Dział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa a /29
Pobierz 32.97 Kb.
NazwaDział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa a /29
Data konwersji06.10.2012
Rozmiar32.97 Kb.
TypDokumentacja
Dział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa A ...../29

1. Spośród podanych niżej informacji podkreśl te, które charakteryzują sytuację
w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania listopadowego.


a) Królestwo Polskie miało autonomię, czyli ograniczoną samodzielność w rozstrzyganiu spraw wewnętrznych.

b) W Królestwie Polskim organizowano manifestacje patriotyczne, które umacniały patriotyzm narodu polskiego.

c) Dzięki polityce rządu w Królestwie Polskim w latach 1815–1830 nastąpił rozwój gospodarki.

d) Na terenie Królestwa Polskiego działało wielu emisariuszy, których zadaniem był rozwój nauki i kultury.

e) Rząd carski nie przestrzegał praw nadanych Polakom w Królestwie Polskim – ograniczono swobodę podejmowania decyzji przez sejm oraz wprowadzono cenzurę.

f) Anglia i Francja wspomagały Polaków w Królestwie Polskim, którzy przygotowywali się do zbrojnej walki o niepodległość.

g) Polacy w Królestwie Polskim mieli szeroką autonomię.

....../4


2. Na taśmie chronologicznej zaznacz i napisz datę wybuchu powstania styczniowego.

...../ 1


3. Oblicz i napisz, ile lat upłynęło od wybuchu powstania listopadowego do dzisiaj.

.......................................

....../1


4. Podaj cztery przykłady skutków powstania styczniowego.


a) .............................................................................................................................

b) .............................................................................................................................

c) .............................................................................................................................

d) .............................................................................................................................

....../ 4


5. Odpowiedz na pytania odnoszące się do zamieszczonego obok obrazu.
a) Z jakim wydarzeniem związana jest treść obrazu?


....................................................................................


b) Kto został na nim przedstawiony?


....................................................................................

........./ 2

6. Uzupełnij zdania, które odnoszą się do walki Polaków o niepodległość, prowadzonej
u boku Francji na przełomie XVIII i XIX wieku.


a) W 1797 roku we Włoszech zostały utworzone ................................................................... .

b) Celem utworzenia tych oddziałów była chęć walki z ................................................ Polski.

c) Polacy mieli nadzieję, że walcząc u boku Francji doprowadzą do odzyskania

.................................................. . ....../3

7. Wyjaśnij, dlaczego władze pruskie prowadziły politykę germanizacji wobec narodu polskiego. Podaj dwa powody tej polityki.


a) .............................................................................................................................

b) .............................................................................................................................

...../ 2


8. Uzupełnij zdanie, które odnosi się do polityki rządu austriackiego wobec Polaków

w Galicji w 2. połowie XIX wieku.


Autonomia nadana Galicji polegała na ........................................................................................

.................................................................................................................. ....../ 2


9. Podaj trzy przykłady działań Polaków świadczących, że bronili się przed rusyfikacją.


a) .............................................................................................................................

b) .............................................................................................................................

c) .............................................................................................................................

...../3


10. Wpisz w ramki imiona i nazwiska osób, których dotyczą opisy obok.

– działacz emigracyjny, autor Pieśni Legionów Polskich, która od

1926 roku jest hymnem państwowym Polski.


– generał, następnie cesarz Francuzów, prowadził wojny z

zaborcami Polski, doprowadził do utworzenia Księstwa

Warszawskiego.

– podporucznik, oficer armii Królestwa Polskiego, stał na czele

Sprzysiężenia Podchorążych, spisku, który doprowadził do

wybuchu powstania listopadowego.

......./ 3

11. Uzupełnij tabelę dotyczącą dorobku polskiej literatury i sztuki w XIX wieku.


Epoka

Twórca

Dzieło

Romantyzm

Adam Mickiewicz


Kordian


PozytywizmTrylogia


Bolesław Prus
....../4

Dział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa B ...../29

  1. Spośród podanych niżej informacji podkreśl te, które charakteryzują sytuację

  2. w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania styczniowego.


a) W Królestwie Polskim działali emisariusze, którzy organizowali powstanie i zachęcali do walki o niepodległość.

b) W Królestwie Polskim działała legalna opozycja, której przedstawiciele na forum sejmu domagali się poszanowania praw nadanych Polakom przez rząd carski.

c) Polacy w Królestwie Polskim mieli nadzieję, że ich walkę poprą Francja i Anglia.

d) Polacy zakładali tajne organizacje o charakterze niepodległościowym, których celem była walka o niepodległość.

e) Aby nie dopuścić do walki zbrojnej Polaków, rząd carski zorganizował tzw. brankę, czyli nadzwyczajny pobór do wojska na terenie Królestwa Polskiego.

f) Młodzież organizowała w Warszawie manifestacje patriotyczne, które często były brutalnie rozpędzane przez władze carskie.

g) W Królestwie Polskim działała legalna i nielegalna opozycja.

......./4

2. Na taśmie chronologicznej zaznacz i napisz datę wybuchu powstania listopadowego.

......./ 1


3. Oblicz i napisz, ile lat upłynęło od wybuchu powstania listopadowego do wybuchu powstania styczniowego.

.......................................

......../1


4. Podaj cztery przykłady skutków powstania listopadowego.


a) ..................................................................................................................................................

b) ..................................................................................................................................................

c) ..................................................................................................................................................

d) ..................................................................................................................................................

.........../ 4


5. Odpowiedz na pytania odnoszące się do zamieszczonego obok obrazu.
a) Jakie wydarzenie ilustruje?

....................................................................................


b) Kogo autor umieścił w centralnej części obrazu?

....................................................................................


........./ 2

6. Uzupełnij zdania, które odnoszą się do walki Polaków o upadku państwa polskiego po III rozbiorze.


a) Po III rozbiorze wielu Polaków, polityków i światłych patriotów wyjechało z kraju i udało się na .................................................................. .

b) Powodem opuszczenia ojczyzny była chęć prowadzenia walki o ......................................... .

c) Inną przyczyną wyjazdu były ............................................... zaborców.

...../ 3


7. Wyjaśnij, dlaczego władze rosyjskie prowadziły politykę rusyfikacji wobec narodu polskiego. Podaj dwa powody tej polityki.


a) .............................................................................................................................

b) .............................................................................................................................

....../ 2


8. Uzupełnij zdanie, które odnosi się do polityki rządu pruskiego wobec Polaków w 2. połowie XIX wieku.


Kulturkampf, czyli walka o kulturę ............................................................................................

................................................................................................. ....../ 2


9. Podaj trzy przykłady działań Polaków świadczących, że bronili się przed germanizacją.


a) .............................................................................................................................

b) .............................................................................................................................

c) .............................................................................................................................

....../3


10. Wpisz w ramki imiona i nazwiska osób, których dotyczą opisy obok.


– chłop z wielkopolskiej wsi, który w proteście przeciwko polityce

władz pruskich zamieszkał w wozie cyrkowym.


– generał, założyciel i dowódca Legionów Polskich we Włoszech.


– działacz społeczny, przemysłowiec. Założył w Poznaniu fabrykę

narzędzi i maszyn rolniczych. Zasłynął z gospodarności i

rzetelności.

...../ 3


11. Uzupełnij tabelę dotyczącą dorobku polskiej literatury i sztuki w XIX wieku.


Epoka

Twórca

Dzieło

Romantyzm

Juliusz Słowacki


Pan Tadeusz


Pozytywizm

Jan Matejko


Nad Niemnem

....../4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Dział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa a /29 iconDział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa a /29

Dział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa a /29 iconDział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa a /29

Dział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa a /29 iconNacobezu do pracy klasowej klasa VI „Walka o niepodległą Rzeczpospolitą”

Dział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa a /29 iconDział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa a /26

Dział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa a /29 iconDział: Polska pierwszych Piastów, test nr 5, grupa a /19

Dział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa a /29 iconDział: w helladzie, test nr 2, grupa a / 30 Uzupełnij tekst

Dział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa a /29 iconDział: Blaski I cienie rządów Piastów, test nr 7, grupa a /23

Dział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa a /29 iconDział: Świat w czasie II wojny światowej, test nr 8, grupa a /20

Dział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa a /29 iconDział: Życie I praca w kraju pierwszych Piastów, test nr 6, grupa a /24

Dział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa a /29 iconTest – Walka o niepodległość I kształtowanie się granic II rp (1918-1922)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom