Test b Narodziny nowożytnego świata Test podsumowujący rozdział IV
Pobierz 79.26 Kb.
NazwaTest b Narodziny nowożytnego świata Test podsumowujący rozdział IV
Data konwersji07.10.2012
Rozmiar79.26 Kb.
TypDokumentacja


Test b


Narodziny nowożytnego świata


Test podsumowujący rozdział IV


1. Czytaj uważnie tekst i zadania.

2. W zadaniach od 1. do 8. znajdują się cztery odpowiedzi:
A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.

3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem.

4. Rozwiązania zadań od 9. do 13. zapisz lub uzupełnij czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.

5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 26 punktów.


1. Cywilizację, która rozwinęła się na obszarze dzisiejszych Peru i Boliwii, stworzyli (0–1 p).


A. Majowie.

C. Aztekowie.

B. Olmekowie.

D. Inkowie.


2. Odbieranie pól dotychczasowym dzierżawcom i przekształcanie ich w pastwiska otaczane płotem nazywamy (0–1 p.)


A. pracą nakładczą

C. grodzeniem.

B. korsarstwem lądowym.

D. manufakturą.


3. W 1539 r. Ignacy Loyola założył zakon (0–1 p.)


A. Misjonarzy Afryki.

B. Towarzystwa Jezusowego.

C. Braci Mniejszych.

D. Przenajświętszej Trójcy.


4. Pokój augsburski z 1555 r. zakończył wojny religijne pomiędzy (0–1 p.)


A. hugenotami i katolikami.

B. luteranami i hugenotami.

C. anglikanami i katolikami.

D. katolikami i protestantami.


5. Jednym z pozytywnych skutków wielkich odkryć geograficznych było (0–1 p.)


A. przywożenie niewolników do Nowego Świata i wykorzystywanie ich do pracy na plantacjach.

B. doprowadzenie do zagłady kultury Azteków oraz Inków.

C. dostarczenie do Europy nowych roślin, m.in. kukurydzy, pomidorów i papryki.

D. rozprzestrzenianie się wśród rdzennej ludności Nowego Świata chorób z Europy.


6. W XVI w. papież zreformował wykorzystywaną do walki z innowiercami instytucję sądowniczą, zwaną (0–1 p.)


A. kongregacją.

B. soborem.

C. inkwizycją.

D. indeksem ksiąg zakazanych.


Na podstawie zamieszczonej fotografii wykonaj zadania 7. i 8.

7. Przedstawiony obraz nosi tytuł (0–1 p.)


A. „Dama z łasiczką”.

B. „Mona Lisa”.

C. „Madonna wśród skał”.

D. „Święta Anna”.


8. Dzieło wykonał (0–1 p.)


A. Michał Anioł.

B. Leonardo da Vinci.

C. Rafael.

D. Erazm z Rotterdamu.


9. Napisz, których postaci historycznych dotyczą podane opisy. (0–3 p.)


  • konkwistador hiszpański, opanował państwo Inków – …………………….………….…….…….

  • wybitny twórca włoskiego odrodzenia, autor rzeźby „Mojżesz” – ……….……...………………..

  • duchowny, który w 1517 r. w Wittenberdze zapoczątkował reformację – ……….……….……....


10. Wstaw znak „x” w kratki obok poglądów Jana Kalwina. (0–3 p.)


[ ] wiara w predestynację

[ ] uznawanie siedmiu sakramentów

[ ] zanegowanie kultu świętych

[ ] złagodzenie norm obyczajowych

[ ] odrzucenie zwierzchnictwa papieża

[ ] poparcie dla sprzedaży odpustów

11. Uzupełnij podany tekst. (0–5 p.)


Pierwsze dalekie wyprawy morskie w XV w. podjęli …………………………. Ich celem było opłynięcie …………………………… i znalezienie morskiej drogi do Indii. W 1488 r. …………………. ………… dopłynął do Przylądka Burz. Jednak dopiero ……………… …………… w ……… r. dotarł do miasta Kalikat w Indiach, odkrywając w ten sposób nowy szlak żeglugowy.


12. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym wyjaśnieniom. (0–5 p.)


Aztekowie – ….. A. ruch w Kościele katolickim mający na celu przeciwstawienie się reformacji

karawela – ….. B. Indianie, twórcy państwa na terenach środkowego Meksyku
ze stolicą w Tenochtitlán

manufaktura – ….. C. okręt służący do podróży oceanicznych w XV i XVI w.
renesans – ….. D. duży zakład produkcyjny, oparty na pracy ręcznej

kontrreformacja – ….. E. epoka, w której nawiązywano do starożytnej kultury,
filozofii oraz sztuki


13. Na podstawie zamieszczonego tekstu wykonaj polecenia. (0–4 p.)


W Rzeszy Niemieckiej pokój augsburski nie załagodził wszystkich napięć między katolikami oraz protestantami. Różnice religijne odgrywały również dużą rolę w politycznej rywalizacji pomiędzy książętami Rzeszy a katolickim cesarzem z dynastii habsburskiej, który dążył do wzmocnienia swojej władzy. W początkach XVII w. na terenie Rzeszy powstały dwa bloki polityczno-religijne: Unia Protestancka, z księciem Palatynatu Reńskiego Fryderykiem V na czele, oraz Liga Katolicka pod przewodnictwem księcia Bawarii Maksymiliana I.


A. Podaj nazwę bloku polityczno-religijnego utworzonego w Rzeszy przez zwolenników katolicyzmu.

…………………………………………………………………………………………………………


B. Napisz, kto stanął na czele katolików.

…………………………………………………………………………………………………………


Karta odpowiedzi


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Test b Narodziny nowożytnego świata Test podsumowujący rozdział IV iconTest b Polska I świat w xii–xiv wieku Test podsumowujący rozdział I

Test b Narodziny nowożytnego świata Test podsumowujący rozdział IV iconTest a Polska I świat w xii– XIV wieku Test podsumowujący rozdział I

Test b Narodziny nowożytnego świata Test podsumowujący rozdział IV iconT est b Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV

Test b Narodziny nowożytnego świata Test podsumowujący rozdział IV iconT est a Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V 1

Test b Narodziny nowożytnego świata Test podsumowujący rozdział IV iconT est b Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V 1

Test b Narodziny nowożytnego świata Test podsumowujący rozdział IV iconT est a Ziemie polskie po Wiośnie Ludów Test podsumowujący rozdział VI

Test b Narodziny nowożytnego świata Test podsumowujący rozdział IV iconS prawdzian b Test podsumowujący dział I podstawy genetyki

Test b Narodziny nowożytnego świata Test podsumowujący rozdział IV icon Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg

Test b Narodziny nowożytnego świata Test podsumowujący rozdział IV iconTest podsumowujący wiedzę z języka niemieckiego dla klasy IV

Test b Narodziny nowożytnego świata Test podsumowujący rozdział IV iconData Klasa est b c o to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom