16. wojny polsko-moskiewskie I 1507-1537 za Zygmunta I starego
Pobierz 40.75 Kb.
Nazwa16. wojny polsko-moskiewskie I 1507-1537 za Zygmunta I starego
Data konwersji07.10.2012
Rozmiar40.75 Kb.
TypDokumentacja

16. WOJNY POLSKO-MOSKIEWSKIE

 • I 1507-1537 za Zygmunta I Starego
W zasadzie były to 3 mniejsze wojny polsko-litewsko-moskiewskie:


1) Wojna z Moskwa 1507-1508

2 lutego 1507 sejm litewski podjął uchwałę o gotowości do wypowiedzenia wojny Rosji. Casus belli stało się odrzucenie przez Rosjan ultimatum litewskiego, wzywającego Moskwę do zwrotu wszystkich ziem litewskich zagarniętych po 1449.


2) Wojna z Moskwą 1512-1522

Zygmunt I Stary podpisał sojusz zaczepno-odporny z chanem krymskim Mengli I Girejem. 1512 Tatarzy krymscy, działając w porozumieniu z królem Polski przeprowadzili serię najazdów łupieżczych na południowe tereny Wielkiego Księstwa Moskiewskiego.

1514r. bitwa pod Orszą – wygrana przez wojska polskie

1522r.rozejm w Moskwie, Litwa traci Smoleńsk i ziemię smoleńską

3) Wojna z Moskwą 1534-1537

W 1533 umiera Wasyl III, na tron wstępuje 3-letni Iwan IV. Litwa postanawia to wykorzystać i uderzyć na wroga. Litwie pomaga armia zaciężna z Polski opłacona przez litewskie pieniądze pod dowództwem Jana Tarnowskiego. Jan Tarnowski postanawia zaatakować Siewierszczyznę, gdyż główne siły przeciwnika skoncentrowano w Smoleńsku.

W 1537 podpisano pokój w wyniku którego strona polsko-litewska traci wschodnią część Białorusi.
 • II. 1577 – 1582 za Stefana Batorego o Inflanty i ziemię połocką


W 1579 rozpoczął wojnę o odebranie zagarniętych przez Rosję w poprzednim roku Inflant i utraconej jeszcze w 1563 ziemi połockiej. Przeprowadził trzy zwycięskie kampanie zaczepne na terytorium państwa rosyjskiego. Batory zreorganizował wojsko (utworzono piechotę wybraniecką wyposażoną w rusznice i toporki do budowy mostów i umocnień polowych). Korzystał także z bardzo przydatnej w zdobywaniu twierdz formacji piechoty węgierskiej.

1. kampania: Batory zdobył w sierpniu 1579 Połock.

2. kampania - 1580, doprowadziła do zdobycia Wielkich Łuk.

3. kampania - 1581 trzecia kampania - Psków

1582r. - rozejm w Jamie Zapolskim

 • Rzeczpospolita odzyskała prawie całe Inflanty i Połock,

 • natomiast plany Iwana IV zdobycia przez Rosję dostępu do Bałtyku, czyli Europy, legły w gruzach.

 • Skutecznie opóźniło to proces wzrostu hegemonii państwa rosyjskiego w regionie o prawie sto lat.


 • III 1609 – 1611 za Zygmunta III Wazy


Przyczyny:

Car Wasyl IV Szujski pamiętający niedawne dymitriady i obawiający się kolejnej polskiej interwencji w sprawy Rosji zawarł 28 lutego 1609 w Wyborgu wymierzony w Rzeczpospolitą sojusz ze Szwecją. W myśl jego postanowień Karol IX Waza miał oddać w ręce rosyjskie twierdze w Inflantach, odbite w czasie wojny polsko-szwedzkiej 1600-1611.

 1. - to się oczywiście nie spodobało Zygmuntowi III Wazie i zaczyna się regularna wojna polsko-rosyjska. Wojska polskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego uderzają na Smoleńsk. Z odsieczą ruszają Rosjanie i Szwedzi

 2. - bitwa pod Kłuszynem, garstka husarii pod Stanisława Żółkiewskiego pokonuje Rosjan

Bojarzy moskiewscy proponują Władysławowi IV tron rosyjski, ale pod warunkiem, że przejdzie on na prawosławie i nie będzie faworyzował Polaków. Zygmunt III Waza nie zgadza się na to, ponieważ sam chce dla siebie tron rosyjski i wojna trwa dalej.

1617r.Zygmunt III Waza jest pod Moskwą, dowodzi Bartłomiej Nowodworski, ale nie mogli jednak oblężyć Moskwy, bo mieli za krótkie drabiny :P

1619r. – rozejm w Dywilnie, zdobycze terytorialne Polski:

  • Smoleńszczyzna

  • Siewierszczyzna (Nowogród S.)

  • ziemia czernichowska


  • IV 1632 – 1634 wyprawa Władysława IV


Przyczyny:

Rosja oblężają Smoleńsk

Jesienią 1633 z odsieczą przybył król Władysław IV Waza. Dowodzona przez niego osobiście i hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła ponad dwudziestotysięczna armia doprowadziła do odstąpienia Szeina, a następnie otoczyła wojska rosyjskie, rozpoczynając z kolei oblężenie ich obozu.

25 lutego 1634 nastąpiła kapitulacja armii rosyjskiej. Nowy król Polski okazał się świetnym wodzem, śledzącym rozwój sztuki wojennej i umiejętnie stosującym nowatorską wówczas taktykę manewrów stosowaną przez wojska szwedzkie pod dowództwem Gustawa Adolfa.

1634r.- pokój w Polanowie pomiędzy Władysławem IV Wazą i Michałem Romanowem, • V 1654-1686 za Jana Kazimierza
Przyczyny:

ugoda perejasławska – umowa zawarta w 1654 r. w Perejasławiu (od 1943 roku Perejasław Chmielnicki) pomiędzy Radą Kozacką i Bohdanem Chmielnickim a Wasylem Buturlinem występującym jako pełnomocnik Aleksego I cara Rosji.

Oryginał dokumentu zaginął i, przynajmniej w części, jego treść jest sporna.


W październiku 1653 roku car Aleksy zwołał Sobór Ziemski, który podjął decyzję o przyłączeniu Ukrainy do Rosji i o wojnie z Polską.

Ugoda perejasławska była podstawą dla Aleksego I do rozpoczęcia wojny przeciwko Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1654 r., wobec faktu, że jeden z punktów ugody przewidywał wprowadzenie garnizonu wojsk rosyjskich do Kijowa – terytorium Korony ( co zostało bezzwłocznie przez Moskwę wykonane – stolicą hetmanatu był od 1654 r Czehryń).

Wojna Rosji z Rzeczypospolitą z trwała z przerwami na potop szwedzki (rozejm w Niemieży 1656) do zawarcia rozejmu w Andruszowie w 1667 r, a została ostatecznie zakończona traktatem pokojowym w roku 1686.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

16. wojny polsko-moskiewskie I 1507-1537 za Zygmunta I starego icon15. Kraków za Zygmunta Starego I Zygmunta Augusta

16. wojny polsko-moskiewskie I 1507-1537 za Zygmunta I starego iconJan Dantyszek do Zygmunta I starego króla Polski

16. wojny polsko-moskiewskie I 1507-1537 za Zygmunta I starego iconPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17

16. wojny polsko-moskiewskie I 1507-1537 za Zygmunta I starego iconKlasyfikacja końcowa w II biegu Szlakiem Króla Zygmunta Starego Kobiety

16. wojny polsko-moskiewskie I 1507-1537 za Zygmunta I starego iconWojny polsko –szwedzkie

16. wojny polsko-moskiewskie I 1507-1537 za Zygmunta I starego iconWojny polsko-szwedzkie w XVII w

16. wojny polsko-moskiewskie I 1507-1537 za Zygmunta I starego iconWojny polsko-szwedzkie w XVII w

16. wojny polsko-moskiewskie I 1507-1537 za Zygmunta I starego iconWojny polsko-szwedzkie w XVII w

16. wojny polsko-moskiewskie I 1507-1537 za Zygmunta I starego iconTemat: Wojny polsko-szwedzkie w XVII w

16. wojny polsko-moskiewskie I 1507-1537 za Zygmunta I starego iconTemat: Wojny polsko-tureckie w XVII w

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom