Mgr Katarzyna Forecka-Waśko
Pobierz 84.58 Kb.
NazwaMgr Katarzyna Forecka-Waśko
Data konwersji08.10.2012
Rozmiar84.58 Kb.
TypDokumentacja
Rytmika

mgr Katarzyna Forecka-Waśko

Zakład Edukacji Artystycznej

Wydział Studiów Edukacyjnych


Program zajęć fakultatywnych


 1. Rytmika

 2. Studenci Wydziału Studiów Edukacyjnych.

 3. Liczba godzin: 30 godzin.

 4. Forma zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów.

 5. Oczekiwane efekty kształcenia:


Studenci poznają podstawowe zagadnienia teoretyczne
z zakresu wychowania muzycznego prowadzonego metodą rytmiki. Będą ćwiczyć umiejętność aktywnego słuchania muzyki
i wyrażania zmian muzycznych za pomocą ruchu ciała. Będą kształcić własne kompetencje wykonawcze z zakresu wiernego
i improwizowanego odtwarzania przebiegów rytmicznych, zmian melodycznych, agogicznych i artykulacyjnych w muzyce. Będą tworzyć proste ćwiczenia rytmiczne i wyrazowe dla dzieci, kształcić umiejętność improwizacji i komponowania ruchu
w przestrzeni. Studenci będą tworzyć proste formy przestrzenno-ruchowe dla dzieci w oparciu o proste formy muzyki klasycznej
a także przykłady muzycznej literatury dziecięcej.


Treści programowe:  1. Historia rytmiki i przedmiot metody.
 • Historia i główne założenia metody rytmiki;

 • Historia rytmiki w Polsce;

 • Miejsce rytmiki w szkolnictwie powszechnym, muzycznym i artystycznym;


Literatura:


Brzozowska-Kuczkiewicz M., (1991): Emil Jaques-Dalcroze i jego Rytmika, Warszawa.


Jaques-Dalcroze E. (1991), Pisma wybrane, Warszawa.  1. Zabawy i ćwiczenie muzyczno-ruchowe rozwijające muzyczną wyobraźnię i ekspresję
 • Ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej;

 • Improwizacja ruchowa i opowieść ruchowa jako formy rozwoju muzycznej wrażliwości ekspresji ;Literatura:


Ławrowska R., (2005): Rytm, muzyka, taniec w edukacji, Kraków.


Podolska B., (2008): Rytmika dla dzieci, Kraków


.

  1. Ścisła i swobodna realizacja rytów w przestrzeni jako podstawowa forma aktywności rytmicznej
 • Podstawowe ćwiczenia z zakresu realizacji rytmu głosem i ruchem;

 • Echo rytmiczne – ćwiczenia kształtujące wrażliwość i pamięć muzyczną;

 • Rytm jako element formotwórczy w ćwiczeniach ruchowych;

 • Etiuda rytmiczna jako przykład choreografii inspirowanej rytmem;


Literatura:


Ławrowska R., (2005): Rytm, muzyka, taniec w edukacji, Kraków.


Podolska B., (2008): Rytmika dla dzieci, Kraków


Smoczyńska-Nachtman U., (1991): Muzyka dla dzieci, Warszawa.


Wacławczyk A., (2007): Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci, Warszawa.  1. Plastyka ruchu i choreografia muzyki jako integralna część metody rytmiki.


- Pojęcie plastique animee i rozwój plastyki ruchu;


- Podstawowe ćwiczenia z zakresu techniki ruchu;


- Podstawowe zasady komponowania ruchu w przestrzeni;


- Kanon jako przykład formy imitacyjnej - ruchowe ćwiczenia z zakresu imitacji oraz realizacja kanonu głosem i ruchem w przestrzeni;


Literatura:


Brzozowska-Kuczkiewicz M., (1991): Emil Jaques-Dalcroze i jego Rytmika, Warszawa.


Jaques-Dalcroze E. (1991), Pisma wybrane, Warszawa.


Ławrowska R., (2005): Rytm, muzyka, taniec w edukacji, Kraków.  1. Rytmika w edukacji i terapii


- Rytmika w nauczaniu przedszkolnym – założenia programowe i przykłady ćwiczeń;


- Rytmika a podstawa programowa zajęć muzycznych w nauczaniu początkowym – możliwość wykorzystania zabaw muzyczno- ruchowych przez nauczyciela;


- Rytmika jako forma muzykoterapii;


- Rytmika w pracy z seniorami - przykłady ćwiczeń ruchowych z zakresu rytmiki i improwizacji ruchowej;


Literatura:


Podolska B., (2008): Rytmika dla dzieci, Kraków


Klöppel R, Vliex S., (1995): Rytmika w wychowaniu i terapii, Warszawa.


Prus-Kaczkowska J., (1996): Zajęcia muzyczno-ruchowe jako czynnik rozwijania i kształtowania osobowości dzieci w wieku przedszkolnym, Katowice


Smoczyńska-Nachtman U., (1991): Muzyka dla dzieci, Warszawa.  1. Choreografia dla dzieci.


- Poszukiwanie inspiracji do choreografii dziecięcej w muzyce klasycznej;

- Komponowanie prostych form przestrzennych dla dzieci w klasach I-III uwzględniając możliwości wykonawcze uczniów;

- Praca z rekwizytem w komponowaniu układów przestrzenno-ruchowych dla dzieci;


Literatura:


Białkowski A., (2005): Nowe trendy w edukacji muzycznej, Lublin.


Wacławczyk A., (2007): Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci, Warszawa.


6.7 Warunki zaliczenia:


- Uczestnictwo w zajęciach.

- Przygotowanie pracy końcowej. 1. Literatura podstawowa:


Brzozowska-Kuczkiewicz M., (1991): Emil Jaques-Dalcroze i jego Rytmika, Warszawa.


Burowska Z., (1976): Współczesne systemy wychowania muzycznego, Warszawa.


Jaques-Dalcroze E. (1991), Pisma wybrane, Warszawa.


Klöppel R, Vliex S., (1995): Rytmika w wychowaniu i terapii, Warszawa.


Ławrowska R., (2005): Rytm, muzyka, taniec w edukacji, Kraków.


Podolska B., (2008): Rytmika dla dzieci, Kraków

.

Prus-Kaczkowska J., (1996): Zajęcia muzyczno-ruchowe jako czynnik rozwijania i kształtowania osobowości dzieci w wieku przedszkolnym, Katowice.


Smoczyńska-Nachtman U., (1991): Muzyka dla dzieci, Warszawa.


Wacławczyk A., (2007): Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci, Warszawa.


 1. Literatura uzupełniająca:


Białkowski A., (2005): Nowe trendy w edukacji muzycznej, Lublin.


Janiszewski M., (1993): Muzykoterapia aktywna, Warszawa-Łódź.


Kuchtowa-Klimas E., (2003): Muzyka a ruch, [w:] Muzykoterapia Polska, Tom 2, nr 3/ 4, Wrocław.


Kukiełczyńska Klaudia, (2002): Odbiór elementów dzieła muzycznego o charakterze uspokajającym w sferze emocjonalnej, [w:] Muzykoterapia Polska nr 1-2/2002, Wrocław.


Lewandowska K., (2001): Muzykoterapia dziecięca, Gdańsk.


Mikulska M., (2003): Rytm i improwizacja w rehabilitacji psychicznej osób dorosłych, [w:] Muzykoterapia Polska nr 3/4 (7/8), Wrocław.


Natanson T., (1979): Wstęp do nauki o muzykoterapii, Wrocław. 1. Uwagi do samodzielnego studiowaniaDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Mgr Katarzyna Forecka-Waśko iconMetody jakościowe badań społecznych mgr katarzyna iwińska

Mgr Katarzyna Forecka-Waśko iconProjekt edukacyjny opracowanie: mgr Katarzyna Buś Kraków 2004

Mgr Katarzyna Forecka-Waśko iconPrzygotowany dla pierwszej klasy liceum profilowanego opracowałA: mgr Katarzyna Rzuczkowska

Mgr Katarzyna Forecka-Waśko iconProgram edukacyjny,,poznaj kraje anglojęzyczne” Opracowała: mgr Katarzyna Kruszelnicka Kut

Mgr Katarzyna Forecka-Waśko iconDr Katarzyna Badowska, dr Małgorzata Domagalska, mgr Michał Płusa, dr hab prof. Dorota Samborska-Kukuć

Mgr Katarzyna Forecka-Waśko iconKamila Waśko kl. V sp reczpol

Mgr Katarzyna Forecka-Waśko iconDotychczasowych osiągnięć w zakresie wąsko pojętego wychowania, tw stawia sobie

Mgr Katarzyna Forecka-Waśko iconOpracowanie: mgr Monika Wrona, mgr Małgorzata Fornal Tłumaczenie: mgr Justyna Niezgoda

Mgr Katarzyna Forecka-Waśko iconMgr Grażyna Boniecka Elżbieta Lachowicz mgr Dorota Łoś mgr Ewa Napiórkowska

Mgr Katarzyna Forecka-Waśko iconOpracowanie: mgr Monika Wrona, mgr Małgorzata Fornal Tłumaczenie: mgr Justyna Niezgoda

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom