Temat: Epoki w dziejach ludzkości. Prehistoria nauka o życiu pierwszych ludzi
Pobierz 19.88 Kb.
NazwaTemat: Epoki w dziejach ludzkości. Prehistoria nauka o życiu pierwszych ludzi
Data konwersji05.10.2012
Rozmiar19.88 Kb.
TypKonspekt

Marek Biesiada 06-07. 09. 2009

Konspekt lekcji historii

w klasie V b i V cTemat: Epoki w dziejach ludzkości. Prehistoria – nauka o życiu pierwszych ludzi.


 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

 • Po zakończonych zajęciach uczeń pamięta:

 • pojęcia: epoka

 • nazwy epok historycznych: prehistoria, starożytność, średniowiecze, nowożytność.

 • Rozumie:

 • wyżej wymienione pojęcia.

 • Potrafi:

 • wymienić kolejność epoki: prehistoria, starożytność, średniowiecze, nowożytność, czasy najnowsze

 • umieścić na osi czasu okresy trwania ww. epok

 1. Metody:

 • pogadanka,

 • rozmowa nauczająca,

 • ćwiczenia z osią czasu

 1. Środki dydaktyczne:

 • podręcznik,

 • zeszyt ćwiczeń,

 • oś czasu

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Epoki w dziejach ludzkości. Prehistoria – nauka o życiu pierwszych ludzi.


1. Epoka historyczna

 • Co to jest epoka historyczna?2. Epoki historyczne

 • Ile mamy epok historycznych?

 • Wymienić nazwy epok historycznych?

 • Która z epok była najdłuższa?3. Prehistoria

 • Co to jest prehistoria?4. Okresy w prehistorii

 • Wymień okresy jakie istniały w prehistorii?

Uczniowie zapisują temat do zeszytu.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 5, Warszawa 2009, s. 10. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

1. Epoka historyczna

 • Epoka historyczna jest pewien okres w dziejach ludzkości liczący kilka wieków


Nauczyciel korzystając z podręcznika (G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 5, Warszawa 2009, s. 10.) rysuje oś czasu, następnie wymienia epoki historyczne i zaznacza ją na osi czasu..

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

2. Epoki historyczne

 • prehistoria (250 tys. p.n.e.-3 tys. p.n.e.)

 • starożytność (3 tys. p.n.e.-476)

 • średniowiecze (476-1492)

 • nowożytność (1492-1914)

 • czasy najnowsze (1914-?)

Uczniowie zaznaczają powyższe epoki na osi czasu


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 5, Warszawa 2009, s. 11. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

3. Prehistoria jest epoką podczas, której ludzkość:

 • nie używała pisma;

 • przez większy czas tej epoki prowadziła koczowniczy (wędrowny) tryb życia, utrzymując się z polowania, a pod koniec epoki kamienia rozpoczęła osiadły tryb życia uprawiając rolę i hodując zwierzęta domowe;

 • posługiwała się prostymi narzędziami wykonanymi najpierw z kamienia, następnie z brązu, a na końcu z żelaza;

 • żyła w gromadzie, wspólnie wykonując te same prace i dzieląc się jej owocami.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 5, Warszawa 2009, s. 11. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

4. Okresy w prehistorii

 • epoka kamienia,

 • epoka brązu,

 • epoka żelaza.
 1. Rekapitulacja pierwotnaOdpowiadają wyznaczeni uczniowie
V. Zadanie pracy domowej

Podręcznik: zadanie 3/14
VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Epoki w dziejach ludzkości. Prehistoria nauka o życiu pierwszych ludzi iconPt. „Zaćmienie Słońca w dziejach ludzkości”. Motto

Temat: Epoki w dziejach ludzkości. Prehistoria nauka o życiu pierwszych ludzi iconWymagania do sprawdzianu " Od pierwszych ludzi do pierwszych cywilizacji"

Temat: Epoki w dziejach ludzkości. Prehistoria nauka o życiu pierwszych ludzi iconOd pierwszych ludzi w Ameryce do ludów Wielkiej Kotliny

Temat: Epoki w dziejach ludzkości. Prehistoria nauka o życiu pierwszych ludzi iconGeologia – nauka o budowie I dziejach ziemi oraz o procesach przeobrażających skorupę ziemską I ich skutkach. Geologia (nurty)

Temat: Epoki w dziejach ludzkości. Prehistoria nauka o życiu pierwszych ludzi iconMikros + bios + logos  nauka o małym życiu

Temat: Epoki w dziejach ludzkości. Prehistoria nauka o życiu pierwszych ludzi iconUdział młodych ludzi w życiu politycznym I społecznym

Temat: Epoki w dziejach ludzkości. Prehistoria nauka o życiu pierwszych ludzi iconPrzedmiotowy system oceniania klasa I dział I. Biologia – nauka o życiu

Temat: Epoki w dziejach ludzkości. Prehistoria nauka o życiu pierwszych ludzi iconPrzedmiotowy system oceniania klasa I dział I. Biologia – nauka o życiu

Temat: Epoki w dziejach ludzkości. Prehistoria nauka o życiu pierwszych ludzi iconWymień charakterystyczne cechy, jakie zauważyłeś w sposobie życia ludzi, architekturze, kulturze (bądź inne) w OŚwieceniu (stwórz własną definicję tej epoki)

Temat: Epoki w dziejach ludzkości. Prehistoria nauka o życiu pierwszych ludzi iconNauka- jest to społeczna działalność ludzi mająca na celu obiektywne poznanie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom