Państwo I społeczeństwo spartańskie




Pobierz 30.34 Kb.
NazwaPaństwo I społeczeństwo spartańskie
Data konwersji05.10.2012
Rozmiar30.34 Kb.
TypDokumentacja
Państwo i społeczeństwo spartańskie


 1. Sparta




 • w I tysiącleciu p.n.e. Dorowie mieszkający w Lakonii założyli Spartę i rozpoczęli podbój półwyspu Peloponez

 • w drugiej połowie VI w p.n.e. zjednoczenie polis w Lakonii na Peloponezie pod wodzą Sparty, która uzyskała hegemonię, czyli przewodnictwo wśród polis greckich, tworząc Związek Peloponeski ( rozpadł się w 366 r p.n.e. w wyniku klęsk poniesionych przez Spartę w wojnie z Tebami




 1. Społeczeństwo Sparty




 • Spartanie

- tylko oni mieli pełne prawa polityczne

- sprawowali urzędy

- obowiązywał ich zakaz pracy zarobkowej i posiadania na własność ziemi

- stanowili zaledwie 2-3% ludności

- niezwykle odpowiedzialni za losy swojego państwa

 • Periojkowie

- „mieszkający wokoło”

- cieszyli się wolnością osobistą

- zamieszkiwali tereny podbite, mało urodzajne

- zajmowali się rzemiosłem, handlem, żeglugą

- mieli własny samorząd ściśle kontrolowany przez Spartę

- służyli w wojsku spartańskim

 • Heloci

- nie mieli żadnych praw

- ludność podbita, traktowana jak niewolnicy

- mieli obowiązek pracy na roli

- nie można było ich sprzedać


 1. Ustrój Sparty




 • określony przez legendarnego prawodawcę i reformatora Likurga (IX/ VII w. p.n.e. )

 • dwóch królów

- urząd dziedziczny sprawowany przez dwie rodziny (Agiadów i Eurypontydów)

- królowie pełnili funkcje kapłańskie

- dowodzili armią w czasie wypraw wojennych

 • władza ustawodawcza

- Zgromadzenie ludowe (Apella) wszystkich Spartan, którzy ukończyli 30 lat (przegłosowywało przedstawione przez geruzję ustawy, wybierano eforów i gerontów)

- geruzja (30 osobowa rada starszych (2 królów i 28 gerontów – Spartan powyżej 60 roku życia, wybierana dożywotnio przez Zgromadzenie Ludowe, miała inicjatywę ustawodawczą, wydawała wyroki w cięższych przestępstwach)



 • władza wykonawcza

- 5 etorów wybieranych na rok przez Zgromadzenie Ludowe

- do nich należała administracja

- kontrolowali urzędników i królów

- nadzorowali wychowanie młodzieży

- zwoływali geruzję i Zgromadzenie Ludowe

- kierowali finansami i polityką zagraniczną


 1. Wychowanie spartańskie

Wychowanie Spartan trwało po wiek dojrzały. Nikt nie mógł postępowa, jak mu się podobało. Żyli w polis jak w obozie wojskowym, oddając się sprawom publicznym i prowadząc taki rodzaj życia, jaki prawo przepisywało.

(Plutarch)


 • rada starszych badała noworodka po urodzeniu i decydowała o jego dalszym losie

- zdrowi chłopcy otrzymywali przydział ziemi i prawo do życia

- dzieci chore były porzucane w górach Tajgetu

 • po ukończeniu 7 lat chłopcy przebywali w ciągu dnia razem w obozie, wspólnie się bawiąc i ucząc, każdy musiał nauczyć się:

- być posłusznym

- znosić zmęczenie

- zwyciężać w walce

- cierpieć niewygody, głód i różnice temperatur (mieli tylko jeden płaszcz)

- znosić kary cielesne

- chodzić boso

- śpiewać

- kraść

- kłamać

- udzielać krótkich i zwięzłych (lakonicznych) odpowiedzi na pytania dotyczące bohaterów i życia publicznego

- uczono się: czytania, pisania, dziejów Sparty i jej praw

 • w wieku 20-3- lat wszyscy mieszkali w koszarach przez cały dzień, doskonaląc się w sztuce wojennej i ucząc się pod kierunkiem wychowawców państwowych

 • po ukończeniu 30 roku życia dojrzały już człowiek stawał się pełnoprawnym obywatelem Sparty

- mógł się ożenić

- dostawał w dożywotnie użytkowanie od państwa nadział ziemi wraz z przypisanymi doń helotami

- do 60 roku życia miał obowiązek uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych

- brał udział w Zgromadzeniu Ludowym

 • zwracano także uwagę na wychowanie dziewcząt

- miały być wzorowymi matkami i żonami, gotowymi znosić cierpienia i dodawać ducha odwagi idącym na wojnę w myśl hasła „wróć z tarczą lub na tarczy”


 1. Wojna peloponeska 431-404 p.n.e.




 • wojna Aten i Sparty o hegemonię

- Ateny dysponowały silną flotą

- Sparta miała armię lądową oraz uzyskała pomoc Persji

 • po kilkuletniej wojnie Ateny skapitulowały

- na mocy pokoju Ateńczycy wydali Sparcie całą flotę z wyjątkiem 12 okrętów

- zburzyli fortyfikacje

- uznali hegemonię Sparty w Grecji

- rozwiązali Związek Morski

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Państwo I społeczeństwo spartańskie iconPaństwo I społeczeństwo

Państwo I społeczeństwo spartańskie iconPaństwo I społeczeństwo (in) session na posiedzeniu

Państwo I społeczeństwo spartańskie iconEkonomia na języku angielskim (ćwiczenia do zagadnienia maturalnego Państwo I Społeczeństwo)

Państwo I społeczeństwo spartańskie iconPaństwo winno zagwarantować swoim obywatelom ochronę życia I mienia w każdym czasie I w każdej sytuacji społeczeństwo ma nienaruszalne, konstytucyjne prawo do

Państwo I społeczeństwo spartańskie iconSpołeczeństwo obywatelskie społeczeństwo charakteryzujące się aktywnością I zdolnością do samoorganizacji oraz określania I osiągania wyznaczonych celów bez

Państwo I społeczeństwo spartańskie iconKoncepcja państwa dobrobytu (referat) Państwo opiekuńcze, państwo socjalne, państwo dobrobytu

Państwo I społeczeństwo spartańskie icon2. T. Szawiel (2001) Społeczeństwo obywatelskie (W) M. Grabowska, T. Szawiel (red.): Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne I społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce. Warszawa. Pwn ss. 128-163. Tekst obowiązkowy

Państwo I społeczeństwo spartańskie iconWładza a państwo. Funkcje państwa państwo

Państwo I społeczeństwo spartańskie iconTemat: Państwo totalitarne I państwo autorytarne

Państwo I społeczeństwo spartańskie iconPaństwo Samona – pierwsze państwo Słowiańskie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom