Tematy prac kontrolnych z historii
Pobierz 11.42 Kb.
NazwaTematy prac kontrolnych z historii
Data konwersji05.10.2012
Rozmiar11.42 Kb.
TypDokumentacja
Tematy prac kontrolnych z historii.


SEMESTRY: IUK, IM

 1. 1. Wpływ kościoła na kulturę, architekturę oraz życie codzienne w średniowieczu. Uniwersalizm Kościoła w średniowieczu.
 1. Dorobek kulturalny starożytnych Greków i Rzymian. Grecko-rzymskie oblicze kultury europejskiej.
 1. Dokonaj analizy i porównania ustrojów politycznych starożytnych Aten i Rzymu.
 1. Przedstaw i oceń stosunki polsko-niemieckie w X-XII wieku.
 1. Scharakteryzuj przyczyny i przebieg kryzysu w państwie Piastów w XI wieku.
 1. Monarchia despotyczna – dokonaj charakterystyki ustroju politycznego na przykładzie wybranego państwa starożytnego.SEMESTRY: IIL1-2,3 i II UJ1-2

 1. Przyczyny i skutki krucjat w średniowieczu.
 1. Scharakteryzuj i oceń stosunki polsko -krzyżackie w XIII-XV wieku.
 1. Przedstaw sukcesy i porażki państwa polskiego w okresie panowania dwóch ostatnich Piastów.
 1. Panowanie dynastii Jagiellonów - sukcesy i porażki. Dokonaj oceny polityki wewnętrznej i zagranicznej.
 1. Scharakteryzuj przebieg i skutki wojen Rzeczpospolitej w XVII wieku.
 1. Osiągnięcia europejskiego oświecenia – dokonaj charakterystyki.SEMESTRY: III K i III Ui

 1. Demokracja szlachecka – dokonaj charakterystyki ustroju Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 1. . Stosunki polsko – tureckie w XVII wieku. Dokonaj charakterystyki i oceny.
 1. Bezpośrednie przyczyny rozbiorów Rzeczpospolitej w XVIII wieku – dokonaj oceny.
 1. Sprawa polska w epoce napoleońskiej – dokonaj oceny

 2. Walki narodowowyzwoleńcze Polaków w XIX wieku – scharakteryzuj i dokonaj oceny

 3. Sprawa polska w okresie I wojny światowej – sukcesy i porażki.SEMESTRY: IVUh I IV J


 1. Walki o granice II RP – przedstaw ich przebieg i skutki.
 1. Polityka zagraniczna II RP – sukcesy i porażki.
 1. System wersalski – oceń jego skuteczność dla bezpieczeństwa Europy w okresie międzywojennym.
 1. Stosunki międzynarodowe w Europie okresu międzywojennego.
 1. III Rzesza i ZSRR – porównaj systemy totalitarne okresu międzywojennegoSEMESTR V”I”


 1. Przedstaw i oceń wybrany kryzys polityczny lub gospodarczy w PRL.
 1. Udział polskich sił zbrojnych na frontach II wojny światowej – dokonaj charakterystyki
 1. Polityka wewnętrzna II RP – sukcesy i porażki.
 1. Oceń położenie ludności polskiej pod okupacjami niemiecką i radziecką podczas II wojny światowej.
 1. Konstytucja marcowa i kwietniowa . Porównaj dwa ustroje Rzeczpospolitej II RP.SEMESTR VH


 1. ZSRR i blok wschodni w drugiej połowie XX wieku – dokonaj charakterystyki sytuacji politycznej i gospodarczej.
 1. „Solidarność” i stan wojenny - przedstaw przebieg kształtowania się III Rzeczpospolitej.
 1. Zimna wojna” – scharakteryzuj i oceń wybrany konflikt międzynarodowy po II wojnie światowej.
 1. .„Jesień Narodów” i rozpad systemu jałtańskiego – dokonaj charakterystyki.
 1. Scharakteryzuj i oceń stosunki państwo – Kościół w PRL.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Tematy prac kontrolnych z historii iconTematy prac kontrolnych z historii

Tematy prac kontrolnych z historii iconTematy prac kontrolnych z historii

Tematy prac kontrolnych z historii iconTematy prac kontrolnych – III lo pz Tematy prac kontrolnych – historia

Tematy prac kontrolnych z historii iconTematy prac kontrolnych

Tematy prac kontrolnych z historii iconTematy prac kontrolnych

Tematy prac kontrolnych z historii iconTematy prac kontrolnych

Tematy prac kontrolnych z historii iconTematy prac kontrolnych II semestr Lo pz

Tematy prac kontrolnych z historii iconTematy prac kontrolnych 3 letnie lo

Tematy prac kontrolnych z historii iconMatematyka tematy prac kontrolnych

Tematy prac kontrolnych z historii iconTematy prac kontrolnych 2 letnie ulo

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom