Dział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa a /26
Pobierz 23.89 Kb.
NazwaDział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa a /26
Data konwersji07.10.2012
Rozmiar23.89 Kb.
TypDokumentacja
Dział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa A ....../261. Podkreśl podpunkty, w których jest mowa o przyczynach I wojny światowej.


a) zabójstwo w Sarajewie austriackiego następcy tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda

b) konflikty polityczne i gospodarcze występujące między państwami europejskimi

c) tworzenie przez Polaków oddziałów wojskowych

d) polityka Stanów Zjednoczonych dążących do dominacji na świecie

....../2

2. Z podanych nazw państw wybierz i podkreśl te, które tworzyły Trójporozumienie.


Wielka Brytania, Niemcy, Rosja, Austro-Węgry, Francja, Włochy

....../2


3. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wykonaj związane z nim polecenia.


„28 czerwca 1919 roku w Wersalu pod Paryżem państwa, które zwyciężyły w I wojnie światowej, popisały traktat pokojowy z Niemcami, zwany traktatem wersalskim. Na jego mocy Niemcy zobowiązano do wypłacenia Anglii i Francji odszkodowań wojennych. Wydano zakaz wprowadzenia powszechnej służby wojskowej, a liczebność armii niemieckiej nie mogła przekraczać 100 tys. żołnierzy. Niemcom zakazano posiadania łodzi podwodnych, lotnictwa wojskowego oraz ciężkiego sprzętu bojowego. Niemcy straciły również swoje kolonie i musiały oddać innym państwom część swego terytorium, m.in. Francji ­– Alzację i Lotaryngię, Polsce – Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie”.


a) Wypisz z tekstu dwa postanowienia, które dotyczyły zmian terytorialnych Niemiec.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

b) Napisz, kiedy i gdzie został podpisany traktat pokojowy z Niemcami po I wojnie światowej.

..........................................................................

c) Podaj nazwy państw, które miały otrzymać od Niemiec odszkodowania wojenne.

.....................................................................................................................................................

....../6


4. Przy podanych niżej informacjach napisz imię i nazwisko postaci, której one dotyczą.


a) Twórca Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, wybitny przedstawiciel polskiej

dyplomacji, uczestnik konferencji wersalskiej – ..............................................................

b) Dowódca Armii Polskiej we Francji, w 1920 roku dokonał zaślubin Polski z morzem

– ..............................................................

c) Wybitny przedstawiciel polskiej literatury, laureat literackiej Nagrody Nobla za powieść Chłopi w 1924 roku – ..............................................................

.........../3


5. Spośród wymienionych niżej wydarzeń z historii Polski podkreśl te, które miały wpływ na ukształtowanie się granic Polski na wschodzie po I wojnie światowej.


powstanie wielkopolskie, wojna polsko-bolszewicka, powstania śląskie,
bitwa warszawska, plebiscyt na Górnym Śląsku
....../2


6. Przy podanych niżej datach napisz odpowiadające im wydarzenia i umieść je na
taśmie chronologicznej.11 XI 1918 roku – .........................................................................................................

15 VIII 1920 roku – ......................................................................................................


....../4


7. Na podstawie diagramu przedstawiającego narodowości II Rzeczypospolitej w 1931 roku podaj nazwy trzech, które były najliczniej reprezentowane.


a) ....................................................................


b) ....................................................................


c) ....................................................................


....../3

8. Przyjrzyj się uważnie zamieszczonej mapie i wykonaj zamieszczone niżej polecenia.
a) Wpisz w odpowiednich miejscach
na mapie nazwy państw, z którymi sąsiadowała II Rzeczypospolita.


b) Wymień nazwy obszarów, na których odbyły się plebiscyty.

..............................................................


c) Napisz, przeciwko komu skierowane były walki powstańcze Polaków we Lwowie.

.............................................................


d) Napisz, jaki status otrzymał Gdańsk.

.............................................................

.........../4

Dział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa B ....../26


1. Podkreśl podpunkty, w których jest mowa o przyczynach I wojny światowej.


a) powstanie Trójporozumienia

b) zabójstwo w Sarajewie austriackiego następcy tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda

c) rozbudowa niemieckiej floty wojennej

d) utworzenie polskich oddziałów wojskowych przez Józefa Piłsudskiego

..../2


2. Z podanych niżej nazw państw wybierz i podkreśl te, które tworzyły Trójporozumienie.


Wielka Brytania, Niemcy, Rosja, Austro-Węgry, Francja, Włochy

....../2


3. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wykonaj związane z nim polecenia.


„28 czerwca 1919 roku w Wersalu pod Paryżem państwa, które zwyciężyły w I wojnie światowej, popisały traktat pokojowy z Niemcami, zwany traktatem wersalskim. Na jego mocy Niemcy zobowiązano do wypłacenia Anglii i Francji odszkodowań wojennych. Wydano zakaz wprowadzenia powszechnej służby wojskowej, a liczebność armii niemieckiej nie mogła przekraczać 100 tys. żołnierzy. Niemcom zakazano posiadania łodzi podwodnych, lotnictwa wojskowego oraz ciężkiego sprzętu bojowego. Niemcy straciły również swoje kolonie i musiały oddać innym państwom część swego terytorium, m.in. Francji ­– Alzację i Lotaryngię, Polsce – Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie”.


a) Wypisz z tekstu dwa postanowienia, które miały zabezpieczyć Europę przed odrodzeniem się potęgi militarnej Niemiec.


.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b) Napisz, jakie decyzje podjęto w sprawie koloni niemieckich.

...........................................................................................................................................

c) Napisz, z kim Niemcy podpisały traktat pokojowy w Wersalu.

..................................................................

...../6


4. Przy podanych niżej informacjach dopisz imię i nazwisko postaci, której one dotyczą.


a) Twórca Legionów Polskich, wybitny polityk, Naczelnik Państwa

– ..............................................................

b) Światowej sławy polski pianista i polityk, jego przyjazd do Wielkopolski poprzedził wybuch powstania – ..............................................................

c) Wybitny polski sportowiec – lekkoatleta, zdobywca złotego medalu w biegu na 10 km na olimpiadzie w Los Angeles – ..............................................................

......./3


5. Spośród wymienionych niżej wydarzeń z historii Polski podkreśl te, które miały wpływ na ukształtowanie się granicy polsko-niemieckiej po I wojnie światowej.powstanie wielkopolskie, wojna polsko-bolszewicka, powstania śląskie, plebiscyty na Warmii, Mazurach, Powiślu, plebiscyt na Górnym Śląsku...../2


6. Przy podanych datach napisz związane z nimi wydarzenia i umieść je na taśmie chronologicznej.


27 XI 1918 roku – ............................................................................................................

15 VIII 1920 roku – ........................................................................................................


...../4


7. Na podstawie diagramu przedstawiającego narodowości II Rzeczypospolitej w 1931 roku podaj nazwy trzech, które były najmniej licznie reprezentowane.
a) ....................................................................


b) ....................................................................


c) ....................................................................


...../3

8. Przyjrzyj się uważnie zamieszczonej mapie i wykonaj podane niżej polecenia.
a) Wpisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy państw, z którymi sąsiadowała II Rzeczypospolita.


b) Wymień nazwy 3 miejscowości, w których stoczono bitwy podczas wojny polsko-bolszewickiej.

............................................................

............................................................

c) Napisz, przeciwko komu skierowane były walki powstańcze

Polaków w Poznaniu.

.............................................................

d) Napisz, jaki status otrzymał Gdańsk.

.............................................................


.........../4
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Dział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa a /26 iconDział: Polska pierwszych Piastów, test nr 5, grupa a /19

Dział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa a /26 iconDział: w helladzie, test nr 2, grupa a / 30 Uzupełnij tekst

Dział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa a /26 iconDział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa a /29

Dział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa a /26 iconDział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa a /29

Dział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa a /26 iconDział: Walka o niepodległą Rzeczpospolitą, test nr 5, grupa a /29

Dział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa a /26 iconDział: Blaski I cienie rządów Piastów, test nr 7, grupa a /23

Dział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa a /26 iconDział: Świat w czasie II wojny światowej, test nr 8, grupa a /20

Dział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa a /26 iconDział: Życie I praca w kraju pierwszych Piastów, test nr 6, grupa a /24

Dział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa a /26 iconTemat: "Świat wokół Rzeczypospolitej. Narodziny Polski Niepodległej I położenie międzynarodowej w latach 1918-1939"

Dział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa a /26 iconLekcja 33 Dział: Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej Temat: Konstytucja I ustrój Rzeczypospolitej Polskiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom