Temat: Wielka Rewolucja Francuska
Pobierz 15.49 Kb.
NazwaTemat: Wielka Rewolucja Francuska
Data konwersji08.10.2012
Rozmiar15.49 Kb.
TypDokumentacja
Prowadzący: Beata Gut – Lisak

Klasa: II

Czas:45


Temat: Wielka Rewolucja Francuska.


Uczeń:

-Zna daty: 1789, 14 VII 1789, 1791, 22 IX 1792, 1793, 9 Thermidora 1794, 1795.

-Zna pojęcie: burżuazja, rewolucja, Stany Generalne, konstytucja, Konstytuanta, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, Kordelierzy, sankiuloci, jakobini, żyrondyści.

-Zna i opisuje sytuacje burżuazji we Francji, przyczyny wybuchu rewolucji burżuazyjnej, strukturę społeczeństwa francuskiego, postanowienia konstytucji i Deklaracji praw Człowieka i Obywatela, poszczególne etapy rewolucji

- Zna postaci: Ludwik XIV, G., Danton, J. Marat, M Robespierre, J. Brissot.

- Ocenia znaczenie rewolucji.


Metody nauczania:

-pogadanka

-burza mózgów

-praca pod kierunkiem


Środki dydaktyczne:

-tekst źródłowy

-podręcznik


Tok lekcji:Ogniwa lekcyjne

Czynności nauczyciela i uczniów

uwagi

Czynności organizacyjno- porządkowe

1.Powitanie

2.Sprawdzenie obecności.
Rekapitulacja wtórna

1.Uczniowie przypominają temat ostatniej lekcji na temat państwa Ludwika XVI. Przypominają pojęcie absolutyzm oraz oceniają stosunek społeczeństwa do tej formy rządów.
Nawiązanie do nowych treści

1.Temat lekcji zapisany na tablicy.

2.Uczniowie przepisują temat w zeszytach.

3.Krótkie wyjaśnienie co będzie tematem lekcji.
Nawiązanie do nowych treści.

4. Nauczyciel wraz z uczniami definiują termin rewolucja, czym się charakteryzuje.

5. Nauczyciel wraz z uczniami ustala przyczyny wybuchu rewolucji we Francji. Rysuje na tablicy strukturę Stanów Generalnych i uczniowie wymieniają i argumentują który ze stanów był na straconej pozycji.

6. Nauczyciel pyta uczniów w jaki sposób stan trzeci może okazać swoje niezadowolenie, następnie opowiada okoliczności wybuchu rewolucji, stosunek króla do wydarzeń, okoliczności powołania Konstytuanty

7. Nauczyciel rozdaje uczniom tekst źródłowy Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Uczniowie mają 10 min na przeczytanie tekstu i odpowiedzenie na pytania i ocenę tego aktu.

8. Nauczyciel wyjaśnia okoliczności uchwalenia konstytucji w 1791 roku a uczniowie na podstawie tekstu źródłowego odpowiadają na pytania jaki ustrój wprowadzała nowa konstytucja , jaki mógł być stosunek króla do zmiany ustroju

9. Nauczyciel przedstawia kluby polityczne decydujące o dalszym przebiegu rewolucji, ich przywódców, oraz programy. Następnie przedstawia okoliczności ścięcia króla i pyta uczniów jakie mogą być konsekwencje zgilotynowania Ludwika XVI.

10. Nauczyciel przedstawia przebieg wojny z koalicją antyfrancuską i jej wpływ na sytuację w e Francji

11. Nauczyciel wyjaśnia okoliczności wprowadzenia dyktatury jakobinów, oraz posunięcia nowego rządów w dziedzinie politycznej i gospodarczej i obyczajowej.

12 Nauczyciel pyta uczniów czy czuli by się bezpiecznie pod takimi rządami i wyjaśnia przyczyny przewrotu usuwającego dyktaturę jakobinów. Kolejny tekst źródłowy ma ukazać wprowadzenie nowej formy rządów dyrektoriatu.

13. uczniowie oceniają znaczenie rewolucji dla Francji oraz Europy


Rekapitulacja pierwotna

1. Notatka w formie tabelki gdzie wpisywane są etapy rewolucji, ważniejsze wydarzenia, postaci.
Zadanie domowe

Nauczyciel rozdaje krzyżówki w której znajdują się najważniejsze hasła związane z lekcją
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Wielka Rewolucja Francuska iconLekcja 79 Dział: Wiek XVIII i początek wieku XIX (historia powszechna) Temat: Wielka Rewolucja Francuska 1789 – 1794

Temat: Wielka Rewolucja Francuska iconM kursu będą relacje między rewolucją a literaturą. Gwałtowna zmiana związana z Rewolucją Francuską, a także rewolucją przemysłową w Anglii (Wielka Transformacja według określenia Karla Polanyiego) określiła nie tylko nowoczesną wyobraźnię polityczną, ale także wyłaniający się równocześnie autonomic

Temat: Wielka Rewolucja Francuska iconM kursu będą relacje między rewolucją a literaturą. Gwałtowna zmiana związana z Rewolucją Francuską, a także rewolucją przemysłową w Anglii (Wielka Transformacja według określenia Karla Polanyiego) określiła nie tylko nowoczesną wyobraźnię polityczną, ale także wyłaniający się równocześnie autonomic

Temat: Wielka Rewolucja Francuska iconPrzyniosło Europie I światu wiele przełomowych wydarzeń, We Francji zaowocowało Wielka Rewolucja Francuską I Deklaracją Praw Człowieka I Obywatela. W polsce

Temat: Wielka Rewolucja Francuska iconTemat: Rewolucja francuska

Temat: Wielka Rewolucja Francuska iconW Europie 1789 (Wielka Rewolucja Francuska)-1848(Wiosna Ludów) w Polsce 1822 (wydanie przez Adam Mickiewicza "Ballady I Romanse")- 1863 (Powstanie Styczniowe)

Temat: Wielka Rewolucja Francuska iconTemat: Rewolucja francuska 1789 – 1799

Temat: Wielka Rewolucja Francuska iconRewolucja francuska 1789 1799

Temat: Wielka Rewolucja Francuska iconRewolucja Francuska 1789 – 1794

Temat: Wielka Rewolucja Francuska iconRewolucja Francuska przyczyny, przebieg, znaczenie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom