Temat lekcji (środki dydaktyczne)
Pobierz 0.6 Mb.
NazwaTemat lekcji (środki dydaktyczne)
strona1/5
Data konwersji06.10.2012
Rozmiar0.6 Mb.
TypWymagania
  1   2   3   4   5


Plan wynikowy zintegrowany z podręcznikiem „Moja historia 6” cz. I


Temat lekcji (środki dydaktyczne)

Wymagania podstawowe Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:

Zakres materiału

Ścieżki

edukacyjne

Liczba godzin

Rozdział 1: EUROPEJCZYCY ODKRYWAJĄ ŚWIAT

1.

Społeczeństwo

późnego

średniowiecza

(podręcznik, s. 7-10, atlas, s. 2-3, Zeszyt ucznia, s. 5-7)

 • zna postacie: Jana Husa i Jana Gutenberga (k)

 • zna pojęcia: społeczeństwo stanowe, danina, dziesięcina, heretyk, autorytet, język łaciński, języki narodowe (k)

 • potrafi wymienić cztery stany średniowieczne (k)

 • wie, jaka była rola Kościoła w średniowieczu

 • charakteryzuje wpływ Jana Husa i Jana Gutenberga na zmianę światopoglądu ludzi epoki średniowiecza

 • wyjaśnia, czym zajmowali się przedstawi­ciele poszczególnych stanów

 • ocenia, jaki wpływ na myślenie i życie Euro­pejczyków miało wynalezienie druku

 • postacie: Jan Hus, Jan Gutenberg

 • zagadnienia: społeczeństwo stanowe, danina, dziesięcina, sytuacja w Kościele katolickim, heretyk, wynalezienie druku, zmiana sposobu myślenia, język łaciński, języki narodowe

CM, R

1

2.

Wielkie odkrycia geograficzne

(podręcznik, s. 11-16, Zeszyt ucznia, s. 8-11)

 • zna i zaznacza na osi czasu daty: 1492 r. i 1498 r.

 • zna postacie: Vasco da Gamy, Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana (k)

 • wymienia przyczyny odkryć geograficznych (k)

 • wie, jak średniowieczni Europejczycy wyobrażali sobie świat (k)

 • wymienia głównych odkrywców i ich doko­nania, podejmuje próbę uporządkowania tych informacji w postaci tabeli

 • wskazuje na mapie nowo odkryte lądy oraz trasy, które przebyli Vasco da Gama, Krzysz­tof Kolumb i Ferdynand Magellan

 • wyjaśnia wpływ odkryć geograficznych na wyobrażenia ludzi o świecie

 • potrafi wytłumaczyć, dlaczego podbój kos­mosu można porównać do odkryć geogra­ficznych

 • na podstawie różnych źródeł sporządza notkę biograficzną Krzysztofa Kolumba

 • postacie: Vasco da Gama, Krzysztof Kolumb, Ferdynand Magellan

 • daty: 1492 r., 1498 r.

 • zagadnienia: przyczyny odkryć geograficz­nych, wyobrażenia ludzi epoki średniowie­cza o świecie, opłynięcie Afryki, odkrycie drogi morskiej do Indii, odkrycie Ameryki, udowodnienie kulistości Ziemi przez Magel­lana, kierunki wypraw odkrywczych, współ­czesne odkrycia - podróże w kosmos

CM

1

3.

Skutki odkryć geograficznych

(podręcznik, s. 17-23, Zeszyt ucznia, s. 12-14)

 • zna postać Hermana Corteza

 • wymienia pozytywne i negatywne skutki odkryć geograficznych (k)

 • wie, jakie ludy podbili konkwistadorzy

 • opisuje na podstawie ilustracji w podręcz­niku zajęcia Inków (k)

 • wskazuje na mapie obszary zajmowane przez Azteków, Majów i Inków

 • wyjaśnia znaczenie kolonii dla państw euro­pejskich

 • wymienia państwa, które brały udział w odkryciach geograficznych

 • formułuje proste wnioski dotyczące niewol­nictwa

 • postać: Herman Cortez

 • zagadnienia: cywilizacje Azteków, Majów

i Inków, konkwistadorzy, zniszczenie kultury Indian, misjonarze, plantacje, niewolnicy, pozytywne i negatywne skutki odkryć geo­graficznych, towary kolonialne

CM

1

4.

Renesans - powrót do starożytności

(podręcznik, s. 24-27, Zeszyt ucznia, s. 15-17, atlas, s. 4-5, 18)

 • zna postacie: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Mikotają Kopernika, Mikotają Reja, Zygmunta Starego (k)

 • zna pojęcia: renesans, humanizm (k)

 • wie, na czym polega teoria Mikotają Kopernika (k)

 • na podstawie ilustracji w podręczniku wymienia cechy charakterystyczne budowli renesansowych (k)

 • wyjaśnia, czym charakteryzowała się epoka renesansu

 • wymienia co najmniej dwa dzieła twórców renesansu

 • wyjaśnia znaczenie pojęć: humanizm, mecenat

 • na podstawie dodatkowych informacji spo­rządza notkę biograficzną wybranego twórcy renesansu

 • postacie: Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Mikołaj Rej, Mikołaj Kopernik, Zygmunt Stary

 • zagadnienia: renesans, humanizm, cechy sztuki renesansowej, teoria Mikołaja Koper­nika, mecenas, języki narodowe

R, CM

1
  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat lekcji (środki dydaktyczne) iconTemat (środki dydaktyczne)

Temat lekcji (środki dydaktyczne) iconŚrodki dydaktyczne

Temat lekcji (środki dydaktyczne) iconŚrodki dydaktyczne

Temat lekcji (środki dydaktyczne) iconŚrodki dydaktyczne pojęcie

Temat lekcji (środki dydaktyczne) iconŚrodki dydaktyczne I ich funkcje

Temat lekcji (środki dydaktyczne) iconŚrodki dydaktyczne stosowane w nauce ortografii

Temat lekcji (środki dydaktyczne) iconNowoczesne środki dydaktyczne w nauczaniu języków obcych

Temat lekcji (środki dydaktyczne) iconŚrodki dydaktyczne, metody pracy, korelacja ze ścieżkami edukacyjnymi

Temat lekcji (środki dydaktyczne) iconŚrodki dydaktyczne: egzemplarze lektury, kołówka sylabowa, karty pracy

Temat lekcji (środki dydaktyczne) iconMetody, formy nauczania, środki dydaktyczne na lekcjach wychowania do życia w rodzinie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom