Temat: Szlachta wraz z królem rządzi swoim państwem. Cele dydaktyczno-wychowawcze
Pobierz 25.01 Kb.
NazwaTemat: Szlachta wraz z królem rządzi swoim państwem. Cele dydaktyczno-wychowawcze
Data konwersji07.10.2012
Rozmiar25.01 Kb.
TypKonspekt

Marek Biesiada 13. 10. 2009

Konspekt lekcji historii

w klasie VI BTemat: Szlachta wraz z królem rządzi swoim państwem.


 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po zakończonych zajęciach uczeń:

pamięta:

 • pojęcia: szlachta, magnat, gołota, stan,

 • datę: 1525, 1569 r.,

 • z jakich stanów składało się społeczeństwo polskie;

 • pojęcia: przywilej, sejm walny, wolna elekcja,

 • z jakich stanów sejmujących składał się sejm walny;

rozumie:

 • wyżej wymienione pojęcia,

 • różnice w położeniu ekonomicznym i prawnym poszczególnych stanów;

 • wyżej wymienione pojęcia,

 • proces kształtowania się sejmu walnego,

 • wpływ przywilejów na umocnienie się pozycji szlachty;

potrafi:

 • wskazać na mapie granice Rzeczypospolitej w XVI w. i jej sąsiadów,

 • prawidłowo operować pojęciami poznanymi w trakcie lekcji,

 • scharakteryzować podstawowe różnice między stanami, dotyczące zajęć, trybu życia, strojów.

 • prawidłowo operować pojęciami poznanymi w trakcie lekcji,

 • na podstawie tablicy genealogicznej odczytać imiona ostatnich władców z dynastii Jagiellonów,

 • wyjaśnić na czym poległy rządy szlachty.

 1. Metody:

 • rozmowa nauczająca, praca z mapą, podręcznikiem, tekstem źródłowym, wykonanie zadań w zeszycie ucznia, ćwiczenia dramowe – „Rozmowa między panem, chłopem i mieszczaninem”, drama – stop klatka „Sejm walny”, inscenizacja . „Pierwsza wolna elekcja”.

 1. Środki dydaktyczne:

 • podręcznik, zeszyt ucznia, mapa „Rzeczpospolita w XVI w.”, tablica genealogiczna Jagiellonów, tekst źródłowy opisujący np. mieszczaństwo, opisujący obrady sejmu walnego, ilustracje prezentujące stroje szlachty, mieszczan i chłopów, tablica genealogiczna Jagiellonów, tekst źródłowy.

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:

 • ?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Szlachta wraz z królem rządzi swoim państwem

1. Granice Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 • Jakie były granice Rzeczpospolitej Obojga Narodów?

 • W którym roku miał miejsce hołd pruski?

 • W którym roku zawarto unię polsko-litewska w Lublinie?

 • Wskazać Lublin?2. Rola szlachty i magnatów

 • Jak podzielone było społeczeństwo w XVI wieku?

 • Czym charakteryzowała się szlachta?

 • Jak podzielona była szlachta?

 • Kim byli magnaci?

 • Kim była średnia szlachta?

 • Kim była gołota?3. Szlachta i jej przywileje

 • Co to były przywileje szlacheckie?4. Udział szlachty w rządach

 • Gdzie szlachta wraz z królem podejmowała najważniejsze decyzje państwowe?

 • Co to były sejmiki lokalne?

 • Kim byli posłowie?

 • Co to był sejm walny?

 • Jakie decyzje podejmowano na sejmie walnym?

 • Co to była wolna elekcja?

 • Jak wyglądała wolna elekcja?

5. Położenie mieszczan i chłopów.

 • Jaka była sytuacja mieszczan w XVI wieku?

 • Jaka była sytuacja chłopów w XVI wieku?
Uczniowie zapisują temat do zeszytu.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 29-30. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

1. Granice Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 • hołd pruski – 1525 r.,

 • północna wojna o Inflanty (1563-1570),

 • unia polsko-litewska w Lublinie (1569) – powstaje Rzeczpospolita Obojga Narodów.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 30. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

2. Rola szlachty i magnatów – podział szlachty na:

 • magnaterię,

 • szlachtę,

 • gołotę.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 30. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

3. Szlachta i jej przywileje

 • Szlachta w ciągu kilku stuleci otrzymała od władców wiele specjalnych praw nazywanych przywilejami. Dzięki nim płaciła niskie podatki, pełniła wysokie urzędy w państwie i mogła wpływać na decyzje króla. Jeśli któryś z przywilejów został złamany przez władcę, to szlachta miała prawo wypowiedzieć mu posłuszeństwo.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 31. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

4. Udział szlachty w rządach.

 • sejmiki lokalne,

 • posłowie,

 • sejm walny,

 • wolna elekcja.

Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 6, Poznań 2000, s. 32. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

5. Położenie mieszczan i chłopów.

 • mieszczanie bogaci – zamożni kupcy i bankierzy tworzący patrycjat;

 • rzemieślnicy i drobni kupcy;

 • chłopi pracowali w dobrach króla, Kościoła lub szlachty i w zamian za użytkowanie gruntów chłopi byli zobowiązani do darmowej pracy na rzecz pana (tzw. pańszczyzny) oraz do oddawania daniny w postaci pieniędzy lub towarów, np. zboża, drobiu, jaj, miodu. Nie posiadali wolności osobistej i bez zgody pana nie mogli przenieść się do innej wsi, wysyłać syna na naukę do miasta, a nawet się ożenić. W razie popełnienia przestępstwa podlegali sądom swoich panów, od których nie było odwołania.
 1. Rekapitulacja pierwotna

 • ?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
V. Zadanie pracy domowej

ZĆ: 1,3,4/16
VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Szlachta wraz z królem rządzi swoim państwem. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Kolonializm w rozkwicie. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Szlachta wraz z królem rządzi swoim państwem. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: powstanie warszawskie. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Szlachta wraz z królem rządzi swoim państwem. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Integracja gospodarcza. (EU) Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Szlachta wraz z królem rządzi swoim państwem. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Społeczeństwo średniowieczne. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Szlachta wraz z królem rządzi swoim państwem. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: konstytucja 3 maja. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Szlachta wraz z królem rządzi swoim państwem. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Widmo dyktatorów. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Szlachta wraz z królem rządzi swoim państwem. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Monarchie stanowe w Europie. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Szlachta wraz z królem rządzi swoim państwem. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Polska złotego wieku. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Szlachta wraz z królem rządzi swoim państwem. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Wielkie religie średniowiecza. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Szlachta wraz z królem rządzi swoim państwem. Cele dydaktyczno-wychowawcze iconTemat: Polacy walczą o wolność. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom