Temat: Polacy walczą o wolność. Cele dydaktyczno-wychowawcze
Pobierz 25.98 Kb.
NazwaTemat: Polacy walczą o wolność. Cele dydaktyczno-wychowawcze
Data konwersji05.10.2012
Rozmiar25.98 Kb.
TypKonspekt

Marek Biesiada 26. 01. 2010

Konspekt lekcji historii

w klasie VI BTemat: Polacy walczą o wolność.


 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po zakończonych zajęciach uczeń:

pamięta:

 • pojêcia: emigrant, koalicja, Legiony Polskie, wojna partyzancka,

 • daty: 1797 r., 1807 r., 1815 r., 29/30 XI 1830 r., 1846 r., 1848 r., 1863 r.,

 • postaci: gen. Jan Henryk Dąbrowski, Napoleon Bonaparte, Józef Wybicki, książę Józef Poniatowski, gen. Józef Bem,

 • kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach powstał hymn państwowy;

rozumie:

 • wyżej wymienione pojęcia,

 • starania Polaków o odbudować państwa i potrafi o nich opowiedzieć, – dlaczego Polacy podejmowali w XIX w. walką zbrojną,

 • znaczenie hasła „Za Waszą i naszą wolność”;

potrafi:

 • prawidłowo operować pojęciami poznanymi w trakcie lekcji,

 • zaznaczyć na taśmie czasu daty: utworzenia Legionów Polskich, powstania i likwidacji Księstwa Warszawskiego, powstań narodowych, wskazać na mapie Księstwo Warszawskie i obszary objęte walkami powstańczymi.

 1. Metody:

 • rozmowa nauczająca, praca z mapą, wykonanie zadań w zeszycie ucznia

 1. Środki dydaktyczne:

 • podręcznik, zeszyt ucznia, mapa Ziemie polskie w XIX w., atlasy, mapki konturowe, kaseta z nagraniem .Mazurka Dąbrowskiego., słowniki, encyklopedie, portrety: Napoleona Bonapartego, Józefa Wybickiego, księcia Józefa Poniatowskiego, gen. Józefa Bema, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego,

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:
Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Polacy walczą o wolność.


1. Legiony Polskie we Włoszech

 • Dlaczego Polacy wiązali swoje nadzieję w walce o odzyskanie niepodległości z Francją?

 • Kiedy i gdzie utworzono Legiony Polskie?

 • Kto został dowódcą Legionów Polskich?

 • Kto i kiedy napisał „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”?

 • Jakie znaczenie miało napisanie „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”?

 • Jaką nazwę ma obecny hymn Polski?

 • Co stało się z legionistami polskimi, gdy Napoleon zawarł pokój z Austrią?

 • Kto stanął na czele nowoutworzonych wojsk polskich, gdy Napoleon wznowił wojnę przeciwko koalicji antyfrancuskiej?2. Utworzenie Księstwa Warszawskiego - 1807

 • Kiedy utworzono Księstwo Warszawskie?3. Klęska Napoleona w wojnie z Rosją w 1815 roku

 • Kiedy Napoleon Bonaparte poniósł klęskę?

 • Jakie były następstwa klęski Napoleona?4. Powstanie listopadowe – 1830-1831

 • Kiedy wybuchło powstanie listopadowe?

 • Ile trwało powstanie listopadowe?

 • Jakie miały miejsce bitwy podczas powstania listopadowego?5. Powstanie styczniowe – 1863-1864

 • Kiedy wybuchło powstanie styczniowe?

 • Jaki sposób walk prowadzili powstańcy?

 • Jakim uzbrojeniem dysponowali powstańcy?6. Represje za powstania

 • Jakie represje spotkały Polaków za wywołanie powstań?

 • Jakie znaczenie miały powstania dla Polaków?7. „Za Waszą i Naszą Wolność”

 • Które narody i kiedy walczyły o wolność?

Uczniowie zapisują temat do zeszytu.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 108. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

1. Legiony Polskie we Włoszech

 • utworzone w 1797 roku

 • ich dowódca został Jan Henryk Dąbrowski

 • Józef Wybicki - „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”

 • wysłanie Polaków na San Domingo

 • książę Józef Poniatowski.Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 109. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

2. Utworzenie Księstwa Warszawskiego - 1807Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 109. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

3. Klęska Napoleona w wojnie z Rosją w 1815 roku

 • likwidacja Księstwa Warszawskiego

 • ziemie polskie ponownie znalazły się pod władzą Rosji, Prus i Austrii

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 110. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

4. Powstanie listopadowe – 1830-1831

 • wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 r.

 • bitwa pod Grochowem,

 • bitwa pod Ostrołęką

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 111. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

5. Powstanie styczniowe – 1863-1864

 • wojna partyzancka,

 • powstańcy byli uzbrojeni w strzelby myśliwskie i kosy osadzone na szerocy,

 • brak pomocy ze strony innych państw,

 • pomoc ze strony Polaków z innych zaborów.

Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 111-112. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

6. Skutki powstań - represje za powstania

 • egzekucje,

 • skazywanie na ciężkie więzienia,

 • schyłki na Syberię,

 • odbieranie majątków,

 • zakaz używania języka polskiego w szkołach i urzędach,

 • masowe emigracje.

Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 112-113. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

7. „Za Waszą i Naszą Wolność”

 • Polacy walczyli o wolność Węgier w 1848 r. stąd wzięło się hasło: „Za Waszą i Naszą Wolność”,

 • gen. Józef Bem dowodził węgierskimi wojskami powstańczymi.
 1. Rekapitulacja pierwotna

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
V. Zadanie pracy domowej

Ćwiczenia: 1,3,4(w zeszycie),5/41 i 42.
VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Polacy walczą o wolność. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Polacy w czasach dziejowej zawieruchy. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Polacy walczą o wolność. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Polacy próbują ratować swoje państw. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Polacy walczą o wolność. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Polacy bronią języka I ziemi ojczystej. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Polacy walczą o wolność. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: powstanie warszawskie. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Polacy walczą o wolność. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Widmo dyktatorów. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Polacy walczą o wolność. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: konstytucja 3 maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Polacy walczą o wolność. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Kolonializm w rozkwicie. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Polacy walczą o wolność. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Społeczeństwo średniowieczne. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Polacy walczą o wolność. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Integracja gospodarcza. (EU) Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Polacy walczą o wolność. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Wielkie religie średniowiecza. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom