Reformy Sejmu Wielkiego. Konstytucja 3 Maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze
Pobierz 26.81 Kb.
NazwaReformy Sejmu Wielkiego. Konstytucja 3 Maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze
Data konwersji05.10.2012
Rozmiar26.81 Kb.
TypKonspekt

Marek Biesiada 09.03.2010

Konspekt lekcji WOS

w klasie II B
Temat: Reformy Sejmu Wielkiego. Konstytucja 3 Maja.

 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po lekcji uczeń zna:

 • postacie i dokonania: Stanisława Małachowskiego, Stanisława Staszica, Hugona Kołłątaja, Jana Dekerta (P)

 • daty: 1788–1791 (Sejm Wielki), 1789 r. („czarna procesja”), 1791 r. (prawo o miastach), 3 V 1791 r. (uchwalenie konstytucji) (P)

 • przyczyny i okoliczności zwołania Sejmu Czteroletniego (P)

 • zwolenników i przeciwników reform (P)

 • postanowienia Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja (P)

Uczeń rozumie:

 • pojęcia i terminy historyczne: Sejm Wielki, Kuźnica Kołłątajowska, „czarna procesja”, sejm skonfederowany, sejm „gotowy”, monarchia konstytucyjna, Straż Praw (P)

 • przyczyny, dla których sejm obradował pod laską konfederacji (PP)

 • wpływ ideologii oświecenia na programy reform i uchwalone akty prawne (PP)

Uczeń potrafi:

 • porównywać programy stronnictw politycznych i sposoby ich realizacji (P)

 • analizować tekst Konstytucji 3 maja (P)

 • narysować schemat władzy w przyszłej polskiej monarchii konstytucyjnej (P)

 • opisać atmosferę towarzyszącą zatwierdzeniu i ogłoszeniu konstytucji (P)

 • ocenić znaczenie uchwalenia konstytucji (P)

 • porównać konstytucję polską z konstytucją amerykańską (PP)

 • wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania z odpowiedniego rozdziału (P)

 1. Metody:

 • wykład, pokaz, praca z tekstem, praca z mapą.

 1. Środki dydaktyczne:

 • podręcznik, ilustracje, mapa.

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Reformy Sejmu Wielkiego. Konstytucja 3 Maja.


1. Sytuacja międzynarodowa Rzeczypospolitej przed rozpoczęciem obrad Sejmu Wielkiego

 • Jaka była sytuacja Rzeczypospolitej przed rozpoczęciem Sejmu Wielkiego?

 • Jakie następstwa dla Rzeczpospolitej miało zaangażowanie Rosji w wojnę z Turcją i Szwecją?2. Obrady Sejmu Wielkiego (1788-1792)

 • W jakich latach obradował Sejm Wielki?

 • Dlaczego Sejm Wielki zawiązano jako konfederację?3. Decyzje Sejmu Wielkiego

 • Jakie decyzje podjął Sejm Wielki?4. Publicystyka i publicyści czasów Sejmu Wielkiego

 • Jak nazywali się najbardziej znani publicyści doby Sejmu Wielkiego i jakie były ich dzieła?5. Konstytucja 3 Maja 1791 - postanowienia

 • Kim byli autorzy Konstytucji 3 Maja?

 • Dlaczego w tym dniu (3 maja) postanowiono na Sejmie Wielkim uchwalić konstytucję?

 • Jakie były postanowienia Konstytucji 3 Maja?

 • Która to była konstytucja na świecie?

 • Która to była konstytucja w Europie?6. Znaczenie Konstytucji 3 Maja

 • Jakie było znaczenie Konstytucji 3 Maja?

Uczniowie zapisują temat do zeszytu.

Uczniowie czytają tekst z podręcznika.

G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, Przez tysiąclecia i wieki, kl. 2, Warszawa 2003, s. 257.

Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

1. Sytuacja międzynarodowa Rzeczypospolitej przed rozpoczęciem obrad Sejmu Wielkiego

 • wojna Rosji z Turcją i Szwecją i nieingerowanie przez nią w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej

Uczniowie czytają tekst z podręcznika.

G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, Przez tysiąclecia i wieki, kl. 2, Warszawa 2003, s. 257-258.

Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

2. Obrady Sejmu Wielkiego (1788-1792)

 • Sejm Wielkie zawiązano jako konfederację pod marszałkami: Stanisława Małachowskiego (dla Korony) i Kazimierza Nestora Sapiechą (dla Litwy).

Uczniowie czytają tekst z podręcznika.

G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, Przez tysiąclecia i wieki, kl. 1, Warszawa 2003, s. 258-259.

Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

3. Decyzje Sejmu Wielkiego

 • powiększenie armii do 100 tys. żołnierzy,

 • zlikwidowanie Rady Nieustającej (symbol zależności Rzeczypospolitej od Rosji), która ograniczała władzę króla i przeszkadzała reformom,

 • pod wpływem prezydenta Warszawy Jana Dekerta i „czarnej procesji”, którą zorganizował sejm 18 kwietnia 1791 r. uchwalił prawa o miastach królewskich, które zapewniały mieszczanom przywilej nietykalności osobistej i majątkowej, wolno im było nabywać ziemię, obejmować wyższe urzędy w Kościele, wojsku i sądach, uzyskali prawo posiadania reprezentantów na sejmie.

Uczniowie czytają tekst z podręcznika.

G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, Przez tysiąclecia i wieki, kl. 1, Warszawa 2003, s. 254.

Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

4. Publicystyka i publicyści czasów Sejmu Wielkiego

 • postulaty publicystów – zniesienie liberum veto, utworzenie monarchii dziedzicznej, dokonanie podziału władzy na wykonawczą i ustawodawczą;

 • Stanisław Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego i Przestrogi dla Polskie.

 • Hugo Kołłątaj, Anonima listów kilka, zwolennicy jego poglądów tworzyli grupę zwaną Kuźnią Kołłątajowską.

Uczniowie czytają tekst z podręcznika.

G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, Przez tysiąclecia i wieki, kl. 1, Warszawa 2003, s. 255.

Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

5. Konstytucja 3 Maja 1791 - postanowienia

 • zniesienie liberum veto i konfederacji,

 • zakaz wiązania posłów z instrukcjami,

 • władzę wykonawczą tworzyli król i Straż Praw (marszałek sejmu i ministrowie).

 • władza ustawodawcza miała należeć do sejmu,

 • wprowadzono monarchię dziedziczną (po śmierci Poniatowskiego władzę miała przypaść Fryderykowi Augustowi z saskiej dynastii Wettynów),

 • mieszczanie zostali zrównani w prawach z szlachtą,

 • chłopi zostali objęci opieką „prawa i rządu”,

 • zlikwidowanie podziału na Koronę i na Litwę i utworzenie Rzeczpospolitej Polskiej,

 • wprowadzenie tolerancji religijnej, jednak katolicyzm miał być religią panującą,

Uczniowie czytają tekst z podręcznika.

G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, Przez tysiąclecia i wieki, kl. 1, Warszawa 2003, s. 255.

Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

6. Znaczenie Konstytucji 3 Maja

 • pierwsza w Europie i druga na świecie,

 • wzmacniała władzę monarchy przy jednoczesnym kontrolowaniu jej przez marszałka sejmu, który był członkiem Straży Praw,

 • przekształcenie Polski w monarchię konstytucyjną.
 1. Rekapitulacja pierwotna

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

V. Zadanie pracy domowej

Zad. 1,2,3/251.

VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Reformy Sejmu Wielkiego. Konstytucja 3 Maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: konstytucja 3 maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Reformy Sejmu Wielkiego. Konstytucja 3 Maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconNa drodze do upadku. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Reformy Sejmu Wielkiego. Konstytucja 3 Maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconUpadek Rzeczypospolitej. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Reformy Sejmu Wielkiego. Konstytucja 3 Maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconUpadek Rzeczypospolitej. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Reformy Sejmu Wielkiego. Konstytucja 3 Maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: powstanie warszawskie. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Reformy Sejmu Wielkiego. Konstytucja 3 Maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconSamodzierżawie w Rosji carskiej. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Reformy Sejmu Wielkiego. Konstytucja 3 Maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconRzeczpospolita w ogniu walki. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Reformy Sejmu Wielkiego. Konstytucja 3 Maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Widmo dyktatorów. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Reformy Sejmu Wielkiego. Konstytucja 3 Maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Integracja gospodarcza. (EU) Cele dydaktyczno-wychowawcze

Reformy Sejmu Wielkiego. Konstytucja 3 Maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Kolonializm w rozkwicie. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom