M konkursu jest życie I twórczość Fryderyka Chopina
Pobierz 13.75 Kb.
NazwaM konkursu jest życie I twórczość Fryderyka Chopina
Data konwersji08.10.2012
Rozmiar13.75 Kb.
TypDokumentacja
Regulamin szkolnego konkursu

„Fryderyk Chopin -życie i twórczość”

dla uczniów PSM I st. w Prudniku


I Organizator:


Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. K. Szymanowskiego w Prudniku


II Cele konkursu:


 • zapoznanie uczniów z postacią wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina
 • popularyzacja wśród dzieci i młodzieży życia i twórczości wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina
 • poszerzenie wiedzy o Fryderyku Chopinie
 • promowanie twórczości Fryderyka Chopina
 • rozwijanie zainteresowań twórczością Fryderyka Chopina
 • edukacja młodego pokolenia poprzez ukazanie twórczości Fryderyka Chopina
 • kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do wielkiego Polaka
 • skierowanie uwagi młodzieży na ciekawe wydarzenia związane z życiem i twórczością kompozytora
 • prezentacja twórczości o wysokich walorach estetycznychIII PRZEPISY OGÓLNE

 • Konkurs adresowany jest OBOWIĄZKOWO do uczniów klas IV, V, VI cyklu sześcioletniego oraz do uczniów z klasy IV cyklu czteroletniego. Chętni uczniowie z klasy I cyklu czteroletniego również mogą (nieobowiązkowo) brać udział w tym konkursie po wcześniejszym zgłoszeniu do dnia 26 marca 2010 roku
 • Konkurs będzie odbywał się bez podziału na kategorie wiekowe
 • Tematem konkursu jest życie i twórczość Fryderyka Chopina
 • Konkurs odbędzie się w formie testu pisemnegoIV ZASADY KONKURSU • Organizatorzy przewidują dwa etapy

  • etap I – test pisemny oraz sprawdzian znajomości utworów z udziałem wszystkich uczestników

  • etap II – test pisemny oraz sprawdzian znajomości utworów z udziałem 15 uczestników, którzy uzyskali największą ilość punktów w etapie I
 • Konkurs odbędzie się

  • etap I - 12 kwietnia 2010 roku, godz. 16.00

  • etap II – 10 maja 2010 roku , godz. 16.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów nastąpi podczas szkolnego koncertu „Wieczór z Fryderykiem Chopinem” w dniu 27 maja 2010 r.
 • Nagrody rzeczowe zostaną uroczyście wręczone podczas ceremonii zakończenia roku szkolnego.V KOMISJA KONKURSOWA

 • Komisja konkursowa powoływana jest przez organizatorów.
 • W skład komisji wejdą:

p. Teresa Pientka

p. Alina Wołejko

p. Beata Miczka


 • Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.

 • Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne.

 • Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.VI NAGRODY

 • Komisja Konkursowa nagrodzi 5 prac z największą ilością punktów.
 • Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszystkie prace pisemne konkursu stają się własnością organizatorów.
 • W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
 • Regulamin Konkursu jest dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www.psmprudnik.edu.pl

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

M konkursu jest życie I twórczość Fryderyka Chopina iconIi międzynarodowego konkursu im. Fryderyka chopina

M konkursu jest życie I twórczość Fryderyka Chopina iconRegulamin powiatowego Konkursu Wiedzy o Życiu I Twórczości Fryderyka Chopina

M konkursu jest życie I twórczość Fryderyka Chopina iconVii ogólnopolskiego konkursu krasomówczego z okazji roku fryderyka chopina I ignacego paderewskiego

M konkursu jest życie I twórczość Fryderyka Chopina iconKonkurs wiedzy o życiu I twórczości fryderyka chopina pn. Cały powiat słucha chopina

M konkursu jest życie I twórczość Fryderyka Chopina iconRegulamin VII ogólnopolskiego konkursu krasomówczego z okazji roku fryderyka chopina I ignacego paderewskiego

M konkursu jest życie I twórczość Fryderyka Chopina iconMiędzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina jest jednym z najstarszych konkursów muzycznych na świecie, o wielkim prestiżu I światowym rozgłosie

M konkursu jest życie I twórczość Fryderyka Chopina iconRegulamin konkursu " Janusz Korczak jego życie I twórczość"

M konkursu jest życie I twórczość Fryderyka Chopina iconZnam życie I twórczośĆ jana kochanowskiego” konspekt konkursu

M konkursu jest życie I twórczość Fryderyka Chopina iconUniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

M konkursu jest życie I twórczość Fryderyka Chopina iconMiędzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom