………………………….

przydawki w związku zgody ……………………………………………………………………

podmiotu logicznego…………………………………………………………………………….

podmiotu towarzyszącego………………………………………………………………………


opracowała Elżbieta Kuźma


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawdzian wiedzy I umiejętności z nauki o języku klasa VI iconSprawdzian z nauki o języku klasa VI

Sprawdzian wiedzy I umiejętności z nauki o języku klasa VI icon20 sprawdzian wiedzy I umiejętności – historia klasa I

Sprawdzian wiedzy I umiejętności z nauki o języku klasa VI iconCzęści mowy – sprawdzian z nauki o języku dla I klasy gimnazjum

Sprawdzian wiedzy I umiejętności z nauki o języku klasa VI iconCzęści mowy – sprawdzian z nauki o języku dla I klasy gimnazjum

Sprawdzian wiedzy I umiejętności z nauki o języku klasa VI iconSprawdzian wiadomości I umiejętności po I etapie nauki

Sprawdzian wiedzy I umiejętności z nauki o języku klasa VI icon20 sprawdzian wiedzy I umiejętności w klasie II

Sprawdzian wiedzy I umiejętności z nauki o języku klasa VI iconSprawdzian wiadomości I umiejętności z historii klasa 6

Sprawdzian wiedzy I umiejętności z nauki o języku klasa VI iconSprawdzian wiadomości I umiejętności z historii klasa 6 Dział: „Barok pełen kontrastów” Ćwiczenie 1

Sprawdzian wiedzy I umiejętności z nauki o języku klasa VI iconSprawdzian 1 sprawdzian umiejętności budowania plików przetwarzania wsadowego

Sprawdzian wiedzy I umiejętności z nauki o języku klasa VI iconSprawdzian klasa II gm pobrany tekst zapisz jako sprawdzian klii imie nazwisko w swoim folderze

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom