Plan pracy kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego Cele: przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
Pobierz 19.68 Kb.
NazwaPlan pracy kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego Cele: przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar19.68 Kb.
TypDokumentacja
Plan pracy kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego


Cele: - przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

 • wyrównanie braków w wiedzy

 • kształcenie umiejętności polonistycznych: dążenie do sprawniejszego posługiwania się językiem w mowie i piśmie

 • otoczenie opieką uczniów, którzy sami nie umieją sobie z przedmiotem radzić,

polepszenie samopoczucia ucznia

 • poprawa ocen cząstkowych i semestralnej/końcowej oceny w szkole

 • lepsze wyniki egzaminu gimnazjalisty
 1. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

_ doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

_ tworzenie własnego tekstu

_ powtórzenie różnych form wypowiedzi pisemnej


Powtórzenie materiału z gramatyki i wiedzy o języku


  1. fleksja: części mowy odmienne i nieodmienne, części mowy samodzielne i niesamodzielne, rzeczowniki „osobliwe”, temat i końcówka

  2. fonetyka; głoska i litera, sylaba( zgłoska), upodobnienia fonetyczne, uproszczenia grup wyrazów

  3. słowotwórstwo: rodzina wyrazów, formanty, podstawa słowotwórcza, rdzeń, neologizmy, zapożyczenia

  4. składnia: części zdania, rozbiory logiczno-gramatyczne, zdania złożone podrzędnie i współrzędnie, związki zgody, rządu, przynależności

  5. frazeologia: związki frazeologiczne, zwroty, wyrażenia, frazy, błędy językowe

  6. ortografia: powtórzenie najważniejszych zasad

  7. funkcje tekstów językowych, komunikacja językowa

  8. stylizacja językowa, rodzaje stylów

  9. znaczenie wyrazów, ich treść i zakres


Literatura i teoria literatury:


1. okresy literackie i historyczne (zarys)

2. pisarze i poeci ( usystematyzowanie wiedzy, przypisanie autora właściwej epoce, powtórzenie ważniejszych utworów)

3. liryka: gatunki liryczne, środki stylistyczne, rymy, odmiany liryki

4. analiza wierszy( nauka, ćwiczenia)

5 dramat: gatunki dramatu, budowa dramatu, dramat antyczny a dramat szekspirowski, teatry w Warszawie

6 epika: gatunki epiki, narrator, budowa powieści, noweli, odmiany powieści, czas, narrator


Formy wypowiedzi( ćwiczenia) :


1. opowiadanie

2. recenzja

3. sprawozdanie i reportaż

4. opis sytuacji, opis przedmiotu

5. rozprawka

6. artykuł do gazety

7. wywiad

8. felieton

9. list i jego odmiany ( oficjalny, nieoficjalny, otwarty)

10. podanie

11. plan ( ramowy i szczegółowy)

12. ogłoszenie, zawiadomienie, zaproszenie

13. dedykacja

14. pamiętnik

15. streszczenie

 1. przemówienie

 2. życiorys, CV, list motywacyjny

 3. list otwarty


Podstawowe wiadomości o sztuce( style itd.)+opis reprodukcji obrazu


Umiejętności:

-ćwiczenia redakcyjne

-analiza wiersza

-opis obrazu

- testy


Tematyka spotkań :


  1. Dwa źródła kultury europejskiej: Biblia i mitologia (powtórzenie, rozszerzenie wiadomości –test). Związki frazeologiczne.

  2. Tragedia grecka i początki teatru( wiadomości i test). Wywiad. Części mowy.

  3. Powtarzamy mity- jak Grecy i Rzymianie tłumaczyli świat? Opowiadanie. Części zdania, związki składniowe.

  4. Przygotowanie do pisania rozprawki. Cechy rozprawki, słownictwo i sposoby jej oceniania. Plan. Rozbiór logiczno-gramatyczny zdania pojedynczego.

  5. Przypomnienie motywu wojny w poznanych utworach. Rozszerzenie o teksty np. „Stary człowiek przy moście” Hemingwaya, „Ziele na kraterze” Wańkowicza( fragmenty o imieninach Krysi i „Losy szesnastki”), poezję (Baczyńskiego, Różewicza) Rozbiór logiczno-gramatyczny zdania pojedynczego –cd.

  6. Pisanie konspektu pracy „Wojna jest złem” i rozprawki wg punktów planu. Odczytanie, analiza. Rodzaje wypowiedzeń.

  7. Powtórzenie wiadomości o średniowieczu-test o rycerzu średniowiecznym. („Pieśń o Rolandzie”, „Krzyżacy” Sienkiewicza).Dedykacja. Zdania złożone współrzędnie.

  8. Rodzaje i gatunki literackie-kryteria podziału. Budowa wiersza. Środki stylistyczne. Zdania złożone podrzędnie. Artykuł do gazety.

  9. Jak analizować wiersz? Podmiot liryczny a bohater. Ćwiczenia. Opis przeżyć wewnętrznych. Zdania złożone- cd.

  10. Sprawozdanie, reportaż. Plan ramowy i szczegółowy.
  1. Formy użytkowe: podanie, list, zaproszenie, ogłoszenie, CV, zawiadomienie -ćwiczenia redakcyjne

  2. Renesans- cechy epoki. Jak Kochanowski- jej najważniejszy przedstawiciel. Koncept dworski w poezji baroku. Zakres i treść wyrazu, znaczenie wyrazu.

  3. Oświecenie- epoka rozumu. Bajki Krasickiego, satyra „Żona modna”. Felieton. Fakty a opinie.

  4. Egzamin próbny wg arkuszy OKE i wspólne omówienie go w ramach ćwiczenia.

  5. Liryka i jej odmiany. Fonetyka ( alfabet, głoska, litera, procesy fonetyczne) Opis sytuacji, opis przedmiotu.

  6. . Dramat i jego cechy, budowa dramatu oraz gatunki.

( „Zemsta” A. Fredry) Test o dramacie. Piszemy recenzję teatralną.

  1. Romantyzm- Mickiewicz, Słowacki, Norwid-powtórzenie. Streszczenie.

  2. Epika. Odmiany powieści- test. Rzeczowniki osobliwe, temat i końcówka w odmianie przez przypadki. List i jego odmiany
  1. Słowotwórstwo (budowa wyrazu, sposoby bogacenia słownictwa) Pozytywiści i ich rola w widzeniu świata- powtórzenie. Cechy noweli.


20 -21. Motywy literackie- praca w grupach( motyw miłości, domu, dzieciństwa, szkoły, przemiany bohatera, przyjaźni, patriotyzmu...)

22. Uczymy się opisywać obraz. Literatura współczesna- co to znaczy?

23. Podsumowanie zajęć- powrót do trudniejszych zagadnień, wyjaśnienie, utrwalenie.


Anna Łącka


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan pracy kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego Cele: przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego iconPrzygotowanie do egzaminu gimnazjalnego w klasach III

Plan pracy kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego Cele: przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego iconPrzygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z geografii lista zadań nr 3

Plan pracy kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego Cele: przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego iconKomunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego I egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 roku

Plan pracy kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego Cele: przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego iconRegulamin przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Plan pracy kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego Cele: przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego iconRepetytorium do egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych

Plan pracy kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego Cele: przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego iconZestawy zadań z egzaminu gimnazjalnego biologia

Plan pracy kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego Cele: przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego iconAnaliza I wnioski z próbnego egzaminu gimnazjalnego

Plan pracy kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego Cele: przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego iconAnaliza próbnego egzaminu gimnazjalnego matematyka

Plan pracy kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego Cele: przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego iconRepetytorium do egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych

Plan pracy kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego Cele: przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego iconAnaliza próbnego egzaminu gimnazjalnego przedmioty przyrodnicze

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom