Dział: Blaski I cienie rządów Piastów, test nr 7, grupa a /23
Pobierz 28.68 Kb.
NazwaDział: Blaski I cienie rządów Piastów, test nr 7, grupa a /23
Data konwersji06.10.2012
Rozmiar28.68 Kb.
TypDokumentacja

Dział: Blaski i cienie rządów Piastów, test nr 7, grupa A ............../231. Podkreśl informacje dotyczące sytuacji ziem polskich w okresie rozbicia dzielnicowego (XII i XIII wiek).


wojny między książętami dzielnicowymi pustoszyły kraj, współpraca między książętami dzielnicowymi w sferze obronności kraju, kryzys gospodarczy, wzrost znaczenia
możnowładztwa, najazdy obcych państw......./ 3

2. Na zamieszczonej taśmie chronologicznej zaznacz i napisz datę koronacji Władysława Łokietka.


....../ 1

3. Wybierz okres czasu, w którym powstała Akademia Krakowska.


a) 1. połowa XIII wieku

b) 2. połowa XIII wieku

c) 1. połowa XIV wieku

d) 2. połowa XIV wieku

......./ 1

4. Na zamieszczonej obok mapie:


a) zamaluj kolorem żółtym obszar państwa

Władysława Łokietka


b) podkreśl nazwy dzielnic, które weszły

w skład państwa Władysława Łokietka


c) zamaluj kolorem czerwonym tereny utracone

przez Polskę na rzecz Krzyżaków


d) podkreśl nazwę miejscowości, w której Władysław Łokietek stoczył bitwę z Krzyżakami

....../ 4


5. Wykonaj polecenia związane z zamieszczoną ilustracją.


a) Napisz, jak nazywają się przedstawieni zakonnicy.

............................................................................

b) Wyjaśnij pochodzenie nazwy tych zakonników.

............................................................................ ......../ 2

6. Uzupełnij tekst.


W................................. roku książę brzesko-kujawski Władysław, zwany ................................. , koronował się w Krakowie na króla Polski. Podczas tej uroczystości po raz pierwszy użyto miecza koronacyjnego władców Polski, który nazywa się ................................. .

......../3


7. Wpisz w tabelę po cztery dokonania króla Kazimierza Wielkiego, dzięki którym otrzymał od potomnych przydomek „Wielki”.


Polityka zagraniczna

Polityka wewnętrzna......................................................................


......................................................................


......................................................................


............................................................................................................................................


......................................................................


......................................................................


......................................................................

.........../ 4


8. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania.


Na zamierzone przeto gody weselne, które Kazimierz, król polski, jako dziad narzeczonej Elżbiety, wziął na siebie, postanowiwszy odprawić je z wielką wspaniałością, przez rozesłanych wszędy posłów pozapraszał sąsiednich królów i książąt, (...): Ludwika króla węgierskiego, siostrzeńca swego, Zygmunta króla Danii i Piotra cypryjskiego króla; (...) i innych książąt, którzy wszyscy przybyli na dzień oznaczony. Król bowiem cypryjski Piotr, Morzem Czarnym zawinąwszy do włoskiej ziemi, jechał potem lądową drogą przez Wołochy i Ruś. Zygmunt zaś, król duński, przewiózłszy się przez Morze Bałtyckie przybył do księstwa słupskiego, skąd wraz z Bogusławem, księciem słupskim (...) przybył do Krakowa. Ludwik, król węgierski, krótszą mający drogę przez Sącz i Bochnię, zjechał się z okazałym dworem i licznym panów orszakiem. Na koniec Karol, król rzymski i czeski, przebrawszy się przez Śląsk, gdzie go wysłani do Bytomia od Kazimierza, króla polskiego starostowie przyjmowali, jechał przez Będzin, Olkusz i inne miasta polskie. Na jego powitanie czterej królowie, węgierski, polski, duński i cypryjski, otoczeni licznym gronem książąt i panów wyjechawszy z miasta o milę, powitali go z wielką uprzejmością. Trzeciego dnia po przyjeździe do Krakowa (...) Karol cesarz, Elżbietę, księcia Bogusława córkę, a Kazimierza króla polskiego wnuczkę po córce, w kościele katedralnym krakowskim (...) zaślubił”.

Jan Długosz, Roczniki czyli Kroniki Królestwa Polskiego


a) Na jaką uroczystość monarchowie przybyli do Krakowa? ..........................................................

b) Kto był gospodarzem opisanej uroczystości? ..............................................................................

c) Ilu monarchów brało w niej udział? .............................................................................................

d) Jaką drogą przybył do Krakowa król węgierski? .........................................................................

e) Jakie więzy pokrewieństwa łączyły króla Polski i Elżbietę? .......................................................

........../5

Dział: Blaski i cienie rządów Piastów, test nr 7, grupa B ............../231. Podkreśl informacje dotyczące sytuacji ziem polskich w okresie rozbicia dzielnicowego (XII i XIII wiek).


silne związki między ludnością zamieszkującą poszczególne dzielnice (np. język, religia), potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa przed najazdami zewnętrznymi, szybki rozwój
gospodarczy, sprowadzenie Krzyżaków i ich pomoc w zjednoczeniu kraju, współpraca
książąt dzielnicowych w celu umocnienia kraju – wybór jednego monarchy......../ 3

2. Na zamieszczonej taśmie chronologicznej zaznacz i napisz datę utworzenia Akademii Krakowskiej.


........../ 1

3. Wybierz okres czasu, w którym odbyła się koronacja Władysława Łokietka.


a) 1. połowa XIII wieku

b) 2. połowa XIII wieku

c) 1. połowa XIV wieku

d) 2. połowa XIV wieku ......./ 1


4. Na zamieszczonej obok mapie:
a) zamaluj kolorem żółtym ziemie, które dziedziczył po swym ojcu Kazimierz Wielki


b) zamaluj kolorem czerwonym ziemie, które

Kazimierz Wielki włączył do Polski


c) podkreśl nazwę państwa, z którym Kazimierz Wielki prowadził rokowania pokojowe


d) zaznacz literą S państwa, z którymi Kazimierz Wielki zawarł sojusze
........../ 4


5. Wykonaj polecenia związane z zamieszczoną ilustracją.


a) Napisz, jak nazywają się przedstawieni wojownicy.

............................................................................

b) Wymień trzy elementy uzbrojenia tych wojowników.

............................................................................ ......../ 2

6. Uzupełnij tekst.


W.............. roku książę mazowiecki Konrad sprowadził na ziemie polskie ................................. . Ich zadaniem były chrystianizacja i podbój ziem ................................. .

......../3


7. Wpisz w tabelę po cztery dokonania króla Kazimierza Wielkiego, dzięki którym otrzymał od potomnych przydomek „Wielki”.


Polityka zagraniczna

Polityka wewnętrzna......................................................................


......................................................................


......................................................................


............................................................................................................................................


......................................................................


......................................................................


......................................................................


.........../ 4

9. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania.


Na zamierzone przeto gody weselne, które Kazimierz, król polski, jako dziad narzeczonej Elżbiety, wziął na siebie, postanowiwszy odprawić je z wielką wspaniałością, przez rozesłanych wszędy posłów pozapraszał sąsiednich królów i książąt, jako to: Ludwika króla węgierskiego, siostrzeńca swego, Zygmunta króla Danii i Piotra cypryjskiego króla; (...) i innych książąt, którzy wszyscy przybyli na dzień oznaczony. Król bowiem cypryjski Piotr, Morzem Czarnym zawinąwszy do włoskiej ziemi, jechał potem lądową drogą przez Wołochy i Ruś. Zygmunt zaś, król duński przewiózłszy się przez Morze Bałtyckie przybył do księstw słupskiego, skąd wraz z Bogusławem, księciem słupskim (...) przybył do Krakowa. Ludwik, król węgierski, krótszą mający drogę przez Sącz i Bochnię, zjechał się z okazałym dworem i licznym panów orszakiem. Na koniec Karol, król rzymski i czeski, przebrawszy się przez Śląsk, gdzie go wysłani do Bytomia od Kazimierza, króla polskiego starostowie przyjmowali jechał przez Będzin, Olkusz i inne miasta polskie. Na jego powitanie czterej królowie, węgierski, polski, duński i cypryjski, otoczeni licznym gronem książąt i panów wyjechawszy z miasta o milę, powitali go z wielką uprzejmością. Trzeciego dnia po przyjeździe do Krakowa (...) Karol cesarz, Elżbietę, księcia Bogusława córkę, a Kazimierza króla polskiego wnuczkę po córce, w kościele katedralnym krakowskim (...) zaślubił”.

Jan Długosz, Roczniki czyli Kroniki Królestwa Polskiego


a) Na jaką uroczystość monarchowie przybyli do Krakowa? ...........................................................

b) Kto był gospodarzem opisanej uroczystości? ...............................................................................

c) Ilu monarchów brało w niej udział? ..............................................................................................

d) Jaką drogą przybył do Krakowa król duński? ..............................................................................

e) Jakie więzy pokrewieństwa łączyły króla Polski i króla węgierskiego? ......................................


........../5
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Dział: Blaski I cienie rządów Piastów, test nr 7, grupa a /23 iconDział: Polska pierwszych Piastów, test nr 5, grupa a /19

Dział: Blaski I cienie rządów Piastów, test nr 7, grupa a /23 iconDział: Życie I praca w kraju pierwszych Piastów, test nr 6, grupa a /24

Dział: Blaski I cienie rządów Piastów, test nr 7, grupa a /23 iconBlaski I cienie promieniotwórczości

Dział: Blaski I cienie rządów Piastów, test nr 7, grupa a /23 iconPiastowie – blaski I cienie

Dział: Blaski I cienie rządów Piastów, test nr 7, grupa a /23 iconBlaski I cienie emigracji

Dział: Blaski I cienie rządów Piastów, test nr 7, grupa a /23 iconBlaski I cienie Unii Europejskiej

Dział: Blaski I cienie rządów Piastów, test nr 7, grupa a /23 iconKonspekt zajęć "Blaski I cienie Internetu"

Dział: Blaski I cienie rządów Piastów, test nr 7, grupa a /23 iconBlaski I cienie publiczno-prywatnego partnerstwa inwestycje

Dział: Blaski I cienie rządów Piastów, test nr 7, grupa a /23 iconDział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa a /26

Dział: Blaski I cienie rządów Piastów, test nr 7, grupa a /23 iconBlaski I cienie transformacji polskiej trzy znaczenia pojęcia transformacji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom