Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 r.)
Pobierz 203.91 Kb.
NazwaRozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 r.)
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar203.91 Kb.
TypDokumentacja
Dorota Ostaszewska


Rozkład materiału

(opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 r.)


HAPPY HEARTS 1


Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

Wstęp


Zdając sobie sprawę z tego, jak ważna stała się we współczesnym świecie znajomość języków obcych, wielu rodziców zabiega dzisiaj o zapewnienie swoim pociechom możliwości rozpoczęcia nauki języka angielskiego jak najwcześniej. Coraz więcej przedszkoli wychodzi naprzeciw tej potrzebie, wzbogacając ofertę edukacyjną o zajęcia językowe. Nauczyciele języka obcego, którzy podejmują się pracy z najmłodszymi dziećmi, doskonale rozumieją, jak wielkim jest to wyzwaniem. Cztero- i pięciolatki przeważnie nie potrafią czytać i pisać, nie
są w stanie na dłużej skupić na czymkolwiek uwagi, łatwo się zniechęcają, gdy coś im się nie udaje. Jednocześnie jest to okres, kiedy zadbać należy przede wszystkim o wszechstronny rozwój dzieci – o ich sprawność ruchową i manualną, o doskonalenie ich aparatu pojęciowego, o bogacenie ich wyobraźni i o kształtowanie ich umiejętności społecznych,
w tym postawy gotowości do współpracy z innymi. Dostosowanie zadań i technik nauczania do poziomu umysłowego i potrzeb przedszkolaków wymaga ogromnej kreatywności; nauczyciel musi także nastawić się na konieczność ciągłego utrwalania materiału w coraz
to innej (i atrakcyjniejszej) formie, nie wykraczając przy tym poza granice skromnego jeszcze doświadczenia dzieci.

Wydawnictwo Express Publishing przygotowało dla przedszkolaków – a przede wszystkim dla ich nauczycieli – kurs zatytułowany Happy Hearts. Prezentowane tu formy nauczania i techniki pracy z dziećmi opierają się na elementach metody naturalnej i metody reagowania całym ciałem (TPR). Widoczna jest również dbałość o to, by podczas zajęć
z języka obcego stymulować rozwój innych umiejętności, a także wykorzystywać naturalną
u uczniów w tym wieku chęć zademonstrowania własnych osiągnięć. W świat języka angielskiego wprowadza dzieci zabawny kotek Kenny, mieszkaniec sklepu zoologicznego. Pojawienie się Kenny’ego oznacza początek lekcji. To właśnie on objaśnia uczniom znaczenie nowych słów pokazując odpowiednie obrazki, on zaprasza do zabawy i zachęca
do wykonywania ćwiczeń. Pacynka Kenny’ego stanowi część zestawu nauczyciela, podobnie jak potrzebne do prezentacji i utrwalania leksyki karty obrazkowe (flashcards) i plakat interaktywny z kieszenią, gdzie można je schować. Nauka słownictwa polega tu na kojarzeniu wyrazu z ilustrującymi jego znaczenie obrazkiem, gestem lub czynnością oraz (w miarę możliwości) dźwiękiem. W niewielkim jeszcze stopniu rozwinięta umiejętność zapamiętywania jest więc wspomagana na aż trzy sposoby, a każdy z nich odpowiada jednemu z trzech głównych stylów uczenia się – wzrokowemu, ruchowemu i słuchowemu. Dzięki temu każde z dzieci może z łatwością opanować nowe jednostki leksykalne, doskonalić preferowany styl uczenia się i ćwiczyć zdobywanie wiedzy pozostałymi dwoma kanałami, co jest niezwykle ważnym elementem przygotowania do dalszej edukacji.

Każde zajęcia rozpoczynają się od utrwalenia wprowadzonego już słownictwa
i zapoznania dzieci z nowymi wyrazami. W tym czasie uczniowie albo siedzą w kręgu
na dywanie, albo stoją i naśladują gesty, którymi nauczyciel wspomaga objaśnienia. Następna część lekcji ma charakter zabawy ruchowej, której zazwyczaj towarzyszy piosenka. Teksty piosenek są proste, a do każdej z nich stworzono specjalny układ choreograficzny ilustrujący znaczenie poszczególnych wersów. Uczniowie są zachęcani do śpiewania (każda z piosenek nagrana jest także w wersji wyłącznie muzycznej – karaoke version), ważne jest jednakże,
by do niczego dzieci nie zmuszać, jako że istotnym elementem nauczania jest całkowicie pozbawiona wszelkiego stresu atmosfera. Po okresie aktywności fizycznej przychodzi czas
na wyciszenie – uczniowie siadają przy stolikach i wykonują zadania wymagające pracy indywidualnej i skupienia – może to być rysowanie, kolorowanie, wycinanie i naklejanie, albo zadanie doskonalące percepcję, np. wyszukiwanie szczegółów różniących dwa obrazki, czy znajdowanie rysunku, który wygląda inaczej niż pozostałe dwa lub trzy w rzędzie. W miarę upływu czasu i rozwoju umiejętności, zadania stają się coraz bardziej skomplikowane, niektóre wymagają nawet umiejętności liczenia (1–5). Minuty spędzone na pracy indywidualnej przy stole stopniowo wdrażają dzieci w dyscyplinę szkolną.

Charakterystycznym elementem nauczania najmłodszych języka obcego są proste historyjki, w których ogromną rolę odgrywają ilustracje. Treści prezentowane za pomocą obrazu nie wymagają tłumaczenia na język ojczysty; można właściwie powiedzieć, że obrazki zastępują codzienne sytuacje, w których dziecko uczy się swojego pierwszego języka – zapewniają kontekst dla słów. Każdy z sześciu rozdziałów Happy Hearts 1 zawiera taką właśnie opowiastkę. Nauczyciel pokazuje dzieciom ilustracje (drugi zestaw kart obrazkowych będący częścią wyposażenia nauczyciela), zwracając uwagę uczniów na postaci i przedmioty, o których w danej chwili mówi narrator. Podczas powtórnego odtwarzania historyjki dzieci zachęcane są do włączania się w opowiadanie. Identyczny zestaw ilustracji znajduje się
w podręczniku: tu uczniowie uzupełniają obrazki nalepkami, a także rysują brakujące elementy po śladzie lub kolorują czarno-białe fragmenty. Kolejna lekcja rozpoczyna się
od ułożenia pomieszanych obrazków w kolejności zgodnej z treścią opowiastki.

Zarówno metoda naturalna, jak i metoda reagowania całym ciałem zakładają,
że rozumienie poprzedza produkcję językową, a uczniowie zaczynają mówić, kiedy
są do tego gotowi, przy czym moment tej gotowości zależy od indywidualnych cech dziecka. W związku z tym kurs Happy Hearts kładzie duży nacisk na reagowanie na język,
a stosunkowo niewielki na mówienie. Warto jednak zauważyć, że pojawiają się tu ćwiczenia wprowadzające pierwsze, bardzo jeszcze uproszczone, formy komunikacji. Doskonałym przykładem takiego zadania jest ofiarowywanie Kenny’emu własnoręcznie wykonanego rysunku ryby, czemu towarzyszy prosta formułka Have some fish; Kenny, oczywiście, odpowiada podziękowaniem. Podczas innej lekcji dzieci „kupują” produkty spożywcze, posługując się podstawowymi zwrotami związanymi z tą sytuacją.

Kurs Happy Hearts ma niezwykle bogatą obudowę – uczniowie posługują się podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń (obydwa przygotowane są w taki sposób, by móc wyjmować kartki z wykonanymi już zadaniami i wpinać je w segregatory wraz z innymi pracami dzieci), nauczyciel ma do dyspozycji dwa zestawy kart obrazkowych, plakat interaktywny, zestaw sześciu plakatów dodatkowych, płytę CD oraz wyjątkowy przewodnik metodyczny, zasługujący na szczególną uwagę. Stanowi on zestaw gotowych scenariuszy zajęć, które krok po kroku opisują czynności nauczyciela i uczniów. Znajdują się tu również materiały do kopiowania, służące wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu lekcji. Co jednak najważniejsze, przewodnik jest prawdziwą kopalnią pomysłów na zabawy i ćwiczenia, które sprawią, że nauka nigdy nie stanie się nudna ani monotonna, a także umożliwią nauczycielowi dostosowanie zajęć do czasu, jaki przeznaczony jest na pracę nad językiem obcym, oraz
do indywidualnych potrzeb i preferencji każdej z nauczanych grup.


Prezentowany tutaj rozkład materiału do pierwszej części kursu Happy Hearts składa się z czterech kolumn. Pierwsza z nich, zatytułowana Język, zawiera słowa i zwroty, jakie
w danej lekcji pojawiają się po raz pierwszy. Nauczyciel nie powinien oczekiwać, że dzieci czynnie opanują wszystkie występujące tutaj elementy, jako że większość używanych podczas zajęć wypowiedzi anglojęzycznych służy jedynie tworzeniu środowiska sprzyjającego przyswajaniu języka. Zawartość drugiej kolumny to właściwie opis form aktywności uczniów podczas poszczególnych zajęć. Tutaj znajdują się informacje na temat sposobu, w jaki nauczyciel ma zadbać o to, by dzieci zrozumiały i zapamiętały poszczególne jednostki leksykalne, a także na temat innych zadań, które służą rozwijaniu przeróżnych umiejętności – od koordynacji ruchowej po liczenie. Kolumna trzecia wyszczególnia wypowiedzi uczniów służące celom komunikacyjnym; nie ma tu zatem informacji o słowach
i zwrotach, jakie dzieci jedynie powtarzają po nauczycielu. W ostatniej kolumnie znajdują się tytuły piosenek i rymowanek.

Warto tutaj wspomnieć, że choć każdy z sześciu rozdziałów Happy Hearts 1 podzielono na dziesięć lekcji, ostatnie dwie z nich są nieobowiązkowe i nauczyciel może z nich zrezygnować. Lekcja dziewiąta stanowi powtórzenie i utrwalenie materiału realizowanego podczas poprzednich ośmiu, a lekcja dziesiąta ma za zadanie skupić uwagę dzieci
na otaczającym je świecie i ukazać język obcy jako narzędzie poznania tego świata.

W rozkładzie nie podano informacji o przewidywanym czasie realizacji materiału,
co wynika z faktu, iż nauka języka obcego nie jest w przedszkolu obowiązkowa i ilość czasu przeznaczonego na zajęcia z języka obcego w poszczególnych placówkach może być różna.


ROZKŁAD MATERIAŁU – HAPPY HEARTS 1


Lekcja

Język/ Słownictwo

Kojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanie

Mówienie

 • Piosenki i rymowankiStarter – Hello, everyone!1powitanie i pożegnanie: hello, bye- bye;

 • pytania: Who’s in the box?, Who’s this?;

 • zdanie: I’m [Molly/ Kenny/ Billy];

 • rzeczownik pet shop reagowanie na polecenia nauczyciela: Stand/ Sit
  in a circle, Stand/ Sit with me, Sit down please,
  Go to the table
  ;

 • dopasowanie portretów postaci z książki do ich szkiców, kolorowanie (materiały dodatkowe,
  str. 161);

 • rozpoznawanie głosów kolegów/koleżanek witanie się: Hello, [Kenny/ Molly/ Billy];

 • żegnanie się: Bye-bye!piosenka na powitanie (Hello!);

 • piosenka przedstawiająca postaci z podręcznika;

 • piosenka
  na pożegnanie (Bye-bye!) 2zdania: Kenny is sleeping, Let’s wake him up, Come on, Kenny, It’s time for a [song];

 • pytanie Who’s missing?;

 • pochwała How lovely;

 • podziękowanie Thank you.identyfikowanie i przywoływanie nieobecnego dziecka;

 • kolorowanie (podręcznik, str. 3);

 • naśladowanie gestówprzedstawianie się: I’m…3kolory: red, green, blue, yellow;

 • pytanie What’s in my basket?;

 • pochwała: that’s right;

 • polecenia: Come and see, Show me [green].rozpoznawanie postaci z podręcznika;

 • rozpoznawanie kolorów;

kolorowanie (materiały dodatkowe, str. 162)nazywanie kolorów–


 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 1 – Hello, Kenny!1przymiotniki: thirsty, hungry, sleepy;

 • wyrazy dźwiękonaśladowcze (odgłosy picia, jedzenia, chrapania): slurp, gulp, snore;

 • zdania I’m [hungry],
  I’m a [sleepy] cat.
  kojarzenie gestów z przymiotnikami
  hungry, thirsty, sleepy i z wyrazami dźwiękonaśladowczymi slurp, gulp, snore;

 • reagowanie odpowiednimi gestami na zdania wypowiadane przez nauczyciela;

 • rozpoznawanie wzorca: wybieranie obrazka różniącego się od pozostałych (podręcznik, str. 5);

 • rysowanie–piosenka The thirsty cat2zdanie Kenny is hungry;

 • polecenie Look;

 • rzeczownik fishreagowanie odpowiednimi gestami na przymiotniki hungry, thirsty, sleepy;

 • śledzenie drogi w labiryncie (materiały dodatkowe, str. 163);

 • poruszanie kukiełką w rytm piosenkiI’m a [hungry/ thirsty/ sleepy] cat.3części ciała: mouth, tummy;

 • przymiotniki small, big, round;

 • potwierdzenie i przeczenie: yes, no;

 • polecenia: Stop, Open your eyes, Touch your tummy;

 • pytanie Where’s your tummy?kojarzenie słów mouth, tummy z odpowiednimi częściami ciała (wskazywanie);

 • rysowanie po śladzie: uzupełnianie obrazka (portret kota Kenny’ego, podręcznik, str. 7)potwierdzanie (Yes)
  i zaprzeczanie (No)piosenka I’m a little kitten

 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 1 – Hello, Kenny!4pytanie Kenny, where are you?identyfikowanie i nazywanie brakującego obrazka (flashcards);

 • kojarzenie gestów z przymiotnikami big, small – wyciąganie się i kucanie;

 • odróżnianie małych od dużych kotów na rysunku (podręcznik, str. 9);

 • kopiowanie rysunku––5części ciała: eyes, ears, nose, hands;

 • pytanie What colour
  is Kenny?


 • polecenie Clap your hands!kojarzenie słów eyes, ears, nose, hands
  z odpowiednimi częściami ciała (wskazywanie);

 • wybiórcze wykonywanie poleceń: gra Kenny says (dzieci wykonują tylko te polecenia nauczyciela, które poprzedzone są słowami Kenny says);

 • kolorowanie obrazków zgodnie z podanym wzorem: np. koty trzymające się za uszy powinny być pomalowane na zielono itp. (podręcznik,
  str. 11);

 • rozpoznawanie postaci z bajek na podstawie fragmentu twarzy/ pyszczka–piosenka Touch your eyes6powitanie Hello, I’m [Ania] the cat.kolorowanie maski kota (materiały dodatkowe,
  str. 164);

 • wykonanie kolażu: koty;

uzupełnianie szkicu sylwetki człowieka rysunkami części ciałaprzedstawianie się: Hello, I’m [Jacek] the cat.–

 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 1Hello, Kenny!7produkty spożywcze: milk, fish;

 • rzeczowniki: kitchen, fire, bed;

 • przymiotniki poor, happy, noisy;

 • przysłówek very;

 • zdania Come on everyone,
  it’s storytime fun, Have some [milk], This is your [fish]
  .śledzenie prostej opowiastki, kojarzenie ilustracji
  z odpowiednimi częściami opowiastki;

 • uzupełnianie ilustracji odpowiednimi nalepkami (podręcznik, str. 13–15);

 • rysowanie po śladzie (podręcznik, str. 14);

 • powtarzanie wyklaskanego przez nauczyciela rytmu;

 • rozpoznawanie kierunku (poruszanie się w prawo
  i w lewo, zgodnie z instrukcją nauczyciela)dopowiadanie fragmentów opowiastki–8wyrazy dźwiękonaśladowcze: miaow, purrsłuchanie opowiastki z poprzedniej lekcji
  i układanie ilustracji we właściwej kolejności;

 • rysowanie (ryba dla kota Kenny’ego);

 • ćwiczenie pamięci: gra polegająca
  na wyszukiwaniu par jednakowych obrazków (wszystkie obrazki są odwrócone)używanie słów miaow, purr jako odpowiedników wyrazów zimno – ciepło
  w zabawie w chowanego;

Have some fish – oferowanie kotu Kenny’emu narysowanych ryb–

LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 1Hello, Kenny!9


 • (Optional)–reagowanie odpowiednimi gestami i wyrazami dźwiękonaśladowczymi na zdania wypowiadane przez nauczyciela - powtórzenie przymiotników;

 • reagowanie na polecenia nauczyciela (Touch your [ears/ nose/ itd.] – powtórzenie nazw części ciała;

 • lepienie z plasteliny;

wykonywanie rysunku dłoni (odrysowanie własnej dłoni na papierze)––10


 • (Optional)–porównywanie rozmiaru zwierząt i roślin
  na plakacie, kolorowanie obrazków zgodnie
  z podanym wzorcem: duże zwierzęta/ rośliny powinny być pomalowane na niebiesko, a małe
  na czerwono (materiały dodatkowe, str. 165);

wybiórcze reagowanie na polecenia: dzieci są podzielone na dwie grupy – grupę „małych kotów” i grupę „dużych kotów”; każda z grup reaguje
na te polecenia, które są do niej skierowane
(Small cats, touch your ears, Big cats, touch your nose itd.)określanie rozmiaru – używanie przymiotników big, smallZeszyt ćwiczeń:

 • śledzenie drogi w labiryncie;

 • rysowanie po śladzie;

 • kolorowanie: odtwarzanie kolorów małej rybki na identycznej dużej rybie;

 • dopasowanie rysunków części ciała do obrazków przedstawiających dzieci wskazujące części ciała, wskazywanie obrazków w kolejności zgodnej z tekstem piosenki (Touch your eyes)

 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 2Let’s play!1rzeczowniki: toys, parrot;

 • powitanie Welcome!;

 • zdanie This is [Polly the parrot], Let’s tidy up;

 • polecenia: Hurry up!, Tidy up!, Put your toys away [Molly].reagowanie na polecenia nauczyciela: Tidy up,
  Put your toys away, Hurry up
  ;

 • odnajdowanie drogi w labiryncie (podręcznik,
  str. 17);

 • zabawa w „głuchy telefon” – powtórzenie słownictwa–piosenka Tidy up!2pytania: What’s your favourite toy?, Can you help [Molly] go to the toys?wybieranie ulubionej zabawki (reagowanie
  na pytanie What’s your favourite toy?);

 • poruszanie kukiełką w rytm piosenki;

 • odnajdowanie dróg w labiryncie (materiały dodatkowe, str. 166)Tidy up your toys!3zabawki: bike, car, train;

 • wyrazy dźwiękonaśladowcze: ring, beep, choo;

 • zdanie Let’s play with the [car];

 • polecenie Get on the [green] train!kojarzenie słów bike, car, train z ruchami naśladującymi jazdę na rowerze, prowadzenie samochodu i kierowanie pociągiem oraz
  z wyrazami dźwiękonaśladowczymi ring, beep, choo;

 • wybiórcze reagowanie na polecenia, rozpoznawanie kolorów: zabawa w pociąg
  (do „pociągu” przyłączają się dzieci posiadające „bilet” w odpowiednim kolorze);

 • dopasowanie szkiców sylwetek do odpowiednich postaci na rysunku (podręcznik, str. 19);

 • rozpoznawanie i nazywanie zabawek na podstawie fragmentów rysunków używanie słów yes i no jako odpowiedników wskazówek ciepło zimno w zabawie w chowanegopiosenka Let’s play!
 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 2Let’s play!4polecenia: Stop, Go, Left, Rightidentyfikowanie i nazywanie brakującego obrazka (flashcards);

 • odróżnianie prawej i lewej strony: poruszanie się po narysowanej „ulicy” zgodnie z zasadami ruchu ulicznego (po prawej stronie); reagowanie
  na polecenia Stop, Go;

 • rozpoznawanie konturu przedmiotu na rysunku, kolorowanie przedmiotu zgodnie z wzorem (podręcznik, str. 21);

 • naśladowanie jazdy na rowerze, prowadzenia samochodu, kierowania pociągiem, tak by inne dzieci mogły odgadnąć nazwę zabawki (bike, car, train)nazywanie zabawek (bike, car, train)–5zabawki: teddy, doll;

 • pytanie Where’s the/ my [doll]?

 • wykrzyknik There!kojarzenie słów teddy, doll z gestami naśladującymi przytulanie misia i czesanie lalki;

 • kojarzenie pytania Where’s my [teddy]? z gestami symbolizującymi poszukiwanie (wzruszanie ramionami i rozglądanie się);

 • dopasowanie fragmentów obrazka (w kształcie kawałków układanki) do pustych miejsc
  na rysunku (podręcznik, str. 23);

 • gra w bingo: rysowanie wybranych zabawek
  w diagramie, zakreślanie zabawek wymienionych przez nauczyciela (materiały dodatkowe, str. 168)It’s there! – wskazywanie odnalezionej zabawkipiosenka Where’s my teddy?
 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 2Let’s play!6zdanie: This is [Kasia] the teddy.reagowanie wyrazami dźwiękonaśladowczymi ring, beep, choo na słowa wymieniane przez nauczyciela: bike, car, train;

 • kolorowanie i wycinanie misia (materiały dodatkowe, str. 169);

 • wykonanie kolażu: zabawki;

 • rozpoznawanie zabawek dotykiemprzedstawianie misia: This is [Michał] the teddy.7zdania: It’s time for dinner, Tomorrow we can play,
  It’s the end of the day
  ;

 • pożeganie See you tomorrow;

 • polecenie Look at the [trains];

 • liczebniki: 1–5śledzenie prostej opowiastki, kojarzenie ilustracji
  z odpowiednimi częściami opowiastki;

 • uzupełnianie ilustracji odpowiednimi nalepkami (podręcznik str. 25–27);

 • kolorowanie fragmentu ilustracji (podręcznik
  str. 26)dopowiadanie fragmentów opowiastki;

 • liczenie: 1–5–8zdanie: Here is a [bike] for you.słuchanie opowiastki z poprzedniej lekcji
  i układanie ilustracji we właściwej kolejności;

 • identyfikowanie i nazywanie brakującej zabawki (flashcards);

 • rysowanie wybranej przez dzieci zabawki;

przechodzenie ponad lub pod rozciągniętą skakanką, aby przynieść wymienioną przez nauczyciela zabawkędawanie
prezentów-rysunków: Here is a [car] for you.


LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 2Let’s play!9


 • (Optional)–wykonywanie gestów symbolizujących daną zabawkę, reagowanie na polecenie Stop – powtórzenie nazw zabawek;

 • reagowanie odpowiednimi gestami i wyrazami dźwiękonaśladowczymi na zdania wypowiadane przez nauczyciela (Let’s play with [cars], Tidy up, Put your toys away);

 • rysowanie ulubionej zabawki;

ćwiczenie pamięci: gra polegająca
na wyszukiwaniu par jednakowych obrazków (wszystkie obrazki są odwrócone)––10


 • (Optional)środki transportu: car, train, bus, plane, hot air balloon;

 • wyrazy dźwiękonaśladowcze: whee, woosh;

 • rzeczowniki: air, land;

 • zdanie: Let’s go!kojarzenie nazw środków transportu z wyrazami dźwiękonaśladowczymi (car, bus – beep, train – choo, plane – whee, hot-air balloon – whoosh);

 • naśladowanie ruchu wymienionego przez nauczyciela środka transportu (gestykulacja
  i wyrazy dźwiękonaśladowcze) – Plane! Let’s go!;

 • odróżnianie lądowych i powietrznych środków transportu: kolorowanie pojazdów lądowych
  na zielono, a powietrznych środków transportu
  na żółto (materiały dodatkowe, str. 170);

 • wykonanie modeli samochodów z pudełek
  i kartonu;

wykonanie kolażu – środki transportukategoryzowanie środków transportu – używanie rzeczowników air, landZeszyt ćwiczeń:

 • rozpoznawanie wzorca: kolorowanie samochodu, pociągu i roweru zgodnie z rozpoznanym wzorem (kolory występują naprzemiennie);

 • wyszukiwanie szczegółów, którymi różnią się dwa rysunki;

 • kolorowanie zabawek na obrazku zgodnie z podanym wzorem, liczenie zabawek, zapisywanie odpowiednich liczebników (pisanie po śladzie);

 • dopasowanie portretów dzieci (en face) do rysunków pokazujących te dzieci podczas zabawy (profil), wskazywanie obrazków w kolejności zgodnej z tekstem piosenki (Let’s play)

 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 3Yummy!1produkty spożywcze: cake, pizza;

 • rzeczownik dog;

 • zdania I can smell a [pizza], Let’s eat now, Let’s help Danny find a [cake];

 • wyraz dźwiękonaśladowczy sniff;

 • pytanie: What’s in the kitchen?kojarzenie zdania I can smell a [pizza] z wyrazem dźwiękonaśladowczym sniff oraz z odpowiednim gestem (wąchanie), kojarzenie zdania Let’s eat now z odpowiednią gestykulacją (naśladowanie jedzenia);

 • rysowanie pizzy i ciasta (odtwarzanie rysunku
  z pamięci);

 • reagowanie na polecenie Let’s help Danny find
  a [pizza/ cake]
  : rysowanie linii w obrębie nieregularnego konturu (podręcznik, str. 29);

 • ćwiczenie pamięci: zapamiętywanie sekwencji obrazków;

 • wykonanie czapki kucharskiej: kolorowanie, wycinanie (materiały dodatkowe, str. 171);

 • poruszanie się w rytm muzykipowitanie psa Danny’ego: Welcome Danny!;

 • odpowiadanie na pytanie What colour is your [cake]? – nazywanie kolorówpiosenka
  Let’s eat now!2pytanie Cake or pizza?;

 • prośba [Cake], please.rysowanie pizzy i ciasta, wycinanie, dzielenie pizzy i ciasta na „kawałki”;

 • puzzle – składanie obrazków pizzy i ciasta;

 • poruszanie kukiełką w rytm piosenki;

 • odnajdowanie drogi w labiryncie (materiały dodatkowe, str. 172)oferowanie jedzenia: Cake or pizza?, dokonywanie wyboru: [Cake], please (dzieci używają samodzielnie wykonanych obrazków pizzy i ciasta) –3produkty spożywcze: apples, biscuits;

 • wykrzyknik yummy!

 • zdanie I like [biscuits].kojarzenie słów apples, biscuits z gestami naśladującymi gryzienie jabłka i chrupanie herbatnika;

 • wyszukiwanie szczegółów różniących dwa obrazki (podręcznik, str. 31);

 • lepienie z plasteliny (produkty spożywcze);

 • rysowanie produktów spożywczych opisanych przez nauczyciela: Two red apples. Four yellow biscuits itd. I like [apples] and [cake].piosenka In my tummy

 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 3Yummy!4pytania Do you like [apples]?, How many?;

 • zdania: Let’s play Peek, Let’s count.identyfikowanie produktu spożywczego
  na podstawie fragmentu obrazka (nauczyciel stopniowo odsłania coraz większy fragment);

 • reagowanie na pytanie Where’s my [pizza]? – wskazywanie obrazka;

 • reagowanie na polecenie Let’s count – liczenie ciastek, jabłek i herbatników na obrazkach (podręcznik, str. 33);

 • rysowanie po śladzie, kolorowanie (podręcznik,
  str. 33)odpowiadanie na pytanie Do you like [apples]?: Yes, I like [apples];

 • odpowiadanie na pytanie How many?: [Four cakes] (na podstawie obrazka)–5produkty spożywcze: carrots, ice cream;

 • zdania: I don’t like [carrots], Let me know;

 • pytanie What’s this?kojarzenie słów yes, no z odpowiednimi ruchami głowy i z gestami (kciuki w górę, kciuki w dół);

 • kolorowanie wybranych produktów na obrazku – dzieci kolorują tylko te produkty, które lubią (podręcznik, str. 35);

 • kolorowanie, wycinanie, naklejanie – wykonanie kukiełek: marchewki i jabłka (materiały dodatkowe, str. 173 - 174);

 • wybieranie obrazka niepasującego do pozostałych (flashcards)odpowiadanie na pytanie Do you like [ice cream]? słowami yes/ no;

 • nazywanie produktów spożywczych
  w odpowiedzi na pytanie What’s this?piosenka Yes or no?6–reagowanie na polecenia nauczyciela (Two apples, Three carrots itd.): wybieranie z koszyka odpowiedniej liczby jabłek i/ lub marchewek rozpoznając je dotykiem (dzieci mają zawiązane oczy);

 • rysowanie lubianych przez dzieci produktów spożywczych na papierowych liściach, przyczepianie liści do papierowego pnia drzewa (materiały dodatkowe, str. 175);

 • wykonanie kolażu: produkty spożywcze;

sięganie po winogrona z talerzyka bez użycia rąkopisywanie „drzewa”
z produktami spożywczymi: Look! [Apples, cake and pizza]. Yummy!

 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 3Yummy!7zdanie She’s not here;

 • pytanie Is that Molly?;

 • wykrzykniki Help!, Oh dear!, Oh golly!, Yippee!;

 • rzeczownik foodśledzenie prostej opowiastki, kojarzenie ilustracji
  z odpowiednimi częściami opowiastki;

 • uzupełnianie ilustracji odpowiednimi nalepkami (podręcznik str. 37–39);

 • rysowanie po śladzie (podręcznik str. 39);

 • ćwiczenie pamięci: gra polegająca
  na wyszukiwaniu par jednakowych obrazków (wszystkie obrazki są odwrócone);

 • kategoryzowanie: decydowanie, czy to, co pokazuje nauczyciel, jest jadalne, czy niedopowiadanie fragmentów opowiastki–8przymiotnik hotsłuchanie opowiastki z poprzedniej lekcji
  i układanie ilustracji we właściwej kolejności;

 • gra: dzieci szybko przekazują sobie papierowy talerzyk udając, że jest na nim gorąca pizza;

 • rysowanie: porcja lodów dla Danny’ego;

 • malowanie farbami (obiad);

przygotowanie prostego deseruI can smell ice cream!

LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 3Yummy!9


 • (Optional)–reagowanie odpowiednimi wykrzyknikami
  na zdania wypowiadane przez nauczyciela (I can smell a pizza! – Sniff! Sniff!; I like pizza! – Yum!, Yum!; Let’s eat now! – Yippee! itd.);

 • naśladowanie sposobu jedzenia różnych produktów spożywczych, odgadywanie nazwy produktu spożywczego na podstawie gestykulacji;

zabawa w głuchy telefon, rysowanie – powtórzenie słownictwa–rymowanka
do skandowania:
I scream for ice carem.10


 • (Optional)produkty spożywcze: bananas, tomatoes;

 • prośba: A [cake] and
  a [banana], please
  ;

 • pytanie What are they?dopasowanie nazwanych przez nauczyciela produktów spożywczych do odpowiedniego sklepu na plakacie (wskazywanie);

 • kolorowanie produktów spożywczych, które różnią się od pozostałych produktów w skrzynce (materiały dodatkowe, str. 176);

 • rozpoznawanie produktów spożywczych dotykiem i węchem;

sianie rzeżuchykupowanie jedzenia: Hello. A [carrot] and
a [biscuit], please
(zabawa w sklep)–Zeszyt ćwiczeń:

 • rozpoznawanie konturu przedmiotu na rysunku, kolorowanie przedmiotu zgodnie z wzorem;

 • uzupełnianie sekwencji obrazków zgodnie z rozpoznanym wzorcem;

 • uzupełnianie obrazków: rysowanie po śladzie, kolorowanie;

 • rozpoznawanie wzorca: wybieranie obrazka różniącego się od pozostałych, wskazywanie obrazków w kolejności zgodnej z tekstem piosenki (In my tummy)
 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 4Ronnie can jump!1czasowniki: jump, sing;

 • rzeczownik rabbit;

 • zdania: I can jump/ sing, [Kenny] can jump and sing;

 • wyraz dźwiękonaśladowczy boing;

 • polecenia: Keep still, Jump
  to the [pizza]
  .kojarzenie czasowników jump, sing z wyrazami dźwiękonaśladowczymi boing i la, la, la oraz
  z odpowiednimi czynnościami;

 • reagowanie na polecenia nauczyciela: Jump!, Sing!, Keep still!;

 • dopasowanie obrazków (podręcznik, str. 41);

 • ustawianie się w szeregu zgodnie z kolejnością wymienianych przez nauczyciela słów (każde
  z dzieci ma obrazek reprezentujący jedno słowo);

 • reagowanie na polecenia nauczyciela – Jump to the [cake] – skakanie do rozłożonych na podłodze obrazkówpowitanie królika Ronnie’go: Welcome Ronnie!piosenka
  Ronnie and Kenny 2–naśladowanie czynności wykonywanych przez nauczyciela przy jednoczesnym powtarzaniu poleceń Jump!, Touch your [ears]! itd.;

 • poruszanie kukiełką w rytm piosenki;

 • wybieranie obrazka różniącego się od pozostałych (materiały dodatkowe, str. 177)––3czasowniki: dance, draw;

 • zdania: I can [dance], [Billy] can [draw], Yes, I can;

 • polecenie Look at me!kojarzenie czasowników dance, draw
  z odpowiednimi czynnościami;

 • dopasowanie szkiców sylwetek do odpowiednich postaci na rysunku (podręcznik, str. 43);

 • ćwiczenie pamięci: gra polegająca
  na wyszukiwaniu par jednakowych obrazków (wszystkie obrazki są odwrócone)I can [jump]! (dzieci jednocześnie demonstrują czynność)piosenka I can!
 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 4Ronnie can jump!4pytania: Can you [sing]?, What can [Billy] do?;

 • polecenia: [Three] steps forward!, Look at [Billy]!reagowanie na polecenie nauczyciela [Two] steps forward! – dzieci wykonują odpowiednią ilość kroków;

 • rysowanie po śladzie - linie o różnym kształcie (podręcznik, str. 45);

 • wyszukiwanie obrazków reprezentujących słowa wymieniane przez nauczyciela (flashcards);

 • rysowanie nazwanych przez nauczyciela przedmiotów na tablicyodpowiadanie na pytanie Can you [dance]?:
  Yes, I can (dzieci jednocześnie demonstrują czynność);

 • odpowiadanie na pytanie What can [Billy] do?: Billy can [sing]
  (na podstawie obrazka)–5zdanie This is number [four].kojarzenie liczebników 1–5 z odpowiednią liczbą palców;

 • reagowanie klaskaniem na liczebniki 1–5;

 • pisanie po śladzie: cyfry 1–5, dopasowanie cyfr
  do elementów występujących na obrazku
  w odpowiedniej ilości (podręcznik, str. 47);

 • kolorowanie królików (materiały dodatkowe,
  str. 178), wieszanie królików na sznurze
  do bielizny w kolejności wyznaczonej przez numery na ich koszulkach;

 • identyfikowanie przedmiotu/ czynności
  na podstawie fragmentu obrazka (nauczyciel stopniowo odsłania coraz większy fragment)–piosenka One Little rabbit
 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 4Ronnie can jump!6polecenie Go!;

 • pytanie How many balloons?kolorowanie i wycinanie maski królika (materiały dodatkowe, str. 179);

 • układanie karteczek z cyframi 1–5 w kolejności,
  w jakiej nauczyciel wymienia liczebniki;

 • wykonywanie poleceń nauczyciela: Jump!, Dance!, Sing!, Clap (your hands)! itp.odpowiadanie na pytanie How many balloons? – liczenie balonów, które dzieciom udało się „przyczepić” do ściany poprzez naelektryzowanie ich;

 • przedstawianie się: Hello, I’m [Sylwia] the rabbit.
  I can jump. Boing!
  7zdania Ronnie is in the garden, Ronnie finds a big carrot, He/ They can’t pull the carrot out, Ronnie calls [Kenny], They pull the carrot out;

 • pytania: What can I eat?,
  Is the carrot big or small?
  ;

 • prośba Help me, please;

 • polecenie Pull!śledzenie prostej opowiastki, kojarzenie ilustracji
  z odpowiednimi częściami opowiastki;

 • uzupełnianie ilustracji odpowiednimi nalepkami (podręcznik str. 49–51);

 • kolorowanie (podręcznik str. 51);

 • gra w klasy;

 • zapisywanie cyfr na tablicy (zapisywanie liczebników 1–5 wymienionych przez nauczyciela)dopowiadanie fragmentów opowiastki–8–słuchanie opowiastki z poprzedniej lekcji
  i układanie ilustracji we właściwej kolejności;

 • rysowanie: marchewka dla Ronnie’go;

 • kolorowanie (materiały dodatkowe, str. 180)proszenie o pomoc: Help me, please;

częstowanie królika Ronnie’go marchewką: Have a carrot.–


LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 4Ronnie can jump!9


 • (Optional)–reagowanie odpowiednimi wykrzyknikami i/ lub gestami na zdania wypowiadane przez nauczyciela (I can jump! –Boing! Boing!; I can draw! – dzieci udają, że rysują itd.);

 • kaskada: stojąc w kręgu, dzieci klaszczą rytmicznie jedno po drugim, następnie wykonują to samo ćwiczenie z zamkniętymi oczami;

 • zabawa: „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy!” –dzieci muszą pozostać w bezruchu, kiedy nauczyciel (bądź jedno z dzieci) odwraca się
  od ściany i patrzy na grupę;

wybiórcze wykonywanie poleceń: gra Kenny says––10


 • (Optional)zwierzęta i owady: bird, tortoise, frog, butterfly, ladybird;

 • pytanie What’s in my garden, Kenny?wskazywanie zwierząt i owadów wymienianych przez nauczyciela na plakacie;

 • kojarzenie nazw zwierząt i owadów z gestami symbolizującymi ich sposób poruszania się
  (np. ptak, motyl – latanie, żaba – skakanie itp.);

 • reagowanie na nazwy zwierząt wymieniane przez nauczyciela odpowiednim rodzajem ruchu;

 • dopasowanie szkiców sylwetek do odpowiednich zwierząt i owadów na obrazku (materiały dodatkowe, str. 181);

 • malowanie papierowych płatków lilii wodnej
  i naklejanie ich na liść wykonany z tektury;

wykonanie kolażu: ogród––Zeszyt ćwiczeń:

 • liczenie śpiewających i skaczących królików na obrazku i zapisywanie (po śladzie) odpowiednich cyfr;

 • dopasowanie obrazków przedstawiających zwierzaki wykonujące różne czynności do obrazków przedstawiających dzieci wykonujące te same czynności;

 • śledzenie dróg w labiryncie – dopasowanie wykonywanych przez dzieci czynności do przyborów kojarzonych z tymi czynnościami;

 • liczenie: zakreślanie odpowiedniej liczby królików w rzędzie, wskazywanie cyfr w kolejności zgodnej z tekstem piosenki (One little rabbit)

 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 5 – I love a tadpole!1zdanie Let’s colour Fifi;

 • rzeczownik frog;

 • przymiotniki: pretty, fat;

 • wyraz dźwiękonaśladowczy croak;

 • czasownik talkkojarzenie przymiotników pretty, fat
  z odpowiednimi gestami (trzepotanie rzęsami, wydęcie brzucha);

 • kolorowanie żabki zgodnie z podanym wzorem (kolory przypisane są do cyfr, którymi oznaczone są poszczególne części rysunku – podręcznik,
  str. 53);

 • ustawianie się w szeregu zgodnie z kolejnością wymienianych przez nauczyciela słów (każde
  z dzieci ma obrazek reprezentujący jedno słowo – flashcards);

 • reagowanie na słowa wypowiadane przez nauczyciela odpowiednimi gestami – rysowaniem w powietrzu kółka, jeżeli wypowiadane słowo pasuje do pokazywanego obrazka, kreślenie
  w powietrzu znaku X, jeżeli słowo nie pasuje
  do obrazkapowitanie żabki Fifi: Welcome Fifi!piosenka
  Fifi the frog 2zdanie This is Fifi’s head;

 • polecenia: Touch your friend’s [ear]! Point to Fifi’s [eyes]!wykonywanie poleceń nauczyciela: w parach, dzieci próbują stanąć w sposób podawany przez nauczyciela, np. polecenie ear to ear oznacza,
  że powinny dotykać się uszami, nose to nose – przyłożyć nos do nosa itp.;

 • rysowanie twarzy: dzieci rzucają kostką i rysują element związany z daną liczbą oczek
  (np. 1 – głowa, 2 – uszy itp.) – dzieci muszą rzucać kostką, aż uda im się narysować całą twarz;

 • poruszanie kukiełką w rytm piosenki;

uzupełnianie portretu żabki Fifi brakującymi elementami (wycinanie i naklejanie lub rysowanie -materiały dodatkowe, str. 182)––


 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 5 – I love a tadpole!3części ciała: arms, legs;

 • zdanie Let’s trace Billy’s [arms].kojarzenie rzeczowników arms, legs
  z odpowiednimi częściami ciała;

 • wykonywanie poleceń nauczyciela: Touch your arms/ legs/ head;

 • rysowanie po śladzie: uzupełnianie rysunku sylwetki Billy’ego (podręcznik, str. 55);

 • wybiórcze wykonywanie poleceń: gra Kenny says;

 • gra w bingo (utrwalenie nazw części ciała – materiały dodatkowe, str. 183)nazywanie części ciała, których dotknął kotek Kennypiosenka Touch your arms4–szukanie pary: dzieci szukają partnera, który dostał od nauczyciela taki sam obrazek (materiały dodatkowe, str. 184);

 • uzupełnianie rysunków: dorysowanie brakujących części ciała, kolorowanie (podręcznik, str. 57);

 • łapanie i rzucanie miękkiej piłki przy jednoczesnym powtarzaniu wymienianych
  przez nauczyciela słów (dziecko, które łapie piłkę powtarza dane słowo)używanie słów yes/ no
  w reakcji na słowa wypowiadane przez nauczyciela podczas pokazywanie obrazków;

 • odpowiadanie na pytanie What’s missing?: nazywanie części ciała, których brakuje postaciom na obrazkach–5członkowie rodziny: mummy, daddy;

 • zdania This is [Fifi] and this is [Fifi’s] mum/ dad, Mummy’s got a pretty small mouth to kiss me, Daddy’s got a big fat tummy to hug me;

 • pytanie Which is [Fifi’s mum]?;

 • czasowniki kiss, hugkojarzenie czasowników kiss, hug z odpowiednimi gestami (przesłanie pocałunku, objęcie się ramionami);

 • dopasowanie portretów bohaterów podręcznika
  i ich „rodziców” do rysunków, na których „rodzice” przytulają „dzieci” (podręcznik, str. 59);

 • tworzenie zabawnej postaci poprzez naklejanie
  na papier części ciała wyciętych z różnych zdjęć;

 • rzucanie piłką do koszareagowanie słowami big, small na obrazki zwierząt pokazywane przez nauczycielapiosenka Mummy and Daddy
 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 5 – I love a tadpole!6zdania This is my mummy and daddy, Doctor, my [tummy] hurts!;

 • opis „potwora”: It has got [three blue heads, five yellow eyes, three red arms two green noses].rysowanie portretów rodziców;

 • wykonanie rysunku sylwetki poprzez odrysowanie konturu ciała kolegi/ koleżanki, uzupełnianie
  i kolorowanie rysunku;

 • naklejanie na własne zdjęcie głów zwierząt, sławnych ludzi, postaci z komiksów;

 • rysowanie „potwora” zgodnie z podanym
  przez nauczyciela opisemprzedstawianie swoich rodziców: This is my mummy and daddy (prezentacja narysowanego portretu);

 • zabawa w parach – skarżenie się na drobne dolegliwości: Doctor, my [head] hurts (dziecko odgrywające rolę lekarza owija „bolącą” część ciała kolegi/ koleżanki kawałkiem papieru toaletowego)–7zdania I love a tadpole/ frog and she loves me, She hasn’t got arms/ legs/ a tail, She’s got a big tail, Now she’s got arms/ legs, Let’s colour the water blue.śledzenie prostej opowiastki, kojarzenie ilustracji
  z odpowiednimi częściami opowiastki;

 • uzupełnianie ilustracji odpowiednimi nalepkami (podręcznik str. 61–63);

 • kolorowanie (podręcznik str. 63);

 • rysowanie kijanki

 • NB: dzieci zapoznają się z procesem przemiany kijanki w żabędopowiadanie fragmentów opowiastki, recytowanie krótkiego fragmentu opowiastki (rymowanka)–8–słuchanie opowiastki z poprzedniej lekcji
  i układanie ilustracji we właściwej kolejności;

 • kolorowanie żabki (materiały dodatkowe, str. 185, 186);

 • rysowanie: staw dla Fifi;

 • robienie śladów żaby przy pomocy „pieczątki”
  z gąbki i farb;

lepienie żabki z plastelinydawanie
prezentu-rysunku:
This is for you.

LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 5 – I love a tadpole!9


 • (Optional)–wybiórcze wykonywanie poleceń: gra Kenny says;

 • reagowanie na polecenia nauczyciela: Touch your arms/ legs/ head;

wykonanie kolażu: żabki––10


 • (Optional)zwierzęta małe i duże: mummy/ baby [cat/ dog/ rabbit/ horse/ elephant/ rhino/ monkey/ penguin]odróżnianie dorosłych od młodych zwierząt: reagowanie na wypowiadane przez nauczyciela słowa (mummy horse, baby rhino itd.) wskazywaniem odpowiednich zwierząt
  na plakacie;

 • dobieranie się w pary: nauczyciel przydziela dzieciom role, np. mummy cat i baby cat,
  a następnie wywołuje „rodzinę”: Mummy [dog] and baby [dog] – wywołane dzieci stają razem;

 • dopasowanie dorosłych zwierząt do ich młodych, kolorowanie (materiały dodatkowe, str. 187);

tworzenie portretu „ziemniaczanej rodziny” – dzieci „stemplują” połówki ziemniaków różnego rozmiaru na papierze, a po wyschnięciu farby domalowują „buzie”––Zeszyt ćwiczeń:

 • rysowanie po śladzie – uzupełnianie rysunków części ciała żabki, dopasowanie części ciała do odpowiednich części obrazka przedstawiającego żabkę;

 • rozpoznawanie wzorca: wybieranie rysunku różniącego się od pozostałych;

 • rysowanie po śladzie, kolorowanie: uzupełnianie rysunków małej i dużej żabki;

 • dopasowanie „mam” do „tatusiów” (rysunki zwierząt), wskazywanie obrazków w kolejności zgodnej z tekstem piosenki (Mummy and Daddy)
 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 6 – Goodnight!1rzeczowniki: night, bed, lamp, pillow, slipper;

 • zwroty: switch off the light, say goodnight, go to bed,
  it’s time to rest your head
  kojarzenie pozdrowienia Goodnight! z ziewaniem;

 • kojarzenie zwrotu switch off the light
  z odpowiednią czynnością;

 • kojarzenie zwrotów go to bed, it’s time to rest your head ze spaniem (zamknięcie oczu, ułożenie głowy na rękach opartych na stoliku, brak reakcji
  na pytania nauczyciela);

 • kolorowanie fragmentów obrazka zgodnie
  z podanym wzorem (podręcznik, str. 65);

 • wybieranie obrazka niepasującego do pozostałych (flashcards);

 • naśladowanie ruchów, gestów: gra monkey see, monkey dopowitanie małpki Monty’ego: Welcome Monty!piosenka Goodnight! 2powitanie Good morning!reagowanie na słowa nauczyciela: Good morning! – dzieci przeciągają się, Goodnight! – dzieci udają, że śpią;

 • rzucanie do celu;

 • poruszanie kukiełką w rytm muzyki;

 • rysowanie po śladzie: słońce i księżyc (materiały dodatkowe, str. 188)––3rymowanka [Five] little monkeys jumping on the bed, one falls off and bumps its head;

 • pytanie What’s the number?kojarzenie zwrotu bumps its head z odpowiednim gestem – objęcie głowy, jakby bolała;

 • pisanie po śladzie (cyfry 1–5), dopasowanie obrazków przedstawiających małpki
  do odpowiednich cyfr (podręcznik, str. 67);

 • wykonanie plakatów z cyframi 1–5 metodą kolażu – wyklejanie cyfr makaronem, ryżem itp., rozpoznawanie cyfr dotykiem;

 • ustawianie się w grupy liczące od 1 do 5 osób – zgodnie z liczbą wymienioną przez nauczycielapodawanie liczby klaśnięć wykonanych przez nauczyciela (liczebniki
  1–5)piosenka Five little monkeys

 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 6 – Goodnight!4polecenia: Ssh!, Switch off the lights, [Kasiu];

 • zdanie Monty’s sleeping;

 • zwrot Sleep tight!reagowanie na polecenie nauczyciela Switch off the lights;

 • uzupełnianie rysunku (rysowanie po śladzie, dodawanie szczegółów – autoportret: podręcznik, str. 69);

 • wybijanie rytmu – powtarzanie rytmu wystukanego przez nauczyciela, liczenie uderzeń, nazywanie zabawek przypisanych do danej liczby uderzeń;

 • naśladowanie odgłosów zwierząt – każde z dzieci otrzymuje rysunek zwierzęcia i na powitanie/ pytanie nauczyciela odpowiada wyrazem dźwiękonaśladowczym imitującym głos zwierzęciażyczenie dobrej nocy Goodnight [Piotruś]. Sleep tight! (dzieci udają, że kładą się spać)–5pytania: Can I watch TV/ the telly/ a DVD?, Who’s next to Monty?;

 • polecenie Ok, go!reagowanie na polecenia nauczyciela: dzieciom przypisane są numery programów telewizyjnych, nauczyciel wymienia cyfrę od 1–5, a wskazane
  w ten sposób dziecko „występuje w telewizji” – śpiewa piosenkę, tańczy itp.;

 • wyszukiwanie różnic pomiędzy dwoma obrazkami (podręcznik, str. 71);

 • ustawianie się w szeregu zgodnie z kolejnością wymienianych przez nauczyciela słów (każde
  z dzieci ma obrazek reprezentujący jedno słowo)reagowanie słowami yes, no na pytania nauczyciela dotyczące umiejętności dzieci (np. Can you dance?), wykonywanie czynności w przypadku potwierdzeniapiosenka Can I?6pytania: Can I watch [Tom and Jerry] on TV?, Where’s the control?rysowanie: obrazek ilustrujący ulubiony program telewizyjny dzieci;

 • rysowanie: pokój dziecka lub kolorowanie obrazka (materiały dodatkowe, str. 189);

zabawa w „głuchy telefon”prośba o pozwolenie
na obejrzenie ulubionego programu telewizyjnego: Can I watch [Kubuś Puchatek] on TV?


 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 6 – Goodnight!7pytanie Can I play with teddy?;

 • polecenia: Switch off the telly, Jump into bed;

 • prośba Please say yes;

 • zakaz No, you can’t.śledzenie prostej opowiastki, kojarzenie ilustracji
  z odpowiednimi częściami opowiastki;

 • uzupełnianie ilustracji odpowiednimi nalepkami (podręcznik, str. 73–75);

 • rysowanie po śladzie (podręcznik, str. 75);

 • tworzenie kolażu: niebo nocą (naklejanie
  na pomalowanym na czarno papierze gwiazd z folii aluminiowej i chmur z waty, rysowanie księżyca);

 • wykonywanie gestów skojarzonych z różnymi słowami, tak by inne dzieci mogły odgadnąć treść obrazka (flashcards)dopowiadanie fragmentów opowiastki–8polecenia: Switch off the TV!, Get into bed!wykonywanie poleceń nauczyciela: Switch off the TV – dzieci wykonują gest symbolizujący wyłączanie telewizora, Get into bed! – dzieci pozostają w bezruchu;

 • rysowanie (łóżeczko dla kota Kenny’ego);

 • wykonanie modelu: kolorowanie księżyca
  i gwiazd, wycinanie, przyczepianie gwiazd
  do księżyca;

nazywanie przedmiotów na obrazkach (flashcards)dawanie prezentów: This is for you – dzieci ofiarowują narysowane przez nie łóżka Kenny’emu–

LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiRozdział 6 – Goodnight!9


 • (Optional)–ćwiczenie pamięci: identyfikowanie obrazka zabranego przez nauczyciela ze stołu (flashcards);

 • reagowanie na polecenia nauczyciela: Switch off the telly!, Switch off the light!, Say goodnight! itd.;

 • nazywanie przedmiotów na obrazkach (flashcards);

kolorowanie, wycinanie, naklejanie – portret małpki (materiały dodatkowe, str.191)––10


 • (Optional)rzeczowniki: day, nightreagowanie na słowa nauczyciela: Good morning! – dzieci się przeciągają, Goodnight! – dzieci udają, że kładą się spać;

 • dopasowanie obrazków symbolizujących różne czynności do księżyca (noc) lub słońca (dzień), rysowanie linii o nieregularnym kształcie (materiały dodatkowe, str. 192);

wykonanie kolaży: noc i dzieńokreślanie, czy pokazane na plakacie czynności wykonywane są za dnia (day), czy w nocy (night)–Zeszyt ćwiczeń:

 • rozpoznawanie wzorca – wybieranie w szeregu obrazków tego, który jest identyczny z podanym wzorem;

 • kolorowanie rysunku zgodnie z podanym wzorem (kolory przypisane są do cyfr, którymi oznaczone są poszczególne części rysunku);

 • wyszukiwanie szczegółów różniących dwa obrazki;

 • pisanie po śladzie – cyfry 1–5, dopasowanie obrazków przedstawiających małpki do odpowiednich cyfr, wskazywanie obrazków w kolejności zgodnej z tekstem piosenki (Five little monkeys)

 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiLekcje okolicznościoweMother’s Daypytania Do you know what day it is today?, Mother,
  can I?
  ;

 • zdania: I love you, Mummy. It’s Mother’s Day!;

 • życzenia Happy Mother’s Day!wybiórcze wykonywanie poleceń: po każdym poleceniu nauczyciela (np. Touch your ears, Jump itp.) dzieci pytają Mother, can I? i wykonują polecenie, jeśli nauczyciel mówi Yes, you can;

 • kolorowanie: kwiaty dla mamy Molly i Billy’ego (podręcznik, str. 77);

 • rysowanie i kolorowanie na nadmuchanych balonach – kwiaty dla mamy;

 • malowanie tulipanów: dzieci odciskają na tekturze przedramiona i dłonie pokryte farbą tak, by powstały „tulipany”Mother, can I?piosenka Happy Mother’s Day!Earth Dayzdanie It’s Earth Day!;

 • podziękowanie thank you;

 • rzeczowniki: trees, bees;

 • podziękowania: Thank you, Earth, for all the trees/ bees, Thank you, Earth, for everything!kojarzenie zwrotu thank you z ukłonem;

 • przypinanie papierowych liści (materiały dodatkowe, str. 193) do zrobionego z tektury pnia drzewa;

 • uzupełnianie obrazka: rysowanie po śladzie, kolorowanie (podręcznik, str. 79);

 • wykonanie modelu pojemnika na śmieci podlegające obróbce wtórnej: kolorowanie, wycinanie (materiały dodatkowe, str. 194);

 • kolorowanie obrazka przedstawiającego ziemski glob (mapa)dziękowanie: Thank you!piosenka Thank you, Earth!

 • LekcjaJęzyk/ SłownictwoKojarzenie, werbalne i niewerbalne reagowanieMówieniePiosenki i rymowankiLekcje okolicznościoweMerry Christmas!życzenia Merry Christmas everyone!;

 • zdanie Let’s learn a song about Christmas!;

 • rzeczowniki: Christmas Tree, Christmas stocking, Santa, inne rzeczowniki związane
  z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia (do wyboru
  przez nauczyciela)rozpoznawanie przedmiotów dotykiem;

 • kolorowanie: choinka (materiały dodatkowe);

 • zabawa w świętego Mikołaja;

 • rysowanie: prezenty, które dzieci chciałyby dostać (dzieci rysują w obrębie konturu świątecznej skarpety – materiały dodatkowe, str. 157)Santa, Santa, where’s my present?piosenka We wish you
  a Merry Christmas!
  Happy Easter!życzenia Happy Easter (everyone)!;

 • rzeczowniki: Easter bunny, chick, eggrobienie pisanek;

 • wybiórcze wykonywanie poleceń: nauczyciel przypisuje dzieciom role zajączków, kurczątek
  i pisanek, następnie wydaje polecenia, np. Easter Bunnies, [dance]!; polecenia wykonywane jest tylko przez dzieci należące do danej grupy;

 • liczenie Wielkanocnych królików na obrazku, zapisywanie ich liczby (materiały dodatkowe);

 • kolorowanie, wycinanie – Wielkanocny królik (materiały dodatkowe, str. 196);

 • dopasowanie tekturowych pisanek, które nauczyciel rozdał dzieciom do pisanek
  o identycznym kolorze i wzorze rozłożonych
  na podłodze/ stole–piosenka Easter Bunny
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 r.) iconRozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 r.)

Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 r.) iconRozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 r.)

Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 r.) iconRozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 r.)

Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 r.) iconRozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 r.)

Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 r.) iconDorota Ostaszewska Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 r.) iconDorota Ostaszewska Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 r.) iconDorota Ostaszewska Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 r.) iconDorota Ostaszewska Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 r.) iconRozkład materiału opracowany zgodnie z nową podstawą programową

Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 r.) iconRozkład materiału opracowany zgodnie z nową podstawą programową

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom