Temat: Ukształtowanie się systemu stalinowskiego w Polsce
Pobierz 26.43 Kb.
NazwaTemat: Ukształtowanie się systemu stalinowskiego w Polsce
Data konwersji07.10.2012
Rozmiar26.43 Kb.
TypKonspekt

Marek Biesiada 20. 03. 2007

Konspekt lekcji historii

w klasie III BTemat: Ukształtowanie się systemu stalinowskiego w Polsce.


 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po lekcji uczeń:

 • zna działalność: S. Wyszyńskiego, W. Gomułki (P)

 • rozumie pojęcia: stalinizm, sowietyzacja, nacjonalizacja (P)

 • rozumie znaczenie daty uchwalenia Konstytucji PRL (P)

 • charakteryzuje zmiany, jakie wprowadzono w gosp. polskiej w okresie stalinizmu (P)

 • rozumie rolę Kościoła w przeciwstawianiu się obcej władzy (P)

 • wyjaśnia na czym polegała sowietyzacja i czy w pełni odniosła ona sukcesy w Polsce (PP)

 • podaje przykłady uzależnienia Polski od ZSRR (PP)

 • analizuje mat. źr. z omawianego okresu i wskazuje w nich elementy propagandowe

 1. Metody:

 • rozmowa nauczająca,

 • opowiadanie,

 • praca z podręcznikiem,

 • praca z mapą,

 • analiza materiałów źródłowych,

 • przygotowanie notatki o prymasie Stefanie Wyszyńskim,

 • wykonanie zadań w skoroszycie gimnazjalisty

 1. Środki dydaktyczne:

 • podręcznik, rozdział: Stalinizm, skoroszyt gimnazjalisty,

 • mapa: Polska po drugiej wojnie światowej,

 • atlasy,

 • teksty źródłowe,

 • film dydaktyczny wydawnictwa popularnonaukowe

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:

 • Jakie nastąpiły zmiany w państwach bloku wschodniego pod koniec lat 40-tych?

 • Kiedy i gdzie powstała RWPG?

 • Jaki był cel powstania RWPG?

 • Jakie zmiany następowały w kulturze i nauce państw socjalistycznych?

 • W jaki sposób następował proces stalinizmu w Polsce?

 • Przeciwko komu był wymierzony terror władz komunistycznych?

 • Jakie zmiany nastąpiły w Polsce w dziedzinie kultury?

 • Jaka była sytuacja międzynarodowa w latach 1949-1955?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Ukształtowanie się systemu stalinowskiego w Polsce.


1. Terror stalinowski w Polsce

 • Przeciwko komu był wymierzony terror władz komunistycznych?2. Przejmowanie wzorców radzieckich we wszystkich dziedzinach życia

 • Jakie zmiany nastąpiły w Polsce w dziedzinie kultury?

 • Jakie zmiany następowały w Ludowym Wojsku Polskim w okresie stalinowskim?3. Uchwalenie konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej – 22 lipiec 1952 r.

 • Kiedy uchwalono konstytucję PRL?4. Zmiany gospodarcze

 • Jakie zmiany gospodarcze nastąpiły w Polsce w okresie stalinowskim?

 • Czemu miały służyć zmiany gospodarcze w Polsce w okresie stalinowskim?

 • W których dziedzinach gospodarki komunistom nie udało się wprowadzić planowanych zmian?5. Prześladowanie Kościoła katolickiego w Polsce

 • W jaki sposób polskie władze komunistyczne prześladowały i walczyły z Kościołem katolickim oraz religią?

 • Dlaczego doszło do aresztowania prymasa Wyszyńskiego?

 • Jakich wartości bronił Kościół Katolicki w Polsce?

Uczniowie zapisują temat do zeszytu.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 177. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

1. Terror stalinowski w Polsce - wymierzony był we wszystkich, którzy zostali uznani przez władze komunistyczne za wrogów socjalizmu; tą kategorią byli objęci:

 • żołnierze AK,

 • działacze społeczno-polityczni,

 • księża,

 • chłopi przeciwni kolektywizacji

 • osoby, które mówiły dowcipy polityczne lub

 • osoby słuchające zachodnich rozgłośni radiowych („Wolna Europa”, „Głos Ameryki”)

 • czołowi polscy komuniści (tj. Władysław Gomułka) oskarżani o nielojalność wobec Stalina


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 177-178. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

2. Przejmowanie wzorców radzieckich we wszystkich dziedzinach życia

 • przemianowanie Katowic na Stalinogród

 • wybudowanie w Warszawie Pałacu Kultury i Nauki

 • mianowanie ministrem obrony narodowej radzieckiego marszałka Konstantego Rokossowskiego


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 178. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

3. Uchwalenie konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej – 22 lipiec 1952 r.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 178. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

4. Zmiany gospodarcze

 • budowa przemysłu ciężkiego – Nowa Huta koło Krakowa

 • nieudana próba wprowadzenia kolektywizacji

 • zachowanie w Polsce rzemiosła


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 178. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

5. Prześladowanie Kościoła katolickiego w Polsce

a) wysłanie przez episkopat polski listu (Non possumus), w którym protestowano przeciwko:

 • aresztowaniom polskich księży,

 • usuwaniu z polskich szkół oraz życia społecznego i publicznego religii,

 • poddawanie polskich dzieci i młodzieży indoktrynacji marksistowskiej w duchu antychrześcijańskim i antyreligijnym wbrew woli rodzicom

 • uniemożliwianie polskim duchownym sprawowanie swoich obowiązków poprzez niedopuszczenie do objęcia przez nich funkcji

b) uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskiego

 • dążenie komunistów do podporządkowania sobie polskiego Kościoła katolickiego poprzez zmuszenie księży do złożenia przysięgi wierności Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

c) Kościół katolicki ostoją polskich tradycji, wartości narodowych i humanistycznychtekst źródłowy Non possumus – list biskupów polskich z 8 maja 1953 r., s.

180.

 1. Rekapitulacja pierwotna

 • Przeciwko komu był wymierzony terror władz komunistycznych?

 • Jakie zmiany nastąpiły w Polsce w dziedzinie kultury?

 • Jakie zmiany następowały w Ludowym Wojsku Polskim w okresie stalinowskim?

 • Kiedy uchwalono konstytucję PRL?

 • Jakie zmiany gospodarcze nastąpiły w Polsce w okresie stalinowskim?

 • Czemu miały służyć zmiany gospodarcze w Polsce w okresie stalinowskim?

 • W których dziedzinach gospodarki komunistom nie udało się wprowadzić planowanych zmian?

 • W jaki sposób polskie władze komunistyczne prześladowały i walczyły z Kościołem katolickim oraz religią?

 • Dlaczego doszło do aresztowania prymasa Wyszyńskiego?

 • Jakich wartości bronił Kościół Katolicki w Polsce?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
V. Zadanie pracy domowejVI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Ukształtowanie się systemu stalinowskiego w Polsce iconTemat: Zachwianie się światowego systemu komunistycznego

Temat: Ukształtowanie się systemu stalinowskiego w Polsce iconTemat: Skąd się bierze dziura budżetowa? czyli problemy finansów publicznych w Polsce

Temat: Ukształtowanie się systemu stalinowskiego w Polsce iconZdrowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia. W promowaniu zdrowego odżywiania angażuje się Światowa Organizacja zdrowia. W polsce czuwa nad tym Instytut Żywności I żywienia. Prowadzi się liczne badania na temat zdrowego odżywiania się I tu statystki biją na alarm. Większość problemów żywieniowych

Temat: Ukształtowanie się systemu stalinowskiego w Polsce iconTemat: Jak gady przystosowały się do życia na lądzie. Gady występujące w Polsce

Temat: Ukształtowanie się systemu stalinowskiego w Polsce iconAnkieta nt. Systemu szlaków turystycznych w polsce

Temat: Ukształtowanie się systemu stalinowskiego w Polsce iconOrganizacja systemu edukacji w polsce projekt

Temat: Ukształtowanie się systemu stalinowskiego w Polsce iconTemat cen transferowych, jak sądzę, jest większości doskonale znany. To nie jest nowy temat. Przepisy te mamy w Polsce od wielu lat. Przepisy o dokumentacji od 2001 r., a więc, jak sądzę, wszyscy zdążyli się oswoić z tym tematem

Temat: Ukształtowanie się systemu stalinowskiego w Polsce iconDotyczy: systemu poboru opłat drogowych w Polsce

Temat: Ukształtowanie się systemu stalinowskiego w Polsce iconTemat Zapoznanie się z podstawowymi funkcjami aplikacji qgis. Poznanie podstawowych funkcji systemu grass. Modele danych przestrzennych. Układy współrzędnych geograficznych. Odwzorowania kartograficzne. Serwisy wms. Bazy Postgis

Temat: Ukształtowanie się systemu stalinowskiego w Polsce iconPodstawą prawną systemu lecznictwa odwykowego w Polsce stanowią

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom