Zasady przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości
Pobierz 29.54 Kb.
NazwaZasady przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości
Data konwersji09.10.2012
Rozmiar29.54 Kb.
TypDokumentacja
Miejscowość dnia


……………………………

(pieczęć, nazwa zakładu)

Zasady przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości.

Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej.


§ 1

Na podstawie art. 2376 – 2379, Ustawy Kodeks pracy (Dziennik Ustaw nr 24, poz. 110 z 1996 r.) wprowadza się następujące zasady gospodarowania odzieżą roboczą, środkami ochrony indywidualnej.

§ 2

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie są przydzielane pracownikom bezpłatnie dla stanowisk wyszczególnionych w tabeli norm przydziału odzieży i stanowią one własność zakładu.


§ 3

Ustala się tabelę norm przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej.

§ 4

Pranie i naprawa odzieży dokonywana jest przez pracowników we własnym zakresie. Pracownicy otrzymują za te czynności ekwiwalent pieniężny w wysokości 5 zł.

§ 5

Wypłata ekwiwalentu następuje wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc.

§ 6

W przypadku nieobecności pracownika w pracy (np. urlop, zwolnienie lekarskie itp.) dłuższej, niż ½ miesiąca, ekwiwalent za dany miesiąc nie przysługuje.

Tabela norm przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej.


Stanowisko pracy

Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej

Liczba sztuk

Okres użytkowania

SPAWACZ

ubranie drelichowe – (R))

1

12 miesięcy

koszula flanelowa – (R)

1

6 miesięcy

para trzewików skórzanych – (R)

1

18 miesięcy

para rękawic spawalniczych – (O)

1

do zużycia

para rękawic – (O)

1

3 miesiące

bluza ciepłochronna (O)

1

3 sezony zimowe

nakrycie głowy (beret) – (R)

1

24 miesięce

okulary ochronne – (O)

1

do zużycia

ŚLUSARZ, POMOCNIK SPAWACZA


ubranie drelichowe – (R)

1

12 miesięcy

koszula flanelowa – (R)

1

6 miesięcy

para trzewików skórzanych – (O)

1

18 miesięcy

para rękawic – (O)

1

3 miesiące

bluza ciepłochronna – (R)

1

3 sezony zimowe

nakrycie głowy (beret) – (R)

1

12 miesięcy

okulary ochronne – (O)

1

do zużycia

Określenia skrótów:

(R) – odzież robocza.

(O) – środki ochrony indywidualnej

§ 7


W przypadku utraty lub wcześniejszego zużycia niż określają to zasady przydziału według tabeli norm przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej, pracownikowi przysługuje wymiana ponadnormatywna za pisemnym potwierdzeniem odbioru, z obowiązkiem zdania zużytego środka.

§ 8

Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej dla spawacza wykonującego prace spawalnicze, oraz pomocnika spawacza znajdują się na stanowisku spawalniczym.

§ 9

Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej stanowiska spawalniczego, dla spawaczy (do zużycia):

  1. Środki ochrony twarzy i oczu (przyłbica spawalnicza tarcza spawalnicza wraz z filtrami).

  2. Środki ochrony układu oddechowego (stanowiskowy odciąg wentylacyjny).

  3. Fartuch skórzany spawalniczy.

Środki ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników (do zużycia):

  1. Środki ochrony słuchu ( wkładki przeciwhałasowe lub nauszniki).

Środki czystości.


§ 10

Na podstawie art. 233 ustawy Kodeks pracy (Dziennik Ustaw nr 24, poz. 110 z 1996 r.) wprowadza się następujące zasady gospodarowania środkami higieny osobistej.

Pracownikowi przysługują środki higieny osobistej, według tabeli norm przydziału środków higieny osobistej.

Tabela przydziału środków higieny osobistej.


Stanowisko pracy

Środki higieny osobistej

Liczba sztuk

Okres użytkowania

Ślusarz, spawacz, pomocnik spawacza

pasta bhp

1 puszka

1 miesiąc

mydło

1 kostka

1 miesiąc


§ 11

W przypadku stosowania środków czystości w pomieszczeniach sanitarnych zakładu nie wydaje się środków czystości do osobistego użytkowania.

§ 12

Wchodzi w życie z dniem podpisania przez pracodawcę oraz przedstawiciela pracowników.


…………………………………… ……………………………………

(podpis pracodawcy) (podpis przedstawiciela pracowników)Podstawa prawna

Kodeks pracy art. 233, 2376, 2377, 2378, 2379, (DzU 1998 nr 21 poz.94 ze zm)

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU z 1996 nr 62 poz.286).

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zasady przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości iconRegulamin przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej

Zasady przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości iconInstrukcja w sprawie zasad przydzielania pracownikom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej

Zasady przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości iconZasady przydziałU Środków ochrony indywidualnej

Zasady przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości iconZasady przydziałU Środków ochrony indywidualnej

Zasady przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości iconZasady udzielania I umarzania pożyczek oraz tryb I zasady udzielania I rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Lublinie

Zasady przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości iconOpole: dlg/209/11 Zakup I dostawa środków czystości oraz artykułów cateringowych

Zasady przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości iconW sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych

Zasady przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości iconTabela nr 3 rodzaje środków ochrony indywidualnej

Zasady przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości iconWymagania dla środków ochrony indywidualnej

Zasady przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości iconProjekt finansowany ze środków unijnych programu młodzież w dzialaniu oraz środków własnych sekretariatu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom