Temat: Widmo dyktatorów. Cele dydaktyczno-wychowawcze
Pobierz 28.71 Kb.
NazwaTemat: Widmo dyktatorów. Cele dydaktyczno-wychowawcze
Data konwersji06.10.2012
Rozmiar28.71 Kb.
TypKonspekt

Marek Biesiada 12.04.2010

Konspekt lekcji historii

w klasie VI BTemat: Widmo dyktatorów.


 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po zakończonych zajęciach uczeń:

pamięta:

 • pojęcia: dyktator, komunizm, faszyzm, nazizm, kanclerz, swastyka, policja polityczna, obóz koncentracyjny,

 • daty: 1922 r., 1933 r., 1938 r.,

 • postaci: Józef Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini;

rozumie:

 • wyżej wymienione pojęcia,

 • różnice między państwem demokratycznym a rządzonym przez dyktatora,

 • zagrożenia bezpieczeństwa Polski

 • wynikające z agresywnej polityki sąsiadów;

potrafi:

 • prawidłowo operować pojęciami poznanymi w trakcie lekcji,

 • zaznaczyć na taśmie czasu daty: utworzenia ZSRR, objęcia funkcji kanclerza przez Adolfa Hitlera, zajęcia Austrii przez Adolfa Hitlera,

 • przedstawić działania dyktatorów zmierzające do ograniczenia wolności jednostki,

 • wskazać na mapie: Niemcy, ZSRR, Włochy, obszary zajęte przez Hitlera w latach 1938-1939.

 1. Metody:

 • rozmowa nauczająca, praca z mapą, podręcznikiem, taśma czasu, wykonanie zadań w zeszycie ucznia, projekcja fragmentów filmów

 1. Środki dydaktyczne:

 • podręcznik, zeszyt ucznia, mapa .Europa 1918-1939, atlasy, teksty źródłowe, taśma czasu, filmy dokumentalne przedstawiające wydarzenia związane z rządami dyktatorów np. Droga ku wojnie. Części - Niemcy, ZSRR; Stalin – demon zbrodni i zła,

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:
Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Polska odzyskuje niepodległość.


1. Przywódcy Włoch, Niemiec i ZSRR – Mussolini, Hitler i Stalin

 • Kim był dyktator?

 • Kto pomagał dyktatorom w sprawowaniu władzy?

 • Kiedy powstał Związek Radziecki?

 • Kto był dyktatorem Związku Radzieckiego?

 • Kto był dyktatorem we Włoszech?

 • Kto był dyktatorem w Niemczech?

 • Kiedy Adolf Hitler przejął władzę w Niemczech?2. Przyczyny przejęcia władzy przez dyktatorów

 • Jakie były przyczyny przejęcia władzy przez dyktatorów w Niemczech i we Włoszech?3. Poglądy faszystów

 • Jakie poglądy mieli faszyści?4. Rządy faszystów

 • Jak wyglądały rządy faszystów?5. Społeczeństwo w państwach rządzonych przez dyktatorów

 • Jakie były rządy dyktatur wobec społeczeństwa?6. Zagrożenie światowe ze strony Niemiec i Związku Radzieckiego

 • Dlaczego ZSRR i Niemcy były zagrożeniem dla pokoju na świecie?

Uczniowie zapisują temat do zeszytu.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 135. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

1. Przywódcy Włoch, Niemiec i ZSRR – Mussolini, Hitler i Stalin

a) dyktatura i dyktator

 • tajna policja

 • wojsko

b) Związek Radziecki – ZSRR (1922)

 • Józef Stalin

c) faszyzm we Włoszech

 • Benito Mussolini

 • faszyzm – słowo pochodzi od włoskiego związek bojowy

d) nazizm w Niemczech

 • przejęcie władzy przez Hitlera w Niemczech w 1933 roku

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 136. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

2. Przyczyny przejęcia władzy przez dyktatorów

 • problemy gospodarcze we Włoszech i w Niemczech po I wojnie światowej,

 • bezrobocie wśród społeczeństwa,

 • kryzysy polityczne – kłótnie i spory między partiami,

 • społeczeństwa tych państw oskarżały rządy demokratyczne o nieudolność.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 136. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

3. Poglądy faszystów

 • władzę powinien sprawować silny człowiek, który zapewni w państwie zadba o społeczeństwo i gospodarkę,

 • obiecywali zlikwidować bezrobocie, dobrobyt, a w Niemczech pomszczenie klęski z I wojny światowej.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 136-137. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

4. Rządy faszystów i komunistów

 • zmusili społeczeństwo do ślepego posłuszeństwa dyktatorom,

 • posługiwali się propagandom,

 • w miejscach publicznych wieszano portrety dyktatorów,

 • na cześć dyktatorów układano pieśni, sztuki teatralne, kręcono filmy i stawiano pomniki,

 • dbali o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu bezkrytycznego i bezwzględnego posłuszeństwa dyktatorom.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 137-138. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

5. Społeczeństwo w państwach rządzonych przez dyktatorów

 • zniesiono praw i swobód obywatelskich,

 • zlikwidowano wolność słowa i nietykalność osobistą,

 • zakaz krytykowania władzy i szerzenia poglądów sprzecznych innych niż propagowanych przez państwo,

 • tajna policja kontrolowała poczynania społeczeństwa i ścigała osoby krytykujące władzę,

 • tworzono obozy koncentracyjne, w ZSRR nazywane łagrami, w których wiezieni byli przeciwnicy dyktatur, a gdzie musieli pracować ,

 • w ZSRR obywateli pozbawiono prawa do posiadania własności prywatnej oraz prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast wszystkie przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa rolne były przejmowane przez państwo,

 • w Niemczech zachowano własność prywatną, ale przejęto kontrolę nad gospodarką, która produkowała na potrzeby wojska,

 • w Niemczech prześladowano Żydów

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 137-139. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

6. Zagrożenie światowe ze strony Niemiec i Związku Radzieckiego

 • komuniści uważali, że na świcie powinien zapanować komunizm,

 • Niemcy w 1938 r. zajęły Austrię oraz dokonały rozbioru Czechosłowacji,

 • ustępstwa Wielkiej Brytanii i Francji

 • zagrożenie dla Polski ze strony Niemiec i Związku Radzieckiego.
 1. Rekapitulacja pierwotna

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
V. Zadanie pracy domowej

Ćwiczenia: 1,2,3/49 i 50.
VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Widmo dyktatorów. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Integracja gospodarcza. (EU) Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Widmo dyktatorów. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Kolonializm w rozkwicie. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Widmo dyktatorów. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: konstytucja 3 maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Widmo dyktatorów. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: powstanie warszawskie. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Widmo dyktatorów. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Społeczeństwo średniowieczne. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Widmo dyktatorów. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Człowiek ciekawy świata. (EP) Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Widmo dyktatorów. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Polska złotego wieku. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Widmo dyktatorów. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Wielkie religie średniowiecza. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Widmo dyktatorów. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Praca na roli w średniowieczu. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Widmo dyktatorów. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Europa nowych państw. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom