Temat: Wiara w rozum. Kultura I sztuka oświecenia. Cele dydaktyczno-wychowawcze
Pobierz 22.2 Kb.
NazwaTemat: Wiara w rozum. Kultura I sztuka oświecenia. Cele dydaktyczno-wychowawcze
Data konwersji06.10.2012
Rozmiar22.2 Kb.
TypKonspekt

Marek Biesiada 01. 12. 2009

Konspekt lekcji historii

w klasie VI DTemat: Wiara w rozum. Kultura i sztuka oświecenia.


 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po zakończonych zajęciach uczeń:

pamięta:

 • pojęcia: oświecenie, klasycyzm,

 • przedstawicieli filozofii: Jan Jakub Rousseau, Monteskiusz, Wolter,

 • przedstawicieli nauki: Karol Linneusz, Benjamin Franklin, James Watt,

 • wybitnych kompozytorów: Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn,

 • główne założenia filozofii oświecenia;

rozumie:

 • wyżej wymienione pojęcia,

 • wpływ odkryć i wynalazków na poszerzenie wiedzy człowieka, o świecie i przemiany w życiu codziennym;

potrafi:

 • prawidłowo operować pojęciami poznanymi w trakcie lekcji,

 • wskazać na mapie państwa, w których w XVIII w. rozwinęła się oświata,

 • opisać budowle reprezentujące styl klasycystyczny i wskazać elementy nawiązujące do antyku,

 • opisać stroje noszone w Europie w XVIII w.,

 • na podstawie słowników, encyklopedii uzupełnić informacje o wybitnych przedstawicielach epoki oświecenia.

 1. Metody:

 • rozmowa nauczająca, praca z mapą, projekcja filmu, pokaz, sporządzenie projektu zwiedzania zabytku klasycystycznego, konkurs – „Młody meloman”, wykonanie zadań w zeszycie ucznia, wystawa prezentująca stroje z XVIII w., (miniatury dla lalek), gra dydaktyczna (poker kryterialny) – „Wybitni przedstawiciele epoki oświecenia”.

 1. Środki dydaktyczne:

 • podręcznik, zeszyt ucznia, mapa świata w XVIII w., atlasy, taśma czasu, tekst źródłowy, np. Monteskiusz o władzy, kaseta z nagraniem Marsylianki,

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:

 • ?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Przemiany w kulturze i życiu codziennym epoki oświecenia.


1. Oświecenie

 • Czym było oświecenie?

 • Jakich myślicieli miało oświecenie?

 • Jakie zmiany nastąpiły w oświacie?2. Nowe odkrycia naukowe

 • Jakich odkryć naukowych dokonano w epoce oświecenia?3. Sztuka epoki oświecenia

 • Jak wyglądała sztuka epoki oświecenia?

Uczniowie zapisują temat do zeszytu.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 60-61. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

1. Oświecenie

a) myśliciele epoki oświecenia

 • Wolter

 • Jean Jacques Rousseau

 • Monteskiusz

b) oświata

 • zakładanie szkół elementarnych, gdzie dzieci uczyły się czytać i pisać


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 61-63. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

2. Nowe odkrycia naukowe

a) medycyna

 • wynalezienie piorunochronu

 • uleczano materię

 • wynalezienie szczepionki przeciwko ospie

b) skonstruowanie maszyny parowej

 • przemysł,

 • transport kolejowy i wodny

c) podróż Jamesa Cooka dookoła świat

d) opracowanie Encyklopedii

e) zmiany w rolnictwie

 • upowszechnienie uprawy ziemniaka,

 • wprowadzono nawozy sztuczne,

 • wprowadzenie maszyn rolniczych,

 • osuszano bagna,

 • stosowanie płodozmianu.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 64-66. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

3. Sztuka epoki oświecenia

a) architektura

 • styl klasyczny – powrót do wzorców antycznych

b) rzeźba i malarstwo

 • powrót do wzorców antycznych

c) muzyka

 • Joseph Haydn

 • Wolfgang Amadeusz Mozart

 • Ludwig van Beethoven

d) moda francuska
 1. Rekapitulacja pierwotna

 • ?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
V. Zadanie pracy domowej

Zadanie 1, 3, 4, 5/23 i 24.
VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Wiara w rozum. Kultura I sztuka oświecenia. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Filozofia, nauka I sztuka w epoce baroku. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Wiara w rozum. Kultura I sztuka oświecenia. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconSarmacka Rzeczpospolita. Kultura Rzeczypospolitej. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Wiara w rozum. Kultura I sztuka oświecenia. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Kolonializm w rozkwicie. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Wiara w rozum. Kultura I sztuka oświecenia. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Widmo dyktatorów. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Wiara w rozum. Kultura I sztuka oświecenia. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: powstanie warszawskie. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Wiara w rozum. Kultura I sztuka oświecenia. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: konstytucja 3 maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Wiara w rozum. Kultura I sztuka oświecenia. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Integracja gospodarcza. (EU) Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Wiara w rozum. Kultura I sztuka oświecenia. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Społeczeństwo średniowieczne. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Wiara w rozum. Kultura I sztuka oświecenia. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Wielkie religie średniowiecza. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Wiara w rozum. Kultura I sztuka oświecenia. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Monarchie stanowe w Europie. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom