Temat: Jagiellonowie twórcami nowej dynastii. Cele dydaktyczno-wychowawcze
Pobierz 31.4 Kb.
NazwaTemat: Jagiellonowie twórcami nowej dynastii. Cele dydaktyczno-wychowawcze
Data konwersji06.10.2012
Rozmiar31.4 Kb.
TypKonspekt

Marek Biesiada 28. 03. 2008

Konspekt lekcji historii

w klasie V DTemat: Jagiellonowie twórcami nowej dynastii.


 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po zakończonych zajęciach uczeń

pamięta:

 • pojęcia: unia, hołd, wielki mistrz

 • postaci: Jadwiga, Władysław Jagiełło

 • daty: 1385 r., 1410 r., 1466 r.

rozumie:

 • wyżej wymienione pojęcia

 • przyczyny podpisania unii polsko-litewskiej w Krewie.

potrafi:

 • prawidłowo operować pojęciami poznanymi w trakcie lekcji

 • zaznaczyć na osi czasu daty: unii polsko-litewskiej, bitwy pod Grunwaldem

 • wskazać na mapie ziemie odzyskane przez Polskę oraz te, które pozostają w rękach Zakonu jako lenno.

 1. Metody:

 • praca z podręcznikiem, mapą, tekstem źródłowym, rozmowa nauczająca

 1. Środki dydaktyczne:

 • podręcznik,

 • Polski w XIV-XV w.,

 • oś czasu,

 • reprodukcje obrazów: Bitwa pod Grunwaldem, Hołd pruski

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:

 • Kiedy panował Władysław Łokietek?

 • Z jakimi państwami musiał walczyć Władysław Łokietek w celu dokonania zjednoczenia Polski?

 • Gdzie i kiedy Władysław Łokietek został koronowany na króla?

 • Jakie znaczenie miała koronacja Władysława Łokietka?

 • Jakie ziemie zjednoczył Władysław Łokietek?

 • Jaką politykę zagraniczną prowadził Kazimierz Wielki?

 • Jaką politykę gospodarczą prowadził Kazimierz Wielki?

 • Kiedy i gdzie założono w Polsce Akademię?

 • Dlaczego Kazimierz Wielki założył w Krakowie Akademię?

 • Jakie reformy wprowadzono w sądownictwie?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Jagiellonowie twórcami nowej dynastii.


1. Jadwiga królową Polski

 • Kto został królem Polski po śmierci Kazimierz Wielkiego?

 • Jakie zasługi dla Polski miała Jadwiga?2. Unia polsko-litewska w Krewie (1385)

 • Gdzie i kiedy doszło do zawarcia unii polsko-litewskiej

 • Jakie były przyczyny unii polsko-litewskiej?

 • Jakie były postanowienia unii?

 • Jakie było znaczenie chrztu Litwy?3. Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim (1409-1411)

 • Kiedy miała miejsca Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim?

 • Kiedy miała miejsce bitwa pod Grunwaldem?

 • Kto brał udział w bitwie pod Grunwaldem?

 • Jakim wynikiem zakończyła się bitwa pod Grunwaldem?

 • Dlaczego nieudało się wojskom polskim zdobyć zamku w Malborku?


4. Wojna trzynastoletnia (1454-1466)

 • Kiedy miała miejsce wojna trzynastoletnia?

 • Jakie ziemie Polska odzyskała w wyniku wojny trzynastoletniej?5. Hołd pruski – 1525 r.

 • Kiedy miał miejsce hołd pruski?

 • Kto złożył królowi polskiemu hołd pruski?

Uczniowie zapisują temat do zeszytu.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 5, Poznań 2000, s. 122. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

1. Jadwiga królową Polski.

 • Królowa Jadwiga dzięki podarowaniu swoich szat i klejnotów odnowiła działalność Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 5, Poznań 2000, s. 123. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

2. Unia polsko-litewska w Krewie (1385):

a) przyczyny unii:

 • unia polsko litewska była wynikiem małżeństwa królowej Polski Jadwigi z Wielkim Księciem Litwy Jagiełłą,

 • przyczyną unii była chęć zjednoczenia obydwu państw przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu;

b) postanowienia unii:

 • obydwa państwa będzie łączyć jedynie osoba władcy,

 • Jagiełło (na chrzcie przyjął imię Władysław) i Litwini mieli przyjąć chrzest;

c) znaczenie chrztu Litwy:

 • Odsuwało niebezpieczeństwo nawrócenie Litwy przez Krzyżaków na drodze wojny.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 5, Poznań 2000, s. 124-125. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

3. Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim (1409-1411):

 • bitwa pod Grunwaldem – 15 lipca 1410 – złamanie krzyżackiej potęgi wojskowej,

 • nieudana próba zdobycia zamku w Malborku.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 5, Poznań 2000, s. 126. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

4. Wojna trzynastoletnia (1454-1466)

 • Polska odzyskuje Pomorze Gdańskie, Warmię oraz ziemię chełmińską i michałowską.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 5, Poznań 2000, s. 126. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

5. Hołd pruski – 1525 r.

 • Książę pruski, były wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego złożył królowi polskiemu Zygmuntowi Staremu przysięgę wierności – hołd, uznając jego zwierzchnictwo.Wskazać na mapie Węgry.


Wskazać na mapie: Polskę i Litwę oraz Krewo.


Wyjaśnić pojęcie: unia.


Wskazać na mapie Grunwald oraz Malbork.


Wyjaśnić pojęcie: Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego.


Wskazać na mapie: Pomorze Gdańskie, Warmię oraz ziemię chełmińską i michałowską.


Wyjaśnić pojęcie: hołd i lenno.

 1. Rekapitulacja pierwotna

 • Kto został królem Polski po śmierci Kazimierz Wielkiego?

 • Jakie zasługi dla Polski miała Jadwiga?

 • Gdzie i kiedy doszło do zawarcia unii polsko-litewskiej

 • Jakie były przyczyny unii polsko-litewskiej?

 • Jakie były postanowienia unii?

 • Jakie było znaczenie chrztu Litwy?

 • Kiedy miała miejsca Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim?

 • Kiedy miała miejsce bitwa pod Grunwaldem?

 • Kto brał udział w bitwie pod Grunwaldem?

 • Jakim wynikiem zakończyła się bitwa pod Grunwaldem?

 • Dlaczego nieudało się wojskom polskim zdobyć zamku w Malborku?

 • Kiedy miała miejsce wojna trzynastoletnia?

 • Jakie ziemie Polska odzyskała w wyniku wojny trzynastoletniej?

 • Kiedy miał miejsce hołd pruski?

 • Kto złożył królowi polskiemu hołd pruski?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
V. Zadanie pracy domowej

Zadania: 1 i 3 strona 126

Zadanie 2 strona 126 dla ochotników
VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Jagiellonowie twórcami nowej dynastii. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Widmo dyktatorów. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Jagiellonowie twórcami nowej dynastii. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: konstytucja 3 maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Jagiellonowie twórcami nowej dynastii. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Społeczeństwo średniowieczne. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Jagiellonowie twórcami nowej dynastii. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Integracja gospodarcza. (EU) Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Jagiellonowie twórcami nowej dynastii. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: powstanie warszawskie. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Jagiellonowie twórcami nowej dynastii. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Kolonializm w rozkwicie. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Jagiellonowie twórcami nowej dynastii. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Polska złotego wieku. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Jagiellonowie twórcami nowej dynastii. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Wielkie religie średniowiecza. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Jagiellonowie twórcami nowej dynastii. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Wielkie religie średniowiecza. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Jagiellonowie twórcami nowej dynastii. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Człowiek ciekawy świata. (EP) Cele dydaktyczno-wychowawcze

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom