Temat: Koniec II wojny światowej w Europie I na Dalekim Wschodzie
Pobierz 36.07 Kb.
NazwaTemat: Koniec II wojny światowej w Europie I na Dalekim Wschodzie
Data konwersji05.10.2012
Rozmiar36.07 Kb.
TypKonspekt

Marek Biesiada 13. 09. 2006

Konspekt lekcji historii

w klasie III BTemat: Koniec II wojny światowej w Europie i na Dalekim Wschodzie


 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po lekcji uczeń:

 • zna działalność: Józefa Stalina, W. Churchilla, F.D. Roosevelta

 • rozumie pojęcia: wielka koalicja antyhitlerowska, wielka trójka, alianci

 • nazywa plan lądowania aliantów w Normandii – Overlord

 • charakteryzuje najważniejsze postanowienia konferencji wielkiej trójki

 • zna daty:

  • konferencji w Teheranie

  • konferencji w Jałcie

  • konferencji w Poczdamie

   • wymienia skutki II wojny światowej

   • rozumie znaczenie dat:

   • otwarcia II frontu w Europie

   • zdobycia Berlina przez aliantów

   • podpisania kapitulacji przez III Rzeszę

   • zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki

   • kapitulacji Japonii

    • rozumie przyczyny utworzenia II frontu na zachodzie Europy

    • wyjaśnia znaczenie utworzenia II frontu na zachodzie Europy dla przebiegu działań zbrojnych

    • wymienia tragiczne skutki zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki

    • wyjaśnia, na czym polegało zagrożenie pokoju po II wojnie światowej

    • wskazuje różnice między II wojną światową a wcześniejszymi konfliktami

    • analizuje źródła historyczne i na ich podstawie formułuje wnioski dotyczące np. bilansu II wojny światowej

    • wskazuje na mapie:

     • miejsca, gdzie odbywały się konferencje wielkiej trójki: Teheran, Jałta, Poczdam

     • miejsce lądowania aliantów w czerwcu 1944 r.

     • Hiroszimę i Nagasaki

     • miejsca walk, w których brali udział Polacy

 1. Metody:

 • rozmowa nauczająca,

 • opowiadanie,

 • praca z podręcznikiem,

 • praca z mapą,

 • analiza tekstów źródłowych,

 • wykonanie zadań w skoroszycie gimnazjalisty

 1. Środki dydaktyczne:

 • podręcznik, rozdział Koniec wojny. Początek nowych zagrożeń,

 • skoroszyt gimnazjalisty, mapa: Europa w latach II wojny światowej,

 • atlasy,

 • teksty źródłowe,

 • zdjęcia przedstawiające wielką trójkę

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:

 • Dlaczego Hitler dążył do podboju ZSRR?

 • Jaki był kryptonim niemieckiego ataku na ZSRR?

 • Jaki był przebieg wojny na froncie wschodnim?

 • Jaka była geneza wojny na Dalekim Wschodzie?

 • Przyczyny konfliktu japońsko-amerykańskiego?

 • Kiedy USA przystępują do wojny?

 • Dlaczego przystąpienie do wojny ZSRR i USA było ważne dla działań wojennych?

 • W jaki sposób alianci współpracowali ze sobą w czasie wojny?

 • Jaki był przebieg działań wojennych na świecie w latach 1942-1943?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Koniec II wojny światowej w Europie i na Dalekim Wschodzie


I. ZAKOŃCZENIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH W EUROPIE

1. Konferencja w Teheranie listopad-grudzień 1943 r.

 • Kiedy i gdzie odbyła się konferencja z udziałem wielkiej trójki?

 • Jaką najważniejszą decyzję podjęli przywódcy wielkiej trójki na konferencji w Teheranie?2. Operacja „Overlord” – 6 czerwca 1944 r.

 • Kiedy i gdzie miała miejsce operacja „Overlord” i jakie były jej założenia?

 • Które polskie jednostki wojskowe brały udział w wyzwalaniu Europy Zachodniej?3. Ofensywa Armii Czerwonej w Europie Środkowo-Wschodniej lipiec-wrzesień 1944 r.

 • Kiedy miała miejsce ofensywa Armii Czerwonej w Europie Środkowo-Wschodniej?

 • Jakie znaczenie miała ofensywa Armii Czerwonej w Europie Środkowo-Wschodniej?4. Ofensywa Armii Czerwonej w styczniu-marzec 1945 r. – wyzwolenie Polski

 • Kiedy miała miejsce ofensywa Armii Czerwonej, która wyzwoliła terytorium Polski?

 • Jakie polskie oddziały brały udział w wyzwalaniu Polski?5. Ofensywa Armii Czerwonej w kwietniu 1945 r. – operacja berlińska

 • Kiedy miała miejsce operacja berlińska Armii Czerwonej?

 • Kiedy został zdobyty Berlin?

 • Kiedy miała miejsce kapitulacja III Rzeszy?

 • Które jednostki polskie brały udział w operacji berlińskiej?6. Konferencje wielkiej trójki w Jałcie (luty 1945 r.) i w Poczdamie (lipiec-sierpień 1945 r.) – postanowienia:

 • Kiedy miały miejsce konferencje z udziałem wielkiej trójki?

 • Jakie były postanowienia wielkiej trójki?7. Skutki II wojny światowej w Europie i postanowień jałtańsko-poczdamskich

 • Jakie były skutki wojny w Europie i postanowień jałtańsko-poczdamskich?II. ZAKOŃCZENIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH NA DALEKIM WSCHODZIE

1. Zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę (6 sierpnia 1945 r.) i Nagasaki (9 sierpnia 1945 r.)

 • Dlaczego Amerykanie zdecydowali się zrzucić bombę atomową na Hiroszimę i Nagasaki?

 • Jakie miało znaczenie użycie pierwszy raz bomby atomowej przez USA?

2. Kapitulacja Japonii – 2 września 1945 r.

 • Kiedy nastąpiła kapitulacja Japonii?

III. BILANS II WOJNY ŚWIATOWEJ


 • Jaki był bilans II wojny światowej?

Uczniowie zapisują temat do zeszytu.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 136. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

I. ZAKOŃCZENIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH W EUROPIE

1. Konferencja w Teheranie listopad-grudzień 1943 r.

 • decyzja wielkiej trójki o utworzenie w drugiego frontu w Europie


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 136. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

2. Operacja „Overlord” – 6 czerwca 1944 r.

a) desant morski i powietrznodesantowy na plażach Normandii we Francji

b) udział Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w wyzwalaniu Europy Zachodniej,

 • 1 Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Maczka (bitwa pod Falaise – sierpień 1944 r.) brała udział w wyzwalaniu Francji, Belgii i Holandii

 • 1 Polska Samodzielna Brygada Spadochronowa pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego (Arnhem – wrzesień 1944 r.) brała udział w walkach w Holandii

 • II Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława Andersa (bitwa o Monte Cassino – maj 1944 r.) brała udział w wyzwalaniu Włoch


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 136. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

3. Ofensywa Armii Czerwonej w Europie Środkowo-Wschodniej lipiec-wrzesień 1944 r.

 • Przejście Finlandii, Rumuni, Bułgarii i Węgier na stronę aliantów


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 136. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

4. Ofensywa Armii Czerwonej w styczniu-marzec 1945 r. – wyzwolenie Polski

 • udział 1 i 2 Armii Wojska Polskiego w wyzwalaniu Polski – zdobywanie umocnień Wału Pomorskie i wyzwolenie Kołobrzega (marzec 1944 r.)Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 136. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

5. Ofensywa Armii Czerwonej w kwietniu 1945 r. – operacja berlińska

a) zdobycie przez Armię Czerwoną Berlina – 2 maja 1945 r.

b) spotkanie oddziałów anglo-amerykańskich z oddziałami radzieckimi nad Łabą

c) bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy – 8 maja 1945 r.

d) udział 1 i 2 Armii Wojska Polskiego w operacji berlińskiej oraz w walkach o Drezno, Budziszyn i wyzwalając Czechosłowację


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 137. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

6. Konferencje wielkiej trójki w Jałcie (luty 1945 r.) i w Poczdamie (lipiec-sierpień 1945 r.) –

a) postanowienia:

 • podział Niemiec na cztery strefy okupacyjne (amerykańską, brytyjska, radziecka i francuską) oraz podział Berlina na cztery strefy okupacyjne

 • rozbrojenie Niemiec

 • postawienie przed sądem zbrodniarzy wojennych

 • władzę w Niemczech miała przejąć Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec, która miała czuwać nad wykonaniem postanowień wielkiej trójki

 • ludność niemiecka miała zostać wysiedlona z Polski i Czechosłowacji

 • ustalono granice oraz organizację Polski

 • ustalono termin zwołania konferencji założycielskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych

b) początek rywalizacji pomiędzy ZSRR a USA i Wielką Brytanią


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 137. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

7. Skutki II wojny światowej w Europie i postanowień jałtańsko-poczdamskich

 • nowe granice w Europie

 • ZSRR podporządkował sobie państwa Europy Śródkowo-Wschodniej

 • nowy podział Europy na dwa bloki polityczno-gospodarcze na kraje Zachodnie (kapitalistyczne i demokratyczne) oraz na Wschodnie (socjalistyczne i totalitarne)

 • podział Niemiec


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 137. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

II. ZAKOŃCZENIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH NA DALEKIM WSCHODZIE

1. Zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę (6 sierpnia 1945 r.) i Nagasaki (9 sierpnia 1945 r.)

2. Kapitulacja Japonii – 2 września 1945 r.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 138. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

III. BILANS II WOJNY ŚWIATOWEJ

 • zginęło 50 mln ludzi

 • eksterminacja całych narodów Żydów, Cyganów

 • zmiany w technice wojennej – rozwój borni pancernej, lotnictwa, użycie po raz pierwszy radarów, oddziałów zmotoryzowanych, wojsk powietrznodesantowych, lotniskowców i broni rakietowej oraz broni atomowej
 1. Rekapitulacja pierwotna

 • Kiedy i gdzie odbyła się konferencja z udziałem wielkiej trójki?

 • Jaką najważniejszą decyzję podjęli przywódcy wielkiej trójki na konferencji w Teheranie?

 • Kiedy i gdzie miała miejsce operacja „Overlord” i jakie były jej założenia?

 • Które polskie jednostki wojskowe brały udział w wyzwalaniu Europy Zachodniej?

 • Kiedy miała miejsce ofensywa Armii Czerwonej w Europie Środkowo-Wschodniej?

 • Jakie znaczenie miała ofensywa Armii Czerwonej w Europie Środkowo-Wschodniej?

 • Kiedy miała miejsce ofensywa Armii Czerwonej, która wyzwoliła terytorium Polski?

 • Jakie polskie oddziały brały udział w wyzwalaniu Polski?

 • Kiedy miały miejsce konferencje z udziałem wielkiej trójki?

 • Jakie były postanowienia wielkiej trójki?

 • Jakie były skutki wojny w Europie i postanowień jałtańsko-poczdamskich?

 • Dlaczego Amerykanie zdecydowali się zrzucić bombę atomową na Hiroszimę i Nagasaki?

 • Jakie miało znaczenie użycie pierwszy raz bomby atomowej przez USA?

 • Kiedy nastąpiła kapitulacja Japonii?

 • Jaki był bilans II wojny światowej?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
V. Zadanie pracy domowej


Zadania: 1,2,3,4,5,/s.85-88.

P Zadania: 5/s. 132
VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Koniec II wojny światowej w Europie I na Dalekim Wschodzie iconTemat: Koniec I wojny światowej. Traktat wersalski

Temat: Koniec II wojny światowej w Europie I na Dalekim Wschodzie iconTemat: Sytuacja na Dalekim Wschodzie

Temat: Koniec II wojny światowej w Europie I na Dalekim Wschodzie iconTemat: Agresja III rzeszy na zsrr I wojna na Dalekim Wschodzie

Temat: Koniec II wojny światowej w Europie I na Dalekim Wschodzie iconLekcja 22 Dział: Od I do II wojny światowej Temat: Znaczenie I wojny światowej dla kształtu XX –wiecznej Europy

Temat: Koniec II wojny światowej w Europie I na Dalekim Wschodzie iconLekcja 27 Dział: Od I do II wojny światowej Temat: Polska w czasie II wojny światowej

Temat: Koniec II wojny światowej w Europie I na Dalekim Wschodzie iconLekcja 4 Dział: najstarsze cywilizacje na dalekim I Bliskim Wschodzie Temat: Osiągnięcia cywilizacyjne Mezopotamii

Temat: Koniec II wojny światowej w Europie I na Dalekim Wschodzie iconZakończenie II wojny światowej w europie

Temat: Koniec II wojny światowej w Europie I na Dalekim Wschodzie iconLekcja 24 Dział: Od I do II wojny światowej Temat: Odbudowa państwa polskiego po I wojnie światowej

Temat: Koniec II wojny światowej w Europie I na Dalekim Wschodzie iconKolonializm na Dalekim Wschodzie

Temat: Koniec II wojny światowej w Europie I na Dalekim Wschodzie iconPrzekaz 94 nauki melchizedeka na dalekim wschodzie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom