Analiza sprawdzianu semestralnego przeprowadzonego w klasach III
Pobierz 16.18 Kb.
NazwaAnaliza sprawdzianu semestralnego przeprowadzonego w klasach III
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar16.18 Kb.
TypDokumentacja
ANALIZA SPRAWDZIANU SEMESTRALNEGO

przeprowadzonego w klasach III


Dnia 19.02.2011r. uczniowie klasy III a, III b i III c przystąpili do sprawdzianu semestralnego, badającego kompetencje z zakresu edukacji polonistycznej. Test rozwiązywało 51 uczniów.

Sprawdzian składał się z 7 zadań badających następujące umiejętności: czytanie ze zrozumieniem, rozpoznawanie części mowy , porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, rozpoznawanie liczby i rodzaju rzeczownika, odmiana czasowników przez osoby, znajomość ortografii. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 41,5 punktu.

Badanie wyników zostało przeprowadzone w celu sprawdzenia zasobu wiadomości i umiejętności dzieci. Uczniowie mieli możliwość sprawdzić, które umiejętności już opanowali, a które sprawiają im jeszcze trudność.

Wnioski wynikające z przeprowadzonego testu są dla nauczycieli wskazówką do planowania dalszej pracy z dziećmi.


Analiza badania wyników nauczania w klasie III


Numer

zadania


Badane umiejętności

Maksymalna suma

punktów

Średnia suma punktów

1

Ciche czytanie ze zrozumieniem

6 pkt.
2

Rozpoznawanie części mowy: rzeczowników, czasowników

i przymiotników

9 pkt.
3

Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej

6 pkt.
4

Określanie liczby rzeczownika

2 pkt.
5

Rozpoznawanie rodzajów rzeczownika

4 pkt.
6

Odmiana czasownika przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej w czasie teraźniejszym

7 pkt.
7

Znajomość ortografii

7,5 pkt.


Maksymalna suma punktów

Średnia suma punktów

Wynik ogółem

41,5

35


Procentowy rozkład ocen ze sprawdzianu w klasach III
Z przedstawionych danych wynika, że znaczna większość uczniów ( 65%) w stopniu bardzo dobrym opanowała wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej. 31% stanowią uczniowie, którzy w dobrym stopniu opanowali zakres treści programowych. Tylko 4% stanowią osoby z oceną dostateczną i dopuszczającą.


Wnioski:


- uczniowie dobrze poradzili sobie z czytaniem ze zrozumieniem, w przyszłości nie należy jednak zaniedbywać dalszego doskonalenia tej umiejętności

- w dalszej pracy należy zwrócić szczególną uwagę na ćwiczenia z zakresu ortografii oraz wdrażanie uczniów do systematycznego korzystania ze słowniczka ortograficznego

- na lekcjach języka polskiego należy wprowadzić więcej ćwiczeń z zakresu

części mowy ( zwłaszcza przymiotnika)

Opracowała

mgr Magdalena Bryła - Samuel

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Analiza sprawdzianu semestralnego przeprowadzonego w klasach III iconAnaliza testu kompetencji centralnej komisji egzaminacyjnej przeprowadzonego

Analiza sprawdzianu semestralnego przeprowadzonego w klasach III iconAnaliza badania ankietowego przeprowadzonego przez Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w sezonie turystycznym

Analiza sprawdzianu semestralnego przeprowadzonego w klasach III iconAnaliza wyników sprawdzianu plasującego

Analiza sprawdzianu semestralnego przeprowadzonego w klasach III iconAnaliza wyników sprawdzianu klas VI

Analiza sprawdzianu semestralnego przeprowadzonego w klasach III iconAnaliza sprawdzianu w roku szkolnym 2004/2005

Analiza sprawdzianu semestralnego przeprowadzonego w klasach III iconAnaliza wyników sprawdzianu plasującego z matematyki w roku szkolnym 2003/2004

Analiza sprawdzianu semestralnego przeprowadzonego w klasach III iconAnaliza wyników sprawdzianu klasy 6 w roku 2009 podstawowe wskaźniki statystyczne

Analiza sprawdzianu semestralnego przeprowadzonego w klasach III iconZagadnienia do egzaminu semestralnego z historii Klasa I ulo

Analiza sprawdzianu semestralnego przeprowadzonego w klasach III iconSprawozdanie z semestralnego pobytu w Kavali Grecja 2006

Analiza sprawdzianu semestralnego przeprowadzonego w klasach III iconSzkolny zestaw podręczników nauczania ogólnego w klasach II, III, IV technikum I technikum uzupełniającym I w klasach II i III zsz w roku szkonym 2012/2013 (stara podstawa programowa)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom