Temat: Rodzaje wypowiedzeń
Pobierz 32.64 Kb.
NazwaTemat: Rodzaje wypowiedzeń
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar32.64 Kb.
TypDokumentacja
Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum

Temat: Rodzaje wypowiedzeń pojedynczych.


Cele lekcji

Uczeń po zakończeniu lekcji powinien:

 • rozpoznawać różne rodzaje wypowiedzeń pojedynczych

(zdanie, równoważnik zdania, zawiadomienie, wykrzyknienie);

 • konstruować wypowiedzenia pojedyncze, stosując różne rodzaje podmiotów i orzeczeń;

 • świadomie posługiwać się różnymi rodzajami wypowiedzeń pojedynczych, dostosowując je do intencji, sytuacji, odbiorcy;

 • stosować poprawną interpunkcję.

Środki dydaktyczne

 • podręcznik do kształcenia językowego;

 • zadania i materiały dla poszczególnych grup w formie załączników;

 • plansze gramatyczne.

Metody i formy lekcji

 • heureza;

 • zadania na dobieranie;

 • mapa mentalna;

 • praca z podręcznikiem;

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca zbiorowa.Przebieg lekcji


1. Czynności organizacyjne.

2. Zaangażowanie – przedstawienie tematu oraz celów lekcji. ☺Wspólne przypomnienie wiadomości z klas młodszych o rodzajach wypowiedzeń. .

☺Zadania na dobieranie- praca w 2-osobowych zespołach (Zał.1)

Uzupełnij podane zdania, wstawiając w miejsca wykropkowane wyrazy wybrane z ramki

 • Rozróżniamy takie wypowiedzenia, jak: ►............... ,►.........

 • Zdaniem nazywamy takie wypowiedzenie, które zawiera.................................................................................

 • Równoważnik zdania to wypowiedzenie, które nie zawiera.................................................................................

 • Ze względu na cel wypowiedzi rozróżniamy wypowiedzenia:

►.................................................►.........................................


►.................................................►.........................................


 • Ze względu na liczbę orzeczeń rozróżniamy wypowiedzenia:

►.................................................►......................................


zdanie, liryka, równoważnik zdania, dramat, orzeczenie, oznajmujące, przydawka, rozkazujące, zaimek, wykrzyknikowe, partykuła, pojedyncze, pytające, złożone
 1. Badanie i przekształcanie nowego materiału

☺ Praca indywidualna

 • Przeczytaj uważnie wiadomości z podręcznika na s.38 – 42,

a następnie uzupełnij mapę mentalną. (Zał.2)..............................................

np.: Nastała wiosna.

....................................

Ma jedno orzeczenie


...............................................

np.: Nastała piękna wiosna wiosna.


.....................................

Nie ma orzeczenia, ale można je wstawić.

...............................................

np.: Znów piękna wiosna.


...............................................

np.: Wiosna!
Zawiadomienie

np. Zamknięcie szkoły


Nie ma orzeczenia i nie

można go wstawić.


Wykrzyknienie

np. Rany boskie!
Stosuje się w tytułach,

punktach planu, nagłówkach

prasowych.

Służy do wyrażania dodatnich lub


ujemnych emocji nadawcy wobec

treści wypowiedzi lub wobec

odbiorcy (Wielkie nieba! Cyt!).

● Sprawdzenie wykonania zadania (Jeden uczeń pod nadzorem nauczyciela prezentuje wykonane przez siebie zadanie, reszta sprawdza i ew. poprawia)

☺Praca w 4 grupach (Zał. 3) Każda z grup ma do wykonania inne zadanie o zróżnicowanym stopniu trudności.
GRUPA I

►Zredaguj notatkę dotyczącą twoich obowiązków szkolnych.

Zastosuj: równoważniki zdań, zdania nierozwinięte bądź częściowo rozwinięte oraz zawiadomienia.( Użyj4- 5 wypowiedzeń). Pamiętaj o różnych typach podmiotów i orzeczeń oraz o właściwej interpunkcji.


GRUPA II

►Zabaw się w poetę. Zamień równoważniki zdań na zdania, ale pamiętaj też o rymach.

Naglegwizd!

Nagle – świst!

Para – buch!

Koław ruch!


GRUPA III

►Zabaw się w poetę. Zdania zamień na równoważniki zdań.

I dudni, i stuka, łomoce i pędzi(...)

I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas,

Do taktu turkoce i puka i stuka.


GRUPA IV

► Wyobraź sobie, że złowiłeś złotą rybkę, która spełni trzy Twoje życzenia. Zapisz je w postaci równoważników zdań, a następnie przekształć je w zdania pojedyncze nierozwinięte.

4. Prezentacja, omówienie i ocena zadań.

5. Refleksja i ewaluacja.

 • Na lekcji miałem nastrój w kolorze ...................................

( czerwony- pozytywna ocena lekcji; czarny – negatywna)

 • Poznałem takie rodzaje wypowiedzeń pojedynczych, jak:............


6. Ocena pracy uczniów na lekcji.


7. Zadanie i objaśnienie pracy domowej - ćwiczenie 14 s. 45

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Rodzaje wypowiedzeń iconTemat: Rodzaje zdań złożonych

Temat: Rodzaje wypowiedzeń iconTemat: Rodzaje I jednostki pamięci

Temat: Rodzaje wypowiedzeń iconTemat: Rodzaje kątów I ich pomiar

Temat: Rodzaje wypowiedzeń iconTemat: Rodzaje procesu dekarbonizacji wody

Temat: Rodzaje wypowiedzeń iconTemat: Rynek pojęcie, cechy, rodzaje

Temat: Rodzaje wypowiedzeń iconTemat: Rodzaje menedżerów, role I umiejętności

Temat: Rodzaje wypowiedzeń iconT2a Temat: Inne rodzaje interfejsów cz. III

Temat: Rodzaje wypowiedzeń iconLekcja Temat: Rodzaje korozji I zniszczeń korozyjnych

Temat: Rodzaje wypowiedzeń iconDział „SIŁy w przyrodzie” temat 1: RODZAJE I SKUTKI ODdziaływań

Temat: Rodzaje wypowiedzeń iconTemat: Układ zasilania gazowego, rodzaje, budowa, działanie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom