7 cudów świata starożytnego
Pobierz 50.16 Kb.
Nazwa7 cudów świata starożytnego
Data konwersji04.10.2012
Rozmiar50.16 Kb.
TypDokumentacjaWykonały:

Aleksandra Domaracka

Magdalena Gątarek

Klasa IIIa


7 cudów świata starożytnego


Dzieła starożytnych architektów, rzeźbiarzy i budowniczych do dzisiaj wzbudzają nasz podziw i uznanie. Wielkie świątynie, posągi bóstw czy też okazałe grobowce wprawiały w zachwyt również ówczesnych ludzi. Zachwyt i duma z istnienia wspaniałych budowli sprawiały, że ponad 2000 lat temu sporządzona została lista najsłynniejszych budowli tamtych czasów. Budowle, które umieszczono na liście, nazwano „siedmioma cudami świata starożytnego”. Odznaczały się one niezwykłym pięknem, wielkimi rozmiarami i kunsztem wykonania. Niestety, większość tych budowli nie przetrwała do naszych czasów, uległy zniszczeniu na skutek działalności ludzi lub żywiołów. Pozostała po niech zapisy w dokumentach oraz podziw dla myśli i pracy ludzi, dzięki którym powstały.SIEDEM CUDÓW ŚWIATA

DATA

BUDOWNICZY

Piramida Cheopsa

2550 p.n.e

Egipcjanie

Wiszące ogrody Semiramidy

600 p.n.e

Babilończcy

Świątynia Artemidy w Efezie

550 p.n.e

Persowie i Grecy

Posąg Zeusa z Olimpii

435 p.n.e

Grecy

Mauzoleum w Halikarnasie

351 p.n.e

Persowie i Grecy

Kolos Rodyjski

292-280 p.n.e

Grecy

Latarnia morska w Faros

III wiek p.n.e

Hellenistyczny EgiptPiramida Cheopsa

Monumentalna budowla znajdująca się w mieście Giza nieopodal Kairu w Egipcie, wzniesiona około 2560 p.n.e prawdopodobnie według projektu Hemona, będąca częścią Nekropolii Memifickiej, według powszechnie akceptowanej przez środowiska naukowe teorii stanowiąca w starożytności miejsce pochówku faraona Cheopsa.

Postawiona została na sztucznie wyrównanym terenie. Piramida zorientowana jest zgodnie z kierunkami świata. Boki jej są zwrócone dokładnie na północ, południe, zachód i wschód. Wielkie boki kamienne, ważące po 2,5 tony zostały ustawione z wielką precyzją. Cała budowla składa się z 2,3 mln takich bloków. Obłożona delikatnym wapieniem z Tury. Niestety tej obudowy nic nie zostało. Ścięty wierzchołek piramidy spowodował, że jej wysokość zmalała do około 137,0 m. Wejście do piramidy znajduje się w północnej ścianie. Przejście niskim korytarzem prowadzi do położonej na wysokości 42,0 m nad poziomem terenu komnaty królewskiej – komory grobowej. Wewnątrz piramidy wybudowano jeszcze dwie komory grobowe – jedną poniżej poziomu terenu, drugą powyżej poziomu podstawy. Według niektórych uczonych Wielka Piramida ukrywa nieodnalezione jeszcze systemy komnat i korytarzy. Obok piramidy znaleziona barkę pogrzebową. W komorze królowej znajduje się korytarz o długości około 60 m, na którego końcu znajdują się małe drzwiczki, drzwiczki za nimi prawdopodobnie pusta przestrzeń.

ONERA, twierdzą, że część próbek z piramidy Cheopsa ma skład betonu a nie jakiejkolwiek znanej odmiany wapienia. Być może oznacza to, że Egipcjanie na bloki wapienne wylewali beton. Nie wiadomo jednak czy nie jest to domieszka zw współczesnych nam napraw piramidy betonem.

O budowie piramidy pisał Herodot: Cheops na wystawienie piramidy potrzebował dwudziestu lat. Wszystkim Egipcjanom kazał na siebie pracować. Jednym rozporządzono z łomów kamienia w górach arabskich włóczyć skały do Nilu, innym sprowadzone na łodziach przez rzekę kazał odbierać. Pracowało tak bez przerwy do stu tysięcy ludzi... Budowano zaś piramidę w kształt schodów.

Wiszące ogrody Semiramidy

Zbudowano je w Babilonie dla królowej Semiramidy na tarasie pałacu i doprowadzono system rur nawadniających, prawdopodobnie za czasów Nabuchodonozora II, około roku 600 p.n.e.. Co do ich istnienia nie ma jednak absolutnej pewności. Opisywali je przede wszystkim greccy, historycy i m.in. Strabon i Diodor Sycylijski. Niestety, wykopaliska przeprowadzone w miejscu ich hipotetycznego położenia nie potwierdziły ich bajkowego wyglądu, a jedynie wykazały obecność pozostałości rozległego pałacu Nabuchodonozora II. Dachy, na których zasadzono rośliny, były wykonane z materiałów nieprzepuszczających wody, m.in. smoły i ołowiu, dlatego nie przeciekały podczas nawadniania. Składały się z ponad 100 tarasów zbudowanych jeden na drugim i wypełnionych taką ilością ziemi, że rosły na nich drzewa. Ogrody te zostały założone w VII wieku p.n.e. na zlecenie ówczesnego władcy, który, jak przypuszcza się, podarował je później królowej Semiramidzie. Owe ogrody musiały istnieć ze względu na wzmianki o nich występujące w wielu źródłach historycznych z tamtego okresu, lecz niestety do naszych czasów nie przetrwały żadne ich ślady.


Świątynia Artemidy w Efezie

Była ona dla starożytnych jednym z siedmiu cudów świata. Znana pod nazwą Artemizjonu stanowiła największą ozdobę Efezu w Azji Mniejszej (obecnie Turcja). Była to olbrzymia świątynia o wymiarach 110 m na 55 m, zbudowana przez króla Lidii Krezusa w połowie VI wieku p.n.e.. Najprawdopodobniej stanęła na miejscu wcześniejszej budowli zniszczonej podczas najazdu Kimmerów. Jońska świątynia została zaprojektowana przez Chersifrona i Metageneza z Knossos. Do jej budowy użyto doskonałej jakości marmuru. Świątynia została zaprojektowana jako dipteros otoczony podwójną kolumnadą złożoną z 8 kolumn przed elewacją frontową i tylną i 20 kolumn wzdłuż boków świątyni. Pozostałe kolumny, a było ich w sumie 127, umieszczona w pronaosie i wewnątrz świątyni. Kolumny o wysokości około 18 m miały średnicę w dolnej części 2,5 m. Zdobiły je w dolnej części płaskorzeźby. Rzeźby zdobiły także fryz i najprawdopodobniej tympanom oraz dach świątyni. W jej wnętrzu umieszczono cedrowy posąg Artemidy. Wśród rzeźbiarzy zaangażowanych do prac przy budowie należeli m.in.: Fidiasz, Poliklet i Kresilas. Ukończenie budowli zajęło 120 lat.

W roku 356 p.n.e. świątynia spalił szewc Herostrates, by zyskać rozgłos. Świątynię chciał odbudować Aleksander Wielki. Mieszkańcy Efezu nie przyjęli jego warunku, jakim było umieszczenie w świątyni inskrypcji sławiących jego imię. Propozycja została odrzucona słowami: „Aleksandrze, nie wypada, żeby jeden bóg stawiał świątynię drugiemu bogu”, bowiem wyznawcy Artemidy nie widzieli możliwości oddawania w jednej świątyni hołdu dwom bogom. Aleksander, mimo iż nie przyjęto od niego pieniędzy na pokrycie kosztów odbudowy, zlecił swojemu architektowi , Dejmokratesowi, sporządzenie sporządzenie projektu świątyni. Koszt prac został sfinansowany ze składek mieszkańców Efezu i z kwot uzyskanych ze sprzedaży niektórych, niewykorzystanych przy budowie elementów spalonej świątyni. Odbudowa świątyni trwała od 334 p.n.e. do 260 p.n.e.. Budowla stanęła na fundamentach poprzedniej świątyni i miała identyczne wymiary. Dodano nową krepidomę złożoną z 13 stopni. Przy odbudowie pracowali Skopas, który wykonał płaskorzeźby w dolnej części kolumn, Praksykles i Apelles.

Świątynia z IV wieku została zniszczona podczas najazdu Gotów w 262 roku i już nigdy jej nie odbudowano.

W roku 1869 ekspedycja zorganizowana przez British Museum odkryła miejsce, gdzie znajdowała się świątynia. Niektóre elementy wystroju efeskiego Artemizjonu można obecnie obejrzeć w tym muzeum.

Oryginalny posąg Artemidy, niestety nie zachowany, był wykonany ze złota, srebra, kości słoniowej i czarnego kamienia. Można się jedynie domyślać, jak wyglądał, na podstawie opisów i zachowanej kopii. Warto zwrócić uwagę na niezwykły sposób przedstawienia bogini, przypominający bardziej rzeźby egipskie niż greckie.

Efeskie posągi Artemidy przedstawiają ją ubraną w suknię ozdobioną miejskimi wieżami, które są atrybutem jej władzy nad cywilizacją. Ozdoby z wyobrażeniami zwierząt są symbolem jej władzy nad nimi. Efeska Artemida nazywana była też Pszczelą Boginią, a bite w mieście monety na awersie miały symbol bogini – wizerunek królowej pszczół.

Posąg Zeusa

Znajduje się w świątyni w Olimpii, zaliczany przez starożytnych Greków do siedmiu cudów świata. Olbrzymi posąg siedzącego na tronie Zeusa dłuta Fidiasza została wykonany z użyciem techniki chryzelefantyny po roku 430 p.n.e.. Dotrwał jedynie do roku 426 n.e., a znany jest z rzymskiej kopii. Posąg Zeusa uległ zniszczeniu na skutek pożaru.

Posąg przedstawia Zeusa siedzącego w płaszczu na tronie i trzymającego w jednej ręce berło na wierzchołku, którego siedział orzeł. Berło było symbolem władzy Zeusa, a orzeł jego ulubionym i poświęconym ptakiem. W drugiej trzymał posążek Nike. Podstawa posągu miała 6,5m x 1m, wysokość około 13 metrów. Posąg został wykonany z drewna, kości słoniowej, złota, szlachetnych kamieni.


Mauzoleum w Halikarnasie

Mauzoleum w Halikarnasie (obecnie Bodrum w południowo – zachodniej Turcji) to jeden z siedmiu antycznych cudów świata. Był to grobowiec Mauzolosa, perskiego satraty Karii wzniesiony około 350 p.n.e.. Budynek został zaprojektowany przez architektów Satyrowa i Pyteosa, ozdobiony przez rzeźbiarzy Skopasa, Locharesa, Timoteosa i Bryaksisa z Karii.

Nie przetrwał on do naszych czasów; wspaniałą tę budowlę rozebrali joannici pod koniec XV wieku; z kamiennych bloków zbudowali potężne mury, broniące siedziby ich zakonów, Zamku św. Jana. Część z zabytków Mauzoleum, m.in. rzeźby, znajduje się w British Museum w Londynie. Jego wysokość wynosi 45 m. Jońska świątynia z kolumnadą; na szczycie 24 stopniowa piramida z kwadrygą niosącą postaci zmarłego króla i jego małżonki.


Kolos Rodyjski

Jeden z siedmiu cudów świata. Olbrzymich rozmiarów posąg Heliosa wybudowany na wyspie Rodos przez Charesa z Indos w 292 – 280 p.n.e.. Monument wykonano z brązu i ustawiono u wejścia do portu dla upamiętnienia zwycięstwa Seleukosa I Nikatoram. Posąg miał około 32 m i ważył około 70 ton.

Według zapisów kronikarskich, do budowy tego posągu zużyto 12,7 tony brązu oraz 7,6 tony żelaza do wykonania szkieletu. Jego budowa trwała 12 lat. Niektóre wyobrażenia posągu Heliosa na Rodos ukazują go w rozkroku nad wejściem do portu – statki miałyby wtedy przepływać pod posągiem. Uważa się, że nie jest to właściwy obraz - według niektórych taka konstrukcja nie była możliwa ze względów technicznych.

Posąg uległ zniszczeniu w 224 roku p.n.e., podczas trzęsienia ziemi. Leżał w wodzie aż do VII wieku, kiedy to został przez Arabów podzielony na części i wywieziony, według legendy, na kilkuset wielbłądach. Ostatnie odkrycia archeologiczne dowodzą, że posąg mógł stać na wzgórzu, tam gdzie teraz stoi zamek.


Latarnia morska na Faros

Jeden z starożytnych cudów świata, została zbudowana około 280 p.n.e. – 279 p.n.e. na podstawie planów architekta Sostratosa i na polecenie Ptolemeusza I, ukończona podczas rządów jego syna Ptolemeusza II. Możliwe, że pomysłodawcą budowy latarni był sam Aleksander Macedoński.

Latarnia znajdowała się na przybrzeżnej wysepce Faros, która, mając sztuczne połączenie ze stałym lądem poprzez groblę, stanowiła część wejścia do portu w Aleksandrii w Egipcie. Ocenia się, że była to wieża o wysokości około 100-120 m. Miała dolną kondygnację o przekroju kwadratu, nad nią wznosiła się kolejna, ośmiokątna i trzecia o przekroju okrągłym. Latarnia zwieńczona była kopułą wspartą na ośmiu kolumnach. Na niej ustawiony był posąg Posejdona o wysokości siedmiu metrów. W tamtych czasach była to najwyższa budowla na świecie o podstawie krótszej od jej wysokości.

Latarnia uległa uszkodzeniu przez trzęsienia ziemi w latach 1261, 1303 i 1323, po którym została już zrujnowana. Wieża została ostatnie zniszczona przez trzęsienie w 1375 roku. Pozostałe po niej ruiny zniknęły, kiedy w roku 1480 sułtan Egiptu użył ich do budowy na tym miejscu fortu. Obecnie na fundamentach latarni znajduje się Muzeum Morskie.

W odległej o kilkadziesiąt kilometrów od Aleksandrii miejscowości Taposiris Magna znajduje się pomniejszona replika latarni z Faros zbudowana prze Ptolemeusza II.


7 cudów świata średniowiecznego, czyli od upadku Cesarstwa Rzymskiego do początku czasów nowożytnych i renesansu.

Jaskinia Dziesięciu Tysięcy Buddów

Jest to jedna ze świątyń wykutych w wapiennych skałach ciągnących się wzdłuż rzeki Yishui, w pobliżu miejscowości Longmen we wschodnich Chinach. Świątynie poświęcone są Buddzie, indyjskiemu księciu, któremu nauki stały się podstawą buddyzmu.


Wielkie Zimbabwe

Współczesne państwo Zimbabwe wzięło swą nazwę od kamiennych ruin znanych jako Wielkie Zimbabwe. Archeologowie uważają, że ruiny te są pozostałością stolicy potężnego państwa afrykańskiego, którego historia liczy kilkaset lat.


Angor Wat

Jest to najwspanialsza ze świątyń starożytnego miasta Angor w północno-zachodniej Kambodży. Kiedys było ono stolicą potężnego państwa Khmerów. Świątynia Angor Wat zajmuje obszar 2,5 kilometra kwadratowego.

Krak des Chevaliers

Jednym, z najlepszych na świecie przykładów średniowiecznej architektury obronnej jest, leżący w Syrii, zamek Krak des Chevaliers. Wybudowali go krzyżowcy wojujący o Ziemię Świętą z muzułmanami, czyli wyznawcami islamu.

Katedra w Salisbury

Słynną katedrę w Salisbury w południowej Anglii zbudowano w XIII wieku. Przy wznoszeniu tego arcydzieła pracowały setki murarzy i cieśli.


Alhambra

Słynna forteca wznosi się nad Grenadą w Andaluzji w południowej Hiszpanii. Ten zespół budowli położonej na wysokim płaskowyżu stanowił ostatnią twierdzę mauretańskich królów Grenady. Otacza ją potężny mur z 24 wieżami i 4 bramami.


Tenochtitlan

Na początku Tenochtitlan było osadą złożoną z chat krytych trzciną. Później stało się ogromnym miastem i przez niemal 200 lat było stolicą potężnego państwa Azteków. Tenochtitlan leżało w południowej części Meksyku, na miejscu obecnej stolicy kraju, miasta Meksyk.


7 cudów świata współczesnego

Opera w Sydney

Ten niezwykły budynek jest jedną z największych atrakcji turystycznych Australii. Opera wybudowana została w najstarszym i największym mieście kontynentu, na wysuniętym w głąb zatoki półwyspu, otoczonym z trzech stron wodą. Dachy budynku przypominają ogromne żagle.


Tunel pod kanałem La Manche

Najdłuższy na świecie tunel podmorski przebiega pod kanałem La Manche i łączy Anglię i Francję. Tunel jest zadziwiającym osiągnięciem sztuki inżynierskiej, ma 50 km długości, z czego 38 km biegnie pod dnem morskim. Tunel pod kanałem La Manche otwarto w 1994 roku jako część nowoczesnego systemu komunikacyjnego łączącego Wyspy Brytyjskie z kontynentem.


Port lotniczy Kansai

Międzynarodowy port lotniczy Kansai jest największym na świecie lotniskiem wzniesionym na morzu. Jego budowę ukończono 1994 roku. Wykonane ze stali i szkła budynki portu lotniczego mają bardzo nowoczesne kształty i stoją na platformie wzniesionej na dnie morskim. Lotnisko Kansai ma 1700 metrów długości i jest jedną z największych budowli na świecie.

Concorde

Jest jedynym na świecie pasażerskim samolotem ponaddźwiękowym. Choć lata już od wielu lat, to widok wzbijającego się w powietrze samolotu nadal robi ogromne wrażenie. Ten wysmukły statek powietrzny spowodował przewrót w transporcie lotniczym i do dziś pozostaje symbolem szybkości i luksusu.


Wielka tama w Asuanie

Ta ogromna zapora wodna wzniesiona została w celu zatrzymania wód najdłuższej rzeki na świecie – Nilu. Tama miała zapewniać równomierny przepływ wody przez cały rok i dostarczać prąd do fabryk i miast całego kraju.


Sears Tower

Ten 110-piętrowy wieżowiec wieżowiec Chicago jest najwyższym budynkiem na świecie. Sears Tower ma 443 metry wysokości i jest o ponad 60 metrów wyższy od Empire State Building w Nowym Jorku.


Ośrodek lotów kosmicznych

Znany jest on przede wszystkim jako miejsce stary statków kosmicznych Apollo, na których latach 60 i 70 astronauci amerykańscy odbywali loty na Księżyc. Dziś ośrodek jest miejscem prac badawczych i atrakcją turystyczną. Zwiedzający mogą obejrzeć hale montażowe i wyrzutnie promów kosmicznych.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

7 cudów świata starożytnego iconSiedem Cudów Świata to jak sama nazwa wskazuje siedem najciekawszych I najbardziej atrakcyjnych miejsc na świecie. Pierwszą listą była Lista Siedmiu Cudów

7 cudów świata starożytnego iconWesprzyj polskich kandydatów w plebiscycie na 7 nowych cudóW Świata

7 cudów świata starożytnego iconAndrzej Pietrasz "Cuda Świata Starożytnego". Scenariusz lekcji plastyki

7 cudów świata starożytnego iconTajemnice świata starożytnego zapraszamy uczniów (finalistów) konkursu Rzeczpospolita Obojga Narodów

7 cudów świata starożytnego iconTeraz zobaczysz, Panie Elfie, jedno z cudów Północnego Świata. Moria- khazad-Dum! Najpiękniejsze Komnaty Krasnoludzkie- cóż bym dał, aby popatrzeć na jej

7 cudów świata starożytnego iconKonkurs “ Choinka pełna cudów ”

7 cudów świata starożytnego iconChanuka żydowskie święto cudów I świateł. 17 grudnia

7 cudów świata starożytnego iconNoc cudów czyli opowieśĆ wigilijna na czasie

7 cudów świata starożytnego iconJeziorak walczy o miejsce wśród „7 Nowych Cudów Polski”

7 cudów świata starożytnego iconAdam Sznaper akademia cudóW (implikacje, herezje I paradoksy)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom