Excel – zadania sprawdzające Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1
Pobierz 12.6 Kb.
NazwaExcel – zadania sprawdzające Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1
Data konwersji11.10.2012
Rozmiar12.6 Kb.
TypDokumentacjaExcel – zadania sprawdzające

Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania


Zadanie 1

W
pisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować arkusz według załączonego wzoru. Sporządzić wykres kołowy 3W, przedstawiający średnie wydatki w I kwartale.

Dane:


Wyniki:
Zadanie 2

Wstawić dane i wykonać obliczenia:

 • Dni zwłoki to różnica pomiędzy datą zapłaty a terminem zapłaty,

 • O
  dsetek to iloczyn kwoty zapłaty, dni zwłoki i procentu za każdy dzień zwłoki

  Sformatować arkusz według załączonego wzoru.
  Wyniki:

Zadanie 3

Wprowadzić do skoroszytu Excela poniższą tabelę.

Powtarzającą się zawartość komórek w kolumnach C i D wprowadzić korzystając z możliwości kopiowania, komórki w kolumnach A i B wypełnić serią danych. Wartość w komórkach kolumny E obliczyć stosując odpowiednią formułę obliczeniową (wystąpią tu odwołania względne i bezwzględne. Sformatować tabelę wg wzoru.Zadanie 4

Opracować następujący arkusz wraz z wykresem słupkowym.

Sposób prowadzenie obliczeń podany na rysunku w oknach komentarzy, o których należy również pamiętać realizując projekt. Wykres należy osadzić w oddzielnym arkuszu.

Arkusze odpowiednio nazwać Dochody, Wykres dynamiki.Zadanie 5

Przygotować arkusz danych (lewa część tabeli) oraz przeprowadzić analizę w prawej części tabeli, korzystając z funkcji logicznych.

Założenia:

Wyróżnienie otrzymuje uczeń, który otrzymał ocenę z zachowania wzorową, ma średnią ocen powyżej 4,75 oraz frekwencję powyżej 95,00 % (kolumna G i H).

W kolumnie I ma się pojawić tekst blisko, jeżeli uczeń ma z zachowania ocenę wzorową lub średnią ocen powyżej 4,75 oraz frekwencję powyżej 95,00%. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę zawartość komórki z lewej strony, jeśli jej zawartość = wyróżnienie, to komórka bieżąca ma pozostać pusta pomimo spełnienia poprzednich warunków.

W kolumnie G przeanalizować dane korzystając tylko z funkcji JEŻELI() – potrójne zagnieżdżenie funkcji.

W kolumnie H zastosować funkcję JEŻELI() i funkcję ORAZ() z 3 argumentami.

W kolumnie I zastosować funkcje JEŻELI(), ORAZ() i LUB().

Dla sprawdzenia otrzymanych wyników poniżej znajdują się poprawnie sformułowane wzory:
Zadanie 6

Wprowadzić do arkusza dane.

Zawartość komórek oznaczonych szarym kolorem została wprowadzona dla sprawdzenia poprawności obliczeń, należy je wypełnić wartościami, wykorzystując z kategorii Statystyczne funkcje LICZ.JEŻELI() oraz ŚREDNIA().

Sformatować arkusz wg podanego wzoru.

Wyświetlić (zastosować filtr) tylko dane spełniające warunek: średnia większa niż 4,00.

Zadanie 7

Na podstawie danych z przeprowadzonych badań sporządzić tabelę i histogram porównawczy.

Jedna z serii musi być wprowadzona ze znakiem (-), aby na wykresie była odkładana po lewej stronie osi. Wartości w komórkach zaznaczonych szarym kolorem należy obliczyć jako różnice: liczby kobiet i mężczyzn (w kolumnie D) oraz mężczyzn i kobiet (w kolumnie G). W obliczeniach została zastosowana funkcja MODUŁ.LICZBY(), (inaczej wartość bezwzględna liczby) dla wartości z kolumny E.Formuły obliczeniowe powinny mieć postać:

Przy konstruowaniu wykresu należy skorzystać z następujących wskazówek:

 • wybrać typ wykresu Słupkowy skumulowany;

 • jeśli w otrzymanym wykresie układ serii jest nieodpowiedni, należy zaznaczyć dowolny słupek, oznaczający serię, wywołać menu podręczne, wybrać funkcję Kolejność serii i korzystając z przycisków W górę, W dół ustawić właściwy (rysunek poniżej);

 • w tym samym oknie na karcie opcje można ustawić wielkość zakładki ora przerwy (rysunek poniżej);

 • wartości dotyczące populacji kobiet są ujemne, dlatego odkładane są po lewej stronie osi, aby pozostawić taki układ, lecz uniknąć znaku (-) na skali osi, należy wywołać menu podręczne osi wartości X (Formatuj osie...) i na karcie Liczby wybrać kategorię Niestandardowe, w oknie Typ wpisać 0;0;0Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Excel – zadania sprawdzające Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 iconZadania do samodzielnego rozwiązania – zadania przygotowujące do konkursu matematycznego w województwie kujawsko-pomorskim

Excel – zadania sprawdzające Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 icon2 Przykładowe zadania sprawdzające

Excel – zadania sprawdzające Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 iconAnova zadania do samodzielnego rozwiązania

Excel – zadania sprawdzające Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 iconZadania z fizyki dla klas 1 gimnazjum do samodzielnego rozwiązania w domu

Excel – zadania sprawdzające Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 iconW Lesznie Przykładowe zadania I ich rozwiązania z przedmiotu

Excel – zadania sprawdzające Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 iconKomórka. Systematyka. Czynności życiowe – przykładowe zadania Zadanie

Excel – zadania sprawdzające Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 iconZadania sprawdzające umiejętności z informatyki Zestaw II

Excel – zadania sprawdzające Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 iconPytania I zadania sprawdzające z podstaw ekonomii – elastyczność

Excel – zadania sprawdzające Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 iconCz I – Stechiometria Zadania do samodzielnego wykonania

Excel – zadania sprawdzające Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 iconUwaga! Zadania rozwiąż w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom