Chwyty gitarowe
Pobierz 184.55 Kb.
NazwaChwyty gitarowe
Data konwersji08.10.2012
Rozmiar184.55 Kb.
TypDokumentacja

Zespół „CREDO”

CHWYTY GITAROWE


1. W cieniu Twoich rąk A D E A fis D A D x2

A D E A

Ref. A E D A E D E A E D fis E A


2. Wielbić imię Pana (twierdza) E A H7 x4

E A E H7 E


3. Pan jest Pasterzem (laj) d g C d x3

d g C g C d

Ref. F C g d x2

F C G d x2

Laj – d g C d


4. Pochwalony bądź E A7 / C7 H7 / E H7


5. Alleluja (niech zabrzmi Panu) a G a

G a

F G a

e a

ref. a G F e a


6. Rozpalmy więc e D C e


7. Uwielbiajcie Pana ludzkich d C / F G / A A7 / d C


8. Jezus Królem Naszym jest D A h G


9. Zmartwychwstały Pan D A G

e A /x2

H7 E H A

fis H /x2


10. Ofiaruję Tobie C G a e F d B G

C G a C F G C


11. Zaufaj Panu G C G D x2

G C G C

G D G D

12. Panie Mój przychodzę dziś D G x2

D h e A

D G Fis h

e A x2

e A D


13. Jezus dla Jezusa D G A

G A

D G A

D

Ref. G D G D A


14. Bóg dał czas d C /

B A7 / x4

B C

d B

Ref. F C / d B / F C / d


15. Przepraszam Cię Boże D G A D

h G A D


16. To nasz Bóg to nasz Pan D A G D G D G A / D

C G C G x 2 E A


17. Ruszaj, ruszaj e a H


18. Nie bój się bo jestem z Tobą fis D h fis x2

A E D E x2

fis E fis E D E fis


19. Oto idzie mój Bóg E cis A fis H x2

A H x3 cis

A H x3 E

E cis gis H x4


20. Wykrzykujcie na cześć Pana e C a D x4

C H x4


21. Święty Duch Boga Ojca Dar d C F C

d a d g A d


22. Oto ja poślij mnie D G A x3

G D G A

Fis h G A x2


23. Wy jesteście solą ziemi D G D

G A


24. Nie bój się wypłyń na głębię D A G A


25. Przyjdź Duchu Święty D e A D

D7 G g D A D x2


26. Ogniu e D G

e C D

G C D

e D e


27. Oto stoję d C d a x2

F C d

d C F G d G


28. Oddajmy cześć h e fis h x2

e Fis G g

h e Fis

e G A h

G A h x4


29. Słuchaj Izraelu a G F E a x2

a F E a


30. Tylko orły D A x2

G h G A

31. Będę tańczył D A G

D A

Zwr. D A x3 G A


32. Bo góry C F x8

d a F G

C F


33. Adoramus Te O Christe G D e a G D


34. Veni Sancte Spiritu A h


35. Surrexit Chrystus Alleluja D A h G fis e7 A

D A h fis G A D e7 A D


36. Jezu tyś jest światłością h e A D

h e D Fis

h e A D

G e h Fis h


37. Misericordias Domini d A a C

F C d A d


38. O Christe Domine Jesu A D e D A


39. Szachownica a G

a F G

a G a


40. Panie Twój Tron D G A D h

G A D

D fis G A D


41. Otwórz me oczy o Panie C e F C x2

Ref. e F a G /

e a F /

a G / x2

C F

42. Niech Pan daje siły E cis A H x2 A fis A H E


43. Boże Twa Łaska C G F G C G F G /

F C G /

F C /

d G / x2

ref. C e d G /

C e B G / x2


44. Zobaczcie jak wielką miłością E H7 E A H

Ref. E cis A H E


45. Uwielbiać mego Pana chcę D G A h G A

h G e h

G h Fis

G D G h

G D G A za trzecim razem G A D

==========

G D h G A D


46. Ty tylko mnie poprowadź G C D h /

C D G /x2

Ref. C D G (H7) e

C D G

47. Jest na świecie miłość A E fis A7 D

A h E h E

A E fis a7 D

A h E H7 E

Ref. A Cis7 fis7 A7

D E A h E7

A Cis7 fis7

h (E) A h E D A


48. Wielki jest Pan A G fis e D C h a E

Ref. A h D a fis G D E x2


49. Uwielbiam imię Twoje Panie G C D x2 e C a D / / x 2

Ref. G C D x3

a C D


50. Pan mnie strzeże E A cis H x2

E cis gis H x2


51. Będę Chwalił Pana na wieki G D x2

C D G D C D G e C D G D


52. Gdy wpatruje się C F x 4

C F B G

Ref. F G e

a d

G C

F G e

a d G C

==========

e d C


53. Shema Izrael a F G a x3

a F G a F G


54. Nie bój się nie lękaj się d g d g

d C F A

d B A


55. Nie umiem dziękować Ci D G D / fis h A / G A D h / e A D D7


56. Pan czyni dzieła e a x 2

E fis H A E


57. Dobry Bóg e D e D C

e D e C H7

e D e D C

e D e D e

ref. D C e D h7 / D C e D H7


58. Łaską jesteśmy zbawieni A fis h E x2

cis fis

h E

A fis

h E A

59. Podnieś mnie Jezu e C D x2

G h D

e D e x 2

60. Przyszedł pod krzyż e C a H7

e D e

ref. H7 e D G a e H7

e D e

==============

e A D H e D e


61. On z miłości zbawił świat A cis D E

A cis D E

fis cis

D A fis cis

D fis E

Ref. A D A D / F G A


62. Przyjacielu G e C D x2

G a C D


63. Oblubienica i Duch e a D G H7 e a H7 e


64. Uwielbiam Cię błogosławię E cis fis H E

cis fis H E


65. Ty Panie dałeś życie mi D fis G D fis G D B A x 2

Ref. D G A D x2

h G A D


66. Niechaj zstąpi Duch Twój d B g A d

B F x2

B A


67. A on rzekł do nich E E7+

G A

E E7+


68. Święty Pan C e F G / C e F G


69. Światłość C G C G a e F G


70. Posłuchaj córko G D C D

G D C D G

G e C G D

G e G D D7


71. Wywyższony E cis fis H (A H)


72. Mój Pan Mój Bóg C a d G x2

a G F d G

C a d G C


73. Słuchaj Izraelu C d e d


74. Panu naszemu pieśni grajcie e D G D e

D e D


75. Panie Mój proszę wejdź C e F G C G


76. Gdy brak ci sił E H cis H A


77. Bicz D h / G / A / D h / G / A G D

Ref. G A D h G A G D

78. Amen, Amen Alleluja a / G e a // x2

G e a x3


79. Ojcze Daj mi Ducha H gis x2

cis

E H fis gis

cis

E H


80. Gdybym przechodził g C g F

F d A d g A d

F C F C A

d A d x2

81. Laudato Si C a F G / C / a F G C


82. Wieczernik G e a D D7 G D

G e a D D7 G

H7 E a D D7 G D

H7 E a D D7 G

83. Duchu uwielbienia przyjdź D G D A

G A G A / D


84. Jest jedno Ciało D/ G D G D G A D h G e C A

Ref. D A G D A D A G h G A D


85. Oddaje ci życie swe D A e h /x2

D e A D

D e A


86. Kocham Twoją wole Panie d a F C d a d / BA x2

g C F d g A d D


87. Prawda jedyna C/ F C a e


88. Nie wypowie D h G A x2

G A e A

89. Panie Ty znasz moje imię C F C B C
C F a C d a


90. Ukaż mi Panie C F C F

C F G

a e

F d

a d C


91. Święty / Khadosz a d a x2

G e a / A

A G

D A


92. Z rąk kapłańskich h e / A h / e G / A h


93. Duchu Święty (w sercach) D G D G x2

fis h e C A


94. Dziś składamy d C / H7 / e D


95. Wznoszę ręce me wzwyż H7 E gis cis

fis H7 x2

E A E

H7 E fis cis

fis H7 x2

E A E


96. Rejs Dh fis CD C D G C D (h A7 D D7)

Ref. G e C D h e C D

G e C D e h A7 (C G A A7)


97. Jednym Słowem C G F G x2


98. Jesteś blisko mnie d g C a d g C a d

C g a d C7 g C7 A

d g A d F B C F

d g B A d C d B C d


99. Choć tyle żalu D A G D A G D fis h G D A D


100. Jaką słyszysz pieśń A E fis D A E x2

fis E e h D E A

C G a D G G7

C G a D G E


101. Wiele jest serc d g C F A7

d g A d


102. Matko Boża z Betlejemu h E Fis7 h x2

h e

A7 D

G h

e Fis7 (H)


103. Ubi Caritas D A h D G D A A7 (A D)


104. Oczyść serce me D A h G A A7 x2

D G A D G A

D A h A

D A h G h A G A D


105. Śpiewaj alleluja h fis A h x3 Fis G A G h h fis A h


106. Jezus x 5 D e G A x2

D D7 G A fis h G A D


107. Dziś jest czas by oddać D G D G

D G A

G D / G D /

G C A

D G A D


108. Jedyny Pan A D G C


109. Zamieszkajmy pod wpólnym E A H

A H E

E A H

A Fis H

E A E

cis fis H7

A H7 E

A D fis H7


110. Liść C / F G C a /

F G C C7 /x2

Ref. F G C E a

F G C a F G E F G C F G C


111. Wszystkie narody E cis A H E


112. Gloria H dis E cis Fis


113. Ty o Panie E H

cis A H E H

A cis H

E A fis H


114. Nie bój się miłości A D A x2

E fis

D E


115. Kocham wiec nie muszę sie A D G A (H)


116. Przyjdź o przyjdź D A / G A D x2 / G A


117. Aby czas D G D fis G A G fis e G D G D


118. Złożyłem w Panu E fis A H A H E x3

119. Klaszczmy w dłonie e C D e


120. Wody Jordanu D A G D

D A e

e G A / e D A


121. Bo nikt C d G C d G


122. Dzielmy się wiarą C e (G)

F G

a e (G) F G

123. W ciele Chrystusa D h e A / A D G A


124. Alleluja Chwalcie Pana C F C G C D F G x2

F G a a G F G a x2


125. Abba Ojcze C F C G C F G E a F C F G G7

C F C G x2

C E a F C G C


126. Alleluja Miłość Twa A cis E D A fis h E A


127. Albowiem Tak Bóg e D C H7 e x2 + D

G D C H7


128. Bo tylko On E A E cis H E cis gis A fis H

A H E A H E cis gis A fis H E


129. Bóg Króluje cis h cis D / gis

E h E h E h E

130. Byłem Sam a C G F a F E a x2 G

C G a F G C F G C E a F E a / E


131. By granic mury D A h G A


132. Będę Śpiewał Tobie D G A D h G A7 D h D e A7 D


133. Bóg Jest mym Zbawieniem D A G D A x2

D G A


134. Będę Śpiewał Memu Bogu D A h G D A G D


135. Błogosławione jest Imię Twe F a B (Cis C) x2

B C F a d

B g C

Ref.

F a B ( Cis C) x3

F a B Cis C Cis C


136. Bóg tak Umiłował Świat D G A D A D G A D


137. Bądź mocny w Panu G D e C D G e C D G x2

e D C G e D C D G


138. Blisko Blisko a F d E a

a F d E

139. Ci którzy Jahwe D A G A


140. Chrystusie e a H7 E C G e a D7 G (H7 e)


141. Chrystus Pan Boży Syn G e a D G G7 C G a G G7 a G D

G e a D G D G e a D G


142. Chcę wywyższać Imię Twe G C D x4

G C D C G C D C G C D e C D G


143. Chrześcijanie a E a d E a E a E a a d E d E a d E


144. Chwała Bogu Ojcu a G a


145. Choćby wasze grzechy a d F G a


146. Ciągle zaczynam od nowa C G7 C d G7 C x2

a F a e G x2


147. Chwalę Ciebie Panie G h C D

G e C D


148. Dziś zanoszę (A A7) d G C a d E a

A7 d G C a d E a


149. Duchu Święty Wołam C g F C x2

g F C / g F G


150. Duch miłości Bożej D G e A7 e A7 e A7 D

D e A e A D G


151. Dom na Skale a C a d a E a x2

a E A d a E a E a E a


152. Dziś składamy na Twój d C H7 e D


153. Duchu Miłości wylewaj D A h fis G D e (C) A A7


154. Dotknij Panie D A h G A x3

G e A


155. Dziś Kościele G h C D x2 G G7 C A

G D x2 C a D G

D C H e A e A D H e C A

D C H e A e A D H E C F D


156. Emmanuel C G a


157. Gdy Twój Duch d G d G A d E d F d E


158. Gdy klęczę G h C D x2 G a D G a D G D


159. Idą wysłańcy a d a E

a d a E a

a G a G (a G F E)


160. Jezus Chrystus To Panów E A E H E

E A H7 E E A H7 x2

G D A E G D A H7 E A H E A


161. Jezu Tyś Wszystkim D A G A / D


162. Jezus Daje Nam Zbawienie d C a d F C A d


163. Jezus Mój A D x2 A fis h E A fis D E


164. Jesteś Królem E H cis A


165. Jezus Najwyższe Imię D D7+ e A D A (D7) x2

G D e A D D7 G D e A D


166. Jak Łania C G a C d G7 C

C G a C F G7 C

a F C F d E C G a C F G C


167. Jak dobrze jest dziękować C d G7 d F E G C C7 d C d C d a

E7 G7


168. Jezus dziś przyszedł C e F G x2 C a d F G C


169. Jezu Objawione Serce Boga a G a F G a


170. Jestem Kochany C F C a G F C a G C


171. Jezus Chrystus moim Panem d F C a d g d C a d


172. Jak dobry jest Pan D fis h fis G g D A


173. Ja wierzę że to Jezus E A h x4 A H E E7


174. Jezus Zwyciężył d g C F A d g A d d g C F A

d g A d d g A d / A


175. Kiedy ci smutno D A D G D h e A D h e A D

a A D h (e) x2 G A D h G A D


176. Kiedy w jasną D e A D x2 D e G A D x2


177. Każdy wschód słońca D A G h G D G A /

D A D G D G A D fis h G D A


178. Kochany bracie G h C a D D7 C a C G D

G a D G D G a D a C G


179. Każdy Twój Wyrok D G D G D A7 D G

D G D G D A D


180. Krzyż E A E A E H x2

A H E x2 +E7 fis H E


181. Kto nie bierze h D A h Fis h D A Fis h


182. Kocham Ciebie Jezu C a d G e a d G (C)


183. Kto nie miłuje a d G C a d G a d G C a E a


184. Moi przyjaciele G e C D


185. Miłość po błocie chodzi C G C C7 F A7 d e C (C7)

F A7 d G7 x2

C G C C7 F A7 d (GC)


186. Maleńka miłość G h a c D7 D G x2

G a D G a D G


187. Miłość Twa D e A7 D h e A7 D (D7) x2


188. Majestat Twój D A h fis G D G A


189. Miłość Mą C A7 d7 (G) x2

F fis e h7 d G C A7 d G C


190. Modlitwa franciszkańska E E7+ fis A E gis A H7 x2

G e C D cis A x2 A


191. Mój Bóg C d G C x2 C d G C A d G C


192. Maryjo tyś naszą Nadzieją e a D7 G H7 x2

e a D7 G e a A D D7 G a A7 D7

G C G D7 G


193. Maryjo Śliczna Pani G h C D G G7 a D G e a C D D7 G C G H7 E a D G E a D G D7


194. Mój Pan mocą moją jest D C G D C G D


195. Mój Zbawiciel D A e h


196. Miłość którą jest Bóg w nas C e F C G C e F d C G


197. Memu Bogu d C a d B C d

d C a d B C d

198. Mosty d E A d E A d g B F g B F A7

D A D A D D7 G g D G D A7 D


199. Matka g F D x2 g cis F B D


200. Mój Jezus Królem Królów G C D


201. Musisz stać sie dzieckiem D D7 G A D h G A D D7

G A D h G A D


202. Czy wiesz że to już czas C e F Gis G e F G

F C F e d F G

Ref.

F G e a d G C


203. Wśród Tysięcy D h G A G A G A

G A D h e A D


204. Zbliża sie do nas idzie G h C G C D G D

G h C G C D G

Ref.

G H7 e G C D G D

G H7 e G C D G


205. Ty wskazałeś drogę do .. G a C G x2

a D G H7 e

a D G G7


206. Nie lękaj sie D h G D A D h G A D

D h G A D h G A D

207. Niech Twój Święty duch C e x2 F e d G


208. Nim świt E E7 A E E7 H cis E


209. Niewyczerpane są łaski E cis A E H E cis A H H7

A H7 gis cis fis H E E7 A H7 A E


210. Na skrzydłach wiatru E H7 cis gis A H E / E7

Ref. A H7 E cis A H E / E7


211. Niech Świat Cały dzisiaj D A h fis G D A7

D A h fis G A D

D A x2 G D A D


212. Nie zdejmę krzyża C G a F G C x2

F G C a F G C C7 F G C a d G C


213. Nie widzą Cie moje oczy D A h G A / A7

D h G A7 + D


214. Nie ma w żadnym innym C G a G C G F G


215. Niech miłość D h G A D


216. Nie bój się d A d A d C F C d A


217. Niech oblicze Twe e H7 e G C G D D7 e D e D e


218. Nie mam nic D fis e A G D

D D7 G g D A D

219. Niechaj miłość Twa D G D D G A A7 h fis h e A D


220. Obojętność d C B A d F Es d g A

g A d B A d g A d C A d

C F g d A d


221. On jest moim życiem

D h G D A
G A D x2 A D H7 e C D


222. Ojcze Nasz G e x3 (G B C G)

G e x3 + G

G C D G G C D C D G e G e ...


223. Oblubieniec A cis D E x2 D E x4 / A


224. Otwórz me oczy d G C a d G C (C7) x2

225. O Jezu cichyi pokorny d a


226. O Panie, Panie Mój C a d F G


227. O Jezu W Hostii e a H7 e


228. O Jezu w Hostii utajony D h G D A D G g D A D (G D A)


229. Ogrody C F G F d G (D)


230. Nie lękajcie się „HYMN“

D G A4-3 D G A4-3

h fis G e C A4-3 / A4-3

G9 D G9 D9

h fis G7-6 D9 e7 D G6 A4-3


231. Pomódl sie Miriam D G x2 e A x2

D G x2 e A D G A D


232. Duchu Święty wołam przyjdź D G x3 D fis h e G A


233. Tchnij moc e C H7

Ref. a H7 e / C H7 e


234. Chrystus Pan Boży Syn G e a D G C G a G C a G D

G e a D G D G e a D C G


235. Wspaniały Dawco Miłości D G D

D G A

G A D h

e G A / D


236. Podnieś mnie Jezu d B C a x2

F C a

d B C a d


237. Przyjmij dzisiaj Panie C G a C F d G

C E a F d G C


238. On i ja D h G A

239. O wychwalajcie G C D


240. Ojcze Ty kochasz mnie

C G a C F d G G7 F G E7 a F G C


241. Oby Panie F d x2 B C x2 // F d B g C F C


242. Pozwól mi C G a C F C G G7


243. Przepraszam F g D g D B C

F C g D B F G C C7

F C g B C F C g B C


244. Pragnę Tobie dziś wyśpiewać D G A D e D h e A D h A

D G A x2 G A x2


245. Przed obliczem Pana e D e x2 G D H e D e H e


246. Pan jest Pasterzem e a D e x3 e a D a D e

e D a e x2 e D C e


247. Panie mój serdeczność D e A G D h e A (D)


248. Paschalny deszcz e h x2 D A e h


249. Panie mój C e x2 F G C G


250. Pan Wywyższony E cis fis A H E Gis A H cis A H

E H cis A H E H cis A H E


251. Pan jest mocą (B C) F B C F d g C B A d C F C B C F

252. Podaj rękę D e A D (h) x2 e A D (D7) x2

253. Pan czeka na mnie G D C D G D A G A D


254. Panie ty jesteś moim Bogiem e a D G e a H7


255. Pan jest Pasterzem a G a F G C C7 F G C G a

d G a e a


256. Przybądź Duchu Święty C d G7 C C A7 d C G C


257. Przeogromna ziemio a C d E a C F E F e F d E


258. Pieśń Jedności D G A D e A D h fis G g e A D

h G D h G D h fis g G e A D D7


259. Pozdrawiam Ciebie Matko moja

D h e h fis h e G A e G A

D A h G A D A D Fis h G e A G D


260. Panie proszę spraw D A h e G A D A h e G A


261. Ty dałeś Panie życie mi E gis A H7 x2 E C H 7

E gis A H7 E gis A H7 Gis7 A H7 E


262. Pan blisko jest e C a H e D G a H e


263. Laudate Dominum a E a G7 C G a F d E (a d E a)


264. Misericordias Domini d A7 d C F C d A7 d

265. Magnificat G C D G


266. Twe Światło jest

A fis D E x2 fis h fis cis fis h A E


267. Jeszcze się kiedyś rozszmucę e a H7 e C D e a D7 G H7 e


268. Czekam na Ciebie a d G C E a d a E a

d a E a A7 d a E a


269. Godzien o godzien G D e C G C D G D e C G C G F C D / G D C D


270. Chce przestąpić Jego C F C a C F G

C F C a d G C

C F C a d G C


271. O Panie Tyś moim D A D h e A7 D (A)

G A7 D h fis A7 D D7


272. Bóg jest Miłością G C G h e a D G C G D C D G


273. Matko która nas znasz e C a D e

e C D H7 e C a C D


274. Jeden jest tylko Pan h e A D Fis h e Fis h


275. Jak mi dobrze E cis A H


276. Oto Mesjasz C G F G C


277. Oddaję Ci życie swe D A e h x2 D e A D D e A


278. Przyjaciela mam C G a F


279. Rozpięty a C G F a E x2

a d G C F d a E x2


280. Szumią łany zboża D G D G D A7 D A Fis

h e A D G e A Fis

h e A D G e Fis h


281. Szukajcie wpierw C G a e F C G


282. Samotność C C7 F G C

C e a d G7 C

d G C a d G7 C F C


283. Skoro mamy światło C d d C F C d C


284. Swoje życie Mu dajcie C e a C F G F G C a F G C


285. Stańmy z radością C G C d G C

286. Szczęśliwi młodzi D A h G D A D fis G h G A D


287. Święte imię Jezus G C D x2

e a C D e D G a e C D / G


288. Świętemu Bogu F C d a B F Dis g C

a d g C F d Dis C


289. Święty namaszczony Pan D fis G D A G D A G e D A G x2

G D x2 G h G A


290. Śpiewajmy Panu D h G A (e D e)


291. Tyś jest Bóg C F G a C F G a G F x2 F G C


292. Tak pragnę wielbić Cię D h G D A7


293. Ty jesteś Bogiem mym A D A D A fis E D E

A D A D A C G D E D E E7


294. Tobie musi wystarczyć C C7 F G C C e a d G7 C

d G C a d G7 C F G C


295. Ta krew D e A D fis h e A D


296. To Ciało Pana d A7 d

d A d (C) F g C A d (C) F g C A


297. To mój Pan a7 d7 G C a7 d7 E7 a


298. Słowo Twoje lampą E H cis A H E


299. To nasz Bóg D A h D G D e A (C G - A)


300. Tak mnie skrusz d F g d A


301. Tyś jak skała D G D h D A D


302. Tobie chór Aniołów D h G A G h G e A


303. Uwielbiam Cię D h G A / D h G D x3 h G e A


304. Ujrzałem Ciebie E H A H A H gis A H A H E

E H A H E

E gis A E H

A H E A H A H E


305. Uwielbiam Cię Jezu (C) d G C a d G d G

C a d G C


306. Uwielbia dusza moja D A e h


307. W kruszynie chleba A E fis D E A fis x2 D H E


308. W lekkim powiewie a D a F G x2 a F E a


309. Wiele razy a d G C E a d a E a x2 + A7

d G C a d e a E a A7


310. Wykrzykujcie Bogu e D h e x2 e D C H e


311. Witaj Jezu D G D h D e A7 D G g

D h e A7 D F C FC F G a G

G D

312. Wystarczy byś był (C) F C F C F G a G


313. Wszystko mogę w Tym D G D A D G e A

G A D fis h e A D


314. Wielbić Pana chcę d G d B C F A

d G d B C d


315. Wierzę w Ciebie Boże e C D e

e C D G a D7 G e C D G H7

a D7 G e C D H7 e


316. Wieczernik G e a D7 G D x2

H7 E7 a D7 G D7

H7 E a D7 G


317. Wejdźmy do Jego bram a G a


318. Zapada zmrok D e A7 D D7 G D A7 D D7


319. Zdrowaś Maryjo D e A


320. Zacznijcie śpiewać D A e H7 G D e A A7

D A e H7 G D e A D


321. Zastawiasz dla mnie stół C e F G


322. Za to że mnie ukochałeś D h e A7 D h G A A7 D h e A7 e A7 D h e A D H7 E cis fis H7 E cis A H7 E cis fis H7 fis H7 E cis fis H7 E

323. Zbawienie przyszło przez Krzyż h e h / e A D Cis Fis

Fis h e Fis h e Fis h


324. Z Tobą Ciemność E a G C F E a G C d E


325. Zacznij od nowa D h e A


326. Zobaczcie jak wielką D A D G D A7 / D h G D A D


327. Zjednoczeni w Duchu e a e a e C e A e a e


328. O Boże pomóż mi CHBA dGef E a F E

F G F E

a G x4

E a F E / a


329. Nie ma za trudnych spraw D C B C D

G h B C D


330. Mój mistrzu d g A


331. O pani ufność nasza D G D h G A h D G A D


332. Miłość Bożą D G D h e A G A D h G A D


333. Niebo jest w sercu mym F a d B C F / C F / B C F


334. Hymn o miłości D h e G A x 2

D G A D fis h e A e h e h G A / D

h e h / h fis e / h G fis / G A A7

335. Bogu Jedynemu G e a D9

H7 e a C D H7 e a e F D x2


336. Pochwalony bądź E A7 C7 H7 E /H7


337. Memu Bogu d C a d g a d / F C a d B a d


338. Jezu tyś wszystkim D A G A D A G A D A G A D A G D G A D D7 G A h

G A fis h G A

339. Czcijmy Jezusa C F G x4

G a x 3 G


340. Hej Jezu G C G D


341. Może daleko D h G A


342. Wielbić mego Pana chcę C F C F x4 C C7 G C

C G F C F C G G7 / C


343. Jezus Wychwalajmy Go A A2 D A

e G A


344. Do Mnie wróć fis E D7+ E fis

A E Cis7 fis E D // fis


345. W Tobie jest Światło

h A G D A h A G A D

G A D h fis G A D

346. Duchu Święty ogarnij mnie

D A fis h G e A

D A Fis h G A D


347. Osiem Błogosławieństw

a G x2

F C G x2

E

C F G x 3 C F E


348. Golgota

a d G C F E

ref. a d G C E a d a E a


349. Duchu Święty Miłości Miłosierna

e h G D H7 e h G H7


350. Niech Nas Ogarnie

C G a e

F C d G


351. Tu amoris Ignem

e h e D H7 e D C a H7 e a D G C a e H7 e


352. Bo jak śmierć

D G D e A D

D G D G D

G A D h A D


353. Spiritus Jesu Christi

B A d ..... C F

B F C d g A ..... B F C d A d


354. Wśród nocnej ciszy

E fis cis H E A H E

Ref. cis E fis H /x2 cis fis H E


355. Lulajże Jezuniu

C d G C a d G C

Ref. C (C7) F d G C a d G C


356. Z narodzenia Pana

Wstęp D A

D G fis A D /x2

Ref. D G / x2 D G fis A D


357. Przybiezeli do Betlejem

D h D G D

Ref. D H7 e A D

D G D

D A D


358. Gdy się Chrystus rodzi

C F d C a d G C /x2

Ref. G C /x2 C (C7) F (D7) G (E7) C F C G C


359. O gwiazdo betlejemska

D A D H7 e A D /x2

Ref. h fis /x2 e A D H7 e A D


360. Tryumfy [G C e D]

Bas D G D G D G /x2 D A D /x2 G C a E a D G


361. Dlaczego dzisiaj

h A fis h

ref. D G A D h e A D

D G A D h e A Fis (h)


362. Pasterze mili

G e C G a D7 G

Ref. D7 G E a D7 G E a D G E a D7 G


363. Cicha Noc

A E E7 A A7 D A A7 D A A7 E A fis A E A


364. Pójdźmy wszyscy do stajenki

G C / E

Ref. a D G e D D7 G E


365. Dzisiaj w Betlejem

D g D A /x2

Ref. A D /x2 fis h /x2 D H7 e A D


366. Przybieżeli do Betlejem wersja góralska

D G D /x2

D G e A

D G D

fis A D


367. Hymn Etiopski

e A C D e C D e

e A D e7 D a C C e


368. Zrzuć swą troskę na Pana

C G d a


369. Zmartwychwstał Chrytus Król (Regnavit Dominus)

G D G

h e D

a e a

G D

========

G D G C G

G D G A D A D


370. Okaż mi Boże miłosierdzie swoje

d g A

d g C

F Es

d A7 d

========

d C F g d B C A d


371. Dzięki Ci Panie

h fis G D

h E G Fis

========

h A D

G h A

D A h

E Fis


372. Radość Tchnij

D G D A D G D A D

D G A D G D D G A D


373. In Manus Tuas Pater

D fis G D G Fis h Fis h A D G A D


374. Pokój Wam

D A h fis G D e A x3

h G e D x2

G D e A


375. Ty dasz mi pokój serca

A7

d B g A7

d B C F

d B g A7

d B A7 d


376. Co zrobisz gdy zobaczysz Jezusa E H A


377.Wesołą Nowinę

D e A D h e A7 D


378.Mizerna Cicha

d g B A B g A7 / d


379. Jezusa Narodzonego

D G A D

Ref. D e A7 D h e A7 D


380. Narodził się Jezus Chrystus

C F C d C G C x2

C F d G C x2


381. Zwiastowanie

C a d G x 2

C a d E a

C a d G C


C a d G C / F G C x2


382.Mędrcy Świata

Wstęp C G F C F a d C / G

C F C d G e C

C e F d C d G C

d G C e

F C a G

C e F d C d G C


383. W żłobie leży

D e G A D x2

D e x2 G A D


384. Gdyby nie gwiazda z Betlejem

D e G A D x2

e A D h e A D


385. Kolęda płynie z wysokości

d a7 d

g F

B a7

g a7

----------

F C

d F

B F

G C

----------

ais c f


386. W tę noc

C F d G

C F B G

E a F C

d G

Ref. C G F C x2

B F

d G


387. Do szopy hej pasterze

E fis H7 E

cis fis H7 E


388.Północ już była

F C F C F B C F x2

C

F B C F

F

F B F B C F


389.Gdy śliczna Panna

G C D G e /

a D C G / x2

e a D C G

e C c G a D G


390. Jezus najwyższej godzien chwały

G a h C D G

e a D e C A7D

G a h C D G

e D G e C A7 D D7

G D e(G) C G a D

G D e(G) C G a D

H7 e a C D G


391. Hej w dzień narodzenia

D G e A x2 G D fis A D G A D


392. Jezus jest naszą siłą

A / D E A D E A fis x2 D E A


393. Zaufałem Panu i już

e h x4

C D G C a D e x 2


394. Zmartwychwstał Pan TGD

D

h e G D A

---------------

D A G D x3

D A B C Cis A


395. O Duchu Boży Duchu Prawdy i Miłości

d C d C

d C g C d

------------

d C g d

F g d A

d C g d

F g C A d


396. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

d B F C x2

g d F C x2

d C F g A7 x 4


397. Święta Maryjo Królowo

D A D

G h A

G A D h /

D A D D7 /x2


398. Pan moją mocą

D A7 h

G A D h G A7


399. Wierzę, że drogą którą idę

E h7 A E x3

E h7 A G

D h e

G D H7 Esus E

---------------

E A fis H

gis cis A H

E A fis H

gis cis A H


400. Zbliża się do nas

G h C G C D G D

G h C G C D G

Ref. G H7 e G C D G D

G H7 e G C D G


401. Jest zakątek / Czarna Madonna

G e C a a A D D7 G e C a D D7 G (D)

G C D7 G D7 G a D7 G

402. Piękna Pani

h e h

h e h

G A D h

e Fis h


403.Liczę na Ciebie Ojcze

A h A D E A fis h E A


404. Barka

D g D D7 e G A

D g D D7

Ref.

G D e A D D7

G D e A D


405. Lud Twój Panie

F C d B G C

F C d F B G F C

a D g b F C F

f b f

f c f

b Cis F

b G C


406. Tęsknię za Tobą Panie

a G a / a G / G a / a F G a // F G d E7


407. Oto są Baranki młode

D E A E D E fis D E A D Ht7 E4-3

A D E4 A D E4-3

A cis D A E A


fis E fis

D fis E fis

fis E h D

D E E Cis fis


408. Radujcie się zawsze w Panu

A E D A D cis h fis A E A


409. Jezus malusieńki

Wstęp a E x2 C G C E

a E x2

G G7 C A d G C


410. Apel Jasnogórski

D G A D x2

G A D h e A D x2


411. Zabierzesz mnie

F B C x3

F B A

d a

F C


412. Tęsknie za Tobą Panie

a G a / a G / G a / a F G a // F G d / E7


413. Magnificat (Pop Oratorium)

C a d G e a G G7

C a d G d G C

C F G C F a d G

C F G C F a G C


414. Tacy Sami jak my

E H7 A E H7

E H7 A H7


415. Powietrzem dla mnie jest

G C G C G D e C a D

G D e C a D


416. Pójdźmy wszyscy do stajenki BLUES

E A G fis

E fis H7 E cis fis H7 E cis


417. Hosanna hosanna

E H7 cis A H7 x2

A H7 E x2

A H7 gis cis A H7 E (E7)


418. Jak ożywczy deszcz

D h G A x 4 e fis x3 G A


419. Święty jest nasz Pan

D A D G D A A7 G A x4

D G A x3 h G A (D)


420. Otwórz me oczy chcę widzieć Jezusa

D e A D D7 e A D D7 e A D h e A7 D


421. Królestwo Boże jak ziarnko jest

F C d

d C


422. Powstań przyjaciółko ma

e a D G H7 C a H7 e

e a H7 e


423. Chlebie najcichszy

G D C D G D a e

e C G D x 4


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Chwyty gitarowe iconAkordy Gitarowe

Chwyty gitarowe iconGitarowe super duo

Chwyty gitarowe iconOGÓlnopolski konkurs improwizacji gitarowej "gitarowe harce"

Chwyty gitarowe iconTemat: Piłka ręczna: Gry I zabawy w nauczaniu podstawowych elementów techniki (poruszanie się, kozłowanie, chwyty podania)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom