"Chłopi" Władysława Reymonta: bogactwo naturalistycznego eposu I młodopolski mit. Język powieści
Pobierz 5.69 Kb.
Nazwa"Chłopi" Władysława Reymonta: bogactwo naturalistycznego eposu I młodopolski mit. Język powieści
Data konwersji06.10.2012
Rozmiar5.69 Kb.
TypDokumentacja
"Chłopi" Władysława Reymonta: bogactwo naturalistycznego
eposu i młodopolski mit. Język powieści."Chłopi" to cykl powieściowy W. Reymonta, wydany po raz pierwszy na przełomie wieków. Bohaterami są chłopi żyjący w autentycznej wsi Lipce koło Łowicza, gdzie toczy się obejmująca 10
miesięcy akcja – rozpoczyna się wczesną jesienią, podczas wykopków, kończy po żniwach.

Fabuła "Chłopów" daje się ułożyć w trzy ciągi. Pierwszy z nich
dotyczy głównego bohatera i całej społeczności wiejskiej. Gromada
lipecka tworzy tło zróżnicowane w doborze typów ludzkich oraz
psychice: dwór, ksiądz, organista, sołtys, biedacy i żebracy, wędrowny prorok i nauczyciel Roch, chłopski ekspowstaniec z 1863
roku – Kuba.

Najbogatszy we wsi gospodarz – Maciej Boryna – niestary
jeszcze wdowiec, żeni się, wbrew woli potomstwa, z młodą i pełną
temperamentu wiejską pięknością, Jagną. Wywołuje to konflikt
z pierworodnym synem Antkiem, który wraz z rodziną oczekiwał
na schedę po ojcu; teraz musi opuścić rodzinne domostwo.
Spór staje się coraz ostrzejszy, ponieważ Jagna zostaje kochanką Antka, co wykrywa Boryna–ojciec. Wczesną wiosną dochodzi
do bójki o las między „dworskimi” a wsią, która, posiadając
na tym lesie pańszczyźniane serwituty, nie chce dopuścić do jego
wyrębu. Antek staje w obronie ojca, lecz później za wywołanie
bójki z młodymi lipeckimi gospodarzami idzie do więzienia wraz
z wieloma chłopami. Wiosną umiera Maciej Boryna, który, na skutek odniesionych w walce ran, był sparaliżowany. Latem uwolnieni
gospodarze wracają do wsi. Gromada, oburzona licznymi romansami Jagny, wywozi ją poza teren wsi na taczkach pełnych gnoju.
Dalszy ciąg cyklu miał się rozegrać na emigracji chłopskiej w USA,
dokąd Reymont zamierzał przenieść z Lipiec wybranych bohaterów.
Losy Macieja Boryny ukazane są od hucznego weseliska
z Jagną, po jego pogrzeb i stypę, co łączy się z drugim ciągiem
powieści. Jest nim znamienny dla dawnej wsi polskiej rok obyczajowo–obrzędowo–liturgiczny. Składa się z wielkich świąt, dorocznych odpustów, obrządków, obyczajów towarzyszących narodzinom, życiu i śmierci. W epopei został znakomicie wyeksponowany ludowy rok zwyczajów, wróżb, przesądów, uroczystości rodzinnych. Ta warstwa strukturalna "Chłopów" sugeruje, że autor
chciał pokazać podporządkowanie jednostki nakazom i moralności
gromady.

Trzeci ciąg cyklu wyznacza przebieg czasu, wyrażony przez
niezmiennie powtarzający się rytm pór roku i kolejnych miesięcy
oraz narzucony przez ów rytm przyrody tok prac rolniczych. Pisarz
gospodaruje czasem głównie za pośrednictwem szeroko rozbudowanych opisów przyrody o charakterze liryczno–nastrojowym. Pominięcie niektórych dat, jak np. Nowego Roku, tym mocniej zakotwicza powieść w potoku czasu, wciąż płynącego.

Te trzy ciągi nadają powieści charakter epicki, polegający na
tym, że istnieje w nich swoista gradacja: losy i przygody indywidualne jednostki są uzależnione od społeczeństwa i prac przez nie
wykonywanych, a to z kolei jest uzależnione od przyrody, czasu
i biologii obecnej w ludzkiej egzystencji.

Utwór został napisany w formie dialogów, gwarą (z wykluczeniem mazurzenia). W partiach odautorskich zastosował pisarz
oprócz gwary różne odmiany polszczyzny literackiej, po stylizację
młodopolską włącznie.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

\"Chłopi\" Władysława Reymonta: bogactwo naturalistycznego eposu I młodopolski mit. Język powieści iconNa podstawie fragmentu I tomu powieści Władysława S. Reymonta Chłopi scharakteryzuj Bylicę I jego relacje z córkami. Co mówi los Bylicy o losie starych ludzi w społeczności lipieckiej?

\"Chłopi\" Władysława Reymonta: bogactwo naturalistycznego eposu I młodopolski mit. Język powieści iconChłopi” Władysława Stanisława Reymonta na lekcjach języka polskiego w szkole średniej

\"Chłopi\" Władysława Reymonta: bogactwo naturalistycznego eposu I młodopolski mit. Język powieści iconKlasa vk temat Na podstawie fragmentu I tomu powieści Władysława S. Reymonta

\"Chłopi\" Władysława Reymonta: bogactwo naturalistycznego eposu I młodopolski mit. Język powieści icon"Chłopi" Władysława Reymonta to młodopolskie dzieło opowiadajace o losach mieszkańców wioski Lipce w czasie czterech pór roku. Powieść zawiera w sobie elementy

\"Chłopi\" Władysława Reymonta: bogactwo naturalistycznego eposu I młodopolski mit. Język powieści iconKoncepcja ludzkiego losu w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta. Przedstaw temat, analizując wskazany fragment oraz wykorzystując znajomość I tomu powieści

\"Chłopi\" Władysława Reymonta: bogactwo naturalistycznego eposu I młodopolski mit. Język powieści iconMłoda Polska, a "Chłopi" Reymonta

\"Chłopi\" Władysława Reymonta: bogactwo naturalistycznego eposu I młodopolski mit. Język powieści iconTemat 24: Przedstaw I omów zasady porządkujące fabułę w "Chłopach" Władysława Reymonta

\"Chłopi\" Władysława Reymonta: bogactwo naturalistycznego eposu I młodopolski mit. Język powieści iconI liceum Ogólnokształcące przy zs im. Władysława Stanisława Reymonta Konstancin Jeziorna, ul Mirkowska 39, tel. 22 756-42-81

\"Chłopi\" Władysława Reymonta: bogactwo naturalistycznego eposu I młodopolski mit. Język powieści iconWładysław Stanisław Reymont w swojej obszernej powieści " Chłopi" przedstawił obraz polskiej wsi Wieś ta rządzi się swoimi prawami, w której liczy się praca I

\"Chłopi\" Władysława Reymonta: bogactwo naturalistycznego eposu I młodopolski mit. Język powieści iconCechy eposu homeryckiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom