CZĘŚĆ humanistyczna zagadnienia do powtórzenia
Pobierz 367.01 Kb.
NazwaCZĘŚĆ humanistyczna zagadnienia do powtórzenia
strona3/7
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar367.01 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7

„Demeter i Kora”Nad brzegiem morza, na łące kwiecistej bawi się w otoczeniu nimf Kora, córka bogini urodzaju Demeter. Zrywa czerwone maki, błękitne dzwonki i jaskry o złotych oczach. Ze śmiechem potrząsa białą puszystą kulą dmuchawca, patrząc, jak ulatuje w dal.

Na skraju łąki wabi Korę cudownym zapachem biały kwiat narcyza. Lecz nie tyka go Kora, pamiętna matczynej przestrogi, że kwiat to zdradziecki, poświęcony bogom podziemia.

Ale nęci ją woń cudowna i biel przeczystych kwiatków. Z dna kielicha, spośród złotych pręcików, zda się Korze, że patrzą na nią oczy Narcyza, najpiękniejszego z myśliwców.

Pewnego razu, zmęczony polowaniem i spragniony, pochylił się nad źródłem leśnym i ujrzał w wodzie swoje odbicie. Wówczas to bogini miłości, Afrodyta, sprawiła, że Narcyz zakochał się w sobie samym. Zapomniał o łowach, towarzyszach wypraw myśliwskich i tylko całymi dniami wpatrywał się w drżąca taflę źródełka. W końcu umarł z tęsknoty i miłości do swego odbicia. Na grobie jego wyrósł kwiat o śnieżnych płatkach i cudownej woni. Od imienia młodzieńca nazwano kwiat narcyzem.

Klęczy Kora na łące i rozmyśla o smutnym losie pięknego myśliwca. Lecz coraz bardziej nęci ją czar białych płatków. Wreszcie, niepomna słów matki, zrywa łodygę narcyza.. W tej samej chwili ciemność zalega łąkę. Ziemia rozwarła swe czeluści i na rydwanie zaprzężonym w czarne rumaki zjawił się Hades, pan podziemia.

Tylko lekki okrzyk przestrachu zdołał wyrwać się z piersi Kory i straszny bóg porwał ją na rydwan, i uniósł do swego mrocznego królestwa cieni.


Zadanie 1. ( 0 – 1 p.)

Podkreśl właściwą odpowiedź.


Tekst pt. „Demeter i Kora” to:


a) baśń b) legenda c) mit


Zadanie 2. ( 02 p. )

Dopisz po 2 określenia (wybrane z tekstu) wyjaśniające, kim są przedstawione postacie.


Demeter- ......................................................................................................................................


Afrodyta- ......................................................................................................................................


Hades- ......................................................................................................................................


Kora- ......................................................................................................................................


Zadanie 3. ( 0 – 1 p. )

Tylko jedno zdanie zawiera informację nieprawdziwązaznacz je.


  1. Starożytni Grecy tworzyli legendy o bogach i bohaterach.
  1. Za pomocą opowieści starożytni tłumaczyli otaczający ich świat.
  1. Opowieść o Demeter i Korze wyjaśniała Grekom, jak powstał świat.
  1. Grecy wierzyli w wielu bogów.Zadanie 4. ( 0 – 1 p. )

Wyjaśnij, dlaczego wyraz „narcyz” piszemy dwojako:


a) narcyz - ......................................................................................................................................


b) Narcyz - ......................................................................................................................................


Zadanie 5. ( 0 – 3 p. )

Wypisz z tekstu 3 przymiotniki oznaczające kolor i dopisz do nich pokrewne rzeczowniki i czasowniki.
PrzymiotnikRzeczownik


Czasownik


Zadanie 6. ( 0 – 1 p. )

Podkreśl w podanym zdaniu orzeczenie i podmiot. Pionową kreską oddziel grupę podmiotu od grupy orzeczenia.


Na skraju łąki wabi Korę cudownym zapachem biały kwiat narcyza.


Zadanie 7. ( 01 p. )

Pierwsze zdanie tekstu to zdanie złożone. Zakreśl właśnie odpowiedź.


  • TAK
  • NIEZadanie 8. ( 0 – 2 p. )

Przedstaw na wykresie związki między wyrazami w podanym zdaniu.


Ukochaną córkę Demeter porwał do podziemi Hades.


podmiot orzeczenie
.................................................. .....................................................

określenie określenie

................................................. .....................................................

określenie określenie


Zadanie 9. ( 0 – 3 p. )

Zredaguj 3 zdania, w których przedstawisz historię Narcyza.


Zadanie 11. ( 03 )

Napisz krótką notatkę encyklopedyczną dotyczącą dowolnie przez siebie wybranej postaci historycznej. Uzasadnij swój wybór.


Zadanie 10. ( 0 – 2 p. )

Zaznacz na osi czasu:


  1. Znakiem X zaznacz czas, w którym żyła postać opisana przez Ciebie w zadaniu 11.

W jakiej epoce historycznej żyła ta postać? Napisz nazwę tej epoki nad osią czasu w odpowiednim miejscu.
Ok. 4000 n. ch. 476 1492 1918 2008


ZESTAW NR 3
„Historia polskiego teatru jest bardzo bogata. Już kilkaset lat temu występowały w naszym kraju różne zespoły wędrowne. Pierwszy polski teatr publiczny powstał w 1765 roku, dzięki staraniom ostatniego polskiego króla – Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Wiele trzeba włożyć pracy, aby wystawić na scenie jakiś utwór napisany specjalnie dla teatru albo odpowiednio przystosowany do tego celu. W przygotowaniach tych uczestniczy duży zespół twórców. Aktorzy uczą się swoich ról, scenograf projektuje dekoracje i kostiumy, wykonywane następnie przez różnych specjalistów. Całością przygotowań kieruje reżyser. Gdy idziemy do teatru, dostrzegamy przede wszystkim dużą salę z rzędami krzeseł lub foteli, gdzie po przygaszeniu świateł podnosi się kurtyna, odsłaniając scenę, na której grają aktorzy.”


Zadanie 1. ( 0 – 1 p. )

Zaznacz, czy poniższe informacje są prawdziwe, czy fałszywe.


PRAWDA FAŁSZ


Pierwszy polski teatr publiczny powstał w XVII wieku.


Zygmunt Stary panował po Stanisławie Auguście Poniatowskim.


Aktor odpowiada za całość przygotowania spektaklu teatralnego.


Podnosząca się kurtyna odsłania scenę.


Zadanie 2. ( 0 – 1 p. )

Z tekstu wstępnego wypisz przynajmniej 4 rzeczowniki związane z teatrem.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Zadanie 3. ( 0 - 1 p. )

Tereny Polski od początku naszych dziejów były teatrem walki. Zdecyduj, czy prawdziwe jest zdanie:


Wyraz teatr w powyższym zdaniu jest użyty w znaczeniu metaforycznym.

TAK NIE


Zadanie 4. ( 0 – 2 p. )

Wyraz kot odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej. Oddziel temat od końcówki. Wypisz występującą oboczność.


Zadanie 5. ( 04 p. )

Teatr jest miejscem uroczystym, wizyta w nim powinna być dla widzów czymś ważnym i odświętnym. W 6 – 7 zdaniach opisz, jak powinien być ubrany i jak powinien się zachowywać widz w teatrze.


Zadanie 6. ( 0 – 2 p. )

Sporządź wykres podanego niżej zdania i nazwij części zdania.


Młody aktor ciekawie zagrał nową rolę.


Zadanie 7. ( 0 – 1 p. )

Nazwij części mowy, występujące w powyższym zdaniu.


młody - ……………………………………………


aktor - ………………………………………………


ciekawie - …………………………………………


zagrał - …………………………………………


nową - ……………………………………………


rolę - …………………………………………………


Zadanie 8. ( 0 – 1 p. )

Podane zdania uzupełnij wyrazami pokrewnymi rzeczownika teatr.


Bardzo atrakcyjny afisz ………………………………………… zachęcił nas do pójścia na spektakl.


Człowiek często chodzący do teatru to ………………………………………………… .


Ojciec podniósł ręce w ………………………………………………… geście.


Zadanie 9. ( 0 – 1 p. )

Do podanych wyrazów dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym, nie używając cząstki nie - .


ciekawy - ……………………………………………………


kolorowy - ……………………………………………………


sukces - ………………………………………………………


bohater - …………………………………………………


Zadanie 10. ( 0 – 3 p. )

Przeczytaj fragment życiorysu Leonarda da Vinci. Wybierz 2 dowolnie wybrane daty dotyczące artysty. Wpisz je poniżej i określ, w którym wieku i w której jego połowie miało miejsce każde z wybranych przez Ciebie wydarzeń.


Leonardo da Vinci urodził się 15 kwietnia 1452 roku w Vinci we Włoszech, zm. 2 maja 1519 r. we Francji. Włoski, renesansowy malarz, architekt, filozof, muzyk, poeta, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom, geolog. Od połowy marca 1500 roku przebywał we Florencji. W 1503 r. spotkał innego, wielkiego artystę Michała Anioła. Od październiku 1513 r. Leonardo przebywał w Rzymie, gdzie pracował na zlecenie papieża.


wybrana data:....................... wiek.............................


która to połowa wieku?............................


wybrana data:....................... wiek.............................


która to połowa wieku?............................


Zadanie 11. ( 0 – 3 p. )

Napisz z jaką osobą, o której uczyłaś/uczyłeś się na lekcjach historii chciałabyś/ chciałbyś się spotkać. W wypowiedzi muszą znaleźć się 2 fakty dotyczące wybranej przez Ciebie osoby. Podaj minimum 2 argumenty uzasadniające Twoje stanowisko. Nie zapomnij o uzasadnieniu.


CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA


1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

CZĘŚĆ humanistyczna zagadnienia do powtórzenia iconZagadnienia do powtórzenia

CZĘŚĆ humanistyczna zagadnienia do powtórzenia iconPowtórka z fizyki zagadnienia do powtórzenia

CZĘŚĆ humanistyczna zagadnienia do powtórzenia iconZagadnienia do powtórzenia na zaliczenie przedmiotu

CZĘŚĆ humanistyczna zagadnienia do powtórzenia iconZagadnienia do powtórzenia – /grudzień odrodzenie

CZĘŚĆ humanistyczna zagadnienia do powtórzenia iconZagadnienia do powtórzenia materiału z klasy I doświadczenia

CZĘŚĆ humanistyczna zagadnienia do powtórzenia iconZagadnienia do powtórzenia – wrzesień najdawniejsze dzieje człowieka I cywilizacje starożytne

CZĘŚĆ humanistyczna zagadnienia do powtórzenia iconZagadnienia do powtórzenia z zakresu – „Świat między wojnami” obowiązujące do sprawdzianu z tego działu

CZĘŚĆ humanistyczna zagadnienia do powtórzenia iconWyniki egzaminu po gimnazjum – część humanistyczna

CZĘŚĆ humanistyczna zagadnienia do powtórzenia iconEgzamin gimnazjalny, częŚc humanistyczna odpowiedzi zadanie 1

CZĘŚĆ humanistyczna zagadnienia do powtórzenia iconAnaliza komunikatu men – egzamin gimnazjalny, część humanistyczna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom