Obwody prądu sinusoidalnie zmiennego Prądem zmiennym
Pobierz 61.34 Kb.
NazwaObwody prądu sinusoidalnie zmiennego Prądem zmiennym
Data konwersji11.10.2012
Rozmiar61.34 Kb.
TypDokumentacja
Obwody prądu sinusoidalnie zmiennego


Prądem zmiennym nazywamy prąd, który w czasie zmienia swoją wartość liczbową.

Jeżeli prąd zmienia swoją wartość i zwrot w sposób okresowy, to taki prąd nazywamy prądem przemiennym.

Wśród wielu rodzajów prądu przemiennego największe znaczenie ma prąd sinusoidalny, czyli taki, który opisany jest funkcją sinus.gdzie:

Im – amplituda, inaczej wartość maksymalna

(t+) – argument funkcji sinusoidalnej

faza początkowa, czyli faza danej wielkości w chwili początkowej (t=0)

pulsacja lub częstotliwość kątowa, czyli szybkość zmiany w czasie fazy danej wielkości sinusoidalnej
Wielkości opisujące przebiegi sinusoidalne:


  • wartość maksymalna (amplituda) przebiegu to największa wartość chwilowa, jaką przebieg osiąga w rozpatrywanym przedziale czasu (oznaczamy dużą literą z indeksem m)
  • wartość średnia półokresowa przebiegu o okresie T to średnia arytmetyczna tego przebiegu dla połowy okresu.
  • wartość skuteczna to pierwiastek kwadratowy z wartości średniej kwadratu przebiegu obliczonej za jeden okres.
Synchronizm, przesunięcie fazowe

i - faza początkowa przebiegu prądu

u - faza początkowa przebiegu napięcia

 - przesunięcie fazowe


W obwodach prądu sinusoidalnego najczęściej mamy do czynienia z prądami i napięciami o jednakowej częstotliwości, co nazywa się synchronizmem.


Przesuniecie fazowe jest to różnica faz początkowych dwóch przebiegów sinusoidalnych będących w synchroniźmie.


Elementy obwodu elektrycznego


Elementy idealne

Oporność


Pojemność

Indukcyjność

symbolprzesunięcie fazowe

0o

- 90o

+ 90o

opis metodą czasowąopis metodą symbolicznąenergia
rozproszona

gromadzona w polu

elektrycznym

magnetycznym

prąd stały

płynie

rozwarcie

iC(t)=0

zwarcie

uL(t)=0

prąd zmienny

płynie

płynie

płynieSYGNAŁ
Stały

sinusoidalny

Prawo Ohma

U=I*ROpór

R


- impedancja

R rezystancja, X - reaktancja
Przewodność

G = 1/R


- admitancja

G – konduktancja, B - susceptancja

z, r, x, y, g, b - immitancje

I PK

Idop = IwypII PK

En = UkPołączenie

szeregowe

Połączenie

równoległe

moc

P = U*I


Do opisu elementów rzeczywistych oraz obwodów złożonych, które zawierają dowolne połączenie elementów biernych można zastosować układy zastępcze przedstawione za pomocą elementów idealnych.

Elementy idealne R, L, C w obwodach prądu sinusoidalnego


IDEALNY REZYSTOR


zapis czasowy
zapis metodą symboliczną
IDEALNA CEWKA


zapis czasowyzapis metodą symbolicznąIDEALNY KONDENSATOR


zapis czasowyzapis metodą symboliczną

DWÓJNIK SZEREGOWY RL

Napięcie na dwójniku szeregowym RL


U = UR+UL


U = I·(R+jXL)=I·Z


wyrażenie:


Z=(R+jXL) to impedancja zespolona w postaci algebraicznej


Z= Zej to impedancja zespolona w postaci wykładniczej, gdzie


to moduł impedancji

to kąt fazowy
wykres wektorowy trójkąt impedancji


DWÓJNIK SZEREGOWY RC

Napięcie na dwójniku szeregowym RC


U = UR+UC


U = I·(R-jXC)=I·Z


wyrażenie:


Z=(R-jXC) to impedancja zespolona w postaci algebraicznej


Z= Ze-j to impedancja zespolona w postaci wykładniczej, gdzie


to moduł impedancji


to kąt fazowy

wykres wektorowy trójkąt impedancji


Moce pobierane przez dwójnik szeregowy:


czynnaP = I2·R


biernaQ = I2·X


pozornaS = I2·Z


Moc pozorna „zespolona”:


S = U·I* = P + jQ


DWÓJNIK RÓWNOLEGŁY RL

Prąd w dwójniku równoległym RL


I = IR+IL


I = U·(G-jBL)=U·Y


wyrażenie:


Y=(G-jBL) to admitancja zespolona w postaci algebraicznej


Y= Ye-j to admitancja zespolona w postaci wykładniczej, gdzie


to moduł admitancji


to argument admitancji
IL

wykres wektorowy trójkąt admitancji


DWÓJNIK RÓWNOLEGŁY RC

Prąd w dwójniku równoległym RC


I = IR+IC


I = U·(G+jBC)=U·Y


wyrażenie:


Y=(G+jBC) to admitancja zespolona w postaci algebraicznej


Y= Ye j to admitancja zespolona w postaci wykładniczej, gdzie


to moduł admitancji


to argument admitancji

wykres wektorowy trójkąt admitancji

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Obwody prądu sinusoidalnie zmiennego Prądem zmiennym iconWip aiR & MiBM. Zadania na VII sprawdzian z Fizyki Magnetyczne własności materii, obwody prądu zmiennego

Obwody prądu sinusoidalnie zmiennego Prądem zmiennym iconE1B. obwody prądu stałego – mierniki natęŻenia prądu I napięcia; wyznaczanie pracy prądu elektrycznego

Obwody prądu sinusoidalnie zmiennego Prądem zmiennym iconPrzetworniki pradu zmiennego,reguluja napiecia I natezenia pradu,przesylaja en elektr na duze odl(odbiorniki radiowe,linie wys U)

Obwody prądu sinusoidalnie zmiennego Prądem zmiennym iconTemat: Prądnica prądu zmiennego

Obwody prądu sinusoidalnie zmiennego Prądem zmiennym iconNatężenie skuteczne prądu zmiennego

Obwody prądu sinusoidalnie zmiennego Prądem zmiennym icon4. Obwody prądu przemiennego sinusoidalnego

Obwody prądu sinusoidalnie zmiennego Prądem zmiennym iconZałącznik nr 12 „działanie prądnicy prądu zmiennego”

Obwody prądu sinusoidalnie zmiennego Prądem zmiennym icon9. Badanie składowych harmonicznych prądu zmiennego

Obwody prądu sinusoidalnie zmiennego Prądem zmiennym iconKonspekt lekcji fizyki: Obwody elektryczne prądu stałego

Obwody prądu sinusoidalnie zmiennego Prądem zmiennym iconĆwiczenie nr 44. Temat: Pomiar mocy prądu zmiennego za pomocą watomierza

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom