Regulamin akcji promocyjnej „magiczna strefa podwajania punktóW” dla Uczestników programu lojalnościowego „Program Fachowiec”
Pobierz 19.41 Kb.
NazwaRegulamin akcji promocyjnej „magiczna strefa podwajania punktóW” dla Uczestników programu lojalnościowego „Program Fachowiec”
Data konwersji08.10.2012
Rozmiar19.41 Kb.
TypDokumentacja
Regulamin akcji promocyjnej „MAGICZNA STREFA PODWAJANIA PUNKTÓW” dla Uczestników programu lojalnościowego „Program Fachowiec”


§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej na podstawie niniejszego regulaminu pod nazwą „MAGICZNA STREFA PODWAJANIA PUNKTÓW” (dalej „Akcja promocyjna”) jest Tequila Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-775 Poznań, ul. Wielka 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046544, o kapitale zakładowym 51 000 zł, posiadająca numer statystyczny REGON 639691601 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 783-15-24-100, dalej „Organizator”

 2. Akcja promocyjna organizowana jest na zlecenie Atlas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

 3. Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w terminie od dnia 19 września 2011 r. do dnia 16 grudnia 2011 r. (termin wysłania zgłoszenia).

 4. W Akcji promocyjnej mogą brać udział wyłącznie osoby będące zarejestrowanymi uczestnikami (dalej „Uczestnicy”) programu lojalnościowego „Program Fachowiec” (dalej „Program”). Regulamin Programu dostępny jest na www.programfachowiec.pl .

 5. Osoby nie będące zarejestrowanymi uczestnikami programu mogą wziąć udział w Akcji Promocyjnej po zarejestrowaniu się do Programu, czyli przesłaniu kuponu zgłoszeniowego.

 6. Akcją promocyjną objęte są następujące produkty:

ATLAS GIPS FORTIS 5 kg, 10 kg, 20 kg,

ATLAS GIPS RAPID 2 kg, 8 kg, 18 kg, 28 kg,

ATLAS GIPS SOLARIS 25 kg,

ATLAS GIPS BONDER 25 kg,

ATLAS GIPS ADHER 5 kg,

ATLAS GIPS GRUNTO-PRIM 5 kg,

klej ATLAS PLUS BIAŁY,

klej ATLAS PLUS EXPRESS,

klej ATLAS PLUS MEGA.

Z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 11 Akcja promocyjna obejmuje także następujące produkty:
Fuga ARTIS,

Fuga ARTIS STYLE,

FUGA WĄSKA I ZAPRAWA DO FUGOWANIA,


FUGA ELASTYCZNA PREMIUM,


FUGA ELASTYCZNA PRESTIGE,

FUGA ELASTYCZNA EXTRA,

FUGA SZEROKA,

SILIKON SANITARNY ARTIS,

SILIKON SANITARNY SILTON S,

SILIKON SANITARNY PREMIUM,

SILIKON SANITARNY PRESTIGE,

SILIKON SANITARNY EXTRA.

 1. Znaczenie wyrażeń, rozpoczynających się wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym regulaminie określone zostało w regulaminie Programu.§ 2

Zasady Akcji promocyjnej

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniższych, w okresie trwania Akcji promocyjnej każdemu Uczestnikowi, który prześle Organizatorowi wraz z wypełnionym kuponem zgłoszeniowym Punkty promocyjne wycięte z Produktów, objętych Akcją promocyjną, zostaną one naliczone podwójnie w Programie, według schematu:

Liczba nadesłanych Punktów promocyjnych x 2 = liczba punktów promocyjnych naliczonych w
Programie.

11. Punkty promocyjne z Produktów objętych Akcją promocyjną, o których mowa w § 1 ust. 6 zdanie drugie Uczestnicy mogą nadsyłać począwszy od dnia 2 listopada 2011 r. do dnia zakończenia Akcji promocyjnej.

 1. Uczestnik, który uzyskał Punkty promocyjne z zakupionych Produktów objętych Akcją promocyjną powinien przesłać je na adres Organizatora: Tequila Polska sp. z o.o., ul. Wielka 20, 61-775 Poznań, z dopiskiem „Program Fachowiec” wraz z wypełnionym kuponem zgłoszeniowym.

 2. W przypadku nadesłania Punktów promocyjnych z Produktów nieobjętych Akcją promocyjną, Punkty te nie będą brane pod uwagę w Akcji promocyjnej, ale zostaną naliczone w Programie.

 3. O zachowaniu terminu nadesłania Punktów promocyjnych w Akcji promocyjnej, decyduje data stempla pocztowego lub innego dowodu nadania.§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie www.programfachowiec.pl , oraz w siedzibie Organizatora. Podstawowe zasady Akcji promocyjnej zawarte będą na portalu


www.glazurnicy.pl oraz na stronie www.programfachowiec.pl. Udostępniane też będą przez Operatora infolinii pod nr +48 61 856 74 21.

 1. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej regulaminem decydować będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu Programu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Regulamin akcji promocyjnej „magiczna strefa podwajania punktóW” dla Uczestników programu lojalnościowego „Program Fachowiec” iconRegulamin Programu Lojalnościowego ”Aktywni z Rabatem”

Regulamin akcji promocyjnej „magiczna strefa podwajania punktóW” dla Uczestników programu lojalnościowego „Program Fachowiec” iconRegulamin programu lojalnościowego multikinomaniak a. Ogólne zasady działania multikinomaniaka

Regulamin akcji promocyjnej „magiczna strefa podwajania punktóW” dla Uczestników programu lojalnościowego „Program Fachowiec” iconRegulamin stypendium dla uczestników indywidualnego programu szkoleniowego

Regulamin akcji promocyjnej „magiczna strefa podwajania punktóW” dla Uczestników programu lojalnościowego „Program Fachowiec” iconTrzy Dni Przygody I 12 punktów programu 1 opiekun na 10 uczestników przebywa bezpłatnie !!!

Regulamin akcji promocyjnej „magiczna strefa podwajania punktóW” dla Uczestników programu lojalnościowego „Program Fachowiec” iconDwa Dni Przygody I 10 punktów programu 1 opiekun na 10 uczestników przebywa bezpłatnie !!!

Regulamin akcji promocyjnej „magiczna strefa podwajania punktóW” dla Uczestników programu lojalnościowego „Program Fachowiec” iconMonitory Smart tv I notebooki Serii 3 w akcji promocyjnej Samsunga

Regulamin akcji promocyjnej „magiczna strefa podwajania punktóW” dla Uczestników programu lojalnościowego „Program Fachowiec” iconPropozycja autoewaluacja dla uczestników Programu dla Tolerancji

Regulamin akcji promocyjnej „magiczna strefa podwajania punktóW” dla Uczestników programu lojalnościowego „Program Fachowiec” icon50 style 15% na wybrane modele butów. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatem z programu lojalnościowego

Regulamin akcji promocyjnej „magiczna strefa podwajania punktóW” dla Uczestników programu lojalnościowego „Program Fachowiec” iconRegulamin Loterii Promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej „magiczna strefa podwajania punktóW” dla Uczestników programu lojalnościowego „Program Fachowiec” iconRegulamin akcji „zakochani w bełchatowie” I charakterystyka akcji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom