Temat: polskie zboże płynie w świat-rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w XVI wieku
Pobierz 32.17 Kb.
NazwaTemat: polskie zboże płynie w świat-rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w XVI wieku
Data konwersji07.10.2012
Rozmiar32.17 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM


TEMAT:

POLSKIE ZBOŻE PŁYNIE W ŚWIAT-rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w XVI wieku.


CELE LEKCJI:


PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ UCZEŃ ZNA (PAMIĘTA):


-datę i okoliczności powrotu Gdańska do Polski

-nazwy rzek – głównych dróg spławu zboża

-terminy: koniunktura, folwark, pańszczyzna,

-nazwy najważniejszych produktów eksportowanych na Zachód

i importowanych z Europy do Polski.


UCZEŃ ROZUMIE :


-związek pomiędzy odzyskaniem przez Polskę w XV wieku Gdańska a

rozwojem polskiej gospodarki folwarcznej w XVI wieku

-znaczenie transportu rzecznego dla rozwoju polskiego eksportu zboża

-związek pomiędzy zachodnią koniunkturą na polskie zboże a rozwojem

szlacheckich folwarków i zjawiskiem bogacenia się Rzeczypospolitej w

XVI wieku.


UCZEŃ POTRAFI:


-prawidłowo operować pojęciami i terminami poznanymi na lekcji

-posługiwać się mapą i wykorzystywać ją jako źródło informacji

-wskazać na mapie główne rzeki polskie uchodzące do Wisły i miasta w dorzeczu tych rzek

-omówić w sposób przyczynowo-skutkowy zjawisko ożywienia polskiej gospodarki w XVI wieku

-objaśnić znaczenie transportu rzecznego i Gdańska dla rozwoju polskiego eksportu produktów rolnych

-analizować tekst źródłowy pod kątem omawianych zagadnień


PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Podanie tematu lekcji i krótkie przedstawienie jej celów.

 2. Odwołanie się do wiedzy uczniów celem przypomnienia postanowień pokoju toruńskiego kończącego wojnę trzynastoletnią z Krzyżakami z położeniem nacisku na sprawę powrotu do Polski Pomorza Wschodniego z Gdańskiem w 1466 r.

 3. Praca z mapą ”Rzeczpospolita w XVI w.” Uczniowie lokalizują podane przez nauczyciela miasta i miejscowości leżące nad rzekami: Wisła, Bug, Wieprz, Pilica.

 4. Pogadanka nauczająca na temat zapotrzebowania w Europie Zachodniej na polskie zboże i rozwoju ekonomicznego Polski w XVI wieku .

 5. Zwrócenie uwagi na rolę Gdańska jako pośrednika w eksporcie polskiego zboża na Zachód i na wykorzystanie systemu rzecznego w transporcie zboża do Gdańska.

 6. Cicha praca w grupach dwuosobowych. Analiza zamieszczonej w podręczniku mapki przedstawiającej życie gospodarcze na ziemiach polskich w XVI w. (zał. nr 1), a następnie wykonanie ćwiczeń:

 • lokalizacja terenów specjalizujących się w produkcji zboża

  • wypisywanie tras głównych szlaków handlowych (drogi

rzeczne)

  • i ośrodków handlu
 • TOWARY WYWOŻONE

  Z POLSKI (EKSPORT)  TOWARY PRZYWOŻONE

  DO POLSKI (IMPORT)  uzupełnianie tabeli:7.Konfrontacja wyników ćwiczeń na forum klasy.

8.Praca z tekstem źródłowym (Relacja o Polsce nuncjusza Juliusza

Ruggieri z 1568 roku (zał. nr 2): • odczytanie tekstu źródłowego

 • wypisywanie krajów, z którymi gdańszczanie handlowali

 • wypisywanie towarów eksportowanych i importowanych przez PolskęUzupełnij tabelę:KRAJE

HANDLUJĄCE


Z GDAŃSKIEM

TOWARY

EKSPORTOWANEIMPORTOWANE
9. Przypomnienie pojęć: folwark szlachecki i pańszczyzna.

10.Pogadanka nauczająca na temat rozwoju polskiego folwarku

szlacheckiego i wzrostu znaczenia ekonomicznego oraz politycznego

szlachty w XVI w. jako efekt koniunktury handlowej na polskie

produkty rolno-spożywcze.


PRACA DOMOWA: Wypisać jak najwięcej skutków odzyskania


Pomorza Gdańskiego w XV wieku.


METODY I TECHNIKI PRACY: praca z podręcznikiem, praca z tekstem źródłowym i mapą, pogadanka nauczająca; praca indywidualna

I praca w grupach.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: podręcznik dla klasy II –„Przez tysiąclecia

i wieki”; tekst źródłowy – „Relacja o Polsce nuncjusza Juliusza Ruggieri

z 1568 roku”; mapa - Handel Rzeczypospolitej w XVI w.


ZAŁĄCZNIK NR 1.

ZAŁĄCZNIK NR 2.


Nawet cudzoziemcy dziwili się rozmachowi, z jakim handlowali gdańszczanie

Polska prowadzi handel nie tylko z sąsiadami, lecz i z odleglejszymi krajami. Całe atoli prawie handlu skupienie jest w Gdańsku, porcie nad morzem Bałtyckim, należącym do króla polskiego. W miesiącu sierpniu odbywa się tu wielki jarmark od św. Dominika [5 VIII] czternaście dni i dłużej trwający, na który zbierają się Niemcy, Francuzi, Flamandy, An­glicy, Hiszpanie, Portugalczycy i wtedy zawija do portu przeszło 400 okrę­tów naładowanych winem francuskim i hiszpańskim, jedwabiem, oliwą, cytrynami, konfiturami i innymi płodami hiszpańskimi, korzeniami por­tugalskimi, cyną i suknem angielskim. Zastają w Gdańsku magazyny pełne pszenicy, żyta i innego zboża, lnu, konopi, wosku, miodu, potażu, drzewa do budowy, solonej wołowiny i innych drobniejszych rzeczy, któ­rymi kupcy rozładowane swoje okręty na powrót ładują [...]. (Relacja o Polsce nuncjusza Juliusza Ruggieri z 1568 r.)


potaż - popiół drzewny, nuncjusz - ambasador

Państwa Kościelnego w Rzeczypospolitej
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: polskie zboże płynie w świat-rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w XVI wieku iconTematy w podręczniku do sprawdzianu „Rozwój gospodarczy Polski w XVI wieku”

Temat: polskie zboże płynie w świat-rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w XVI wieku iconLekcja 13 Dział: Od XVI do końca XVIII wieku Temat: Próby reform Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku

Temat: polskie zboże płynie w świat-rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w XVI wieku iconLekcja 11 Dział: Od XVI do końca XVIII wieku Temat: „Srebrny wiek” Rzeczypospolitej. Wojny z Rosją, Szwecją I Turcją

Temat: polskie zboże płynie w świat-rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w XVI wieku iconLekcja 12 Dział: Od XVI do końca XVIII wieku Temat: Kryzys ustroju Rzeczypospolitej jej miejsce w Europie w czasach saskich

Temat: polskie zboże płynie w świat-rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w XVI wieku iconLekcja 54 Dział: Wiek XVI i początek wieku XVII (historia powszechna) Temat: Rozwój ruchu reformacyjnego w Europie

Temat: polskie zboże płynie w świat-rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w XVI wieku iconRozwój hagiografii w Polsce do XVI wieku

Temat: polskie zboże płynie w świat-rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w XVI wieku iconLekcja 10 Dział: Od XVI do końca XVIII wieku Temat: Rzeczpospolita „złotego wieku”

Temat: polskie zboże płynie w świat-rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w XVI wieku iconEuropa I Świat w XVI i XVII wieku Co to jest renesans?

Temat: polskie zboże płynie w świat-rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w XVI wieku iconTemat: Wzrost I rozwój gospodarczy. Wzrost gospodarczy

Temat: polskie zboże płynie w świat-rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w XVI wieku iconDział: Europa I świat w XVI wieku. / Lekcje 3 – 12 /. Ocena dopuszczająca

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom