Historia powszechna 1750-1950 Geneza Stanów Zjednoczonych Ameryki
Pobierz 390.47 Kb.
NazwaHistoria powszechna 1750-1950 Geneza Stanów Zjednoczonych Ameryki
strona32/34
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar390.47 Kb.
TypDokumentacja
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Konferencja w Jałcie i jej postanowienia (informator)


Klęski, poniesione przez Niemców na froncie wschodnim w 1943 roku (Stalingrad, Kursk) oraz decyzje polityczne podjęte w Casablance i Teheranie, zwłaszcza zaś upadek brytyjskiej koncepcji desantu na Bałkanach przesądziły o tym, że pod koniec wojny Europa Wschodnia znajdzie się pod kontrolą radziecką. Gwarancje wolnych wyborów, które Churchill próbował przeforsować w Jałcie 1945 roku, nie zapobiegły ustanowieniu radzieckiej strefy wpływów w Europie Wschodniej. ZSRR zawarł układ o przyjaźni z Polską, Czechosłowacją i Jugosławią. Węgry, Rumunia i Bułgaria, jako państwa pokonane w wojnie, w 1947 roku podpisały układy pokojowe w Paryżu. Początkowo ZSRR odżegnywał się od zamiaru narzucenia Europie Wschodniej swoich wzorów ustrojowych, ale 1947 roku, po sformułowaniu doktryny Trumana oraz odrzuceniu Planu Marshalla przyszedł czas na konsolidację bloku. Podczas konferencji w Szklarskiej Porębie we wrześniu 1947 roku utworzono Kominform i ustalono, że państwa demokracji ludowej będą naśladować radzieckie wzory gospodarcze i polityczne. W lutym 1948 roku doszło do przewrotu komunistycznego w Czechosłowacji. Na skutek konfliktu ideologicznego poza blokiem radzieckim znalazła się Jugosławia, w 1949 roku poszerzył się on natomiast o NRD. Polityczną strukturę bloku wyznaczyła dyscyplina ideologiczna partii komunistycznych oraz system dwustronnych sojuszy, gospodarczą - utworzona w 1948 Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

Konferencja w Jałcie


Była drugą po Teheranie (28 XI-1 XII 1943) konferencją Wielkiej Trójki. Odbywała się w dniach 4-11 II 1945, z udziałem dyktatora (premiera) ZSRR J. Stalina, prezydenta USA Roosevelta i premiera W. Brytanii Churchilla. Szereg spraw uzgodnionych wstępnie w Teheranie przyjęło w Jałcie postać uchwał. Podczas konferencji uzgodniono wspólne kroki w celu ostatecznego pokonania Niemiec, określono stosunek do Niemiec po ich bezwarunkowej kapitulacji, ustanowiono ogólne zasady odszkodowań za szkody wyrządzone przez Niemcy krajom sojuszniczym. Wymienione ustalenia zawierała „Deklaracja Jałtańska w Sprawie Niemiec”. Przesądzono w niej sprawę rozczłonkowania Niemiec i przychylono się do radzieckiej propozycji dot. reparacji.

Postanowiono zwołać 25 IV 1945, w San Francisco, konferencję „celem utworzenia powszechnej organizacji międzynarodowej dla utrzymania pokoju i bezpieczeństwa”.

Przyjęto „Deklarację Jałtańską w Sprawie Europy”, przewidującą uzgodnienia polityki 3 mocarstw przy rozwiązywaniu politycznych i gospodarczych zagadnień zgodnie z demokratycznymi zasadami.

Uzgodniono „Deklarację Jałtańską w Sprawie Polski”, w której wyrażono życzenie by Polska była państwem wolnym, silnym, niepodległym i demokratycznym oraz określono zasady utworzenia rządu polskiego na szerszej niż dotychczas podstawie1. Naprawdę trudno sobie wyobrazić sytuację, w której bezczelność zakłamania mogła by posunąć się dalej. Churchill był wciąż „trzeźwy inaczej”, Roosevelt starał się za wszelką cenę zadowolić „wujaszka Joe”, nie podejrzewając nawet, że żałosny wcale nie jest z powodu fizycznej ułomności, lecz z racji odegrania roli „pożytecznego idioty”2.

Decyzje jałtańskie w sprawie Polski spotkały się ze stanowczym protestem rządu w Londynie, który 13 II 1945 oświadczył, iż dotyczące Polski uchwały konferencji nie mogą obowiązywać jej władz i narodu. Rada Jedności Narodowej na konspiracyjnym posiedzeniu, które odbyło się 21 II 1945, postanowiła pogodzić się z decyzjami Jałty, wyrażając nadzieję na wypełnienie punktu o wolnych wyborach. Zdrowy sceptycyzm3 w tej sprawie minister Eden wykazywał jeszcze przed konferencją.

Odebranie Polakom prawa wyboru rządu i ustroju w sposób oczywisty sprzeczne z Kartą Atlantycką, było tym bardziej oburzające, że dotyczyło narodu, który jako pierwszy przeciwstawił się zbrojnie Hitlerowi i jako jedyny z pokonanych nie utworzył rządu kolaboracyjnego4 oraz formacji wojskowych współpracujących z Hitlerem-Niemcami. Utworzyli je Belgowie, Francuzi (wciąż gotowi pouczać świat co i jak należy...), Anglicy, Rosjanie i przedstawiciele innych nacji (np. Kurt Weldheim walczący o pokój Sekretarz Generalny ONZ, wcześniej hitlerowski żołdak; „Ziuta” Fischer - lewacki terrorysta, włoscy politycy - mafiozi, francuscy - masoni) bez kompleksów i zahamowań wytykający Polakom antysemityzm oraz ich warcholstwo - wyrażające się w skłonności do działań osłabiających demokrację. Niestety niedouczeni Polacy przyjmują te połajanki z pokorą, zamiast wystawić rachunek za zdradę i rabunek (70 tys. wagonów dobytku wywiezionego przez Niemców z Warszawy po Powstaniu. Co jednak o historii może wiedzieć indoktrynowany przez „polskojęzyczne” media uczeń, któremu na naukę tego przedmiotu wyznaczono 5 godzin w trzyletnim cyklu nauczania (3+2+0).

Poza tym w Jałcie: 1/ zalecono partyzantom Jugosławii utworzenie tymczasowego rządu i parlamentu na bazie antyfaszystowskiej; 2/ postanowiono utworzyć stały organ dla regularnego porozumiewania się 3 min. spraw zagr. w najważniejszych sprawach międzynarodowych; 3/ uchwalono końcową Deklarację Jałtańską w Sprawie Pokoju; 4/ osiągnięto Porozumienie Jałtańskie Trzech Mocarstw w Sprawie Dalekiego Wschodu.

Ustanowiony w Jałcie porządek przetrwał prawie 45 lat.


1 Trudność rozwiązania przez aliantów sprawy polskiej polegała na tym, że równolegle ze sprawą granic istniał problem uznania jej rządu, co było źródłem stałej kontrowersji. Kiedy zaczynano mówić o granicach (Stalin, zgodnie z obietnicą daną PKWN, opowiadał się za Nysą Łużycką) państwa zach. eksponowały problem rządu, zajmując przy tym stanowisko, że o granicy zach. Polski będzie można mówić dopiero wówczas, kiedy powstanie rząd Polski cieszący się uznaniem wszystkich państw Wielkiej Trójki. Roosevelt podkreślał, że do dyskusji na temat granic Polski nie jest upoważniony żaden z aktualnie istniejących rządów polskich i jako wyjście z impasu proponował powołanie nowego tworu w postaci Rady Prezydenckiej.

Churchill sugerował by sformować koalicyjny rząd polski w wyniku postanowień uczestników konferencji w Jałcie. Stalin chciał aby bazą nowego rządu był Rząd Tymczasowy, powołany 31 XII 1944, z włączeniem do niego niektórych polityków rządu emigracyjnego. Wobec znacznej różnicy poglądów znalezienie kompromisowego rozwiązania powierzono Komisji Dobrych Usług, utworzonej przez min. spraw zagr. Wielkiej Trójki. Po dwóch posiedzeniach przedstawili oni projekt zreorganizowania Rządu Tymczasowego przez włączenie do jego składu przedstawicieli z kraju i zagranicy. Nowy rząd miał przyjąć nazwę Polskiego Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej i miał się zobowiązać do możliwie szybkiego przeprowadzenia wyborów. Powstał ten twór 28 VI 1945, co spowodowało cofnięcie (5 VII 1945) uznania dla rządu emigracyjnego w Londynie.


2 Stalin oczywiście ani myślał informować tych głupków, że 26 VII 1944 zawarł tajny układ z PKWN, w którym „Polacy” godzili się by granica z ZSRR przebiegała na linii Curzona. „Polacy”, którzy „nie chcąc oddać Gdańska doprowadzili do wojny światowej” rezygnowali potulnie z przeszło połowy terytorium państwa.


3 Nie przedstawiono żadnych instytucjonalnych gwarancji obiektywności i rzetelności wyborów jakie się miały odbyć w Polsce. Technicznie naiwna próba powierzenia ich kontroli ambasadorom Wielkiej Trójki została odparta przez Mołotowa argumentem, że taka kontrola obrażałaby uczucia Polaków. Wystarczyło to by „mężowie stanu” zaniemówili.


4 „Przyjaciele Polski” i rodzimi znawcy twierdzą, że dlatego, „bo Hitler nie chciał”. Jest to kolejne kłamstwo mające ukazać Polskę jako naród warchołów, który nie doprowadził do „nieobliczalnych szkód” tylko dlatego, że był hamowany przez „cywilizowanych niemieckich urzędników i rycerski Wehrmacht”, którzy uratowali Żydów przed antysemickimi Polakami.

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Powiązany:

Historia powszechna 1750-1950 Geneza Stanów Zjednoczonych Ameryki iconHistoria stanów zjednoczonych ameryki póŁnocnej

Historia powszechna 1750-1950 Geneza Stanów Zjednoczonych Ameryki iconHistoria II lp semestr IV 2010 Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Historia powszechna 1750-1950 Geneza Stanów Zjednoczonych Ameryki iconTemat: Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Historia powszechna 1750-1950 Geneza Stanów Zjednoczonych Ameryki iconK onstytucja stanów zjednoczonych ameryki 17 pa ź dziernika 1787

Historia powszechna 1750-1950 Geneza Stanów Zjednoczonych Ameryki iconPowstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Historia powszechna 1750-1950 Geneza Stanów Zjednoczonych Ameryki iconProgram nauczania historii stanów zjednoczonych ameryki I wielkiej brytanii

Historia powszechna 1750-1950 Geneza Stanów Zjednoczonych Ameryki iconMowa wodza Seattle do prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1855 roku

Historia powszechna 1750-1950 Geneza Stanów Zjednoczonych Ameryki iconHealth certificate dotyczące produktów rybołówstwa pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki przeznaczonych na

Historia powszechna 1750-1950 Geneza Stanów Zjednoczonych Ameryki iconRozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych I posiadłości zamorskie usa do początku XX wieku. W rozwoju Stanów Zjednoczonych zaznaczyły się różnice między stanami

Historia powszechna 1750-1950 Geneza Stanów Zjednoczonych Ameryki iconTemat: Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Jaką politykę prowadził rząd brytyjski wobec kolonii?

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom