1. Problem I przedmiot badawczy
Pobierz 7.93 Kb.
Nazwa1. Problem I przedmiot badawczy
Data konwersji05.10.2012
Rozmiar7.93 Kb.
TypDokumentacja
SPIS TREŚCI

Uwagi wstępne

1. Problem i przedmiot badawczy

2. Cel, metody i źródło badań

I. Więź społeczna i zjawisko asymilacji a problem polskiej etniczności w USA

1. Grupa etniczna i jej przemiany

2. Więź społeczna w polskiej grupie etnicznej

3. Zjawisko asymilacji wśród Polaków w USA

4. Tożsamość etniczna, etniczność i ich przemiany


II. Polskie organizacje etniczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki

1. Pojęcie organizacji, w tym etnicznych

2. Polskie organizacje etniczne w Stanach Zjedno­czonych

3. Największe organizacje polonijne w USA –powstanie i działalność


III. Historia polskiej emigracji do USA

1. Pierwsi Polacy w Ameryce i periodyzacja fal emigracyjnych

2. Polskie wychodźstwo do Ameryki do wybuchu pierwszej wojny światowej

3. Emigracja w okresie pierwszej wojny światowej i okres międzywojenny

4. Emigracja z Polski do Stanów Zjednoczonych w okre­sie drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu

5. Polska grupa etniczna po drugiej wojnie światowej

6. Liczebność, rozmieszczenie i struktura społeczno­-zawodowo-demograficzna emigracji polskiej


IV. Powstanie i rozwój Polskiej Bratniej Pomocy

1. Okoliczności powstania i działalność Polskiej Bratniej Pomocy w Nowym Jorku

2. Struktura organizacyjna i wewnętrzne zasady działania Polskiej Bratniej Pomocy

3. Okoliczności powstania Fundacji Bratniej Pomocy w Polsce

V. Polska Bratnia Pomoc a więź społeczna wśród polskiej emigracji powojennej

1. Skład etniczny oraz charakterystyka założycieli członków Polskiej Bratniej Pomocy

2. Terytorium i bliskość kontaktów jako czynnik więzi

etnicznej wzmacnianej istnieniem Polskiej Bratniej Pomocy

3. Język polski w życiu organizacyjnym członków Polskiej Bratniej Pomocy

VL Integracja Polaków w Stanach Zjednoczonych w oparciu o więź organizacyjną

1. Działalność kulturalna Polskiej Bratniej Pomocy jako wyraz kultywowania tradycji narodowej

2. Działalność charytatywna Polskiej Bratniej Pomocy jako wkład w proces etnicznej integracji Polaków

Zamiast zakończenia: perspektywa istnienia Polskiej

Bratniej Pomocy

Bibliografia

Summary

Indeks nazwisk

Aneks

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Problem I przedmiot badawczy iconProblem decyzyjny: Czy rozwinąć sieć dystrybucyjną w postaci nowego centra wdrożeniowego w Olsztynie? Problem badawczy

1. Problem I przedmiot badawczy iconWładzy, już na wstępie rodzą się poważne problemy. Problem pierwszy dotyczy trudności wyznaczenia ujęcia badawczego, perspektywy badawczej, ustalenia właściwych, adekwatnych metod badawczych, tak, aby cały proces badawczy spełniał kryteria badania naukowego. Problem drugi, najogólniej, wiąże się z t

1. Problem I przedmiot badawczy iconWynikający z powyższych uwag wstępnych problem badawczy dotyczy przeprowadzenia syntezy tych poglądów o. Daniela-Ange, które ukażą finalny aspekt duchowości jego Szkoły — Kościół I Eschatologię

1. Problem I przedmiot badawczy iconTemat: Problem poprawności wnioskowania. Problem indukcji

1. Problem I przedmiot badawczy iconW ostatnim czasie napotkali Państwo na problem. W celu znalezienia rozwiązania podjęli Państwo różnego typu działania. Przykładowo, Państwa problem mógł zostać

1. Problem I przedmiot badawczy icon'Multiculturalism is a problem today and for the foreseeable future--a problem for politics and the ethics of politics.'

1. Problem I przedmiot badawczy iconMateriał badawczy

1. Problem I przedmiot badawczy iconMateriał badawczy

1. Problem I przedmiot badawczy iconVoucher badawczy

1. Problem I przedmiot badawczy iconTemat badawczy a metoda

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom